Människor
Miljö
Ekonomi
Styrning

Bry dig mer Lev mer Var mer

Vi anser att resande skapar möjligheter som kan göra livet och världen omkring oss bättre

Meddelande från ledningen

Hållbarhet finns i Wizz DNA. De fyra pelarna i vår strategi är:

 • MÄNNISKOR
 • MILJÖ
 • EKONOMI
 • STYRNING
 •  

  Wizz Cares är paraplyet som omfattar våra initiativ kring människor, miljö, ekonomi och styrning.

  Hos WIZZ är kunden vårt främsta fokus. Vi vill se till att våra passagerare får ett friare liv genom prisvärda och hållbara resor. Vi säkerställer den bästa kundresan genom innovation, utmärkt service ombord och ett 7-stjärnigt säkerhetsbetyg. Våra anställda är vår största tillgång. Wizz Air är ett företag med mångfald, inkludering och oändliga karriärmöjligheter. Dialogen mellan ledningen och de anställda har varit framgångsrik under de senaste 20 åren. Wizz Air People Council är en bro för att säkerställa att denna ömsesidiga dialog fungerar smidigt och skapar förtroende mellan ledningen och de anställda runt om i nätverket.

  Det har aldrig varit viktigare att bry sig om miljön. Det är allas ansvar. Med en av de yngsta flygplansflottorna och ett av de lägsta koldioxidutsläppen per passagerare ligger Wizz Air redan före resten av branschen. Men det räcker inte! Det är därför vi har många initiativ, bland annat investeringar i hållbart flygbränsle, ett koldioxidkompensationsprogram, papperslös cockpit samt olika åtgärder för att spara bränsle.

  Wizz Air är ett företag som tar ansvar. Vi stöttar de lokala ekonomierna genom att länka städer och regioner, genom att främja turism, genom att säkerställa fri rörlighet, samt genom att skapa indirekta och direkta arbetstillfällen. Vi utökar kontinuerligt vårt nätverk för att säkerställa att vi är drivkraften bakom marknadernas välstånd.

  Följ med oss på vår hållbarhetsresa! Vi gör allt vi kan för att nå dessa ambitiösa mål. Hållbarhet är ett gemensamt ansvar – och därför behöver vi dig på den här resan!

Vi åtar oss

Att se till att alla, var som helst, kan resa till de lägsta priserna, samtidigt som vi har i åtanke hur vår verksamhet påverkar samhället, ekonomin och miljön. Vår strategi bygger på låga priser och ett mångsidigt nätverk, vilket stöds av en effektiv och hållbar verksamhet och högkvalitativ kundtjänst.

flygplan i 2030
År
genomsnittlig ålder på vår flotta
proffs som arbetar för dig
CO2
minskade koldioxidutsläpp per passagerarkilometer år 2030
SDGs
direkt inverkande på FN:s globala mål för hållbar utveckling
Bränsle
förbättring av bränsleeffektivitet varje år vs A320ceo
löpning
event över hela Europa
Punkt till punkt
nätverk istället för ett hubbsystem

Som ett av de snabbast växande flygbolagen

vår affärsmodell med ultralåga kostnader innebär att vi kan erbjuda våra kunder de lägsta priserna och göra flyg tillgängligt för fler personer än någonsin tidigare. Samtidigt är vi även medvetna om de många ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingar som påverkar vårt samhälle och genomför ett antal initiativ. Det är därför WIZZ Cares står i centrum för våra hållbarhetsansträngningar.

Människor

Vi strävar efter att vara en initiativtagare för en framtid där alla
har möjligheten att leva ut sin fulla potential.

Vår människopelare består av två delar – kunder och anställda. Vi tror på en framtid där alla har en möjlighet att nå sin fulla potential. Vi arbetar hårt för att utveckla våra tjänster, förbättra kundupplevelsen och stärka våra anställda medan vi stöttar samhällena vi bedriver verksamhet i. Vi bedriver verksamhet på 194 flygplatser i 54 länder. Det är vårt mål att bygga en aktiv relation med lokalsamhället i var och en av våra marknader. Genom årens lopp har vi ägnat oss åt lokala samhällsprojekt i våra marknader; ett initiativ som främjar ett starkare band mellan våra anställda och samhällena vi är verksamma i.


global-goals-3global-goals-4global-goals-5global-goals-10

Direkt inverkan på 4 av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

VÅRA ANSTÄLLDA

Personlig utveckling

Vi fortsätter att erbjuda våra anställda fortbildning i världsklass. Från COVID-19 och tekniska kurser till ledarskapsutbildningar för våra kontorsanställda: vi fokuserar på att förse våra anställda med verktyg så att de kan göra framsteg i sina karriärer. I juli 2021 introducerade Wizz Air sitt interna utbildningsprogram kallat WIZZ Academy, som syftar till att ge anställda den unika möjligheten att få kunskap om WIZZ strategiska tillvägagångssätt och ambitioner på högsta chefsnivå. Företaget har också samarbetat med LinkedIn för att implementera en ny utbildningsplattform online, LinkedIn Learning, som kommer att hjälpa anställda att växa både professionellt och personligt, med obegränsad tillgång till interaktiva, engagerande kurser.

Wizz Air Pilotakademi

Vi bedriver vår egen Pilotakademi, som ger ekonomiskt stöd, inklusive delvis sponsring, för att motivera kadetter under deras inledande utbildning. Pilotakademikadetter som tar sin examen från programmet kan börja sin anställning hos Wizz Air som Pilotlärling.

Mångfald och lika möjligheter

Att hylla perspektiv från världens alla hörn är kärnan i vår verksamhet på WIZZ, och med 93 nationaliteter i 35 basländer är vi stolta över vårt verkligt globala fotavtryck. Därtill åtar vi oss att arbeta för könsmångfald på arbetsplatsen, med 48 % kvinnliga och 52 % manliga anställda. Women of WIZZ introducerades för att nå en långt högre andel kvinnliga piloter inom det närmaste årtiondet. För att stödja denna ambition lanserades She Can Fly-programmet den 8 mars 2023 på Internationella kvinnodagen med ett fast åtagande att tillhandahålla en unik, enkel och ekonomiskt tillgänglig väg till att bli kommersiell pilot på Wizz Air. Programmet har för avsikt att stödja kvinnliga kandidater som ett krav för att öka andelen kvinnliga cockpitbesättningar långt över det nuvarande genomsnittet på 5 procent i branschen. Wizz Air har åtagit sig att ta bort könsstereotyper och stödja jämställdhet mellan könen även inom detta yrke.

Nöjda anställda

Alla resultat från engagemangsundersökningar granskas årligen av styrelsen, vilket gör det möjligt för bolagets högsta beslutande organ att även bedöma och övervaka framstegen mot kulturella mål, identifiera prioriteringar och sätta upp mätbara mål för att uppnå visionen. Wizz Air har också en särskild styrelseledamot som ansvarar för att övervaka engagemanget med de anställda. De tre fokusområdena för att förbättra besättningens engagemang och arbetsmiljön på företagsnivå är: besättningsplanering, kvalitet och konsekvens; driftkontrollcenters tillgänglighet, resurser och support; och operativ logistik tillgänglighet, resurser och support. Engagemangsåtgärder för kontorsanställda granskas också regelbundet. De viktigaste fokusområdena för kontorsanställda är: erkännande, kultur, karriärutveckling, belöning, medarbetarupplevelse och ledarskapsutveckling.

Hantering av trötthet

Vi övervakar och utvärderar ständigt risken för uttröttning för att garantera säkra flygningar. Vårt Besättningshanteringssystem infattar uttröttningsrelaterad information i sin beslutsfattning för att bättre identifiera uttröttningsrisker.

Cabin Crew to Captain Program

Vi introducerade industrins första Cabin Crew to Captain Program för att hjälpa WIZZ-kabinpersonal att nå sina drömmar genom att stötta dem finansiellt, samt med resor och boende. Därtill kan de dra nytta av ett skräddarsytt jobb- och studieschema. Genom att krossa barriärer strävar vi efter att stötta ambitiösa besättningsmedlemmar på deras resa mot cockpit.

WIZZ People Council

Vårt People Council, som grundades 2018, för regelbundet samman anställda från olika delar ur verksamheten för att förenkla effektiv tvåvägskommunikation mellan ledningen och anställda. Dessutom hjälper detta initiativ beslutsprocessen för beslut som påverkade alla anställda i företaget. People Council är mer än bara en annan avdelning inom företaget, det är en plats där människorna i WIZZ känner sig trygga att dela med sig av sina bekymmer, idéer eller förslag. People Council fortsätter att förbättra oss både som flygbolag och som arbetsgivare.

Mental och fysisk hälsa

Vi vill att alla anställda ska känna sig värdefulla och stöttade. Därför har vi implementerat en professionell rådgivningstjänst (Employee Assistance Program) tillgänglig 24/7 för alla anställda och deras närmaste familj. Vi erbjuder även en stödtjänst pilot till pilot, samt onlinebaserad utbildning i mental hälsa och fitness för vår besättning. 2019 lanserade vi WIZZ Aid, vilket är en Employee Emergency Fund som syftar till att ge finansiellt stöd till kollegor som behöver akut medicinsk vård eller utstår natur- eller människoorsakade katastrofer. Sedan utbrottet av covid-19 har vi infört ett antal nya processer för att skydda våra anställdas, anhörigas och passagerares välbefinnande. För att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för våra besättningar och passagerare under pandemins topp, lanserade Wizz Air olika nyckelprotokoll, inklusive förbättrade rengörings- och desinfektionsprocedurer och obligatoriska ansiktstäckningspolicyer, och etablerade en vaccinationspolicy för sina anställda 2021. På grund av det växande antalet länder som lättar på sina rese- och säkerhetsbestämmelser, har vi också tagit beslutet att lätta på det obligatoriska kravet på maskbärande på våra flygplan. Vi förblir dock vaksamma och proaktiva i vår inställning till hälsa och säkerhet och kommer att ompröva de relaterade policyerna och processerna vid behov. Efter tre utmanande år präglade av pandemin bröt ett krig ut i Ukraina, vilket fick betydande konsekvenser för våra kunder, kollegor och verksamheter i Ukraina, Moldavien och Ryssland. Trots svårigheterna har våra medarbetare ställt upp och visat enastående skicklighet i att stödja våra drabbade medarbetare och praktikanter samt deras familjemedlemmar. Sammantaget omfattade stödet till våra anställda de medel som samlats in och fördelats av People Council, psykologiskt stöd och stöd till omplacering av anställda till nya baser, samt nya anställningskontrakt på de nya baserna. Wizz Air har också åtagit sig att fortsätta betala den genomsnittliga lönen för anställda med ukrainska anställningsavtal för att ge våra anställda ekonomisk trygghet i denna svåra situation. Efter totalt tre månaders nödhjälp har den absoluta majoriteten av våra Ukraina-baserade medarbetare evakuerats och förflyttats till andra baser inom WIZZ-nätverket.

Våra kunder

Vi åtar oss att tillhandahålla en hög nivå av nöjdhet och effektiva tjänster för våra kunder under hela resan. Våra team jobbar hårt på att förbättra kundkommunikationen under störningar och för att bygga innovativt tänkande i företaget samtidigt som vi alltid är öppna för feedback.

Mobilitet och aktiv livsstil

Som företag håller vi oss smidiga och effektiva – och vi strävar efter att ge personerna i vårt nätverk chansen att göra detsamma. Vi anser att, precis som prisvärda resor, bör en hälsosam och aktiv livsstil vara tillgänglig för alla. Vi är stolta över att sponsra olika löpartävlingar i Europa, inklusive Budapest Halvmaraton, vårt flaggskeppsevent samt lopp i Milano, Venedig, Cluj-Napoca, Sofia, Skopje, Debrecen och Hackney i London.

Hantering av avbrott

Vi är medvetna om att störningar kan ha en stor inverkan på vår kundnöjdhet. Därför uppdaterar vi ständigt våra verktyg för att kunna informera passagerare och lokal marktjänstpersonal på det effektivaste sättet. Vi har förbättrat hanteringen av borttappat bagage, introducerat push-notiser och flygstatusuppdateringar i WIZZ-appen, liksom infört ett nytt automatiserat system för att ordna med hotell och transport för passagerare som måste övernatta på grund av inställda flyg.

Marktjänst och flygplats

Våra marktjänstpartners är otroligt viktiga och bidrar till ULCC-ekosystemets framgång. Vi för en öppen dialog med alla våra lokala partners för att förbättra kundtjänst och kommunikation. Wizz Airs kundresa har också förbättrats på flygplatssidan. Vi introducerade en ny funktion i vår mobilapplikation för skanning av resedokument 2021. Kunder som använder det här alternativet drar nytta av en bekvämare incheckningsprocess online, och de kan förvänta sig en mer sömlös passagerarresa även på flygplatsen.

WIZZ Youth Challenge

WIZZ stöttar nyexaminerade studenter över hela Europa. Vår årliga fallstudietävling utmanar universitetsstudenter att utveckla en kreativ, innovativ lösning till ett verkligt affärsverksamhetsproblem. De lag som kvalificerar sig bjuds till Budapest för finalen, där de får en chans att nätverka och dela med sig av sina idéer till höga uppsatta chefer, industriexperter och andra unga personer i nätverket.

Personlig anpassning och online-upplevelse

Vi jobbar ständigt med att förbättra onlineupplevelsen på wizzair.com och i vår app för att göra dem mer personliga och enklare att använda. Med flera kommunikationsförmågor och avancerade funktioner, som prisbevakning, auto-incheckning och personliga erbjudanden, gör vi det ännu enklare att hitta, boka och resa till drömdestinationer med oss medan vi håller passageraren informerad under varje steg på resan. 2021 introducerade Wizz Air "Amelia", en ny virtuell assistent chatbot, som gör det möjligt för kunder att snabbt och bekvämt få information om sina flygningar, samtidigt som det ger användbar allmän information om tjänster, flygstörningar, särskild assistans eller frivilliga flygbyten. Amelia kan ge support på engelska, italienska och tyska via webbplatsen wizzair.com och officiella Wizz Air Facebook Messenger. Dessutom kommer Amelia snart att implementeras i WIZZ mobilapplikation också.

Pandemihantering

Under coronapandemin erbjöd Wizz Air omedelbart stöd till de som påverkades av denna oväntade kris, genom att lansera olika last- eller hemtransportflyg. Över 120 flyg transporterade kritiska medicinska hjälpmedel eller flög hem strandsatta passagerare på ett tryggt sätt. Därtill var vi ett av få flygbolag som aldrig stoppade verksamheten, och introducerade dessutom en interaktiv Flygkarta för att hjälpa passagerare navigera i en komplex resemiljö. Wizz Air introducerade också skanningsförmågan för QR-koden för EU:s digitala COVID-19-certifikat för att göra det möjligt för kunder att gå direkt till gaten och undvika behovet av fysisk COVID-19-dokumentverifiering vid flygplatsens incheckningsdiskar och köande.

MILJÖ

Vi vill vara det grönaste alternativet för flygresor.

Det har aldrig varit viktigare för ett företag att ta ansvar för miljön. Det är allas vårt ansvar att skydda miljön, och därför har vi tagit våra miljöskyddssteg till en ny nivå. Med en av Europas yngsta flottor och ett av de lägsta koldioxidutsläppen per passagerare, strävar vi efter att ligga i flygindustrins framkant. Från och med räkenskapsåret 2022 är koldioxidutsläppsintensiteten helt integrerad i belöningsstrukturen för chefer.

Med hjälp av en lång rad initiativ för bränsleminskning, inklusive en mobil elektronisk flygväska, en helt pappersfri cockpit och en moderniserad flotta, kommer vi att ytterligare förbättra våra operativa mätvärden och kontinuerligt minska vårt miljöavtryck för att göra flygresor mer hållbara. Våra hållbarhetsåtgärder omfattar påskyndande av våra åtgärder för att säkra tillräckliga leveranser av hållbara flygbränslen (SAF) för framtiden, hållbara upphandlingsprocesser, ett försök med avfallssortering ombord och ett program för koldioxidkompensation som erbjuds våra kunder.


global-goals-7global-goals-9global-goals-12global-goals-13global-goals-17

Direkt inverkan på 5 av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Wizz Airs koldioxidutsläpp

g/RPK
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Räkenskapsår 2013
Räkenskapsår 2014
Räkenskapsår 2015
Räkenskapsår 2016
Räkenskapsår 2017
Räkenskapsår 2018
Räkenskapsår 2019
Räkenskapsår 2020
Räkenskapsår 2021
Räkenskapsår 2022
Räkenskapsår 2023

Som ett resultat av de många bränslesparande initiativ och ständig modernisering av vår teknik, är vi stolta över att ha bland de lägsta koldioxidutsläppsintensitetsnivåer inom europeisk flygtrafik. Under räkenskapsåret 2020 var koldioxidutsläppen per passagerarkilometer 57,28 gramjämfört med tidigare 59,9 gram vilket är nästan hälften av branschens genomsnitt. Som ett resultat av COVID-19-pandemin och de lägre beläggningsfaktorerna på våra flygningar, påverkades vår koldioxideffektivitet negativt under räkenskapsåret 2021. Sedan dess har Wizz Air bevittnat en anmärkningsvärd förbättring som inte fanns överallt inom branschen. När vi gick in på räkenskapsåret 2023 var det fortsatta framsteg då passagerarbelastningsfaktorerna förbättrades ytterligare, vilket ledde till en minskning av utsläppsintensiteten och nådde 53,8 g CO2/RPK - den lägsta koldioxidintensiteten någonsin, rapporterad av Wizz Air under en 12-tolvmånadersperiod period. Läs mer i vår årsrapport.

Åtagande att minska vår miljöpåverkan ytterligare

Wizz Air åtar sig att reducera dess klimatpåverkan globalt och lokalt. Vi stöttar Parisavtalet gällande att försöka begränsa temperaturökning till mindre än 1.5 C, såväl som Den europeiska gröna given och Destination 2050-ramverket som syftar till att nå nollnivåer av koldioxidutsläpp innan 2050.

Wizz Air är stolta över att ha de lägsta koldioxidutsläppen (G/RPK) i Europa. Vi åtar oss ytterligare till att minska våra koldioxidutsläpp med 25 % innan 2030, jämfört med 2019:s nivåer, och att ytterligare begränsa utsläpp av andra växthusgaser. Denna ambitiösa plan drivs av vår moderna flotta med senaste teknologin, bränslebesparingsinitiativ och användning av hållbart flygbränsle.

Minska koldioxidutsläppen med 25 % innan 2030
80 70 60 50 40 30
CO2-utsläpp / RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Klimatkompensation

Kompensera resor

I november 2020 lanserade Wizz Air ett klimatkompensationsprogram som en del av sin strävan att minska koldioxidutsläppsintensiteten. Programmet låter passagerarna räkna ut sitt flygs miljöpåverkan och kompensera för koldioxidutsläppet. Programmet, som hanteras i samarbete med det klimatfokuserade teknikföretaget Chooose, ger passagerarna möjlighet att kompensera för sina flygresor genom att stötta pålitliga, kraftfulla klimatprojekt världen över.

Avtryck

Vi är stolta över att erbjuda våra passagerare en helt transparent klimatavtryckskalkylatordär man enkelt kan räkna ut och kompensera för sitt flygs koldioxidutsläpp. Wizz Air förstår att kompensation inte kommer att göra flygresorna grönare, samtidigt gör vår koldioxidkalkylator det möjligt för kunder att stötta koldioxidprojekt som är certifierade enligt ledande globala koldioxidstandarder.

Kompensera för dina utsläpp idag

A321neo – en riktig matchvändare

minskad bränsleförbrukning vs. A320ceo baserat på RPK
mindre koldioxidutsläpp vs. A320ceo baserat på RPK
flyger längre vs A320ceo
lägre buller vs A320ceo
lägre enhetskostnader vs A320ceo

VÅRA STYRKOR

Papperslös cockpit

Vi använder surfplattor i våra cockpits och sparar därför över
25 000 pappersutskrifter per flygplan

Lättare säten

Vi investerar ständigt i nyare, lättare säten

Vi tvättar motorn oftare
än vad lagen kräver

Vi tvättar varje motor cirka tio gånger per år - ju renare de är,
desto jämnare går de och därför behövs mindre bränsle.

Taxning med en motor efter landning

Sparar bränsle genom att stänga av en av motorerna efter landning

Lägsta koldioxidutsläppen per passagerare i branschen

Sedan 2012 har vi implementerat olika projekt som inkluderar förbättring av
vår flyghastighet, metod och optimerat vårt nätverk som uppgår till  
ca 100 000 ton koldioxidutsläpp per år (3 % per flygplats)

Minskade ljudföroreningar

Turbingeneratorer minskar ljudnivåerna

Sharklets

Dessa fantastiska uppfinningar kan minska bränsleförbrukningen med 2 % och koldioxidutsläppen med 540 ton per år och flygplan. Hela flottan kommer att vara utrustad senast 2024.

Bromsar

Från 2020 har vår Airbus321neo
nya bromsar
som är 20 kilo lättare

Magasin ombord

Utskrivet på tunt återvunnet papper

El från marken istället för i luften sparar 200 kg per timme

När möjlighet finns använder vi el från marken (GPU) för att ge ström till våra plan
under expediering på destinationen, vilket kan spara 200 kg bränsle per timme

VÅRA STYRKOR

Ekonomi

Vi strävar efter att boosta ekonomin i de destinationer vi flyger till.

Överkomliga flygresor kan förbättra livet för många resenärer, men det är lätt att glömma bort hur det kan påverka en stad. Få ting är så bra för en stads ekonomi som direktflygförbindelser – särskilt när de förbindelserna är till Wizz Airs lägsta priser. Då fler och fler personer har råd till överkomliga flygresor, bidrar de till resmålets förbättrade ekonomi.

Uppförandekod för leverantörer

Wizz Air-koncernen hänger sig särskilt åt miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar i driften av flygbolaget och introducerade en uppdaterad Uppförandekod för leverantörer i april 2021 . Wizz Air åtar sig att samarbeta med leverantörer och partners som levererar produkter och/eller tjänster till Wizz Air-koncernen som delar Wizz Airs hängivelse till miljömässigt och kommersiellt hållbar verksamhet och har höga standarder sett till sociala- och arbetsmässiga förhållanden. Uppförandekoden för leverantörer gäller alla Wizz Airs leverantörer, såväl som deras leverantörer och underleverantörer, och den utgör en integrerad del av alla upphandlingar och processer.


global-goals-8

Direkt inverkan på 1 av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Ekonomi

ACI-riktlinjer

Airports Council International Europes (ACI) riktlinjer tyder på att 750 arbetstillfällen skapas på plats för varje miljon passagerare som transporteras per år. Baserat på denna beräkning stödde vi skapandet av 38 000 lokala jobb under räkenskapsåret 2023, som transporterade 51,1 miljoner passagerare på vårt linjenät.

Ger handeln och turismen ett uppsving

I vårt nätverk finns det ett antal destinationer som saknade regelbunden flygservice innan vår ankomst eller där vi gjort en betydande skillnad i handeln. Efter att vår bas i Varna öppnades 2017 såg flygplatsen en tvåsiffrig ökning av passagerartrafik. I Nordmakedonien har passagerarantalet tredubblats under de senaste tio åren och i Kutaisi har flygplatstrafiken mer än fördubblats, och över 75 % av passagerarna betjänas av oss.

ULCC-modellen

I linje med vår affärsmodell lägger vi ut på entreprenad många stöduppgifter på alla nivåer av verksamheten till lokala, externa partners som arbetar i nära samarbete med över 5 000 kontraktstjänstleverantör i vårt nätverk.

Skydd för ärlig och rättvis verksamhet

Vi har implementerat interna processer och åtgärder, framtagna för att garantera efterlevnad av alla relevanta antikorruptionsföreskrifter. Vår Antikorruptionspolicy fastställer principer, förbud och praktiska riktlinjer gällande mutor eller korrupt praxis, som vi har nolltolerans mot. Dessa policyer är en del av den obligatoriska årliga fortbildningen för alla WIZZ-anställda, för att garantera att alla anställda håller sig a jour.

Styrning

Styrelse/ledning, kvalitet & integritet

Full styrelseöversikt via Revisions- och Hållbarhetskommittén. Senast 2026 lovar vi att uppnå en andel på minst 40 % kvinnlig representation i ledande befattningar (chefer, officerare, EVP's och CEO). För detta har vi inkluderat ledningsgruppens könsmångfald i vår belöningsstruktur från och med räkenskapsåret 2022. Vi har också gjort ett starkt engagemang för att täppa till mångfaldsklyftan i vårt styrelserum, med målet att uppnå en kvinnlig styrelse på 33 % till 2026, i enlighet med Hampton Alexander-initiativet.

Riskhantering

Styrelsen har full översikt över Enterprise Risk Management-processen (ERM) med robust bedömning av risker relaterade till Wizz Airs affärsmodell, framtida resultat, solvens eller likviditet. Vi hanterar klimatrelaterade och ESG-risker genom vårt ERM-ramverk.

Granskning & Riskkommitté

Denna riskhanteringsprocess matas in i risk-rådet, i revisions- och riskkommittén och i styrelsen och har som sådan starkt stöd och prioritet när det gäller att driva våra affärsplaner och åtgärder för att minska riskerna.

Från och med räkenskapsåret 2021 anpassar Wizz Air sin externa rapportering till TCFD:s rekommendationer.

Människor Miljö Ekonomi Styrning


Tack för din tid!