מידע ושירותים

הוספה גמישה של שותף לנסיעה

anonymous_icon1

הוספה גמישה

יש באפשרותך להוסיף עד 9 נוסעים ללא שם להזמנה שלך.

anonymous_icon2

עד 3 שעות לפני ההמראה

עליך להשלים את ההזמנה שלך באמצעות הוספת השמות לפני ביצוע הצ'ק-אין.

 

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

השירות לא זמין להזמנות קבוצתיות או  במקרים של תינוקות או נוסעים שדורשים שירות סיוע לבעלי מוגבלויות. אם אתה נוסע עם תינוק, עליך לספק את שמו של התינוק בעת ביצוע ההזמנה. 

 

השירות זמין רק לפני השלמת ההזמנה. לאחר השלמת ההזמנה, אם אתה רוצה לשנות את השמות של השותפים שלך לנסיעה, לא תהיה לך אפשרות לבחור בשירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה'. עם זאת, עליך לספק את השמות של החברים החדשים שלך לנסיעה ולשלם את העמלה החלה על שינוי שם.

 

 

לא, עליך לציין לפחות שם אחד בהזמנה.

לא, עליך להשלים את ההוספה של כל השמות כדי שיוכלו לבצע את הצ'ק-אין לטיסה.

 

עליך להשלים את הצ'ק-אין עד 3 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן לכל המאוחר.

אם לא כל נוספו כל שמות האנשים בשירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה' עד למועד ביצוע הצ'ק-אין באתר האינטרנט, אנחנו נחשיב את ההזמנה שביצעת כמבוטלת עבור כל האנשים ששמם לא נוסף במסגרת השירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה' ובהתאם, יחולו עליך התנאים של תנאי ההובלה הכלליים.  

אם בחרת בתעריף Plus ואתה מעוניין לבצע את הצ'ק-אין בשדה התעופה, עליך לספק את שמות האנשים במסגרת השירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה' באתר האינטרנט, על ידי פתיחת ההזמנה ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת ההמראה המתוכננת. אם לא תשלים את השמות החסרים בזמן, אנחנו נחשיב את ההזמנה כמבוטלת על ידך.

לדוגמה, אם ביצעת הזמנה עבור חמישה אנשים וסיפקת שמות של שני אנשים בלבד במהלך ההזמנה ועבור שלושת הנותרים רכשת שירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה', אך לא סיפקת שם של אדם אחד מתוך השלושה במסגרת לוח הזמנים הנדרש, אנחנו נחשיב את ההזמנה לאותו נוסע כמבוטלת על ידך ונפעל לפי תנאי ההובלה הכלליים.

תוכל לשלם על ההזמנה שלך בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש ביתרה שבחשבון WIZZ שלך. אין אפשרות לשלם באמצעות העברה בנקאית על כל הזמנה שבה נבחר השירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה'.

 

לאחר ששמות הנוסעים בשירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה' סופקו בשלמותם, תוכל לשנות את שמם בהוספת תשלום על שינוי שם.

כן, תוכל לבצע צ'ק-אין בשדה התעופה, אך עליך לספק את שמות הנוסעים בשירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה' באינטרנט לא יאוחר משלוש שעות לפני שעת ההמראה המתוכננת של הטיסה שלך.

אחרת, אנחנו נחשיב את ההזמנה של השירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה' עבור נוסעים ששמם לא צוין כמבוטלת על ידך.

 

אם לא סיפקת את השם במסגרת לוח הזמנים הנדרש, אנחנו נחשיב את ההזמנה לאותו שותף לנסיעה ששמו לא צויין כמבוטלת על ידך ונפעל לפי תנאי ההובלה הכלליים. אם תגיע לשדה התעופה עם השותף לנסיעה למרות שלא סיפקת את שמו, הוא לא יורשה לטוס.

 

אין אפשרות לבצע צ'ק-אין בשדה התעופה אם ההזמנה שלך כולל את השירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה', אלא אם בחרת בתעריף Plus.

שים לב, גם במקרה שבחרת בתעריף Plus ורוצה לבצע את הצ'ק-אין בשדה התעופה, עליך לספק את השמות של הנוסעים בשירות 'הוספה גמישה של שותף לנסיעה' באתר האינטרנט לא יאוחר משלוש שעות לפני שעת ההמראה המתוכננת של הטיסה שלך.