Informace a služby

Cestovní doklady

Harmoniky

Při provádění rezervace letu zkontrolujte, že jste celé jméno pasažéra uvedli přesně, stejně tak, jak je zapsáno v cestovním dokladu, který bude pasažér používat.

V případě, že během rezervace uděláte chybu, můžete v následujících případech použít možnost změny jména zdarma on-line, kterou naleznete na stránce s cestovním plánem:

 • Špatné oslovení (muž/žena)
 • Zkrácené jméno (Thomas J. Smith vs. Thomas John Smith)
 • Pravopisná chyba / překlep – až do 3 znaků

V případě ostatních oprav jména kontaktujtetelefonické centrum Wizz Air, a to nejpozději do 2 hodin od provedení rezervace. Po uplynutí tohoto termínu bude třeba uhradit poplatek za změnu jména:

 • [name-change location=WizzairCom] při změně jména na našich stránkách 
 • [name-change location=CallCentre] při změně jména prostřednictvím telefonického centra Wizz Air. Kromě poplatku za změnu jména uhradíte poplatek za rezervaci prostřednictvím telefonického centra.

Všichni zákazníci mezinárodních letů musí mít platný cestovní pas a (je-li to nutné) také platné vízum. Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska mohou po Evropě cestovat s využitím národních občanských průkazů EU/EHP/Švýcarska nebo cestovního pasu.

Váš cestovní pas musí být v dobrém stavu a musí být podepsán držitelem. Některé země vyžadují, aby cestovní pasy platily minimálně po dobu vašeho pobytu. Tyto směrnice se mohou lišit podle jednotlivých zemí, proto před cestou zkontrolujte, zda je splňujete.

Ohledně specifičtějšíchvízových a pasových požadavků kontaktujte konzulát nebo velvyslanectví země, kterou plánujete navštívit. Tým našeho zákaznického servisu Wizz Air vám není schopen poskytnout informace ohledně konkrétních vízových nebo pasových požadavků. Plně zodpovídáte za existenci, správnost a platnost svých cestovních dokladů a za zajištění toho, že máte nárok cestovat a vstoupit na území cílové země. Společnost Wizz Air nenese odpovědnost za žádné náklady škod v důsledku vašeho nesplnění výše uvedených požadavků.

Nesete plnou zodpovědnost za jakékoli náklady a škody vzniklé společnosti Wizz Air nedodržením výše uvedených požadavků.

Nesete plnou zodpovědnost za jakékoli náklady a škody vzniklé společnosti Wizz Air nedodržením výše uvedených požadavků.

Pasažérům může být zamítnut vstup, pokud se společnost Wizz Air důvodně domnívá, že pasažéři nesplňují požadavky na vstup do země dohodnutého místa zastávky nebo cílového místa, nebo nemají dostatečné finanční prostředky na zajištění úhrady pobytu. Pasažéři, kteří mohou prokázat, že do země vstupují za účelem prohlídky v rámci balíčku, mládežnického tábora nebo sportovní události, za účelem lékařského ošetření, účasti v mezinárodně odsouhlaseném programu, nebo kteří uhradili náklady na svůj pobyt, musí mít potvrzení o výše uvedené rezervaci.

Chcete-li zkontrolovat, jaké cestovní doklady budete potřebovat k překročení hranice a vstup do jiné země EU, použijte následující odkazy:
Cestovní doklady pro občany EUCestovní doklady pro občany třetích zemí

Důležitá poznámka: Společnost Wizz Air neprovozuje navazující lety. V případě, že ve stejný den máte rezervovány 2 nebo více samostatných letů, jsou považovány za nesouvisející rezervace a vy budete muset opustit tranzitní zónu. Z toho důvodu musíte zajistit, že vaše doklady platí pro každou zemi, do které vstupujete / ze které odlétáte.
Držitelé uprchlického cestovního dokladu dle úmluvy z roku 1951 musí ambasádě či konzulátu poskytnout dokumenty, které prokazují, že mohou cestovat bez víz – případně musí mít vízum pro danou destinaci.

Vezměte prosím na vědomí, že elektronická víza vydaná Ruskou federací nemusí být při cestování akceptována, pokud budou ve vašem pasu a na elektronickém vízu odlišné údaje.

Před letem si zkontrolujte na svém elektronickém vízu následující informace:

 • Číslo vašeho pasu je správné
 • Vaše celé jméno je vyplněno (včetně všech případných dalších jmen) a nejsou v něm překlepy
 • Jsou použity pouze znaky latinské abecedy, speciální národní znaky (jako například Ñ, É, Ü nebo Ç) nejsou akceptovány
 • Vaše datum narození je uvedeno správně

Doporučujeme, abyste zkontrolovali „strojově čtený řádek“ vašeho pasu, který najdete na spodní straně téže stránky, a ujistili se, že všechny údaje jsou identické s údaji na vašem elektronickém vízu, a to včetně vašeho jména a čísla pasu. Pokud je například v pasu jméno „Séo Türre“, je nutné použít jméno ze strojově čitelného řádku – „Seo Tuerre“.

P

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14

Nezapomeňte, že vaše elektronické vízum bude akceptováno pouze tehdy, pokud je vaše jméno zcela identické s tím v řádku strojového čtení na vašem pasu.

Více informací najdete na stránkách https://evisa.kdmid.ru/

Pokud zjistíte nesrovnalost, zajistěte opravu údajů v elektronickém vízu ještě před cestou.

Nezletilé osoby musí při cestování v EU mít svůj vlastní pas nebo cestovní doklad.

Kromě jejich vlastního cestovního pasu nebo dokladu totožnosti, všechny děti cestující:

 • samy; nebo
 • s dospělými osobami, které nejsou jejich zákonnými zástupci; nebo
 • pouze s jedním rodičem

mohou potřebovat dodatečný (oficiální) doklad podepsaný jejich rodiči, druhým rodičem nebo zákonnými zástupci, kteří jim cestu povolují.

Pro více informací kliknětezde.

Od 15. ledna 2017mohou francouzští občané mladší 18 let cestovat sami (bez rodiče nebo zákonného zástupce) pouze tehdy, pokud majíformulář s povolením k cestě(„l'autorisation de sortie du territoire“).

Cestovní pasy bez biometrických údajů již neplatí pro cesty mimo Albánii (bez ohledu na datum konce platnosti) a budou přijímány pouze k cestě do Albánie.

Cestovní doklady vydané více než 10 let před datem příletu nebudou akceptovány.

Může být znemožněn vstup pasažérům, kteří nemají letenku na navazující/zpáteční let nebo jiný příslušný dokument prokazující navazující/zpáteční let.

Pasy musí být platné ještě alespoň 3 měsíce po datu návratu.

Občané Gruzie, kteří vlastní biometrické pasy, mohou cestovat do zemí schengenského prostoru bez víza na dobu 90 dnů během libovolného období 180 dnů za účely jinými, než je práce.

INFORMACE PRO OBČANY GRUZIE

Použití bran pro elektronické pasy

Po příjezdu do Spojeného království můžete ušetřit čas, jestliže použijete brány pro elektronické pasy, které jsou k dispozici na většině britských letišť. Abyste mohli použít brány pro elektronické pasy, váš pas musí mít strojově čitelnou zónu (MRZ). Více informací získáte na webových stránkách pohraničních sil Border Force.

Plán registrovaného cestujícího

Výhody použití bran pro elektronické pasy můžete využít, i když nemáte pas ze země EU, a to pokud se zapojíte do plánu registrovaných cestujících. Více informací o plánu, stejně jako i o seznamu oprávněných zemí, najdete na webových stránkách pohraničních sil Border Force.

Pasažérům může být zamítnut vstup, pokud nemají finanční prostředky na úhradu pobytu.

INFORMACE PRO PASAŽÉRY CESTUJÍCÍ DO IZRAELE

Pasažérům s dočasným cestovním pasem může být zamítnut vstup.

INFORMACE PRO PASAŽÉRY CESTUJÍCÍ DO SAE

V souladu s platnými předpisy požadují úřady Spojených arabských emirátů (SAE) platné vízum jako součást povinných cestovních dokladů pro vstup do země pro určité státní příslušnosti.

Vezměte na vědomí příslušnou žádost o vízum pro vstup do Abú Dhabí:

IATA – individuální poradenství v oblasti pasů, víz a zdravotní cestovní dokumentace při cestování do SAE

Společnost Wizz Air uzavřela partnerství se společností Sharaf Travel Services, aby tak svým zákazníkům nabídla zlevněné sazby. Podívejte se na stránky našeho partnera azískejte informace o procesu žádosti o vízum do SAE.

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Při odbavení nebo u brány musíte předložit všechny nezbytné, platné cestovní doklady. Rovněž musíte splnit veškeré vstupní a migrační požadavky země, do které / ze které nebo skrz kterou letíte. Pokud nebudete mít dostačující pas nebo vízum nebo jiné požadované cestovní doklady a bude vám zamítnut vstup do země, ponesete zodpovědnost za následné náklady s přepravou a náklady řízení.

Abyste získali nejpřesnější informace o požadavcích na vízum, kontaktujte zahraniční úřady, ambasády nebo konzuláty zemí, které byste chtěli navštívit. Budete muset předložit stejný doklad, který jste předložili během on-line odbavení.

Pokud není vaše rezervace ještě potvrzena, důrazně vám doporučujeme, abyste odchozí a příchozí lety zarezervovali ve dvou samostatných rezervacích. V takovém případě budete moci při odbavení použít různé cestovní doklady. V případě, že je vaše rezervace již potvrzená, kontaktujtetelefonické centrum Wizz Air

Pohraniční úřady mohou o zamítnutí vstupu do jejich země rozhodnout na základě informací, které nemáme k dispozici. Neposkytneme vám refundaci za žádný let nebo službu, kterou nebudete schopni využít z důvodu zamítnutí vstupu, ale mohou vám být účtovány následné poplatky za zpáteční přepravu a náklady řízení.