Prijava na let i ukrcaj

Informacije i usluge

Prijava na let i ukrcaj

online

Putem interneta

BESPLATNO

odštampajte kartu za ukrcaj 
dostupno u zavisnosti od vašeg odabira sjedišta
do 3 sata prije polaska

Aplikacija za mobilni uređaj

BESPLATNO

korištenje mobilne karte za ukrcaj
umjesto karte za ukrcaj

airport

Aerodrom

PLAĆA SE

preuzmite kartu za ukrcaj na aerodromu
jeftinije ako kupite unaprijed

Padajući meni

Da bismo smanjili troškove i zadržali niske cijene, nudimo besplatne opcije za prijavu na let putem interneta.
Prijava na let putem interneta dostupna je od 30 dana do 3 sata prije zakazanog vremena polaska leta ako ste napravili rezervaciju prije 15. avgusta 2017. ili ako ste kupili sjedište tokom postupka rezervacije 15. avgusta 2017. ili poslije
Ako niste kupili sjedište uz rezervaciju napravljenu nakon 15. avgusta 2017., prijava na let će vam postati dostupna tek 48 sati prije polaska. Za povratne letove za koje niste kupili sjedište, prijava na let za povratni segment putovanja bit će moguća nakon što se otvori prijava na odlazni let do 15 dana prije datuma odlaznog leta.

 • prijava na let putem interneta
 • odštampajte kartu za ukrcaj
 • pokažite odštampanu kartu za ukrcaj na ulazu s vašim putnim dokumentima najkasnije 30 minuta prije zakazanog vremena polijetanja
 • ako nemate putne dokumente Evropske unije, morate se pojaviti na prijavnom pultu kako bi vaš putni dokument bio provjeren i karta za ukrcaj ovjerena
 • ako trebate predati prtljag, to učinite najkasnije 40 minuta prije polaska na pultu za prtljag

Ako putujete unutar Šengenske zone, ne morate popunjavati detalje o putnim dokumentima tokom prijave na let putem interneta jer se to od vas ne traži. 

Tokom procesa prijave na let putem interneta, od vas se može tražiti da pružite detalje vize na određenim maršrutama. Ako nije potrebna viza za vaše odredište, samo popunite polje znakovima xxxxx.

Djecu mlađu od 14 godina na putovanju mora pratiti putnik koji je stariji od 16 godina, koji ih takođe treba prijaviti na let putem interneta.

Možete promijeniti svoju rezervaciju (osim leta i imena) ili kupiti dodatne usluge čak i nakon prijave putem interneta. 

Na let se možete prijaviti na aerodromu uz naknadu.

 • Platite je za vrijeme rezervacije.
 • Dodajte naknadno na stranici s detaljima vašeg leta.

Ako prijava na let putem interneta još nije dostupna s vašeg aerodroma polaska, prijava na let na aerodromu će biti besplatna dok usluga ne postane dostupna.

Popis aerodroma na kojima nije dostupna prijava na let putem interneta i na kojima je prijava na let na aerodromu besplatna:

 • Dubai (samo sa Budimpeštu)
 • Krf
 • Palma de Mallorca
 • Zaragoza

Preuzmite našu besplatnu mobilnu aplikaciju za AndroidiPhone !

Ako se prijavljujete na let putem aplikacije, imate sljedeće mogućnosti:

 • preuzmite kartu za ukrcaj putem aplikacije dok je vaš telefon povezan na internet
 • posjetite wizzair.com putem preglednika na mobilnom uređaju, unesite potvrdni kôd leta i odštampajte kartu za ukrcaj
 • Ako koristite iOS operativni sistem, kartu za ukrcaj možete sačuvati i u Walletu*

Neki aerodromi još uvijek ne podržavaju mobilne karte za ukrcaj. U takvim slučajevima, mobilna karta za ukrcaj neće biti generirana i bit će potrebno da posjetite wizzair.com, učitate rezervaciju i odštampate kartu za ukrcaj.

*Wallet je unaprijed instalirana Apple aplikacija za iPhone i iPod Touch koja je uvedena kao dio operativnog sistema iOS 9. Ova aplikacija omogućava korisnicima da sačuvaju i koriste elektronske kupone, avionske karte za ukrcaj, karte za voz, kino i druge događaje, nagradne klupske karte i poklon karte.

Prijava na let putem interneta

Za rezervacije napravljene 15. avgusta 2017. i poslije, dostupnost prijave na let putem interneta zavisi od vašeg izbora sjedišta:     

 • Ako ste kupili sjedište dok ste vršili rezervaciju: 30 dana prije datuma vašeg leta                   
 • Ako niste kupili sjedište: 48 sati prije odlaznog leta        
 • Za povratne letove, ako niste kupili sjedište: nakon što je prijava na odlazni let otvorena, do 15 dana prije datum vašeg dolaznog leta.

Prijava na let na aerodromu

Prijava na let počinje 2 sata prije, a završava se 40 minuta prije polaska leta.

Ako imate posebne zahtjeve, posebne potrebe ili putujete sa unaprijed rezerviranom pomoći, prijavite se na let 2 sata prije zakazanog vremena polaska kako bismo bili sigurni da ćemo proceduru prijave na let završiti na vrijeme.

Sljedeće predmete ne možete unijeti u avion ili ograničena područja na aerodromu iz sigurnosnih razloga.

{{ $t('dangerous-goods-not-permitted-in-the-cabin') }}
workmans-tool
Radni alat
sharp-objects
Oštri predmeti
stunning-devices
Uređaji za omamljivanje
blunt-objects
Tupi predmeti
{{ $t('dangerous-goods-not-permitted-at-all') }}
fire-extinguisher
Aparat za gašenje požara
fireworks
Vatromet
fuel
Gorivo
paint
Boja
camping-stove-cylinders
Plinski rešoi
batteries
Baterije
explosives
Eksploziv
guns
Oružje

Ukoliko ne uspijete:

 • prijaviti se na let do određenog roka,
 • doći na pult za prijavu na let ili izlaz za ukrcavanje na vrijeme,

vaša rezervacija će biti otkazana i nećete se moći ukrcati. Izvršit ćemo povrat novca za ukupnu cijenu karte umanjenu za iznos takse za druge usluge ili takse za zaštitu sjedišta u iznosu od 80 EUR.

Savjetujemo vam da kupite osiguranje koje će pokriti troškove u takvim slučajevima.

Putnici koji se prijave na let putem interneta trebaju doći na ulaz za ukrcavanje najkasnije 30 minuta prije zakazanog vremena polaska leta.

Dokumenti

Potrebno je da službi aerodromske sigurnosti, kao i na ulazu za ukrcavanje, pokažete iste putne dokumente koje ste koristili za prijavu na let putem interneta.

Pobrinite se da imate sve potrebne putne dokumente, kao što su pasoš i viza. Ukoliko niste sigurni koji su zahtjevi za ulazak na vaše odredište, to provjerite prije putovanja sa odgovarajućim uredom za vanjske poslove u svojoj zemlji. Ne možemo preuzeti odgovornost ukoliko vam se odbije ukrcavanje zbog nedostatka potrebnih putnih dokumenata.

Ako putujete sa dojenčetom, potrebno je da odštampate i pokažete na ulazu kartu za ukrcavanje za dojenče.

Ulaz za ukrcavanje

Na informativnim ekranima na aerodromu ćete pronaći informaciju o ulazu za ukrcavanje na koji trebate ići nakon što prođete šalter za prijavu na let i sigurnosnu provjeru. Ako se prijavite na let na aerodromu, možda će aerodromsko osoblje moći da vam pruži informacije o ulazu za ukrcavanje na koji trebate ići.

Roba iz bescarinske zone

Robu koju kupite nakon prijave na let i sigurnosne provjere možete unijeti u avion. 

Česta pitanja

Česta pitanja

Ne. Ako ste se prijavili putem interneta, trebate samo odštampati i pokazati kartu za ukrcaj. Ukoliko prijava na let putem interneta nije dostupna na aerodromu sa koga polazite, trebate otići na pult za prijavu na aerodromu i pokazati samo putni dokument (pasoš ili ličnu kartu).

Na aerodromu morate pokazati isti putni dokument pomoću koga ste se prijavili na let putem interneta. Ukoliko ste na prijavi na let unijeli broj lične karte, ne možete putovati s pasošem i obratno. 

Ako putujete unutar Šengenskog prostora, ne trebate popunjavati detalje svojih putnih dokumenata. Jednostavno popunite proceduru prijave na let putem interneta. Putovat ćete sa ličnom kartom ili pasošem, ali navođenje detalja putnih dokumenata nije obavezno. 

 

Prijava na let putem interneta dostupna je od 30 dana do 3 sata prije zakazanog vremena polaska leta ako ste kupili sjedište tokom postupka rezervacije.

Ako niste kupili sjedište, prijava na let će vam postati dostupna 48 sati prije polaska. Za povratne letove za koje niste kupili sjedište, prijava na let za povratni segment putovanja bit će moguća nakon što se otvori prijava na odlazni let, do 15 dana prije datuma odlaznog leta.  

Također, možete preuzeti Wizz Air aplikaciju za mobilne uređaje i putem nje se prijaviti na let. Prijava na let putem interneta nije moguća za neke lokacije. U tim posebnim slučajevima, možete se besplatno prijaviti na aerodromu. Ukoliko i dalje imate problema s prijavom na let, kontaktirajte Wizz Air pozivni centar!

Posjetite stranicu wizzair.com da biste odštampali svoju kartu za ukrcaj. Ponesite je na aerodrom!

Ako nemate dodijeljena sjedišta na povratnom letu, prijava na let će biti otvorena do 15 dana prije polaska leta.

Kada se prijavljujete na let putem interneta, vodite računa da unesete ispravne podatke o svojim putnim dokumentima. Ukoliko ste napravili grešku, zbog ispravke pozovite Wizz Air pozivni centar.

 

Prijavu na let na aerodromu možete kupiti tokom ili nakon rezervacije tako što ćete uslugu Prijava na let na aerodromu dodati na stranici Plan puta ili putem Wizz Air pozivnog centra. Za prijavu na let na aerodromu naplaćuje se naknada koja se plaća po putniku i po letu. Za prijavu na let kupljenu na aerodromu naplaćuje se viša naknada.

Ako prijava na let putem interneta još nije dostupna s vašeg aerodroma polaska, prijava na let na aerodromu će biti besplatna dok usluga ne postane dostupna.

Da. Muzički instrument trebate prijaviti s istim detaljima putnog dokumenta koje ste koristili da prijavite sebe.

Ukoliko putujete s dojenčetom, ono se također treba prijaviti s odštampanom kartom za ukrcaj. Ukoliko nemate kartu za ukrcaj za dojenče, kontaktirajte Wizz Air pozivni centar.

Možete se prijaviti putem interneta kao i obično. Ukoliko putujete sa prtljagom koji trebate predati, otiđite na pult za prtljag najmanje 40 minuta prije polijetanja.

Pobrinite se da imate odštampanu kartu za ukrcavanje, u suprotnom ćete morati platiti taksu za prijavu na let na aerodromu. Na nekim aerodromima pultovi za prijavu na let funkcioniraju i kao mjesta za predaju prtljaga.

 

Možete dodavati dodatne usluge svojoj rezervaciji i nakon prijave na let. Ukoliko ste na svoju rezervaciju dodali uslugu prioriteta pri ukrcavanju ili odabir sjedišta, trebate

– ponovo odštampati kartu za ukrcaj ili

– otići do pulta za prijavu na let na aerodromu kako biste dobili naljepnicu koja pokazuje promjene u odnosu na prvobitnu kartu za ukrcaj.

Možete promijeniti i let i ime putnika najkasnije 4 sata prije polijetanja, i to putem interneta ili putem Wizz Air pozivnog centra. Morat ćete platiti naknadu za promjenu. Ako promjenu zatražite putem Wizz Air pozivnog centra, bit će vam naplaćena transakcijska naknada. Ovu transakcijsku naknadu za Pozivni centar nije moguće refundirati.

Ako želite promijeniti datum, vrijeme ili liniju leta za samo neke od putnika u rezervaciji, za pomoć trebate kontaktirati Pozivni centar. U ovom slučaju transakcijska naknada za Pozivni centar se ne naplaćuje.

Obratite pažnju, ako ste promijenili svoj let ili ime putnika, morate ponovo izvršiti prijavu na let i ponovo odštampati svoju kartu za ukrcavanje.