מידע ושירותים

סיוע לבעלי מוגבלויות לטיסות ששובשו ולנוסעים עם מוגבלויות

אם נדרש לך סיוע לבעלי מוגבלויות

אתה מתבקש להודיע לחברת Wizz Air

לא יאוחר מ-48 שעותלפני

שעת ההמראה המתוכננת.

אם הטיסה שלך שובשה

תוכל להתקשר אלינו בכל עת לתמיכה למספרים שמופעים למטה

אקורדיונים

אם קיים ספק סביר באשר ליכולתך להשלים את הטיסה במלואה ובאופן בטוח, בלי להידרש לסיוע במהלכה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדרוש אישור רפואי המאשר כשירותך לטיסה. אישור זה חייב לכלול היתר רפואי מפורש להובלה אווירית.

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

כדי ליהנות מטיסה בטוחה ונוחה, יש להודיע לחברת Wizz Air לפחות 48 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן בדבר נכות פיזית, ניידת מוגבלת או כל מצב אחר המחייב טיפול רפואי.

ניתן להעביר את הבקשה במהלך ביצוע ההזמנה באתר האינטרנט או באמצעות יצירת קשר עם המוקד הטלפוני עבור סיוע לבעלי מוגבלויות. אנו ממליצים להתקשר אלינו ביום ביצוע ההזמנה.