Information och tjänster

Resehandlingar

Dragspel

Se till att du anger passagerarens fullständiga korrekta namn när du bokar ett flyg, precis så som det står skrivet i resehandlingen som passageraren kommer att använda.

Om du gjorde ett misstag vid bokningen kan du göra ett kostnadsfritt namnbyte på din flygsammanfattningssida vid:

 • Fel titel (man/kvinna)
 • Förkortat namn (Thomas J. Smith vs. Thomas John Smith)
 • Stavfel / upp till 3 tecken

Vid annan namnändring, vänligen kontakta Wizz Airs callcenter senast 2 timmar från bokningstillfället. Efter denna tidsfrist tillämpas avgift för

 • namnändring: [name-change location=WizzairCom] när du ändrar namn på hemsidan, samt
 • [name-change location=CallCentre] om du ändrar namn via Wizz Airs callcenter. En transaktionsavgift för Callcenter kommer att tillämpas i tillägg till namnändringsavgiften.

Samtliga passagerare som reser på internationella flyg måste ha ett giltigt pass och, där så krävs, ett giltigt visum. Medborgare i EU, EES och Schweiz får resa inom Europa med ett giltigt nationellt id-kort för EU/EES/Schweiz eller pass.

Ditt pass måste vara i gott skick och undertecknat av dig själv . Vissa länder kräver att passet är giltigt en viss tid efter din resa. Dessa krav varierar från land till land. Se till att kontrollera och uppfylla kraven innan du reser.

För mer specifika visum- och passkrav kan du kontakta konsulatet eller ambassaden i landet du planerar att besöka. Wizz Airs kundtjänst kan inte ge råd i specifika visum- eller passfrågor. Det är helt och hållet ditt ansvar att se till att du har korrekta och giltiga resehandlingar, samt att se till att du har rätt att resa och beviljas inträde i destinationslandet med dina resehandlingar. Wizz Air är inte ansvariga för skadeersättning som orsakats av att ovanstående krav inte uppfyllts av dig.

Du är fullt ansvarig för kostnader eller skador som orsakats Wizz Air till följd av att ovanstående krav inte uppfyllts.

Du är fullt ansvarig för kostnader eller skador som orsakats Wizz Air till följd av att ovanstående krav inte uppfyllts.

Passagerare kan nekas ombordstigning om Wizz Air har skäl att tro att passageraren inte uppfyller inträdeskraven för landet där överenskommen mellanlandning sker eller slutdestinationen, eller att de inte har tillräckligt med pengar för vistelsen. Passagerare som kan bevisa att inträdet i landet utgör en del av en paketresa, ungdomsläger eller sportevenemang, att de reser in i landet för läkarbehandling, för att delta i ett internationellt överenskommet program eller som har kostnaderna för sin vistelse betalda måste ha bekräftelse av den ovan nämnda bokningen.

För att kontrollera vilka resehandlingar du behöver för att ta dig över gränsen till ett annat EU-land kan du följa länkarna nedan:
Resehandlingar för EU-medborgareResehandlingar för icke EU-medborgare

Viktigt: Wizz Air hanterar ej anslutningsflyg. Om du har två eller flera separata bokningar samma dag räknas dessa ej som relaterade bokningar, och du måste därmed lämna transitområdet. Därför måste du se till att dina dokument gäller för vart och ett av länder du reser in i/ut från.
Innehavare av resehandling enligt 1951 års Genèvekonvention bör tillhandahålla ambassaden eller konsulatet dokument som anger att de kan resa utan visum, eller att de har visum för destinationen.

E-visum som beviljats av Ryssland accepteras inte för resa om uppgifterna i passet skiljer sig från uppgifterna i e-visumet.

Innan flygets avgång, se till att kontrollera följande information i ditt e-visum:

 • Ditt passnummer är korrekt
 • Ditt fullständiga namn har angetts (inklusive alla mellannamn) och inga felstavningar förekommer
 • Endast latinska tecken används; specialtecken (såsom Ñ, É, Ü or Ç) godtas inte
 • Ditt födelsedatum är korrekt

Vi rekommenderar att du kontrollerar den "maskinläsbara raden" i ditt pass som du finner längst ner på samma sida för att se till att alla uppgifter är desamma som i ditt e-visum, inklusive namn och passnummer. Exempel: om namnen i den synliga delen av passet skrivs "Séo Türre" så ska du använda namnen från den maskinläsbara raden, "Seo Tuerre".

P

Minderåriga måste ha ett eget pass eller resehandling när de reser inom EU.

Förutom sitt eget giltiga pass eller ID-kort måste alla barn som reser:

 • ensamma; eller
 • med vuxna som inte är deras vårdnadshavare; eller
 • med endast en förälder

behöva ett extra (officiellt) dokument undertecknat av sina föräldrar, den andra föräldern eller vårdnadshavare som ger dem rätt att resa.

Klicka härför mer information.

Från 15 januari 2017kan franska medborgare / invånare under 18 år endast resa ensamma (utan förälder eller vårdnadshavare) om de har en resetillståndsblankett(“l'autorisation de sortie du territoire")

Icke-biometriska pass är inte längre giltiga för resor utanför Albanien (oavsett utgångsdatum), och accepteras endast för inresa i Albanien.

Resehandlingar som utfärdats tidigare än 10 år innan ankomst godtas inte.

Passagerare som inte innehar returbiljetter eller andra godtagbara bevis på returresor kan nekas inresa.

Passen måste vara giltiga minst tre månader efter returdatumet.

Georgiska medborgare som har ett biometriskt pass får resa in i Schengen utan visum i 90 dagar under en 180-dagarsperiod i annat syfte än jobb.

INFORMATION FÖR GEORGISKA MEDBORGARE

Användning av ePassport-gater

När du anländer till Storbritannien kan du spara tid genom att använda de ePassport-gater som finns på de flesta flygplatser i Storbritannien. Ditt pass måste ha en MRZ-kod för att kunna användas i ePassport-gaten. För mer information hänvisar vi till Border Forces hemsida.

Registered Traveller Scheme

Om du har ett icke EU-pass kan du fortfarande dra nytta av fördelarna med att använda ePassport-gater, genom att gå med i Registered Traveller Scheme. För mer information om programmet såväl som en lista över deltagande länder hänvisar vi till Border Forces hemsida.

Passagerare kan nekas inträde om de inte har pengar som täcker deras vistelse.

INFORMATION FÖR PASSAGERARE SOM RESER TILL ISRAEL

Passagerare som har ett temporärt pass kan nekas inträde.

INFORMATION FÖR RESENÄRER TILL FÖRENADE ARABEMIRATEN

I enlighet med gällande bestämmelser kräver myndigheterna i Förenade Arabemiraten (UAE) ett giltigt visum som en del av de obligatoriska resehandlingarna för att komma in i landet för vissa nationaliteter.

Observera det tillämpliga visumkravet för att komma in i Abu Dhabi:

IATA - Förenade Arabemiraten personifierat pass, visum & Råd om hälsoresedokumentation

Wizz Air samarbetar med företaget Sharaf Travel Services för att erbjuda våra kunder rabatterade priser. Besök vår partners hemsidaför att komma till visum-ansökningen för Förenade Arabemiraten.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Du måste uppvisa alla nödvändiga, giltiga resehandlingar vid incheckning eller gaten. Du måste även uppfylla samtliga inträdes- och migrationskrav i landet du flyger från, genom eller till. Om du inte har ett giltigt pass, visum eller annan tillämplig resehandling, och du nekas inträde i ett land, ansvarar du själv för transportavgifter och andra kostnader.

För korrekt information om visumkrav, kontakta utlandsmyndigheten, ambassaden eller konsulatet för det land du vill besöka. Du måste visa upp samma dokument som du angav vid online-incheckningen.

Om du ännu inte har en bekräftad bokning rekommenderar vi att du bokar inresa och utresa i två separata bokningar. I detta fall kan du använda två olika resehandlingar vid incheckning. Om du redan har en bekräftad bokning ber vi dig kontakta Wizz Airs callcenter

Gränsmyndigheterna kan besluta att neka inträde i landet baserat på information som vi inte har tillgång till. Vi kommer inte att återbetala dig för flyg eller tjänster du inte kan använda på grund av nekandet, utan du kan själv få stå för transportavgifter och andra kostnader.