Váš prohlížeč je velmi zastaralý.
Tuto verzi vašeho prohlížeče nepodporujeme.
Tuto stránku vidíte, protože jsme objevili zastaralý nebo nepodporovaný prohlížeč. Abyste mohli i nadále prohlížet stránky wizzair.com a při prohlížení získali ten nejlepší zážitek, doporučujeme, abyste svůj prohlížeč aktualizovali.
Doporučujeme tyto:
Mozilla Firefox
Stáhnout zdarma
Google Chrome
Stáhnout zdarma

Informace a služby

Změna rezervace

Flight change

ZMĚNA LETU

Změna data, času nebo trasy

billing_as_company

ZMĚNA PASAŽÉRA

Změna pasažérů v rezervaci
 

seat_allocation_assigned

ZMĚNA SLUŽBY

Změňte nebo si kupte doplňující služby i po provedení on-line odbavení!

Harmoniky

Změny rezervací je třeba provést do 3 hodin před plánovaným časem odletu. Změna bude považována za dokončenou po přijetí příslušné platby (je-li vyžadována). Platby lze provádět pouze platební kartou.

K dispozici jsou následující změny:

a. V případě rezervací jednosměrných letů:

i. Datum, čas a destinaci rezervovaného letu lze změnit nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem odletu. (Změna musí být dokončena nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem odletu.)

b. V případě rezervace obousměrných letů:

i. Pokud rezervace zahrnuje zpáteční let, musí být destinace změněny v obou případech, pro původní i zpáteční let. Odletové letiště se nemůže lišit od příletového letiště, stejně tak se nemůže cílové letiště odletu lišit od cílového letiště příletu. (Např. rezervaci letů Budapešť – Londýn Luton – Budapešť lze změnit na lety Varšava–Barcelona–Varšava, ale nikoli na lety Budapešť – Londýn Luton – Varšava.)

ii. Pokud odlet již proběhl, lze změnit pouze datum a čas zpátečního letu.

c. Proces změny rezervací, které zahrnují více než jednoho pasažéra (neskupinové rezervace, 2–10 lidí)

 1. Chcete-li změnit let, přihlaste se do svého účtu WIZZ.
 2. Vyberte rezervaci, kterou chcete změnit.
 3. Vyberte pasažéry, pro které změny budou platit (v případě, že stejné změny chcete provést u všech pasažérů, můžete vybrat všechny pasažéry v jednom procesu).
 4. Zadejte údaje (datum, čas a trasu) nových letů, na které chcete změnit původní lety.
 5. Potvrďte změnu a zaplaťte příslušné rozdíly v tarifech a poplatky za změnu letu (jsou-li požadovány).
 6. V případě, že byla původní rezervace zcela nebo částečně zaplacena pomocí poukazu WIZZ, jsou změny možné pouze pro všechny pasažéry a všechny lety zároveň.

Příslušné platby v případě změny letu

1. Rozdíl tarifu:je rozdíl ceny letenky za původní a nově vybraný let (včetně všech typů tarifů, např. Basic, WIZZ GO nebo WIZZ Plus)

 • Pokud je cena nové letenky vyšší než cena původní letenky, je nutné zaplatit rozdíl v ceně letenky.
 • Pokud je cena nové letenky nižší než cena původní letenky, pasažéři nemusí platit dodatečné poplatky, nicméně rozdíl v ceně letenky nebude proplacen.
 • Pokud se cena nové a původní letenky neliší, pasažér nemusí platit rozdíl tarifu.

2. Poplatek za změnu letu

Poplatek za změnu letu se liší v závislosti na počtu dní do odletu a účtuje se za každého pasažéra a let nad rámec ceny za rozdíl tarifu, jak je uvedeno níže.

 • Více než 30 dnů do odletu: 35 EUR za pasažéra a let
 • 7–30 dnů před odletem: 40 EUR za pasažéra a let
 • 7 dnů před odletem: 45 EUR za pasažéra a let

Pasažéři, kteří si během rezervace původního letu zakoupili službu WIZZ Flex, poplatek za změnu letu platit nemusí.

3.Obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club

Splatná částka se skládá z rozdílu mezi běžnou cenou letenky a cenou v rámci slevového programu WIZZ Discount Club a běžným poplatkem za zavazadlo a poplatkem v rámci slevového programu WIZZ Discount Club. Tento poplatek se týká pasažérů, kteří v důsledku změny letu nebudou cestovat s členem slevového programu WIZZ Discount Club a ztratí tak výhody poskytované slevovým programem WIZZ Discount Club.

 • Po změně letu se pasažéři musí odbavit pro nový let a zajistit si nový palubní lístek.
 • Služby zakoupené od třetích stran během rezervace původního letu (např. pojištění, transfer z/na letiště) se během procesu změny letu neupraví automaticky. Chcete-li tyto služby změnit, kontaktujte přímo poskytovatele nabízejícího tyto služby.

Upozorňujeme, že pokud požádáte o změnu letu prostřednictvím telefonického centra Wizz Air, bude vám naúčtován poplatek za rezervaci prostřednictvím telefonického centra.

Ke stávající rezervaci nelze přidávat další dospělé pasažéry, je nutné vytvořit novou rezervaci.

Ke stávající rezervaci lze přidat dítě do dvou let nebo dítě, avšak pouze prostřednictvím telefonického centra Wizz Air. V takovém případě nehradítepoplatek za transakci prostřednictvím telefonického centra.

Změňte jméno pasažéra online až 3 hodiny před časem plánovaného odletu!

Poplatek za změnu jména [name-change location=WizzairCom] bude nutné zaplatit za každý let:

Upozorňujeme, že pokud požádáte o změnu jména prostřednictvím telefonického centra Wizz Air, bude vám naúčtován poplatek za rezervaci prostřednictvím telefonického centra.

Jméno lze bezplatně změnit on-line v případě, že je nutné provést opravu špatně zapsaného jménanebo překlepu, například:

 • pokud je třeba ve jméně přidaném do rezervace změnit nejvýše 3 znaky
 • pokud je nutné zkrácené jméno prodloužit (např.: John T. Smith) na celé jméno (např.: John Thomas Smith), aby se shodovalo s vaším cestovním dokladem,
 • pokud je nutné změnit pohlaví (oslovení) jména přidaného do vaší rezervace. V rezervaci lze provést pouze jednuzměnu (opravu) jména zdarma.

V případě záměny jména a příjmení, kontaktujte telefonické centrum Wizz Air a požádejte o opravu. Tato oprava je bezplatná a nebude vám účtován poplatek za rezervaci prostřednictvím telefonického centra.


Doplňující služby můžete zakoupit i poté, co se odbavíte online!

 • Po nákupu doplňujících služeb se pasažéři musí odbavit pro nový let a zajistit si nový palubní lístek.

Zrušení rezervace je třeba provést nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem odletu daného letu. Upozorňujeme, že zrušení bude považováno za dokončené po přijetí příslušné platby (je-li vyžadována). Platby lze provádět pouze platební kartou.

a. V případě rezervací jednosměrných letů:Zrušení rezervace je třeba provést do 3 hodin před plánovaným časem odletu.

b. V případě rezervace obousměrných letů:

i. Pokud rezervace zahrnuje zpáteční let, zrušení může být provedeno předtím, než proběhne první let. V tomto případě budou zrušeny oba lety. Například u letu Budapešť – Londýn Luton – Budapešť je možné provést zrušení pouze před letem Budapešť – Londýn Luton. V tomto případě budou zrušeny oba lety, tedy Budapešť – Londýn Luton a Londýn Luton – Budapešť.

ii. Pokud první let již proběhl, zrušení není možné.

Chcete-li rezervaci zrušit, přihlaste se k vašemu (vlastník rezervace) profilu WIZZ a proveďte volbu v tomto profilu. Narazíte-li na jakékoli potíže, obraťte se natelefonické centrum společnosti Wizz Air.

c. Proces zrušení rezervací, které zahrnují více než jednoho pasažéra (neskupinové rezervace, 2–10 osob)

 1. Chcete-li rezervaci zrušit, přihlaste se do svého účtu WIZZ.
 2. Vyberte rezervaci, kterou chcete zrušit.
 3. Vyberte pasažéry, na které se zrušení bude vztahovat (v případě, že chcete rezervaci zrušit pro všechny pasažéry, můžete je všechny vybrat ve stejném procesu).
 4. Potvrďte zrušení a uhraďte platbu spojenou se zrušením (je-li požadována).
 5. V případě, že byla původní rezervace zcela nebo částečně zaplacena pomocí poukazu WIZZ, jsou změny možné pouze pro všechny pasažéry a všechny lety zároveň.

Příslušné platby v případě zrušení rezervace

1. Poplatek za zrušení rezervace se odvíjí od počtu dní zbývajících do odletu a je účtován za pasažéra a let dle podmínek uvedených níže.

 • Poplatek za zrušení rezervace – více než 14 dnů do odletu: [cancellation location=WizzairComCallCentre] za pasažéra a let
 • Poplatek za rezervaci místa – 14 dnů před odletem a méně: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] za pasažéra a let
 • Pokud se zrušení provede více než 14 dní před odletem, pasažér bude mít nárok na refundaci celkové ceny letenky po odečtení poplatku za zrušení rezervace a obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club.
 • Pokud bude zrušení provedeno 14 dnů před odletem, pasažér bude mít nárok na refundaci celkové ceny letenky po odečtení poplatku za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club a dalších služeb

2. Obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club

Splatná částka se skládá z rozdílu mezi běžnou cenou letenky a cenou v rámci slevového programu WIZZ Discount Club a běžným poplatkem za zavazadlo a poplatkem v rámci slevového programu WIZZ Discount Club. V případě, že rezervaci zruší člen slevového programu WIZZ Discount Club, tyto poplatky zůstanou platné pro pasažéry zůstávající v rezervaci, protože přijdou o výhody členství ve slevovém programu WIZZ Discount Club.

Poplatek za zrušení rezervace a obnovu výhod slevového programu WIZZ Discount Club se odečte z částky zaplacené pasažérem, jehož rezervace se ruší, a to následujícím způsobem:

 • Pokud je částka zaplacená pasažérem, jehož rezervace se ruší, vyšší než poplatky související se zrušením (poplatek za zrušení rezervace / poplatek za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club), rozdíl bude vrácen na účet WIZZ vlastníka rezervace (osoby, která vytvořila původní rezervaci) v kreditech WIZZ.
 • Pokud je částka zaplacená pasažérem, jehož rezervace se ruší, nižší než poplatky související se zrušením (poplatek za zrušení rezervace / poplatek za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club), je nutné zaplatit pouze obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club.
 • Pokud se částka zaplacená za pasažéra, jehož rezervace se ruší, rovná poplatkům související se zrušením (poplatek za zrušení rezervace / poplatek za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club), není nutné nic hradit a nebudou se vracet žádné peníze.

Další důležité informace:

V případě žádosti o refundaci na účet WIZZ budou všechny lety všech pasažérů v rezervaci zrušeny a budou neplatné. Poté, co bude on-line provedeno zrušení a požádáte o kredit účtu WIZZ, se tento proces stane nevratným a již nebude možné provést žádnou další změnu. Kredity WIZZ nelze později převést na původní způsob platby.

V případě, že chcete částku k refundaci zaslat zpět na vaši debetní/kreditní kartu prostřednictvím bankovního převodu nebo jakéhokoli jiného způsobu platby použitého pro uhrazení původní rezervace, kontaktujtetelefonické centrum Wizz Air(zatím není k dispozici on-line alternativa). V takovém případě nehradítepoplatek za transakci prostřednictvím telefonického centra.

Upozorňujeme, že pokud jste za svou rezervaci původně zaplatili kredity účtu WIZZ, můžete požádat o refundaci pouze ve formě kreditů WIZZ – není možné je převést na jiný typ platby.

Pokud jste si zakoupili letenku Plus Fare nebo máte rezervaci se službou WIZZ Flex, můžete požádat o refundaci kupní ceny. Kupní cena vaší rezervace bude připsána na váš účet WIZZ jako kredit. Upozorňujeme, že kupní cena služby WIZZ Flex nebude vrácena na váš účet WIZZ a její hodnota bude odečtena od výše kupní ceny. Upozorňujeme, že pokud je zrušení rezervace provedeno se službou WIZZ Flex, pravidla doby platnosti kreditu se liší. Prostudujte sismluvní podmínky služby WIZZ Flex.

Případná částka k refundaci po odečtení příslušných poplatků bude převedena v podobě kreditů WIZZ na účet WIZZ vlastníka rezervace, a to do 72 hodin od odeslání požadavku. Připsaná částka bude dostupná na účtu WIZZ po dobu 1 roku (kromě služby WIZZ Flex, v jejímž případě platí doba vypršení platnosti 90 dnů) a lze ji použít k zakoupení nových letenek a služeb společnosti Wizz Air.

Členství ve slevovém programu WIZZ Discount Club a balíčky Privilege Pass zakoupené během rezervace původního letu, se spolu se zrušením rezervace automaticky nezruší. Další podrobnosti naleznete na stránkách WIZZ Discount Club a Privilege Pass.

Služby zakoupené od třetích stran během rezervace původního letu (např. pojištění, transfer z/na letiště) se během procesu zrušení letu nezruší automaticky. Chcete-li tyto služby zrušit, obraťte se přímo na poskytovatele nabízejícího tyto služby.