Lidé
Životní prostředí
Ekonomika
Správa a řízení

Starejte se víc Zažijte víc Buďte víc

Věříme, že cestování poskytuje příležitosti, které zlepšují

Zpráva od vedení

Ve společnosti Wizz je udržitelnost součástí naší DNA. Čtyři pilíře naší strategie jsou:

 • LIDÉ
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • EKONOMIKA
 • SPRÁVA
 •  

  Program Wizz Cares zastřešuje všechny naše iniciativy, které se týkají lidí, životního prostředí, ekonomiky a správy.

  Pro každého ve společnosti WIZZ jsou zákazníci na prvním místě. Chceme našim pasažérům vnést do života svobodu v podobě dostupného a udržitelného cestování. Prostřednictvím inovací, vynikajícího servisu na palubě a 7hvězdičkového hodnocení bezpečnosti zajišťujeme zákazníkům ty nejlepší zážitky. Tím nejcennějším, co máme, jsou naši zaměstnanci. Wizz Air je společnost rozmanitosti, inkluze a nekonečných kariérních příležitostí. Dialog mezi vedením a zaměstnanci přináší velké úspěchy již 20 let. Mostem, který tento obousměrný dialog umožňuje a buduje důvěru mezi vyšším vedením a zaměstnanci v celé síti, je rada pracovníků společnosti Wizz Air.

  Péče o prostředí, ve kterém žijeme, nikdy neměla tak obrovský význam jako dnes. Je to povinnost každého z nás. Společnost Wizz Air, která se pyšní jednou z nejmladších letadlových flotil a jedněmi z nejnižších emisí CO2 na pasažéra, je již nyní v tomto odvětví napřed. To ale nestačí! Proto máme mnoho iniciativ, mezi něž patří investice do udržitelného leteckého paliva, program kompenzace uhlíkových emisí, pilotní kabina bez užívání papíru a také různé iniciativy na úsporu paliva.

  Společnost Wizz Air je dobrým firemním občanem. Podporujeme místní ekonomiky tím, že propojujeme města a regiony, propagujeme cestovní ruch, zajišťujeme svobodu pohybu a také nepřímo i přímo vytváříme pracovní místa. Neustále rozšiřujeme naši síť a snažíme se být hybnou silou, která přispívá k lepší prosperitě trhů.

  Připojte se k nám na této cestě směrem k udržitelnosti! Děláme vše pro to, abychom splnili své ambiciózní cíle. Udržitelnost je kolektivní odpovědnost, proto na této cestě potřebujeme i vás!

Dali jsme si závazek

Zajistit, aby mohl mít prospěch z cestování za nejnižší ceny každý, a přitom dbát na sociální, ekonomický a environmentální dopad naší činnosti. Naše strategie je postavena na nízkých tarifech a rozmanité síti podporované efektivním a udržitelným provozem a vysoce kvalitním zákaznickým servisem.

letadel do roku 2030
Rok
průměrné stáří naší flotily letadel
profesionálové pracující pro vás
CO2
snižování emisí CO2 na osobokilometr do roku 2030
Cíle udržitelného rozvoje
přímý dopad na cíle udržitelného rozvoje OSN
Palivo
zvýšení efektivity vs. A320ceo
běžecké
akce po celé Evropě
Doprava z místa na místo
síť namísto vícestřediskového systému

Patříme mezi nejrychleji rostoucí letecké společnosti

díky našemu ultranízkonákladovému obchodnímu modelu jsme schopni zákazníkům nabídnout nejnižší tarify a zpřístupnit létání více lidem než kdykoli předtím. Zároveň jsme si také vědomi ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje, který má dopad na naše komunity, a organizujeme v tomto směru řadu iniciativ, přičemž WIZZ Cares je jádrem našeho úsilí o udržitelnost.

Lidé

Usilujeme o to, aby měl do budoucna každý příležitost
naplno využít svůj potenciál.

Co se týče lidí, stavíme na dvou pilířích – zákazníci a zaměstnanci. Věříme v budoucnost, kde má každý možnost plně rozvinout a uplatnit svůj potenciál. Usilovně pracujeme na rozvoji našich služeb, abychom zlepšili zážitek našich zákazníků, dali našim zaměstnancům možnost se prosadit a podporovali komunity, kterým služby poskytujeme. Náš provoz zahrnuje 193 letišť v 53 zemích a naším deklarovaným cílem je vybudovat aktivní vztahy s komunitami na každém z našich trhů. Během uplynulých let jsme se věnovali projektům místních komunit napříč našimi trhy, abychom upevnili pouto mezi našimi zaměstnanci a komunitami, ve kterých působíme.


global-goals-3global-goals-4global-goals-5global-goals-10

Přímý dopad na 4 cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

NAŠI ZAMĚSTNANCI

Rozvoj lidí

Našim lidem i nadále poskytujeme školení na světové úrovni. Počínaje školeními týkajícími se onemocnění COVID-19 přes technická školení pro naše posádky až po školení v oblasti vedení pro kancelářské zaměstnance – zaměřujeme se na to, abychom našim zaměstnancům poskytli správné nástroje, které jim umožní převzít odpovědnost za svůj rozvoj a postupovat ve své kariéře. V červenci 2021 představila společnost Wizz Air svůj interní vzdělávací program nazvaný WIZZ Academy, jehož cílem je poskytnout zaměstnancům jedinečnou příležitost získat znalosti o strategických přístupech a aspiracích společnosti WIZZ na úrovni vrcholového vedení. Společnost také navázala spolupráci se společností LinkedIn a zavedla novou on-line vzdělávací platformu LinkedIn Learning, která pomůže zaměstnancům profesně i osobnostně růst díky neomezenému přístupu k interaktivním a poutavým kurzům.

Letecká akademie Wizz Air

Provozujeme vlastní leteckou akademii, která poskytuje finanční podporu, včetně částečného sponzorství motivovaným kadetům během jejich počátečního výcviku. Kadeti z letecké akademie, kteří úspěšně absolvovali program, mohou začít pracovat ve společnosti Wizz Air jako pilotní stážisté.

Rozmanitost a rovné příležitosti

Jádrem našeho podnikání ve společnosti WIZZ je oslavovat perspektivy ze všech koutů světa – jsme hrdí na naši skutečně globální působnost, která čítá 109 národností v 33 zemích. Dále jsme se zavázali zajišťovat genderovou diverzitu na pracovišti, kde pracuje 48 % žen a 52 % mužů, a zavedli jsme program Ženy společnosti WIZZ, jehož cílem je dosáhnout v příštím desetiletí výrazně vyššího zastoupení žen na pozicích pilotů. Na podporu této snahy byl 8. března 2023 na Mezinárodní den žen zahájen program She Can Fly, jehož cílem je poskytnout jedinečnou, jednoduchou a finančně dostupnou cestu k profesní dráze dopravního pilota u společnosti Wizz Air. Program předpokládá podporu kandidátek, aby tak pomohl zvýšit počet ženských palubních posádek výrazně nad současnou průměrnou úroveň 5 % v tomto odvětví. Společnost Wizz Air se zavázala odbourávat genderové stereotypy a podporovat rovnost žen a mužů i v této profesi.

Spokojenost zaměstnanců

Výsledky všech průzkumů angažovanosti jsou každoročně přezkoumávány představenstvem, což umožňuje nejvyššímu rozhodovacímu orgánu společnosti také vyhodnocovat a sledovat pokrok při plnění kulturních cílů, určovat priority a stanovovat měřitelné cíle pro dosažení naší vize. Společnost Wizz Air má také vyhrazeného člena představenstva, který je zodpovědný za dohled nad angažovaností společně se zaměstnanci. Tři oblasti, na které se zaměřuje zlepšení angažovanosti posádek a pracovního prostředí na úrovni společnosti, jsou následující: plánování, kvalita a konzistentnost seznamů posádek, dostupnost, zdroje a podpora operačního řídicího střediska a dostupnost, zdroje a podpora provozní logistiky. Pravidelně jsou také přezkoumávány opatření v rámci angažovanosti administrativních pracovníků. Hlavními oblastmi, na které se zaměřujeme ve vztahu k administrativním pracovníkům, jsou: uznání, kultura, kariérní postup, odměňování, zkušenosti zaměstnanců a rozvoj vedoucích schopností pracovníků.

Zvládání únavy

Neustále sledujeme a vyhodnocujeme riziko únavy, abychom zajistili bezpečný letový provoz. Náš systém managementu posádky zahrnuje do svého rozhodování informace týkající se únavy zaměstnanců s cílem zlepšit identifikaci rizika únavy.

Program Z palubního personálu kapitánem

Zavedli jsme vůbec první program Z palubního personálu kapitánem, který pomáhá ambiciózním členům palubního personálu WIZZ proměnit jejich sny ve skutečnost prostřednictvím rozsáhlé finanční podpory, podpory při cestování a ubytování a dále prostřednictvím přizpůsobeného pracovního a studijního harmonogramu. Odbouráním řady klíčových bariér se snažíme podpořit ambiciózní členy posádek na jejich cestě do pilotní kabiny.

Rada pracovníků společnosti WIZZ

V roce 2018 jsme založili radu pracovníků, která pravidelně sdružuje zaměstnance zastupující všechny oblasti podnikání s cílem usnadnit efektivní obousměrnou komunikaci mezi vedením a zaměstnanci a podpořit rozhodovací proces v záležitostech, které se týkají všech zaměstnanců společnosti. Rada pracovníků je více než jen další oddělení společnosti, je to místo, kde se lidé ze společnosti WIZZ mohou bezpečně podělit o své obavy, nápady nebo návrhy. Rada nám trvale pomáhá zlepšovat se jako letecká společnost i jako zaměstnavatel.

Duševní a fyzická pohoda

Chceme dát zaměstnancům pocit, že jsou oceňováni a podporováni, a proto je všem našim zaměstnancům a jejich nejbližším rodinným příslušníkům k dispozici nepřetržitá odborná poradenská služba (program podpory zaměstnanců). Nabízíme také vzájemnou podporu pilotů a dále on-line školení zaměřené na duševní zdraví a kondici pro všechny členy naší posádky. V roce 2019 jsme zavedli zaměstnanecký fond pro mimořádné události WIZZ Aid, jehož účelem je poskytovat finanční podporu kolegům, kteří potřebují naléhavé lékařské ošetření nebo trpí následky přírodních nebo člověkem způsobených katastrof. Od vypuknutí pandemie COVID-19 jsme zavedli řadu nových postupů na ochranu zdraví a celkové životní pohody našich zaměstnanců, blízkých osob a pasažérů. V zájmu zajištění co nejvyšší úrovně ochrany posádek a pasažérů během vrcholící pandemie zavedla společnost Wizz Air různé klíčové protokoly včetně zdokonalených čisticích a dezinfekčních postupů a zásad povinného zakrývání obličeje, a v roce 2021 zavedla pro své zaměstnance zásady očkování. Vzhledem k rostoucímu počtu zemí, které zmírňují své cestovní a bezpečnostní předpisy, jsme se také rozhodli zmírnit požadavek na povinné nošení roušek v našich letadlech. Přesto zůstáváme v přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví ostražití a proaktivní a podle potřeby budeme přehodnocovat související zásady a procesy. Po třech náročných letech poznamenaných pandemií vypukla na Ukrajině válka, která měla významný dopad na naše zákazníky, kolegy a operace na Ukrajině, v Moldavsku a Rusku. Navzdory obtížím se naši zaměstnanci chopili příležitosti a prokázali pozoruhodnou zdatnost při podpoře našich zasažených zaměstnanců a stážistů a jejich rodinných příslušníků. Celková podpora poskytnutá našim zaměstnancům zahrnovala finanční prostředky vybrané a rozdělené Radou pro lidi, psychologickou podporu a podporu při stěhování zaměstnanců na nová pracoviště, jakož i nové pracovní smlouvy na nových pracovištích. Společnost Wizz Air se rovněž zavázala, že bude nadále vyplácet průměrnou mzdu zaměstnancům s ukrajinskou pracovní smlouvou, aby jim poskytla finanční jistotu v této obtížné situaci. Po celkem třech měsících nouzové podpory byla naprostá většina našich zaměstnanců na Ukrajině evakuována a přemístěna na jiná pracoviště v rámci sítě WIZZ.

Naši zákazníci

Zavazujeme se poskytovat zákazníkům po celou dobu cesty efektivní služby a zaručit jim vysokou spokojenost. Naše týmy intenzivně pracují na zlepšení komunikace se zákazníky během narušení letu a na budování inovativního myšlení ve všech oblastech našeho podnikání. Zároveň jsou vždy otevřeny zpětné vazbě.

Mobilita a aktivní životní styl

Jako společnost dbáme na to, aby byly naše aktivity štíhlé a efektivní, a snažíme se dát lidem v celé naší síti šanci dělat totéž. Protože věříme, že stejně jako dostupné cestování by měl být každému dostupný i zdravý a aktivní životní styl. Jsme hrdí na to, že můžeme sponzorovat několik běžeckých závodů včetně Budapešťského půlmaratonu, naší vlajkové lodi, a dalších závodů v Miláně, Benátkách, Cluj-Napoce, Sofii, Skopje, Debrecínu a londýnském Hackney.

Řízení narušení letů

Jsme si vědomi toho, že narušení letu mohou mít velký dopad na spokojenost našich zákazníků, a proto neustále aktualizujeme naše nástroje, abychom mohli pasažérům i partnerům zajišťujícím místní pozemní obsluhu co nejefektivněji poskytovat informace. V aplikaci WIZZ jsme zavedli nabízená oznámení a aktualizace stavu letu, zlepšili jsme vyřizování ztráty zavazadel a zavedli jsme elektronické poukazy na jídlo a nový automatizovaný systém pro rezervaci hotelů a dopravy pro pasažéry, kteří musí kvůli zrušenému letu zůstat někde přes noc.

Pozemní obsluha a letiště

Naši partneři v oblasti pozemní obsluhy hrají obrovskou roli při zajišťování úspěchu ekosystému ULCC, a abychom zlepšili zákaznický servis a komunikaci, udržujeme otevřený dialog se všemi našimi místními partnery. Cestování zákazníků společnosti Wizz Air se zlepšilo také na straně letiště. V roce 2021 jsme v naší mobilní aplikaci zavedli novou funkci pro skenování cestovních dokladů. Zákazníci, kteří tuto možnost využívají, mají výhodu pohodlnějšího on-line odbavení a mohou očekávat i bezproblémovější cestu na letišti.

WIZZ Youth Challenge

Společnost WIZZ podporuje rozvoj mladých absolventů v celé Evropě. Naše každoroční soutěž případových studií motivuje studenty vysokých škol, aby předložili kreativní a pokrokové řešení reálného obchodního problému. Týmy, které se kvalifikují, obdrží pozvání na finále do Budapešti, kde mají možnost navázat kontakty a podělit se o své nápady s pracovníky vrcholového managementu, řadou odborníků z oboru a skvělými mladými mozky v rámci sítě kontaktů.

Personalizace a on-line zážitek

Neustále pracujeme na vylepšení on-line prostředí na webových stránkách wizzair.com a v naší aplikaci, abychom je více přizpůsobili potřebám konkrétního zákazníka a zajistili jejich snazší použitelnost. Díky několika pokročilým funkcím a možnostem komunikace, jako je upozornění na cenu, automatické odbavení nebo nabídky přizpůsobené na míru, s námi můžete ještě snadněji vyhledávat, rezervovat a navštěvovat vysněné destinace a současně být na každém kroku své cesty informováni. V roce 2021 představila společnost Wizz Air nového chatovacího bota „Amelii“, virtuální asistentku, která umožňuje zákazníkům rychle a pohodlně získat informace o jejich letech a zároveň poskytuje užitečné obecné informace o službách, přerušeních letu, speciální asistenci nebo dobrovolných změnách letu. Amelia může poskytovat podporu v angličtině, italštině a němčině prostřednictvím webových stránek wizzair.com a oficiální služby Facebook Messenger společnosti Wizz Air. Kromě toho bude Amelia brzy implementována také do mobilní aplikace WIZZ.

Reakce na pandemii

Během pandemie koronaviru nabídla společnost Wizz Air okamžitou humanitární podporu těm, které tato nečekaná krize nejcitelněji zasáhla, a to spuštěním různých nákladních a repatriačních služeb. Bylo uskutečněno více než 120 letů, jejichž účelem bylo bezpečně přepravit důležitý zdravotnický materiál a uvízlé pasažéry zpět domů. Jako jedna z mála leteckých společností jsme také nikdy nepřerušili provoz a zavedli interaktivní mapu plánování cest, která pasažérům pomáhá orientovat se ve složitém cestovatelském prostředí. Společnost Wizz Air také zavedla možnost skenování QR kódu digitálního certifikátu EU COVID-19, aby zákazníci mohli přejít přímo k odletové bráně a nemuseli fyzicky ověřovat doklady COVID-19 u odbavovacích přepážek a ve frontách na letišti.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chceme být nejekologičtější volbou v letecké dopravě.

Ještě nikdy nebylo důležitější, aby společnost převzala odpovědnost vůči životnímu prostředí. Ochrana životního prostředí je odpovědností nás všech, a proto jsme naše opatření na ochranu životního prostředí pozvedli na novou úroveň. Díky jedné z nejmladších flotil v Evropě a s jedněmi z nejnižších emisí CO2 na pasažérský kilometr se snažíme zůstat v čele odvětví. Od fiskálního roku 2022 je intenzita emisí uhlíku plně integrována do struktury odměn vedoucích pracovníků.

Pomocí velkého množství iniciativ na úsporu paliva, včetně mobilního elektronického letového zavazadla, paluby bez užívání papírů a naší neustále modernizované flotily, budeme dále zlepšovat naše provozní ukazatele a nadále snižovat naši ekologickou stopu, aby letecká doprava byla udržitelnější. Mezi naše opatření v oblasti udržitelnosti patří urychlení kroků k zajištění dostatečných dodávek udržitelných leteckých paliv (SAF) pro budoucnost, udržitelné procesy zadávání veřejných zakázek, zkušební třídění odpadu na palubě a program kompenzace uhlíkových emisí nabízený našim zákazníkům.


global-goals-7global-goals-9global-goals-12global-goals-13global-goals-17

Přímý dopad na 5 cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

Uhlíkové emise společnosti Wizz Air

g/RPK
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Fiskální rok 2013
Fiskální rok 2014
Fiskální rok 2015
Fiskální rok 2016
Fiskální rok 2017
Fiskální rok 2018
Fiskální rok 2019
Fiskální rok 2020
Fiskální rok 2021
Fiskální rok 2022
Fiskální rok 2023

Jsme hrdí na to, že v důsledku četných iniciativ zaměřených na úsporu paliva a neustálé modernizace naší technologie máme jedny z nejnižších hladin emisí v evropském leteckém odvětví. Ve fiskálním roce 2020 poklesly naše emise uhlíku na jeden osobokilometr z 59,9 gramů na57,28 gramů, což je téměř polovina průměru v tomto odvětví. V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a nižších stupňů vytížení našich letů byla naše uhlíková účinnost ve fiskálním roce 2021 negativně ovlivněna. Od té doby společnost Wizz Air zaznamenala pozoruhodné zlepšení, které nebylo v tomto odvětví samozřejmé. Při přechodu do finančního roku 2023 došlo k dalšímu pokroku, protože se dále zlepšily faktory vytížení pasažérů, což vedlo ke snížení intenzity emisí na 53,8 g CO2 / RPK. To je nejnižší intenzita emisí uhlíku, jakou kdy společnost Wizz Air vykázala za 12měsíční období. Více informací najdete v našívýroční zprávě.

Závazek dále snižovat náš dopad na životní prostředí

Společnost Wizz Air přijala pevný závazek snižovat dopady klimatických změn jak na globální, tak na místní úrovni. Podporujeme Pařížskou dohodu, jejímž cílem je omezit nárůst teploty pod 1,5 °C, a dále evropské iniciativy Zelená dohoda a Destinace 2050, jejichž cílem je dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí.

Společnost Wizz Air je hrdá na to, že má nejnižší emise CO2 (G/RPK) v Evropě. Zavazujeme se, že do roku 2030 dále snížíme emise CO2 o 25 % oproti úrovni roku 2019 a že budeme dále omezovat ostatní emise skleníkových plynů. Tento ambiciózní plán se opírá o naši nejmodernější, technologicky vyspělou flotilu, iniciativy na úsporu paliva a využívání udržitelného leteckého paliva.

Snížení emisí CO2 o 25 % do roku 2030
80 70 60 50 40 30
Emise CO2 / RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kompenzace emisí uhlíku

Kompenzace cest

Společnost Wizz Air v rámci svého širšího závazku ke snižování emisí spustila v listopadu 2020 systém kompenzace emisí uhlíku, který pasažérům umožňuje vypočítat dopad jejich letu na životní prostředí a kompenzovat výsledné emise uhlíku. Tento systém, v partnerské spolupráci s technologickou společností Chooose, která se zaměřuje na klima, poskytuje pasažérům možnost kompenzovat své cesty tím, že podpoří důvěryhodné projekty s velkým dopadem na klima na celém světě.

Stopa

Jsme hrdí na to, že můžeme našim pasažérům nabídnout plně transparentní kalkulačku stopy, kterou zanechá jejich cesta –zde si mohou pasažéři snadno vypočítat emise uhlíku ze svého letu a kompenzovat je. Společnost Wizz Air uznává, že kompenzace nezajistí ekologičtější létání, současně ale naše uhlíková kalkulačka umožňuje zákazníkům podporovat uhlíkové projekty certifikované v souladu s předními globálními uhlíkovými standardy.

Kompenzujte své emise ještě dnes

A321neo – mění pravidla hry

menší spotřeba paliva vs. A320ceo na základě RPK
méně emisí CO2 vs. A320ceo na základě RPK
delší dolet vs. A320ceo
nižší hladina hluku vs. A320ceo
nižší jednotkové náklady vs. A320ceo

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

Bezpapírová pilotní kabina

V pilotních kabinách používáme tablety a ušetříme tím více než 
25 000 vytištěných stránek na každé letadlo

Lehčí sedadla

Neustále investujeme do novějších a lehčích sedadel

Motory myjeme častěji,
než vyžadují předpisy

Každý motor myjeme přibližně desetkrát ročně – čím je čistší,
tím hladší je jeho chod, a proto také spotřebuje méně paliva.

Pojíždění na jednom motoru po přistání

Úspora paliva vypnutím jednoho z motorů po přistání

Nejnižší emise CO2 na pasažéra v tomto odvětví

Od roku 2012 jsme zrealizovali několik projektů, včetně zlepšení
naší letové rychlosti a přístupu i optimalizace naší sítě, což pomohlo
ke snížení emisí téměř o 100 000 tun CO2 za rok (3 % na letadlo)

Snižování znečištění hlukem

Generátory Vortex snižují úroveň hluku

Sharklety

Tento skvělý vynález dokáže snížit spotřebu paliva o 2 % a emise CO2 o 540 tun ročně za každé letadlo. Do roku 2024 bude tento prvek u celé naší flotily.

Brzdy

Od roku 2020 budou mít naše
letadla Airbus321neo nové brzdy,
které váží o 20 kg méně.

Palubní časopis

Tištěno na lehkém recyklovaném papíru

Použití GPU místo APU ušetří 200 kg za hodinu

Kdykoli je to možné, používáme v našich destinacích
k napájení našich letadel elektřinu z pozemních zdrojů (GPU), což může ušetřit až 200 kg paliva za hodinu.

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

Ekonomika

Snažíme se o podporu ekonomiky v destinacích WIZZ.

Cenově dostupné letecké cestování může zlepšit život mnoha cestujících, ale často se zapomíná, že může ovlivnit i samotný život města. Jen málo věcí je pro ekonomiku města stejně dobré jako přímé letecké spojení – zejména když jsou tato letecká spojení za nejnižší tarify společnosti Wizz Air. Vzhledem k tomu, že stále více lidí má přístup k cenově dostupné letecké dopravě, více cestujících přispívá místní ekonomice v destinacích, které navštěvují.

Kodex chování pro dodavatele

Skupina Wizz Air věnuje při své činnosti zvláštní pozornost environmentální, sociální a ekonomické odpovědnosti a od dubna 2021 zavedla obnovený Kodex chování pro dodavatele. Společnost Wizz Air se zavázala spolupracovat s dodavateli a partnery, kteří dodávají skupině Wizz Air produkty a/nebo služby a kteří sdílejí závazky společnosti Wizz Air k ekologicky a podnikatelsky udržitelnému provozu, a působí na základě vysokých sociálních a pracovních standardů. Kodex chování pro dodavatele se vztahuje na všechny dodavatele společnosti Wizz Air i na jejich dodavatele a subdodavatele a je nedílnou součástí všech smluvních balíčků a procesů.


global-goals-8

Přímý dopad na 1 cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

Ekonomika

Pokyny ACI

Pokyny organizace Airports Council International Europe (ACI) naznačují, že na každý jeden milion přepravených pasažérů ročně je v dané lokalitě vytvořeno 750 pracovních míst. Na základě tohoto výpočtu jsme ve fiskálním roce 2023 s přepravou 51,1 milionu pasažérů v naší síti podpořili vytvoření 38 000 lokálních pracovních míst.

Podpora cestovního ruchu

V naší síti existuje několik míst, kde před naším příchodem na trh neexistovala pravidelná letecká doprava, případně jsme v nich výrazně ovlivnili cestovní ruch. Po otevření naší základny ve Varně v roce 2017 došlo na letišti k dvojcifernému nárůstu osobní přepravy. V Severní Makedonii se počty pasažérů za posledních 10 let ztrojnásobily a v Kutaisi se vytíženost letiště více než zdvojnásobila, přičemž 75 % pasažérů využívá naše služby.

Ultranízkonákladový model (ULCC)

Díky našemu obchodnímu modelu zadáváme mnoho podpůrných prací na všech úrovních organizace místním externím partnerům a úzce spolupracujeme s více než 5 000 smluvními poskytovateli služeb v naší síti.

Ochrana férového a poctivého podnikání

Implementovali jsme vnitřní postupy a opatření, jejichž cílem je zajistit dodržování všech příslušných protikorupčních předpisů. Naše zásady boje proti korupci stanoví principy, zákazy a praktické pokyny týkající se úplatkářství nebo korupčních praktik, u nichž je nulová tolerance. Tyto zásady jsou součástí povinného ročního školení pro všechny zaměstnance společnosti WIZZ a zajišťují, aby byli všichni zaměstnanci seznámeni s aktuálními informacemi.

Správa a řízení

Představenstvo/management, kvalita a integrita

Plný dohled představenstva prostřednictvím výboru pro udržitelnost a kulturu. Do roku 2026 se zavazujeme dosáhnout alespoň 40% zastoupení žen v manažerských pozicích (vedoucí pracovnice, ředitelky, výkonné viceprezidentky a generální ředitelka). Z tohoto důvodu jsme do naší struktury odměňování od fiskálního roku 2022 zahrnuli genderovou diverzitu týmu vedení. V souladu s iniciativou Hampton Alexander jsme se také zavázali odstranit rozdíly v diverzitě v našem představenstvu s cílem dosáhnout do roku 2026 33% zastoupení žen v představenstvu.

Řízení rizik

Představenstvo má plný dohled nad procesem podnikového řízení rizik (ERM), včetně důkladného posouzení hlavních rizik souvisejících s obchodním modelem, budoucí výkonností, solventností a likviditou společnosti Wizz Air. Rizika související s klimatem a ESG řídíme prostřednictvím našeho podnikového rámce ERM.

Výbor pro audit a rizika

Tento proces řízení rizik se promítá do rady pro rizika, výboru pro audit a rizika a do představenstva, a proto má silnou podporu a prioritu, pokud jde o řízení našich obchodních plánů a opatření ke zmírnění rizik.

Počínaje fiskálním rokem 2021 společnost Wizz Air sladila svá externí hlášení s doporučeními TCFD.

Lidé Životní prostředí Ekonomika Správa a řízení


Děkujeme za vaši pozornost.