Människor
Miljö
Ekonomi
Styrning

Bry dig mer Lev mer Var mer

Vi anser att resande skapar möjligheter som kan göra livet och världen omkring oss bättre

Ta mig dit
Policyer och andra nedladdningsbara dokument i PDF
Nästa del

Vi åtar oss

Att se till att alla, var som helst, kan resa till de lägsta priserna, samtidigt som vi har i åtanke hur vår verksamhet påverkar samhället, ekonomin och miljön. Vår strategi bygger på låga priser och ett mångsidigt nätverk, vilket stöds av en effektiv och hållbar verksamhet och högkvalitativ kundtjänst.

Nästa del
flygplan i 2030
År
genomsnittlig ålder på vår flotta
proffs som arbetar för dig
CO2
minskade koldioxidutsläpp per passagerarkilometer år 2030
SDGs
direkt inverkande på FN:s globala mål för hållbar utveckling
Bränsle
förbättring av bränsleeffektivitet varje år vs A320ceo
löpning
event över hela Europa
Punkt till punkt
nätverk istället för ett hubbsystem

Som ett av de snabbast växande flygbolagen

vår affärsmodell med ultralåga kostnader innebär att vi kan erbjuda våra kunder de lägsta priserna och göra flyg tillgängligt för fler personer än någonsin tidigare. Samtidigt är vi även medvetna om de många ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingar som påverkar vårt samhälle och genomför ett antal initiativ. Det är därför WIZZ Cares står i centrum för våra hållbarhetsansträngningar.

Nästa del

Människor

Vi strävar efter att vara en initiativtagare för en framtid där alla
har möjligheten att leva ut sin fulla potential.

Vår människopelare består av två delar – kunder och anställda. Vi tror på en framtid där alla har en möjlighet att nå sin fulla potential. Vi arbetar hårt för att utveckla våra tjänster, förbättra kundupplevelsen och stärka våra anställda medan vi stöttar samhällena vi bedriver verksamhet i. Vi bedriver verksamhet på 194 flygplatser i 54 länder. Det är vårt mål att bygga en aktiv relation med lokalsamhället i var och en av våra marknader. Genom årens lopp har vi ägnat oss åt lokala samhällsprojekt i våra marknader; ett initiativ som främjar ett starkare band mellan våra anställda och samhällena vi är verksamma i.


Nästa del

VÅRA ANSTÄLLDA

Nästa del

Våra kunder

Nästa del

MILJÖ

Vi vill vara det grönaste alternativet för flygresor.


Nästa del

Wizz Airs koldioxidutsläpp

g/RPK
80
75
70
65
60
55
50
45
Räkenskapsår 2013
Räkenskapsår 2014
Räkenskapsår 2015
Räkenskapsår 2016
Räkenskapsår 2017
Räkenskapsår 2018
Räkenskapsår 2019
Räkenskapsår 2020
Räkenskapsår 2021
Räkenskapsår 2022
Räkenskapsår 2023

Som ett resultat av de många bränslesparande initiativ och ständig modernisering av vår teknik, är vi stolta över att ha bland de lägsta koldioxidutsläppsintensitetsnivåer inom europeisk flygtrafik. Under räkenskapsåret 2020 var koldioxidutsläppen per passagerarkilometer 57,28 gramjämfört med tidigare 59,9 gram vilket är nästan hälften av branschens genomsnitt. Som ett resultat av COVID-19-pandemin och de lägre beläggningsfaktorerna på våra flygningar, påverkades vår koldioxideffektivitet negativt under räkenskapsåret 2021. Sedan dess har Wizz Air bevittnat en anmärkningsvärd förbättring som inte fanns överallt inom branschen. När vi gick in på räkenskapsåret 2023 var det fortsatta framsteg då passagerarbelastningsfaktorerna förbättrades ytterligare, vilket ledde till en minskning av utsläppsintensiteten och nådde 53,8 g CO2/RPK - den lägsta koldioxidintensiteten någonsin, rapporterad av Wizz Air under en 12-tolvmånadersperiod period. Läs mer i vår årsrapport.

Åtagande att minska vår miljöpåverkan ytterligare

Wizz Air åtar sig att reducera dess klimatpåverkan globalt och lokalt. Vi stöttar Parisavtalet gällande att försöka begränsa temperaturökning till mindre än 1.5 C, såväl som Den europeiska gröna given och Destination 2050-ramverket som syftar till att nå nollnivåer av koldioxidutsläpp innan 2050.

Wizz Air är stolta över att ha de lägsta koldioxidutsläppen (G/RPK) i Europa. Vi åtar oss ytterligare till att minska våra koldioxidutsläpp med 25 % innan 2030, jämfört med 2019:s nivåer, och att ytterligare begränsa utsläpp av andra växthusgaser. Denna ambitiösa plan drivs av vår moderna flotta med senaste teknologin, bränslebesparingsinitiativ och användning av hållbart flygbränsle.

Nästa del
Minska koldioxidutsläppen med 25 % innan 2030
80 70 60 50 40 30
CO2-utsläpp / RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Klimatkompensation

Kompensera resor

Wizz Air lanserade i november 2020 ett klimatkompensationsprogram som del av dess strävan att minska koldioxidutsläpp. Initiativet låter passagerarna räkna ut sitt flygs miljöpåverkan och kompensera för koldioxidutsläppet. Initiativet, som hanteras i samarbete med det klimatfokuserade tech-företaget Chooose, ger passagerarna möjlighet att kompensera för sina flygresor genom att stötta pålitliga, kraftfulla klimatprojekt världen över.

Avtryck

Vi är stolta över att erbjuda våra passagerare en helt transparent klimatkalkylatordär man enkelt kan räkna ut och kompensera för sitt flygs koldioxidutsläpp.

Kompensera för dina utsläpp idag

Nästa del

A321neo – en riktig matchvändare

minskad bränsleförbrukning vs. A320ceo baserat på RPK
mindre koldioxidutsläpp vs. A320ceo baserat på RPK
flyger längre vs A320ceo
lägre buller vs A320ceo
lägre enhetskostnader vs A320ceo

VÅRA STYRKOR

Papperslös cockpit

Vi använder surfplattor i våra cockpits och sparar därför över
25 000 pappersutskrifter per flygplan

Lättare säten

Vi investerar ständigt i nyare, lättare säten

Vi tvättar motorn oftare
än vad lagen kräver

Vi tvättar varje motor cirka tio gånger per år - ju renare de är,
desto jämnare går de och därför behövs mindre bränsle.

Taxning med en motor efter landning

Sparar bränsle genom att stänga av en av motorerna efter landning

Lägsta koldioxidutsläppen per passagerare i branschen

Sedan 2012 har vi implementerat olika projekt som inkluderar förbättring av
vår flyghastighet, metod och optimerat vårt nätverk som uppgår till  
ca 100 000 ton koldioxidutsläpp per år (3 % per flygplats)

Minskade ljudföroreningar

Turbingeneratorer minskar ljudnivåerna

Sharklets

Dessa fantastiska uppfinningar kan minska bränsleförbrukningen med 2 % och koldioxidutsläppen med 540 ton per år och flygplan. Hela flottan kommer att vara utrustad senast 2024.

Bromsar

Från 2020 har vår Airbus321neo
nya bromsar
som är 20 kilo lättare

Magasin ombord

Utskrivet på tunt återvunnet papper

El från marken istället för i luften sparar 200 kg per timme

När möjlighet finns använder vi el från marken (GPU) för att ge ström till våra plan
under expediering på destinationen, vilket kan spara 200 kg bränsle per timme

Ekonomi

Vi strävar efter att boosta ekonomin i de destinationer vi flyger till.

Överkomliga flygresor kan förbättra livet för många resenärer, men det är lätt att glömma bort hur det kan påverka en stad. Få ting är så bra för en stads ekonomi som direktflygförbindelser – särskilt när de förbindelserna är till Wizz Airs lägsta priser. Då fler och fler personer har råd till överkomliga flygresor, bidrar de till resmålets förbättrade ekonomi.

Uppförandekod för leverantörer

Wizz Air-koncernen hänger sig särskilt åt miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar i driften av flygbolaget och introducerade en uppdaterad Uppförandekod för leverantörer i april 2021 . Wizz Air åtar sig att samarbeta med leverantörer och partners som levererar produkter och/eller tjänster till Wizz Air-koncernen som delar Wizz Airs hängivelse till miljömässigt och kommersiellt hållbar verksamhet och har höga standarder sett till sociala- och arbetsmässiga förhållanden. Uppförandekoden för leverantörer gäller alla Wizz Airs leverantörer, såväl som deras leverantörer och underleverantörer, och den utgör en integrerad del av alla upphandlingar och processer.


Direkt inverkan på 1 av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Nästa del

Ekonomi

Nästa del

Styrning

Styrelse/ledning, kvalitet & integritet

Full styrelseöversikt via Revisions- och Hållbarhetskommittén. Senast 2026 lovar vi att uppnå en andel på minst 40 % kvinnlig representation i ledande befattningar (chefer, officerare, EVP's och CEO). För detta har vi inkluderat ledningsgruppens könsmångfald i vår belöningsstruktur från och med räkenskapsåret 2022. Vi har också gjort ett starkt engagemang för att täppa till mångfaldsklyftan i vårt styrelserum, med målet att uppnå en kvinnlig styrelse på 33 % till 2026, i enlighet med Hampton Alexander-initiativet.

Riskhantering

Styrelsen har full översikt över Enterprise Risk Management-processen (ERM) med robust bedömning av risker relaterade till Wizz Airs affärsmodell, framtida resultat, solvens eller likviditet. Vi hanterar klimatrelaterade och ESG-risker genom vårt ERM-ramverk.

Granskning & Riskkommitté

Denna riskhanteringsprocess matas in i risk-rådet, i revisions- och riskkommittén och i styrelsen och har som sådan starkt stöd och prioritet när det gäller att driva våra affärsplaner och åtgärder för att minska riskerna.

Från och med räkenskapsåret 2021 anpassar Wizz Air sin externa rapportering till TCFD:s rekommendationer.

Nästa del

Människor Miljö Ekonomi Styrning


Tack för din tid!

Börja om