גרסת הדפדפן שלך ישנה מאוד
אנחנו לא תומכים בגרסה של הדפדפן שלך!
הגעת לדף הזה מכיוון שהבחנו שהדפדפן שבו אתה משתמש לא מעודכן או לא נתמך. כדי להמשיך לגלוש ב-wizzair.com ולקבל את החוויה הטובה ביותר, אנחנו ממליצים לך לעדכן את הדפדפן.
אנחנו ממליצים על הדפדפנים האלה:
Mozilla Firefox
הורד בחינם
Google Chrome
הורד בחינם

מידע ושירותים

צ'ק-אין אוטומטי

Auto check-in 50 h

צ'ק-אין אוטומטי

האפשרות מבצעת צ'ק-אין באופן אוטומטי עבורך ועבור השותפים שלך לטיסה ב-50 השעות שקודמות לשעת ההמראה המתוכננת שלך. הצ'ק-אין האוטומטי זמין בכל ההזמנות. עליך לוודא שהוספת את השירות לכל אדם בהזמנה ולכל מקטע בנסיעה שלו.

icons_0002_Layer-7

מוכן - כרטיסי העלייה שלך למטוס

אחרי שהשירות של הצ'ק-אין האוטומטי בוצע, הכרטיסים שלך לעלייה למטוס יישלחו אליך באופן אוטומטי (בהזמנות שכוללות עד 10 נוסעים). בהזמנות שכוללות מעל 10 נוסעים, הצ'ק-אין יבוצע עבור כל הנוסעים אבל  הכרטיסים לעלייה למטוס לא יישלחו בדוא"ל. כל אחד מהנוסעים נדרש  להוריד את כרטיס העלייה למטוס מאתר wizzair.com.

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

הצ'ק-אין מבוצע אוטומטית, 50 שעות לפני שעת ההמראה.
תוכל להוסיף את השירות עד ארבע שעות לפני שעת ההמראה של הטיסה שלך.
את השירות של הצ'ק-אין האוטומטי עליך לרכוש בנפרד לכל אדם ולכל מקטע בנסיעה שמופיעים בהזמנה.
אם יש לך אפשרות לבצע צ'ק-אין באתר האינטרנט בשדה התעופה, תוכל להוסיף את הצ'ק-אין האוטומטי.
בעלי ההזמנה יקבלו את כרטיסי העלייה למטוס של כל הנוסעים בהזמנה דרך הדוא"ל. כרטיסי העלייה למטוס נשלחים רק לאחר שהצ'ק-אין בוצע. תוכל גם לגשת אליהם בתוכנית הנסיעה
יש שדות תעופה שמקבלים כרטיסי עלייה למטוס דיגיטליים אך אם לא, עליך לוודא שהדפסת את כרטיסי העלייה למטוס שלך.
כן. הצ'ק-אין האוטומטי כלול בחבילת WIZZ Plus אבל אפשר גם להוסיף אותו לחבילת WIZZ Flex, לצ'ק-אין בשדה התעופה, לשירות הוספה גמישה של שותף לנסיעה או לעלייה המועדפת של WIZZ בהזמנה שלך.
כדי שתוכל ליהנות מהשירות של הצ'ק-אין האוטומטי, אנחנו צריכים לבדוק את מספר הטלפון שלך ליצירת קשר עבור הצ'ק-אין האוטומטי בנסיעות בגבולות אזור שנגן ולבדוק את מסמכי הנסיעה שלך בנסיעות שמחוץ לגבולות אזור שנגן.
לא, עלי לשלוח את המידע הזה פעם אחת בלבד.
תוכל להוסיף אותו במהלך ביצוע ההזמנה שלך, בשימוש בשירות של 'שריון תעריף' וכן בדף של תוכנית הנסיעה שלך. באופן כללי, לא תהיה לך אפשרות למצוא את השירות במיקומים אחרים באתר שלנו.
אנחנו מבקשים ממך למסור את המידע בדף של תוכנית הנסיעה שלך ותוכל לעשות זאת עד ארבע שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה שלך. לאחר מכן, השירות לא יעבוד!

כן, אנחנו נחזיר שלך את החיוב אם הטיסה שלך בוטלה או אם שינית את תוכניות הטיסה דרך אפשרות הביטול של WIZZ Flex מעל 14 ימים לפני שעת ההמראה המתוכננת.

לא ניתן לקבל עבור השירות של הצ'ק-אין האוטומטי החזר כספי אם שינית את הטיסה שלך ללא WIZZ Flex, אם הזמנת צ'ק-אין אוטומטי בשדה תעופה שבו עליך לבצע את הצ'ק-אין באופן ידני או אם כבר ביצעת את הצ'ק-אין ידנית.

לא, חלה עליך האחריות להוסיף את הפרטים האלה בהתאם לתנאי השירות של הצ'ק-אין האוטומטי.
לא, השירות של הצ'ק-אין האוטומטי מבצע צ'ק-אין באופן אוטומטי עבורך אבל יש לך אפשרות לבצע את הצ'ק-אין בעצמך באופן ידני לפני שהשירות יפעל. במקרים כאלה, אתה לא זכאי להחזר כספי.
לצערנו, אין לנו אפשרות להעניק החזרים כספיים במקרים כאלה.