Din webbläsare är väldigt gammaldags
Vi stöder inte den här versionen av din webbläsare!
Du ser den här sidan då vi upptäckt en förlegad version av din webbläsare eller en version som inte stöds. För att fortsätta navigera på wizzair.com och för att få bästa upplevelsen medan du navigerar rekommenderar i att du uppdaterar din webbläsare.
Vi rekommenderar följande:
Mozilla Firefox
Ladda ner gratis
Google Chrome
Ladda ner gratis

Information och tjänster

Ändra din bokning

Have a break and travel

FLYGÄNDRING

Ändra datum, tid eller rutt

billing_as_company

PASSAGERARÄNDRING

Ändra passagerare i bokning.
 

seat_allocation_assigned

ÄNDRING AV TJÄNST

Ändra eller köp till extra tjänster även efter att du checkat in online!

Dragspel

Ändringar i bokningen måste slutföras upp till 3 timmar innan schemalagd avgång . Observera att ändringen kommer att anses slutförd när betalningen (i förekommande fall) har mottagits. Observera att endast kreditkortsbetalning är möjlig.

Följande modifieringar är möjliga:

I händelse av enkelbokning:

i. Datum, klockslag och destination för det bokade flyget får ändras fram till 3 timmar före flygets planerade avgångstid. (Det går inte att göra ändringar när det återstår mindre än 3 timmar till planerad avgångstid för flyget.)

b. I händelse av tur-ochreturbokning:

i. Om bokningen inkluderar en returflygning, måste destinationerna ändras för både den ursprungliga flygningen och returflygningen. Första flygets ursprungsflygplats måste vara samma som returflygets destinationsflygplats. Likaså måste första flygets destination vara samma som returflygets ursprungsflygplats. (t.ex.: En bokning för Budapest – London Luton – Budapest kan ändras till Warszawa – Barcelona – Warszawa, men inte till Budapest – London Luton – Warszawa.)

ii. Om det första flyget redan har avgått kan endast datum och tid för returflyget ändras.

c. Process för att modifiera bokningar som inkluderar fler än en passagerare (inga gruppbokningar, 2-10 personer)

 1. för att ändra flyget, logga in på ditt Wizz-konto
 2. Välj bokningen du vill modifiera
 3. Välj passagerarna för vilka ändringarna ska tillämpas (om du vill göra samma ändring för alla passagerare kan du välja alla passagerare i samma process)
 4. Ange uppgifterna (datum, tid och rutt) för det nya flyget för vilket du vill ändra ursprungsflyget.
 5. Bekräfta ändringen och kvitta betalning för biljettprisdifferens och flygbytesavgifter om tillämpligt
 6. Observera att om den ursprungliga bokningen helt eller delvis betalades med WIZZ-kupong är ändringarna endast möjliga för alla passagerare och alla flygningar samtidigt.

Tillämpliga betalningar vid flygändring

1. Prisskillnad: är skillnaden mellan biljettpriset för det ursprungliga biljettpriset och den nya flyget som valts (inklusive alla pristyper såsom Basic, WIZZ GO och WIZZ Plus)

 • i. Om biljettpriset för den nya flygningen är högre än originalet måste biljettprisskillnaden betalas.
 • ii. Om det nya biljettpriset är lägre än det ursprungliga behöver passageraren inte betala någon extra avgift. Biljettprisskillnaden kommer dock inte att återbetalas;
 • iii. Om det ursprungliga och det nya flygets pris är samma behöver passageraren inte betala någon prisskillnad

2. Flygändringsavgift

Flygändringsavgiften beror på antal dagar kvar till avgång och debiteras per passagerare per flyg utöver prisskillnaden enligt nedanstående.

 • Mer än 30 dagar kvar till avresa: 30€ per passagerare per flyg
 • Mellan 7 och 30 dagar kvar: 35€ per passagerare per flyg
 • Inom 7 dagar innan avgång: 40€ per passagerare per flyg

De passagerare som har köpt WIZZ Flex under bokningen av sitt ursprungliga flyg behöver inte betala någon flygändringsavgift.

3.Återhämtning av WIZZ Discount Club förmåner

Beloppet att betala består av skillnaden mellan det normala priset och WIZZ Discount Club-biljettpriset och den vanliga bagageavgiften och WIZZ Discount Club-bagageavgiften.Denna avgift gäller för de passagerare som inte reser med WIZZ Discount Club-medlemmen efter flygändringen, därför förlorar de WIZZ Discount Club-förmånerna.

 • Efter att ha ändrat flyget måste passagerarna se till att de är incheckade på det nya flyget och att de har sina boardingkort.
 • Tjänster som köpts från tredje parter under bokningen av det ursprungliga flyget (t.ex. försäkring, flygplatstransfer) ändras inte automatiskt under flygändringsprocessen. För att ändra dessa tjänster måste du kontakta leverantören som erbjuder tjänsten i fråga.

Observera att om en flygändring begärs via Wizz Air callcenter kommer en callcenteravgift debiteras.

Om det inte går att lägga till vuxna passagerare i en befintlig bokning måste en ny bokning skapas.

Det går bara att lägga till ett spädbarn eller barn till en redan befintlig bokning viaWizz Air callcenter. I detta fall kommer ingen callcenteravgift att debiteras.

Ändra passagerarens namn online upp till tre timmar innan planerad avgång!

En namnändringsavgift på [name-change location=WizzairCom] per flyg måste betalas:

Observera att om namnändring krävs via Wizz Air callcenter kommer en transaktionsavgift för callcenter att debiteras.

Namnändring kostar ingenting om den görs online för ett felstavat namn eller en felstavning som måste rättas, såsom:

 • om det är max. 3 tecken att ändra i namnet som lagts till i bokningen
 • om ett förkortat namn måste skrivas ut (t.ex.: John T. Smith) som hela namnet (t.ex: John Thomas Smith) för att matcha resehandlingen
 • om personens titel som lagts till i bokningen måst ändras Det går bara att göra en gratis namnändring i bokningen.

Om förnamnet och efternamnet har blandats ihop ska du kontakta Wizz Air callcenter för att begära korrigering. Den här korrigeringen är gratis och transaktionsavgiften för callcenter debiteras inte.


Det går att köpa extra tjänster även efter att ha checkat in online!

 • Efter att ha köpt extra tjänster måste passagerarna se till att de är incheckade på det nya flyget och att de har sina boardingkort.

Avbokningar måste slutföras upp till 3 timmar innan schemalagd avgång. Observera att avbokningen kommer anses slutförd när betalningen (i förekommande fall) har mottagits. Observera att endast kreditkortsbetalning är möjlig.

a. I händelse av enkelbokning: Avbokningar måste slutföras upp till 3 timmar innan schemalagd avgång.

b. I händelse av tur-ochreturbokning:

i. Om bokningen inkluderar ett returflyg kan avbokningen göras innan första flygets avgång. I det här fallet kommer bägge flygen att avbokas. Till exempel, för bokningen Budapest–London Luton–Budapest går det att avboka innan avgång för flyget Budapest–London Luton. I detta fall kommer både Budaudapest–London Luton och London Luton–Budapest-flygen att avbokas.

ii. Om det första flyget redan har avgått går det inte att avboka.

För att avboka bokningen, vänligen logga in på och gör ett val på din (bokningsägare) WIZZ-profil. Om du upplever några svårigheter, vänligen kontakta Wizz Air callcenter.

c. Process för avbokning av bokningar med fler än en passagerare (inga gruppbokningar, 2–10 personer)

 1. Logga in på ditt WIZZ-konto för att avboka bokningen
 2. Välj bokningen du vill avboka
 3. Väj passagerarna för vilka avbokningen ska gälla (om du vill avboka bokningen för alla passagerare kan du välja alla passagerare i samma process)
 4. Bekräfta avbokningen och betala eventuella avgifter i samband med avbokningen
 5. Observera att om den ursprungliga bokningen betalades helt eller delvis med en WIZZ-kupong går det bara att avboka bokningen för alla passagerare och alla flyg på samma gång.

Tillämpliga betalningar vid avbokning av bokningen

1. Avbokningsavgiften är beroende av dagar kvar fram till avgång, och debiteras per passagerare per flygning enligt nedan.

 • Mer än 14 dagar kvar, avbokningsavgift: 60 euro; per passagerare per flyg
 • Inom 14 dagar innan avgång, platsskyddsavgift: 80 euro; per passagerare per flyg
 • Om bokningen görs mer än 14 dagar innan avgång har passageraren rätt till återbetalning av det totala biljettpriset efter att ha dragit av avbokningsavgiften och Återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner.
 • Om avbokningen gjorts inom 14 dagar innan avgång har passageraren rätt till återbetalning av det totala biljettpriset efter avdraget av platsavgiften, återhämtning av WIZZ Discount Club förmåner och andra tjänster

2. Återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner

Det betalbara beloppet består av skillnaderna mellan det vanliga och WIZZ Discount Club-priset och det vanliga WIZZ Discount Club bagageavgiften. I den händelse WIZZ Discount Club-medlemmen avbokar sin bokning är dessa tillämpliga för de resterande passagerarna i bokningen, då de går miste om WIZZ Discount Club-förmånerna.

Avbokningsavgiften och återhämtningen av WIZZ Discount Club-förmåner ska dras av från beloppet som betalats för passagerarna vars bokning har avbokats, enligt följande:

 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokats är högre än avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsskyddsavgift, återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner) återbetalas skillnaden till bokningsägarens WIZZ-konto (den person som ursprungligen skapade bokningen) i WIZZ-kredit;
 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokats är lägre än avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsskyddsavgift, återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner), betalas endast återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner.
 • Om det belopp som betalats för den passagerare vars bokning avbokats är lika med avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsskyddsavgift, återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner), ska ingen betalning göras och ingen återbetalning ges.

Observera att om avbokningen sker med WIZZ Flex, är reglerna för kreditens utgångsdatum andra, kontrollera WIZZ Flex regler och villkor.

Om du har köpt en Plus Fare-biljett, eller har en bokning hos WIZZ Flex kan du begära återbetalning av inköpspriset. Köppriset av din bokning återbetalas till ditt WIZZ-konto som kredit. Observera att köppriset av WIZZ Flex-tjänsten inte återbetalas till ditt WIZZ-konto. Dess värde kommer att dras av från det totala köppriset.

Efter respektive avgifter kommer det återbetalningsbara beloppet (om tillämpligt) att krediteras till bokningsägarens WIZZ-konto som WIZZ-kredit, inom 72 timmar efter begäran. Det krediterade beloppet kommer att finnas på WIZZ-kontot under 90 dagar och kan användas för att köpa nya Wizz Air-flyg och -tjänster.

Om en begäran av återbetalning till ett WIZZ-konto görs kommer alla flyg för alla passagerare som ingår i bokningen att avbokas och bli ogiltig. Efter att frivillig avbokning utförts online och WIZZ-kontokredit begärts, är denna process oåterkallelig och ingen ytterligare ändring är möjlig. WIZZ-kredit kan inte konverteras till den ursprungliga betalningsmetoden. Om du vill få det återbetalningsbara beloppet till ditt betalkort/ kreditkort, via banköverföring av någon annan betalningsmetod som den ursprungliga bokningen betalades med, måste du kontakta Wizz Air callcenter. I detta fall kommer ingen callcenteravgift att debiteras.

WIZZ Discount Club-medlemskap och Privilege pass som köpts under bokningen av det ursprungliga flyget kommer inte att avbokas automatiskt vid avbokningen av bokningen. Se mer information om WIZZ Discount Club och Privilege Pass.

Tjänster som köpts från tredje parter under bokningen av det ursprungliga flyget (t.ex. försäkring, flygplatstransfer) avbokas inte automatiskt under avbokningen. För att avboka dessa tjänster, kontakta leverantören som erbjuder tjänsterna direkt.