Špeciálna asistencia

Informácie a služby

Špeciálna asistencia

48h

Ak potrebujete špeciálnu asistenciu

Spoločnosť Wizz Air musíte informovať

minimálne 48 hodín pred

naplánovaným odletom.

Nástupné tunely

V súlade s nariadením (ES) č. 1107/2006 poskytujú naši partneri na letiskách početné služby pre osoby s postihnutím a zníženou mobilitou. Cestujúci sa považujú za osoby s postihnutím, ak ich fyzický, zdravotný alebo psychický stav vyžaduje individuálnu pozornosť (pri nastupovaní a vystupovaní, počas letu, v prípade núdzovej evakuácie, počas pozemnej prepravy), ktorá sa bežne nevzťahuje na iných cestujúcich.

Cestujúci s postihnutím sú cestujúci, ktorí:

 • používajú invalidné vozíky,
 • žijú so zrakovým alebo sluchovým postihnutím,
 • cestujú s vodiacimi psami.

Cestujúci so špeciálnymi potrebami sú:

 • tehotné ženy,
 • cestujúci so zlomenou nohou,
 • cestujúci s pomôckami na mobilitu,
 • cestujúci s nákazlivou chorobou,
 • cestujúci používajúci lieky alebo zdravotné pomôcky,
 • cestujúci, ktorí potrebujú prídavný kyslík zo zdravotných dôvodov.

Ak potrebujete špeciálnu asistenciu, obráťte sa na nás na miestnej zákazníckej linke špeciálnej asistencie:

Upozorňujeme, že tieto čísla sú vyhradené len pre cestujúcich, ktorí potrebujú špeciálnu asistenciu, a nemožno ich použiť na vybavovanie akýchkoľvek iných žiadostí. Platia miestne sadzby.


 • Azerbajdžan

  +3616777502

  Jazyk English
  Telefónne číslo +3616777502
 • Belgicko

  +3225887035

  Jazyk French
  Telefónne číslo +3225887035
 • Bulharsko

  +35924928367

  Jazyk Bulgarian
  Telefónne číslo +35924928367
 • Bosna – Telekom Srbija

  +38755233981

  Jazyk English
  Telefónne číslo +38755233981
 • Chorvátsko

  +38517757014

  Jazyk Croatian
  Telefónne číslo +38517757014
 • Cyprus

  +35722007144

  Jazyk English
  Telefónne číslo +35722007144
 • Česká republika

  +420225850035

  Jazyk Czech
  Telefónne číslo +420225850035
 • Dánsko

  +45 787 33 194

  Jazyk Danish
  Telefónne číslo +45 787 33 194
 • Spojené arabské emiráty

  +3616777508

  Jazyk English
  Telefónne číslo +3616777508
 • Fínsko

  +358931585800

  Jazyk English
  Telefónne číslo +358931585800
 • Francúzsko

  +33170700852

  Jazyk French
  Telefónne číslo +33170700852
 • Gruzínsko

  +995706777037

  Jazyk English
  Telefónne číslo +995706777037
 • Nemecko – hovory v nemčine

  +4969120066954

  Jazyk German
  Telefónne číslo +4969120066954
 • Grécko

  +302130022598

  Jazyk English
  Telefónne číslo +302130022598
 • Maďarsko

  +3616777505

  Jazyk Hungarian
  Telefónne číslo +3616777505
 • Island

  +354 497 1283

  Jazyk English
  Telefónne číslo +354 497 1283
 • Izrael

  +97233741285

  Jazyk English
  Telefónne číslo +97233741285
 • Taliansko

  +390200689768

  Jazyk Italian
  Telefónne číslo +390200689768
 • Lotyšsko

  +37167660434

  Jazyk Latvian
  Telefónne číslo +37167660434
 • Litva

  +37052032417

  Jazyk Lithuanian
  Telefónne číslo +37052032417
 • Macedónsko

  +38923207642

  Jazyk English
  Telefónne číslo +38923207642
 • Malta

  +35627781644

  Jazyk English
  Telefónne číslo +35627781644
 • Moldavsko

  +3616777509

  Jazyk English
  Telefónne číslo +3616777509
 • Holandsko

  +31202621943 ****

  Jazyk English
  Telefónne číslo +31202621943 ****
 • Nórsko

  +4721930671

  Jazyk English
  Telefónne číslo +4721930671
 • Poľsko

  +48221284905

  Jazyk Polish
  Telefónne číslo +48221284905
 • Portugalsko

  +351300500497

  Jazyk English
  Telefónne číslo +351300500497
 • Rumunsko

  +40312294796

  Jazyk Romanian
  Telefónne číslo +40312294796
 • Rusko

  +74995044413

  Jazyk Russian
  Telefónne číslo +74995044413
 • Srbsko

  +381113216842

  Jazyk Serbian
  Telefónne číslo +381113216842
 • Slovensko

  +421233046989

  Jazyk Czech
  Telefónne číslo +421233046989
 • Slovinsko

  +38617774391

  Jazyk English
  Telefónne číslo +38617774391
 • Španielsko

  +34910602892 ****

  Jazyk Spanish
  Telefónne číslo +34910602892 ****
 • Osoby telefonujúce z Katalánska v Španielsku

  +3493737006

  Jazyk Catalan
  Telefónne číslo +3493737006
 • Švédsko

  +46812410514

  Jazyk English
  Telefónne číslo +46812410514
 • Švajčiarsko

  +41225510025

  Jazyk English
  Telefónne číslo +41225510025
 • Spojené kráľovstvo

  +443309770444

  Jazyk English
  Telefónne číslo +443309770444
 • Ukrajina

  +380893202532

  Jazyk Ukrainian
  Telefónne číslo +380893202532
 • Čierna Hora

  +3616777511

  Jazyk
  Telefónne číslo +3616777511

Zákaznícke linky špeciálnej asistencie sú v prevádzke 24 hodín denne s asistentmi hovoriacimi v anglickom, maďarskom, poľskom a rumunskom jazyku. 

Žiadosti v iných jazykoch možno podávať v čase od 7.00 h do 22.00 h stredoeurópskeho času.

Ak chcete odoslať žiadosť o špeciálnu asistenciu pomocou e-mailu, pošlite ju na adresu specialassistance@wizzair.com

Ak nie ste schopní pohybovať sa samostatne – nedokážete sa bez pomoci postaviť, dostať sa zo svojho miesta knúdzovému východu bez pomoci, komunikovať spersonálom ozáležitostiach súvisiacich sbezpečnosťou (napr. porozumieť areagovať na bezpečnostné pokyny zdôvodu poruchy učenia či kognitívnej poruchy alebo zdôvodu zrakového či sluchového postihnutia), nedokážete si odopnúť bezpečnostný pás, vybrať aobliecť si záchrannú vestu alebo si nasadiť kyslíkovú masku – musí vás sprevádzať spôsobilá dospelá osoba.

Osoba, ktorá vás sprevádza, musí mať viac ako 16 rokov amusí byť fyzicky schopná pomôcť vám vprípade núdze.

Urobíme čo bude vnašich silách, aby váš spolucestujúci mohol sedieť vedľa vás.

Dva kusy pomôcok na mobilitu môžete zaregistrovať alebo priniesť na palubu bezplatne.

Batérie

Prijať je možné len mechanické invalidné vozíky avozíky so suchými batériami, zktorých nemôže uniknúť kyselina, ak sú ich póly izolované tak, aby nemohlo dôjsť kich náhodnému skratovaniu. Batéria musí byť bezpečne pripevnená na invalidnom vozíku.

Rozmery

Ak váš invalidný vozík nie je skladací, informujte zákaznícku linku špeciálnej asistencie ojeho rozmeroch.

Asistencia

Vrámci zabezpečenia vášho pohodlia vám náš zástupca poskytne pomoc počas procesu registrácie aodovzdávania batožiny. Pomôžeme vám kbráne, cez bezpečnostnú kontrolu ana palubu. Vo väčšine prípadov vás usadíme pri okne.

Upozorňujeme, že náš palubný personál vám nemôže poskytnúť asistenciu snápojmi, jedlami alebo liekmi, ale vprípade potreby vám pomôže dostať sa zvášho miesta na toaletu.

Zariadenia

Žiaľ, pri našich letoch nie sú dostupné palubné invalidné vozíky.

Limit

Vrámci jedného letu môžeme prijať maximálne 28 osôb spostihnutím stým, žena palube jedného lietadla môže cestovať maximálne 10 cestujúcich, ktorí potrebujú invalidný vozík na prepravu od registračného pultu na svoje miesto na palube. Vlietadle Airbus A321 je pre osoby spostihnutím kdispozícii 36 miest aprijať môžeme maximálne 12 cestujúcich, ktorí potrebujú invalidný vozík na prepravu od registračného pultu na svoje miesto na palube.

Pre cestujúcich so zrakovým a sluchovým postihnutím poskytujeme služby asistenta pri procese registrácie, počas bezpečnostnej kontroly a počas presunu k odletovej bráne. Usadíme vás skôr než kohokoľvek iného a náš palubný personál vám pomôže uložiť príručnú batožinu a usadiť sa do sedadla.

Ak máte záujem o službu asistenta, informujte o tom zákaznícku linku špeciálnej asistencie minimálne 48 hodín pred naplánovaným odletom.

Vodiace aasistenčné psy vsúlade svyhláškou č.27/2009 Ministerstva sociálnych vecí apráce budú prepravené na palube bez dodatočných poplatkov pre cestujúcich spostihnutím vrámci letov vEurópskej únii azkrajín Európskej únie do krajín mimo Európskej únie. Na jeden let možno prijať len jedného psa anesmie zaberať sedadlo.

Oznámte nám, že cestujete sasistenčným psom, počas procesu rezervácie atiež otom informujte zákaznícku linku špeciálnej asistencie alebo odošlite e-mail na adresu oddelenia špeciálnej asistencie. Do 48hodín pred naplánovaným časom odletu je potrebné odoslať nám nasledujúce dokumenty:

 • certifikát preukazujúci, že váš pes je certifikovaný asistenčný pes,
 • všetky dokumenty určené normami krajiny, zktorej ado ktorej cestujete.

Na palube nemožno prepraviť žiadne iné zvieratá.

Ďalšie informácie ocestovaní svodiacimi psami nájdete na tejto webovej lokalite.

Vprípade poškodenia, straty alebo neskorého doručenia pomôcok na zabezpečenie mobility treba incident nahlásiť pred opustením príletovej haly. Na tento účel si od nášho zástupcu vyžiadajte formulár PIR.

Reklamáciu pošlite poštou alebo prostredníctvom nášho online formulára.

Podľa Montrealského dohovoru je naša zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo neskoré doručenie pomôcok na zabezpečenie mobility obmedzená na 1131SDR na jedného cestujúceho.

Môžete si bezplatne priniesť dve zariadenia na mobilitu vrátane bariel a chodúľok. 
Barly si môžete zobrať na palubu lietadla a chodúľky sa budú musieť podať ako batožina. 

Ak cestujete s nohou v sadre a nedokážete ju ohnúť v kolene, budete si musieť zakúpiť ďalšie miesto.  

Pri rezervácii letu zadajte do poľa s menom EXST a do poľa s priezviskom svoje priezvisko.  

V prípade, že ste už let rezervovali a nezarezervovali ste si miesto navyše, obráťte sa na našu zákaznícku linku špeciálnej asistencie.

Z bezpečnostných dôvodov môžu tehotné ženy cestovať len do 34. týždňa tehotenstva. V prípade tehotenstva s dvojčatami platí toto obmedzenie od 32. týždňa tehotenstva.

Ak ste prekročili 28. týždeň tehotenstva, predložte lekárske potvrdenie o tom, že môžete cestovať lietadlom. Upozorňujeme, že dátum vydania lekárskeho potvrdenia nesmie byť starší než 6 dní pred dátumom letu.

Za prípadné zdravotné problémy tehotných žien alebo ich nenarodených detí, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku cesty lietadlom, zodpovedá spoločnosť Wizz Air iba v rozsahu stanovenom vo všeobecných podmienkach prepravy.

Ak trpíte infekčnou chorobou alebo inou chorobou, ktorá vyžaduje lekársku starostlivosť, musíte si zaobstarať lekárske potvrdenie, že môžete cestovať lietadlom. Dátum vydania lekárskeho potvrdenia nesmie byť starší než 6 dní pred dátumom letu.

Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne zranenia, zhoršenie zdravotného stavu cestujúceho ani za smrť počas cesty v dôsledku takéhoto stavu. 

Obráťte sa na našu zákaznícku linku špeciálnej asistencie minimálne 48 hodín pred naplánovaným odletom.

Lieky majte vždy v príručnej batožine. Ak musíte užívať nevyhnutné lieky, ako je napríklad inzulín, je potrebné mať pri sebe lekárske potvrdenie, že daný liek potrebujete počas cesty. V prípade potreby ukážte tento doklad pri bezpečnostnej kontrole na letisku.

Na palubu možno priniesť prenosné koncentrátory kyslíka, ktoré neobsahujú stlačený plyn alebo kvapalný kyslík. Svoje dýchacie zariadenie typu CPAP si môžete zobrať na palubu za predpokladu, že sa preukáže povaha daného zariadenia. Toto zariadenie môžete mať pri sebe ako ďalšiu položku. Ak cestujete s takýmto zariadením, obráťte sa na zákaznícku linku špeciálnej asistencie minimálne 48 hodín pred naplánovaným odletom.

Upozorňujeme, že dýchacie pomôcky, ktoré obsahujú stlačený plyn alebo kvapalný kyslík, nemožno zobrať na palubu lietadla.

Lieky uložiť do chladničky nemôžeme.

Cestujúcim, ktorí to potrebujú zo zdravotných dôvodov, môžeme na palube poskytnúť prídavný kyslík. Vlastnú kyslíkovú nádobu si však na palubu nemôžete vziať.

Najneskôr 48 hodín pred naplánovaným odletom letu je potrebné zatelefonovať na našu zákaznícku linku špeciálnej asistencie aposlať lekárske potvrdenie snasledujúcimi údajmi:

 • potvrdenie, že môžete cestovať (videálnom prípade vangličtine),
 • potvrdenie, že nepotrebujete nepretržitý prívod kyslíka viac ako 250minút pri rýchlosti prietoku 2litre za minútu,
 • potvrdenie, že je kyslík poskytovaný spoločnosťou Wizz Air pre vás vhodný.

Prineste tieto potvrdenia so sebou apredložte ich pri registračnom pulte. Ak nepredložíte požadované doklady, neumožníme vám vstup na palubu.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Ak ste si v čase rezervácie zaregistrovali požiadavku na asistenciu, na letisku bude pripravený pozemný personál a poskytne vám asistenciu. Čo najskôr sa dostavte k registračnému pultu a kontaktujte pozemný personál. Ďalšie podrobnosti nájdete na informačnej stránke.