Lidé
Životní prostředí
Ekonomika
Správa a řízení

Starejte se víc Zažijte víc Buďte víc

Věříme, že cestování poskytuje příležitosti, které zlepšují

Vezměte mě tam
Zásady a další dokumenty ke stažení ve formátu PDF
Další část

Dali jsme si závazek

Zajistit, aby mohl mít prospěch z cestování za nejnižší ceny každý, a přitom dbát na sociální, ekonomický a environmentální dopad naší činnosti. Naše strategie je postavena na nízkých tarifech a rozmanité síti podporované efektivním a udržitelným provozem a vysoce kvalitním zákaznickým servisem.

Další část
letadel do roku 2030
Rok
průměrné stáří naší flotily letadel
profesionálové pracující pro vás
CO2
snižování emisí CO2 na osobokilometr do roku 2030
Cíle udržitelného rozvoje
přímý dopad na cíle udržitelného rozvoje OSN
Palivo
každoroční zlepšování efektivity vs. A320ceo
běžecké
akce po celé Evropě
Doprava z místa na místo
síť namísto vícestřediskového systému

Patříme mezi nejrychleji rostoucí letecké společnosti

díky našemu ultranízkonákladovému obchodnímu modelu jsme schopni zákazníkům nabídnout nejnižší tarify a zpřístupnit létání více lidem než kdykoli předtím. Zároveň jsme si také vědomi ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje, který má dopad na naše komunity, a organizujeme v tomto směru řadu iniciativ, přičemž WIZZ Cares je jádrem našeho úsilí o udržitelnost.

Další část

Lidé

Usilujeme o to, aby měl do budoucna každý příležitost
naplno využít svůj potenciál.

Co se týče lidí, stavíme na dvou pilířích – zákazníci a zaměstnanci. Věříme v budoucnost, kde má každý možnost plně rozvinout a uplatnit svůj potenciál. Usilovně pracujeme na rozvoji našich služeb, abychom zlepšili zážitek našich zákazníků, dali našim zaměstnancům možnost se prosadit a podporovali komunity, kterým služby poskytujeme. Náš provoz zahrnuje 194 letišť v 54 zemích a naším deklarovaným cílem je vybudovat aktivní vztahy s komunitami na každém z našich trhů. Během uplynulých let jsme se věnovali projektům místních komunit napříč našimi trhy, abychom upevnili pouto mezi našimi zaměstnanci a komunitami, ve kterých působíme.


Přímý dopad na 4 cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

Další část

NAŠI ZAMĚSTNANCI

Další část

Naši zákazníci

Další část

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chceme být nejekologičtější volbou v letecké dopravě.


Přímý dopad na 5 cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

Další část

Uhlíkové emise společnosti Wizz Air

g/RPK
80
75
70
65
60
55
50
45
Fiskální rok 2013
Fiskální rok 2014
Fiskální rok 2015
Fiskální rok 2016
Fiskální rok 2017
Fiskální rok 2018
Fiskální rok 2019
Fiskální rok 2020
Fiskální rok 2021
Fiskální rok 2022
Fiskální rok 2023

Jsme hrdí na to, že v důsledku četných iniciativ zaměřených na úsporu paliva a neustálé modernizace naší technologie máme jedny z nejnižších hladin emisí v evropském leteckém odvětví. Ve fiskálním roce 2020 poklesly naše emise uhlíku na jeden osobokilometr z 59,9 gramů na57,28 gramů, což je téměř polovina průměru v tomto odvětví. V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a nižších stupňů vytížení našich letů byla naše uhlíková účinnost ve fiskálním roce 2021 negativně ovlivněna. Od té doby společnost Wizz Air zaznamenala pozoruhodné zlepšení, které nebylo v tomto odvětví samozřejmé. Při přechodu do finančního roku 2023 došlo k dalšímu pokroku, protože se dále zlepšily faktory vytížení pasažérů, což vedlo ke snížení intenzity emisí na 53,8 g CO2 / RPK. To je nejnižší intenzita emisí uhlíku, jakou kdy společnost Wizz Air vykázala za 12měsíční období. Více informací najdete v našívýroční zprávě.

Závazek dále snižovat náš dopad na životní prostředí

Společnost Wizz Air přijala pevný závazek snižovat dopady klimatických změn jak na globální, tak na místní úrovni. Podporujeme Pařížskou dohodu, jejímž cílem je omezit nárůst teploty pod 1,5 °C, a dále evropské iniciativy Zelená dohoda a Destinace 2050, jejichž cílem je dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí.

Společnost Wizz Air je hrdá na to, že má nejnižší emise CO2 (G/RPK) v Evropě. Zavazujeme se, že do roku 2030 dále snížíme emise CO2 o 25 % oproti úrovni roku 2019 a že budeme dále omezovat ostatní emise skleníkových plynů. Tento ambiciózní plán se opírá o naši nejmodernější, technologicky vyspělou flotilu, iniciativy na úsporu paliva a využívání udržitelného leteckého paliva.

Další část
Snížení emisí CO2 o 25 % do roku 2030
80 70 60 50 40 30
Emise CO2 / RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kompenzace emisí uhlíku

Kompenzace cest

Společnost Wizz Air v rámci svého širšího závazku ke snižování emisí spustila v listopadu 2020 systém kompenzace emisí uhlíku, který pasažérům umožňuje vypočítat dopad jejich letu na životní prostředí a kompenzovat výsledné emise uhlíku. Tento systém – v partnerské spolupráci s technologickou společností Chooose, která se zaměřuje na klima – poskytuje pasažérům možnost kompenzovat své cesty tím, že podpoří důvěryhodné projekty s velkým dopadem na klima na celém světě.

Stopa

Jsme hrdí na to, že můžeme našim pasažérům nabídnout plně transparentní kalkulačku stopy, kterou zanechá jejich cesta –zde si mohou pasažéři snadno vypočítat emise uhlíku ze svého letu a kompenzovat je.

Kompenzujte své emise ještě dnes

Další část

A321neo – mění pravidla hry

menší spotřeba paliva vs. A320ceo na základě RPK
méně emisí CO2 vs. A320ceo na základě RPK
delší dolet vs. A320ceo
nižší hladina hluku vs. A320ceo
nižší jednotkové náklady vs. A320ceo

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

Bezpapírová pilotní kabina

V pilotních kabinách používáme tablety a ušetříme tím více než 
25 000 vytištěných stránek na každé letadlo

Lehčí sedadla

Neustále investujeme do novějších a lehčích sedadel

Motory myjeme častěji,
než vyžadují předpisy

Každý motor myjeme přibližně desetkrát ročně – čím je čistší,
tím hladší je jeho chod, a proto také spotřebuje méně paliva.

Pojíždění na jednom motoru po přistání

Úspora paliva vypnutím jednoho z motorů po přistání

Nejnižší emise CO2 na pasažéra v tomto odvětví

Od roku 2012 jsme zrealizovali několik projektů, včetně zlepšení
naší letové rychlosti a přístupu i optimalizace naší sítě, což pomohlo
ke snížení emisí téměř o 100 000 tun CO2 za rok (3 % na letadlo)

Snižování znečištění hlukem

Generátory Vortex snižují úroveň hluku

Sharklety

Tento skvělý vynález dokáže snížit spotřebu paliva o 2 % a emise CO2 o 540 tun ročně za každé letadlo. Do roku 2024 bude tento prvek u celé naší flotily.

Brzdy

Od roku 2020 budou mít naše
letadla Airbus321neo nové brzdy,
které váží o 20 kg méně.

Palubní časopis

Tištěno na lehkém recyklovaném papíru

Použití GPU místo APU ušetří 200 kg za hodinu

Kdykoli je to možné, používáme v našich destinacích
k napájení našich letadel elektřinu z pozemních zdrojů (GPU), což může ušetřit až 200 kg paliva za hodinu.

Ekonomika

Snažíme se o podporu ekonomiky v destinacích WIZZ.

Cenově dostupné letecké cestování může zlepšit život mnoha cestujících, ale často se zapomíná, že může ovlivnit i samotný život města. Jen málo věcí je pro ekonomiku města stejně dobré jako přímé letecké spojení – zejména když jsou tato letecká spojení za nejnižší tarify společnosti Wizz Air. Vzhledem k tomu, že stále více lidí má přístup k cenově dostupné letecké dopravě, více cestujících přispívá místní ekonomice v destinacích, které navštěvují.

Kodex chování pro dodavatele

Skupina Wizz Air věnuje při své činnosti zvláštní pozornost environmentální, sociální a ekonomické odpovědnosti a od dubna 2021 zavedla obnovený Kodex chování pro dodavatele. Společnost Wizz Air se zavázala spolupracovat s dodavateli a partnery, kteří dodávají skupině Wizz Air produkty a/nebo služby a kteří sdílejí závazky společnosti Wizz Air k ekologicky a podnikatelsky udržitelnému provozu, a působí na základě vysokých sociálních a pracovních standardů. Kodex chování pro dodavatele se vztahuje na všechny dodavatele společnosti Wizz Air i na jejich dodavatele a subdodavatele a je nedílnou součástí všech smluvních balíčků a procesů.


Přímý dopad na 1 cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

Další část

Ekonomika

Další část

Správa a řízení

Představenstvo/management, kvalita a integrita

Plný dohled představenstva prostřednictvím výboru pro udržitelnost a kulturu. Do roku 2026 se zavazujeme dosáhnout alespoň 40% zastoupení žen v manažerských pozicích (vedoucí pracovnice, ředitelky, výkonné viceprezidentky a generální ředitelka). Z tohoto důvodu jsme do naší struktury odměňování od fiskálního roku 2022 zahrnuli genderovou diverzitu týmu vedení. V souladu s iniciativou Hampton Alexander jsme se také zavázali odstranit rozdíly v diverzitě v našem představenstvu s cílem dosáhnout do roku 2026 33% zastoupení žen v představenstvu.

Řízení rizik

Představenstvo má plný dohled nad procesem podnikového řízení rizik (ERM), včetně důkladného posouzení hlavních rizik souvisejících s obchodním modelem, budoucí výkonností, solventností a likviditou společnosti Wizz Air. Rizika související s klimatem a ESG řídíme prostřednictvím našeho podnikového rámce ERM.

Výbor pro audit a rizika

Tento proces řízení rizik se promítá do rady pro rizika, výboru pro audit a rizika a do představenstva, a proto má silnou podporu a prioritu, pokud jde o řízení našich obchodních plánů a opatření ke zmírnění rizik.

Počínaje fiskálním rokem 2021 společnost Wizz Air sladila svá externí hlášení s doporučeními TCFD.

Další část

Lidé Životní prostředí Ekonomika Správa a řízení


Děkujeme za vaši pozornost.

Začít znovu