מידע ושירותים

עדיפות בצ'ק-אין

חדש

דלפק צ'ק-אין שמיועד למסירת הכבודה שלך באופן מהיר יותר

עלייה מועדפת למטוס

היה בין הראשונים לעלות למטוס

תיק לנשיאה

(מתחת למושב)

40 x‏ 30 x‏ 20 ס"מ

לדוגמה: תיק יד, תיק גב, תיק למחשב הנייד

 

מזוודת טרולי

עד 10 ק"ג

 

55 x‏ 40 x‏ 23 ס"מ

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

לא, אין אפשרות לקבל החזר כספי על התשלום עבור העלייה המועדפת של Wizz.