Resehandlingar

Information och tjänster

Resehandlingar

Dragspel

Se till att du anger passagerarens hela namn korrekt när du bokar ett flyg, precis så som det står i resehandlingen som passageraren kommer att använda.

Om du begått ett misstag under bokningen kan du använda alternativet för gratis namn ändring på ditt flygs sammanfattningssida om:

 • Fel titel   (man/kvinna)     
 • Förkortat namn     ( Thomas J. Smith vs.  Thomas John Smith)    
 • Felstavning upp till 3 tecken

För andra namnkorrigeringar ber vi dig kontakta Wizz Air callcenter inom 2 timmar efter bokningen. Efter denna tidsperiod måste du betala en namnändringsavgift:

 • [name-change location=WizzairCom]  när du ändrar namnet på vår sajt
 • [name-change location=CallCentre] när du ändrar namnet via Wizz Air callcenter. En Callcenter transaktionsavgift kommer att tillämpas förutom Namnändringsavgiften.

Om du är osäker på om visum krävs för de länder du ska resa till kan du besöka IATA resecenter för mer information.

Please check your passport is still valid before travelling to Europe after 29 March 2019: https://www.passport.service.gov.uk/check-a-passport. You may need to renew earlier than planned. For more information check here.

I enlighet med den rumänska lagen 248 av 2005 (gällande regler för fri rörelse av rumänska medborgare utomlands) får rumänska medborgare under 18 år endast resa utomlands om de reser i sällskap med sina föräldrar eller en förälder/en vuxen och innehar de resehandlingar som krävs.

Om den minderåriga inte reser i sällskap med bägge föräldrar måste föräldern eller den vuxna ha en fullmakt från den andra föräldern eller bägge föräldrar. Fullmakten måste innehålla följande:

 • Destinationsland
 • vistelsens längd
 • den andres eller bägge föräldrars samtycke till resan
 • dödsintyg av den ene eller bägge föräldrar om så är fallet
 • om den vuxne inte är en förälder måste han/hon ha en kopia på sitt straffregister från polisen

Läs mer om regler och förordningar!

Barn under 16 år som är ukrainska medborgare får endast korsa gränsen och resa ut från Ukraina med samtycke från bägge föräldrar (adoptivföräldrar eller vårdnadshavare) eller i sällskap med dem eller av personer som utsetts av dem.

Barn ska ha ett giltigt, utländskt pass eller barnresehandlingar eller ska ingå i förälderns utländska pass (när de reser med den föräldern).

När barn under 16 år som är ukrainska medborgare lämnar Ukraina tillsammans med en förälder eller en person som utsetts av en förälder, och den andra föräldern inte är närvarande vid gränskontrollen ska en fullmakt från den andre föräldern, och undertecknad av notarius publicus, visas upp. Fullmakten måste ange destinationsland och resans varaktighet.

En fullmakt undertecknad av notarius publicus med den andre förälderns samtycke krävs inte i följande fall:

 • när den andre föräldern, som inte är närvarande vid gränskontrollen, är en statslös eller utländsk person;
 • när en medborgare under 16 år har en anteckning i sitt pass som anger att medborgaren permanent lämnar Ukraina och att han/hon är inskriven i det ukrainska konsulatet utomlands
 • det behövs heller inget samtycke från den andre föräldern om följande dokument eller kopior godkända av en notarius publicus visas upp: dödsintyg för den andre föräldern; domstolsbeslut som fastställer att den andre föräldern fråntagits sina rättigheter som förälder; domstolsbeslut som anger att den andre förälder är saknad; domstolsbeslut som anger att den andre föräldern är omyndigförklarad; domstolsbeslut som låter ett barn lämna Ukraina utan samtycke och sällskap av den andre föräldern;

 

Från 15 januari 2017 kan franska medborgare och invånare under 18 år endast resa ensamma (utan förälder eller vårdnadshavare) om de har en resetillståndsblankett (“l'autorisation de sortie du territoire")

Blanketten innehållet följande information:

 1. Efternamn, förnamn, födelsedatum och -plats av den minderåriga som har tillstånd att lämna landet;  
 2. efternamn, förnamn, födelsedatum och -plats av föräldern som skrivit under tillståndet, i vilken egenskap denne utövar denna rätt, adress, underskrift och i tillämpliga fall, kontaktuppgifter, Telefonnummer och e-postadress;  
 3. Tillståndets giltighetstid,  som inte får vara längre än ett år från underskriftsdatumet. 

Blanketten måste fyllas i och skrivas under av förälder eller vårdnadshavare. En kopia på giltig legitimation av föräldern eller vårdnadshavaren som skrivit under blanketten måste också tillhandahållas.

 

 

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Du måste visa alla nödvändiga, giltiga resehandlingar vid incheckning eller gaten. Du måste även uppfylla alla inträdes- och migrationskrav i landet du flyger från, genom eller till. Om du inte har korrekt pass eller visum eller andra resehandlingar och du nekas inträdfe i ett land ansvarar du själv för transportavgifter och andra kostnder..

För riktigaste information om visumkrav ber vi dig kontakta utlandsmyndigheter, ambassader eller konsulat för de länder du vill besöka. Du måste visa upp samma dokument du angav vid incheckningen online.

Om du ännu inte har en bekräftad bokning rekommenderar vi att boka ditt utgående och ingående flyg under två separata bokningar. I detta fall kan du använda två olika resehandlingar vid incheckning. Om du redan har en bekräftad bokning ber vi dig kontakta Wizz Air callcenter

Gränsmyndigheterna kan besluta att neka någon inträde i landet baserat på information som vi inte har tillgång till. Vi kommer inte att återbetala dig för flyg eller tjänster du inte kan använda på grund av nekandet utan du kan själv få stå för transportavgifter och andra kostnader.