Skupinové rezervácie

Preskúmajte svoje cestovné príležitosti

Jednoducho si zorganizujte celú svoju dovolenku

Informácie a služby

Skupinové rezervácie

booking_for_groups_fixed_price

PEVNÁ CENA

Jednotná cena pre všetkých cestujúcich

group_flexibility

FLEXIBILITA

Meňte mená a pridávajte cestujúcich

 

booking_for_groups_discount

ZĽAVA

20 % zľava pre skupiny študentov alebo dôchodcov

Nástupné tunely

Skupiny študentov adôchodcov sminimálne 11cestujúcimi môžu využiť 20% zľavu zcestovného.

  • Skupina študentov je akákoľvek skupina, vktorej má aspoň 90% cestujúcich vdeň cesty menej ako 25rokov.
  • Skupina dôchodcov je akákoľvek skupina, vktorej má aspoň 90% cestujúcich vdeň cesty viac ako 65rokov.
  • Mená adátumy narodenia všetkých cestujúcich vpodobe, vakej sa uvádzajú vcestovných dokumentoch, sa musia nahrať do rezervácie najneskôr 72hodín pred naplánovaným časom odletu.

Ak skupina nespĺňa požiadavky na skupinu študentov alebo dôchodcov, zadané údaje sa neuložia aregistráciu online nebude možné dokončiť.

Podrobné zmluvné podmienky nájdete tu.

  1. Vyhľadajte svoje lety. Ak chcete vykonať skupinovú rezerváciu pre 11aviac cestujúcich, bude potrebné si vytvoriť konto Wizz Air alebo sa prihlásiť. Ak ste sa prihlásili avyhľadali svoje lety, ale stále sa nezobrazujú ceny pre skupinové rezervácie, kliknite na tlačidlo „Žiadosť“ apokračujte vo vytvorení žiadosti osprístupnenie skupinových cien cestovného. Po sprístupnení cien cestového dostanete upozornenie abudete si ich môcť rezervovať online. Tento proces väčšinou trvá kratšie ako 2pracovné dni.
  2. Vytvorte rezerváciu. Keď sa zobrazujú skupinové ceny, môžete vytvoriť rezerváciu zvolením vašich letov, pridaním ďalších voliteľných služieb avýberom vášho preferovaného spôsobu platby. V momente, keď bude vaša rezervácia potvrdená, dostanete e-mail s cestovným plánom a potvrdzovacím kódom.
  3. Nahrajte mená cestujúcich. Mená cestujúcich možno pridávať do rezervácii až po uhradení plnej ceny cestovného. Mená možno nahrávať ameniť bez poplatku až do 72hodín pred vaším odletom. Mená cestujúcich pridaných do vašej rezervácie budú potvrdené pomocou e-mailu so zoznamom všetkých cestujúcich vskupine. Ak tento e-mail nedostanete do 48hodín pred vaším odletom, požiadajte oň oddelenie pre skupinové rezervácie.

Vprípade otázok oskupinových rezerváciách sa obráťte na naše oddelenie pre skupinové rezervácie.

Za skupinovú rezerváciu môžete zaplatiť v 3 splátkach:

  • Prvá splátka predstavuje nevratnú zálohu vo výške minimálne 10 % celkovej ceny rezervácie. Platbu môžete vykonať okamžite pomocou kreditnej karty alebo bankového prevodu do 24 hodín po vytvorení rezervácie. Ak rezerváciu vykonáte viac ako 90 dní pred naplánovaným odletom, platbu bankovým prevodom možno vykonať do 7 dní po vytvorení rezervácie.
  • Druhá splátka musí pokrývať minimálne 30 % celkovej ceny rezervácie a musí byť uhradená minimálne 60 dní pred naplánovaným dátumom odletu.
  • Tretia splátka musí byť vo výške zvyšnej neuhradenej sumy a možno ju vykonať buď prostredníctvom kreditnej karty, alebo pomocou bankového prevodu. Platba tretej splátky musí byť plne uhradená najneskôr 30 dní pred naplánovaným odletom.
V prípade neuhradenia tretej splátky najneskôr do 30 dní pred odletom prvého letu sa rezervácia automaticky odstráni a záloha sa nevracia.

Súvisiace prepojenia

Platba

Dátum rezervácie môžete zmeniť za poplatok, ktorý sa účtuje na cestujúceho a let. Ak je cena nového letu vyššia ako pôvodná, budete musieť doplatiť rozdiel.

Refundácie

O refundáciách sa informujte v našich všeobecných podmienkach prepravy Záloha je nevratná. 

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Mená cestujúcich stačí zadať online po uhradení celej platby, najneskôr 72 hodín pred odletom.

Pred cestou skontrolujte, či ste dostali e-mail s konečným potvrdením (s menami cestujúcich), inak sa môže stať, že budete musieť zaplatiť poplatok za zmenu mena pre každého cestujúceho. Ak ste nedostali e-mail 2 pracovné dni pred odletom, kontaktujte zákaznícku linku Wizz Air.