Vaš preglednik je veoma zastario
Ne podržavamo ovu verziju vašeg preglednika!
Ova stranica vam se prikazuje jer smo uočili da imate zastarjeli ili nepodržani preglednik. Da nastavite koristiti wizzair.com i da dobijete najbolje iskustvo pretraživanja, preporučujemo vam da ažurirate preglednik.
Preporučujemo:
Mozilla Firefox
Preuzmi besplatno
Google Chrome
Preuzmi besplatno

Informacije i usluge

Promjena rezervacije

Flight change

PROMJENA LETA

Promijenite datum, vrijeme ili liniju

billing_as_company

PROMJENA PUTNIKA

Promijenite putnike u rezervaciji
 

seat_allocation_assigned

PROMJENA USLUGA

Promijenite ili kupite dodatne usluge čak i nakon što ste se prijavili na let putem interneta!

Padajući meni

Promjene rezervacije se moraju dovršiti najviše 3 sata prije planiranog vremena polaska leta. Napominjemo da će se promjena smatrati konačnom po prijemu uplate (ako je primjenjivo). Imajte na umu da je moguće samo plaćanje kreditnom karticom.

Moguće su sljedeće promjene:

a. U slučaju rezervacija u jednom smjeru:

i. Datum, vrijeme i odredište rezerviranog leta možete promijeniti najviše 3 sata prije predviđenog vremena polaska leta. (Promjena se mora dovršiti do najviše 3 sata prije planiranog vremena polaska leta.)

b. U slučaju rezervacija u oba smjera:

i. Ako rezervacija uključuje povratni let, odredišta se moraju promijeniti u oba slučaja, za prvobitni i povratni let. Polazni aerodrom prvog leta se ne može razlikovati od odredišnog aerodroma povratnog leta. Isto tako, odredište prvog leta se ne može razlikovati od polaznog aerodroma povratnog leta. (Npr. Rezervacija za let Budimpešta – London Luton – Budimpešta se može promijeniti u let Varšava – Barselona – Varšava, ali ne u Budimpešta – London Luton – Varšava.)

ii. Ako je prvi let već poletio, možete promijeniti samo datum i vrijeme povratnog leta.

c. Postupak promjene rezervacija koje uključuju više od jednog putnika (bez grupnih rezervacija, 2–10 osoba)

 1. Prijavite se na Wizz Račun da biste promijenili let
 2. Odaberite rezervaciju koju želite promijeniti
 3. Odaberite putnike na koje se promjene odnose (u slučaju da želite napraviti istu promjenu za sve putnike, možete odabrati sve putnike u istom postupku)
 4. Navedite detalje (datum, vrijeme i liniju) novih letova za koje želite promijeniti prvobitne letove.
 5. Potvrdite promjenu i platite razliku u cijeni i takse za promjenu leta ako postoje
 6. Napominjemo da u slučaju da je prvobitna rezervacija potpuno ili djelomično plaćena WIZZ bonom, promjene su moguće samo za sve putnike i sve letove istovremeno.

Važeća plaćanja u slučaju promjene leta

1. Razlika cijene:to je razlika između cijene karte prvobitnog i novog odabranog leta (uključujući sve vrste cijena, tj. Basic, WIZZ GO i WIZZ Plus

 • Ako je cijena novog leta veća od cijene prvobitnog leta, potrebno je platiti razliku u cijeni;
 • ako su cijene nove karte niže od prvobitne, putnici ne moraju plaćati dodatne takse. Međutim, razlika u cijeni karte neće biti vraćena;
 • ako su cijene prvobitnog i novog leta iste, putnik ne mora plaćati razliku u cijeni;

2. Taksa za promjenu leta

Taksa za promjenu leta zavisi od broja dana preostalih do polaska i naplaćuje se po putniku po letu pored razlike cijene kao što je navedeno ispod.

 • Više od 30 dana do polaska: 35 EUR po putniku po letu
 • Između 7 i 30 dana do polaska: 40 EUR po putniku po letu
 • Do 7 dana do polaska: 45 EUR po putniku po letu

Putnici koji su kupili WIZZ Flex tokom rezervacjie prvobitnog leta ne trebaju platiti taksu za promjenu leta.

3.Ostvarivanje prednosti kluba WIZZ Discount Club

Iznos koji se plaća sastoji se od razlika između redovne cijene i cijene karte kluba WIZZ Discount Club, kao i redovne takse i takse za prtljag za klub WIZZ Discount Club. Ova taksa se primjenjuje na putnike koji ne putuju s članom kluba WIZZ Discount Club nakon promjene leta, stoga će izgubiti prednosti članstva u klubu WIZZ Discount Club.

 • Nakon promjene leta putnici moraju provjeriti da su prijavljeni na novi let i da imaju svoju novu kartu za ukrcaj.
 • Usluge kupljene od trećih strana tokom rezervacije prvobitnog leta (npr. osiguranje, aerodromski prevoz) ne ispravljaju se automatski tokom postupka promjene leta. Da biste promijenili ove usluge, direktno kontaktirajte njihovog pružaoca.

Imajte na umu da će vam ako zatražite promjenu leta putem Wizz Air pozivnog centra biti naplaćena transakcijska naknada za pozivni centar.

Postojećoj rezervaciji nije moguće dodati još jednog odraslog putnika. Potrebno je kreirati novu rezervaciju.

Dojenče ili dijete je moguće dodati postojećoj rezervaciji samo putem Wizz Air pozivnog centra. U tom slučaju transakcijska taksa za pozivni centar neće biti naplaćena.

Promijenite ime putnika putem interneta do 3 sata prije zakazanog vremena polaska!

Potrebno je da platite taksu za promjenu imena u iznosu od [name-change location=WizzairCom] po letu:

Imajte na umu da će vam biti naplaćena transakcijska naknada ako zatražite promjenu imena putem Wizz Air pozivnog centra.

Promjena imena je besplatna putem interneta samo ako je potrebno ispraviti pogrešno napisano imeili tipografsku greškukao što je:

 • ako treba promijeniti najviše 3 znaka u imenu u rezervaciji
 • ako je potrebno proširiti skraćeno ime (npr. Adi K. Hadžić) u puno ime (npr. Adi Kenan Hadžić) kako bi se ono podudaralo s imenom u putnom dokumentu
 • ako trebate promijeniti spol (titulu) imena dodanog u rezervaciju. Moguće je napraviti samo jednu besplatnu promjenu imena u rezervaciji.

U slučaju da su ime i prezime zamijenjeni, kontaktirajte Wizz Air pozivni centar i zatražite ispravku. Ova ispravka je besplatna i transakcijska taksa za pozivni centar vam se neće naplatiti.


Dodatne usluge možete kupiti i nakon prijave na let putem interneta!

 • Nakon kupovine dodatnih usluga, putnici moraju provjeriti da su prijavljeni na novi let i da imaju svoju novu kartu za ukrcaj.

Otkazivanje rezervacije se mora dovršiti najkasnije 3 sata prije planiranog vremena polaska leta. Napominjemo da će se promjena smatrati konačnom po prijemu uplate (ako je primjenjivo). Imajte na umu da je moguće samo plaćanje kreditnom karticom.

a. U slučaju rezervacija u jednom smjeru: Otkazivanje rezervacije se mora dovršiti najkasnije 3 sata prije planiranog vremena polaska leta.

b. U slučaju rezervacija u oba smjera:

i. Ako rezervacija uključuje povratni let, otkazivanje možete izvršiti prije polaska prvog leta. U tom slučaju oba leta će biti otkazana. Naprimjer, u slučaju leta Budimpešta – London Luton – Budimpešta, otkazivanje je moguće samo prije polaska leta Budimpešta – London Luton. U ovom slučaju letovi Budimpešta – London Luton i London Luton – Budimpešta će biti otkazani.

ii. Otkazivanje nije moguće ako je prvi avion već poletio.

Prijavite se da otkažete rezervaciju i napravite izbor na svom WIZZ profilu (kao vlasnik rezervacije). U slučaju bilo kakvih problema, kontaktirajte Wizz Air pozivni centar.

c. Postupak otkazivanja rezervacija koje uključuju više od jednog putnika (bez grupnih rezervacija, 2–10 osoba)

 1. Prijavite se na WIZZ Profil da otkažete rezervaciju
 2. Odaberite rezervaciju koju želite otkazati
 3. Odaberite putnike na koje se otkazivanje odnosi (u slučaju da želite otkazati rezervaciju za sve putnike, možete odabrati sve putnike u istom postupku)
 4. Potvrdite otkazivanje i izmirite plaćanje otkazivanja ako je primjenjivo
 5. Napominjemo da u slučaju da je prvobitna rezervacija potpuno ili djelomično plaćena WIZZ bonom, otkazivanje rezervacije je moguće samo za sve putnike i sve letove istovremeno.

Važeće uplate u slučaju otkazivanja rezervacije

i. Taksa za otkazivanje zavisi od broja dana preostalih do polaska i naplaćuje se po putniku po letu kao što je navedeno ispod.

 • Više od 14 dana do polaska, taksa za otkazivanje: [cancellation location=WizzairComCallCentre] po putniku po letu
 • Do 14 dana do polaska, taksa za zaštitu sjedišta: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] po putniku po letu
 • Ako se otkazivanje vrši više od 14 dana prije polaska, putnik ima pravo na povrat novca od ukupne cijene nakon odbijanja takse za otkazivanje i ostvarivanja prednosti kluba WIZZ Discount Club.
 • Ako se otkazivanje vrši u roku od 14 dana prije polaska, putnik ima pravo na povrat novca od ukupne cijene nakon odbijanja takse za zaštitu sjedišta, ostvarivanja prednosti kluba WIZZ Discount Club i drugih usluga

2. Ostvarivanje prednosti kluba WIZZ Discount Club

Iznos koji se plaća sastoji se od razlika redovne cijene i cijene karte kluba WIZZ Discount Club, kao i redovne takse i takse za prtljag za klub WIZZ Discount Club. U slučaju da je član kluba WIZZ Discount Club otkazao rezervaciju, ove takse se primjenjuju na sve putnike preostale u rezervaciji jer će izgubiti prednosti kluba WIZZ Discount Club.

Taksa za otkazivanje i ostvarivanje prednosti kluba WIZZ Discount Club će se umanjiti od plaćenog iznosa za putnika čija je rezervacija otkazana, kao što slijedi:

 • Ako je plaćeni iznos za putnika čija je rezervacija otkazana veći od taksi za otkazivanje (taksa za otkazivanje/taksa za zaštitu sjedišta, ostvarivanje prednosti kluba WIZZ Discount Club), razlika će biti vraćena na WIZZ Račun vlasnika rezervacije (osoba koja je prvobitno kreirala rezervaciju) u vidu WIZZ kredita;
 • Ako je plaćeni iznos za putnika čija je rezervacija otkazana manji od taksi za otkazivanje (taksa za otkazivanje/taksa za zaštitu sjedišta, ostvarivanje prednosti kluba WIZZ Discount Club) potrebno je samo platiti ostvarivanje prednosti kluba WIZZ Discount Club.
 • Ako je plaćeni iznos za putnika čija je rezervacija otkazana jednak taksi za otkazivanje (taksa za otkazivanje, taksa za zaštitu sjedišta, ostvarivanje prednosti kluba WIZZ Discount Club), uplata nije potrebna niti će se vršiti povrat novca

Dodatne važne informacije:

Ako pošaljete zahtjev za povrat novca na WIZZ Račun, svi letovi i putnici uključeni u rezervaciju bit će otkazani i postat će nevažeći. Postupak dobrovoljnog otkazivanja putem interneta i slanja zahtjeva za prebacivanje kredita na WIZZ Račun je nepovratan i daljnje izmjene nisu moguće. WIZZ krediti se ne mogu konvertovati u prvobitni način plaćanja.

Ako želite primiti povrat novca na debitnu/kreditnu karticu, putem bankovnog transfera bilo kojeg drugog načina plaćanja prvobitne rezervacije morate kontaktirati Wizz Air pozivni centar (mogućnost kontakta putem interneta još uvijek nije moguća). U tom slučaju transakcijska taksa za pozivni centar neće biti naplaćena.

Napominjemo da povrat novca možete zatražiti samo u vidu WIZZ kredita ako ste rezervaciju prvobitno platili samo putem kredita s WIZZ Računa. Konverzija na drugi način plaćanja nije moguća.

Ako ste kupili kartu s Plus tarifom ili imate rezervaciju s uslugom WIZZ Flex, možete zatražiti povrat novca kupovne cijene. Kupovna cijena vaše rezervacije bit će vraćena na vaš WIZZ Račun u vidu kredita. Imajte na umu da kupovna cijena usluge WIZZ Flex neće biti vraćena na vaš WIZZ Račun, a njena vrijednost će biti oduzeta od ukupne kupovne cijene. Imajte na umu da ako se otkazivanje rezervacije vrši s uslugom WIZZ Flex, pravila isteka kredita su različita. Pogledajte Odredbe i uslove usluge WIZZ Flex.

Nakon primjene važećih taksi, iznos za vraćanje (ako je dostupan) će se prenijeti na WIZZ Račun vlasnika rezervacije u vidu WIZZ kredita u roku od 72 sata od slanja zahtjeva. Vraćeni iznos će biti dostupan na WIZZ Računu 1 godinu (izuzev za WIZZ Flex gdje je rok 90 dana) i može se koristiti za kupovinu novih letova i usluga aviokompanije Wizz Air.

Članstva u klubu WIZZ Discount Club i propusnice Privilege Pass kupljeni tokom rezervacije prvobitnog leta se neće automatski otkazati s otkazivanjem rezervacije. Provjerite dodatne informacije o klubu WIZZ Discount Club i propusnici Privilege Pass.

Usluge kupljene od trećih strana tokom rezervacije prvobitnog leta (npr. osiguranje, aerodromski prijevoz) ne otkazuju se automatski tokom otkazivanja rezervacije. Da otkažete ove usluge, direktno kontaktirajte pružaoca treće strane dotične usluge.