Путни документи

Истражите могућности за путовање

Лако организујте цео одмор

Информације и услуге

Путни документи

Падајући мени

Приликом резервације лета обавезно прецизно наведите пуно име и презиме путника, тачно онако како је написано у путном документу који ће путник користити.

Ако сте направили грешку током резервације, можете да искористите опцију за бесплатну промену имена на страници са прегледом лета у случају:

 • погрешног пола   (мушки/женски)     
 • скраћеног имена     (Марко И. Петровић уместо  Марко Иван Петровић)    
 • словне грешке ако сте погрешили највише 3 знака

За све друге исправке имена контактирајте Wizz Air позивни центар у року од 2 сата од резервације. Након овог рока ћете морати да платите накнаду за промену имена:

 • [name-change location=WizzairCom]  у случају промене имена на сајту
 • [name-change location=CallCentre] у случају промене имена преко Wizz Air позивног центра. Биће вам наплаћена и трансакцијска накнада за позивни центар поред накнаде за промену имена.

Ако имате недоумица у вези са визним режимом земаља у које путујете, посетите IATA центар за путовања за више информација.

Please check your passport is still valid before travelling to Europe after 29 March 2019: https://www.passport.service.gov.uk/check-a-passport. You may need to renew earlier than planned. For more information check here.

У складу са румунским Законом бр. 248 из 2005. (у вези са правилима слободног кретања држављана Румуније у иностранству), држављани Румуније млађи од 18 година могу да путују у иностранство у пратњи оба родитеља или једног родитеља/једне одрасле особе и ако имају потребну документацију.

Ако нису у пратњи оба родитеља, други родитељ или друга особа треба да има пуномоћ другог родитеља или оба родитеља. Пуномоћ мора да обухвата следеће ставке:

 • одредишну земљу
 • дужину боравка
 • сагласност другог родитеља или оба родитеља за путовање
 • прихвата се потврда о смрти једног родитеља или оба родитеља
 • ако одрасла особа у пратњи није родитељ, она мора да има примерак криминалног досијеа из полиције

Прочитајте више о правилима и прописима!

Деца млађа од 16 година која су држављани Украјине могу да пређу границу када напуштају Украјину само уз сагласност оба родитеља (усвојитеља или старатеља) или у њиховој пратњи или пратњи особа које су одредили.

Деца треба да имају важећи пасош за путовање у иностранство или дечји путни документ или треба да буду наведена у пасошу за путовање у иностранство свог родитеља (када путују са тим родитељем).

Када деца млађа од 16 година која су држављани Украјине излазе са територије Украјине у пратњи једног родитеља или особе коју је одредио један од родитеља, а други родитељ није присутан на граничном прелазу, треба показати сагласност другог родитеља коју је оверио нотар у којој је наведена одредишна земља и време путовања.

Сагласност другог родитеља коју је оверио нотар није потребна у следећим случајевима:

 • када је други родитељ, који није присутан на граничном прелазу, особа без државе или страни држављанин;
 • када држављанин млађи од 16 година који путује има напомену у пасошу која показује да држављанин трајно напушта Украјину или да је регистрован у украјинском конзулату у иностранству
 • такође нема потребе за сагласношћу другог родитеља ако се покажу следећи документи или копије оверене код нотара: потврда о смрти другог родитеља; одлука суда која назначава да је други родитељ лишен својих права родитељства; судска одлука која показује да је други родитељ нестао; судска одлука која показује да је други родитељ неспособан; судска одлука која дозвољава детету да напусти територију Украјине без сагласности и без пратње другог родитеља;

 

Почев од 15. јануара 2017. француски држављани и становници млађи од 18 година могу да путују сами (без родитеља или законског старатеља) само ако имају образац овлашћења за путовање („l'autorisation de sortie du territoire“)

Овај образац садржи следеће информације:

 1. Презиме, имена, датум и место рођења малолетног лица које има овлашћење да напусти територију;  
 2. Презиме, имена, датум и место рођења носиоца родитељског пуномоћја који је потписао овлашћење, својство у коме користи ово пуномоћје, његово пребивалиште, потпис и, где је примењиво, контакт информације, бројеве телефона и адресу е-поште;  
 3. Трајање пуномоћја, које не сме да буде дуже од једне године од датума потписивања.  

Овај образац мора да попуни и потпише родитељ или законски старатељ. Мора да буде достављена и важећа фотокопија идентификационог документа родитеља или законског старатеља који је потписао образац.

 

 

Често постављана питања

Често постављана питања

Морате да покажете све неопходне важеће путне документе приликом чекирања или на вратима за укрцавање. Такође треба да испуните све захтеве за улазак и миграцију земље из које долећете, преко које летите или у коју слећете. Ако немате одговарајући пасош, визу или било који неопходан путни документ и не буде вам одобрен улазак у земљу, можда ћемо вам наплатити последичну додатну накнаду за транспорт и цену трошкова.

Да бисте сазнали најпрецизније информације о визном режиму појединих земаља, контактирајте представништва, амбасаде или конзулате земаља које желите да посетите. Мораћете да покажете исти документ који сте навели током чекирања путем интернета.

Ако вам резервација још није потврђена, препоручујемо да резервишете долазни и одлазни лет као две засебне резервације. На тај начин ћете моћи да користите различите путне документе када се чекирате. У случају да је ваша резервација већ потврђена, контактирајте Wizz Air позивни центар

Гранична служба може да одлучи да одбије улазак у земљу на основу информација које су нама недоступне. Нећемо вам рефундирати трошкове лета нити услуге које нисте у стању да користите због одбијања, али ћемо вам можда наплатити последичну додатну накнаду за транспорт и цену трошкова.