Din webbläsare är väldigt gammaldags
Vi stöder inte den här versionen av din webbläsare!
Du ser den här sidan då vi upptäckt en förlegad version av din webbläsare eller en version som inte stöds. För att fortsätta navigera på wizzair.com och för att få bästa upplevelsen medan du navigerar rekommenderar i att du uppdaterar din webbläsare.
Vi rekommenderar följande:
Mozilla Firefox
Ladda ner gratis
Google Chrome
Ladda ner gratis

Information och tjänster

Ändra din bokning

Have a break and travel

FLYGÄNDRING

Ändra datum, tid eller rutt

billing_as_company

PASSAGERARÄNDRING

Ändra passagerare i bokning.
 

seat_allocation_assigned

ÄNDRING AV TJÄNST

Ändra eller köp till extra tjänster även efter att du checkat in online!

Dragspel

Ändringar i bokningen måste slutföras upp till 3 timmar innan schemalagd avgång . Observera att ändringen kommer att anses slutförd när betalningen (i förekommande fall) har mottagits. Observera att endast kreditkortsbetalning är möjlig.

Följande modifieringar är möjliga:

I händelse av enkelbokning:

i. Datum, klockslag och destination för det bokade flyget får ändras fram till 3 timmar före flygets planerade avgångstid. (Det går inte att göra ändringar när det återstår mindre än 3 timmar till planerad avgångstid för flyget.)

b. I händelse av tur-ochreturbokning:

i. Om bokningen inkluderar en returflygning, måste destinationerna ändras för både den ursprungliga flygningen och returflygningen. Första flygets ursprungsflygplats måste vara samma som returflygets destinationsflygplats. Likaså måste första flygets destination vara samma som returflygets ursprungsflygplats. (t.ex.: En bokning för Budapest – London Luton – Budapest kan ändras till Warszawa – Barcelona – Warszawa, men inte till Budapest – London Luton – Warszawa.)

ii. Om det första flyget redan har avgått kan endast datum och tid för returflyget ändras.

c. Process för att modifiera bokningar som inkluderar fler än en passagerare (inga gruppbokningar, 2-10 personer)

 1. för att ändra flyget, logga in på ditt Wizz-konto
 2. Välj bokningen du vill modifiera
 3. Välj passagerarna för vilka ändringarna ska tillämpas (om du vill göra samma ändring för alla passagerare kan du välja alla passagerare i samma process)
 4. Ange uppgifterna (datum, tid och rutt) för det nya flyget för vilket du vill ändra ursprungsflyget.
 5. Bekräfta ändringen och kvitta betalning för biljettprisdifferens och flygbytesavgifter om tillämpligt
 6. Observera att om den ursprungliga bokningen helt eller delvis betalades med WIZZ-kupong är ändringarna endast möjliga för alla passagerare och alla flygningar samtidigt.

Tillämpliga betalningar vid flygändring

1. Prisskillnad: är skillnaden mellan biljettpriset för det ursprungliga biljettpriset och den nya flyget som valts (inklusive alla pristyper såsom Basic, WIZZ GO och WIZZ Plus)

 • i. Om biljettpriset för den nya flygningen är högre än originalet måste biljettprisskillnaden betalas.
 • ii. Om det nya biljettpriset är lägre än det ursprungliga behöver passageraren inte betala någon extra avgift. Biljettprisskillnaden kommer dock inte att återbetalas;
 • iii. Om det ursprungliga och det nya flygets pris är samma behöver passageraren inte betala någon prisskillnad

2. Flygändringsavgift

Flygändringsavgiften beror på antal dagar kvar till avgång och debiteras per passagerare per flyg utöver prisskillnaden enligt nedanstående.

 • Mer än 30 dagar kvar till avresa: 30€ per passagerare per flyg
 • Mellan 7 och 30 dagar kvar: 35€ per passagerare per flyg
 • Inom 7 dagar innan avgång: 40€ per passagerare per flyg

De passagerare som har köpt WIZZ Flex under bokningen av sitt ursprungliga flyg behöver inte betala någon flygändringsavgift.

3.Återhämtning av WIZZ Discount Club förmåner

Beloppet att betala består av skillnaden mellan det normala priset och WIZZ Discount Club-biljettpriset och den vanliga bagageavgiften och WIZZ Discount Club-bagageavgiften.Denna avgift gäller för de passagerare som inte reser med WIZZ Discount Club-medlemmen efter flygändringen, därför förlorar de WIZZ Discount Club-förmånerna.

 • Efter att ha ändrat flyget måste passagerarna se till att de är incheckade på det nya flyget och att de har sina boardingkort.
 • Tjänster som köpts från tredje parter under bokningen av det ursprungliga flyget (t.ex. försäkring, flygplatstransfer) ändras inte automatiskt under flygändringsprocessen. För att ändra dessa tjänster måste du kontakta leverantören som erbjuder tjänsten i fråga.

Observera att om en flygändring begärs via Wizz Air callcenter kommer en callcenteravgift debiteras.

Om det inte går att lägga till vuxna passagerare i en befintlig bokning måste en ny bokning skapas.

Det går bara att lägga till ett spädbarn eller barn till en redan befintlig bokning viaWizz Air callcenter. I detta fall kommer ingen callcenteravgift att debiteras.

Ändra passagerarens namn online upp till tre timmar innan planerad avgång!

En namnändringsavgift på [name-change location=WizzairCom] per flyg måste betalas:

Observera att om namnändring krävs via Wizz Air callcenter kommer en transaktionsavgift för callcenter att debiteras.

Namnändring kostar ingenting om den görs online för ett felstavat namn eller en felstavning som måste rättas, såsom:

 • om det är max. 3 tecken att ändra i namnet som lagts till i bokningen
 • om ett förkortat namn måste skrivas ut (t.ex.: John T. Smith) som hela namnet (t.ex: John Thomas Smith) för att matcha resehandlingen
 • om personens titel som lagts till i bokningen måst ändras Det går bara att göra en gratis namnändring i bokningen.

Om förnamnet och efternamnet har blandats ihop ska du kontakta Wizz Air callcenter för att begära korrigering. Den här korrigeringen är gratis och transaktionsavgiften för callcenter debiteras inte.


Det går att köpa extra tjänster även efter att ha checkat in online!

 • Efter att ha köpt extra tjänster måste passagerarna se till att de är incheckade på det nya flyget och att de har sina boardingkort.

Avbokningar måste slutföras upp till 3 timmar innan schemalagd avgång. Observera att avbokningen kommer anses slutförd när betalningen (i förekommande fall) har mottagits. Observera att endast kreditkortsbetalning är möjlig.

I händelse av enkelbokning: Avbokningar måste slutföras upp till 3 timmar innan schemalagd avgång

b. I händelse av tur-ochreturbokning:

i. Om bokningen inkluderar ett returflyg kan avbokningen göras innan första flygets avgång. I det här fallet kommer bägge flygen att avbokas. För bokningen Budapest – London Luton – Budapest går det att avboka innan avgång för flyget Budapest – London Luton. I detta fall kommer både Budaudapest – London Luton och London Luton – Budapest-flygen att avbokas.

ii. Om det första flyget redan har avgått går det inte att avboka

c. Process för att avboka bokningar som innehåller fler än en passagerare (inga gruppbokningar, 2–10 personer)

 1. För att avboka loggar du in på ditt Wizz-konto
 2. Välj bokningen som du vill avboka
 3. Välj passagerare för vilka avbokningen ska gälla (om du vill avboka bokningen för alla passagerare kan du välja alla passagerare samtidigt)
 4. Bekräfta avbokningen och betala belopp relaterade tillavbokningen i förekommande fall
 5. Observera att om den ursprungliga bokningen betalades delvis i helt och hållet med en WIZZ-kupong är avbokningen endast möjlig för alla passagerare och alla flyg samtidigt.

Tillämpliga betalningar vid avbokning

1.Avbokningsavgiften beror på antal dagar kvar till avgång och debiteras per passagerare per flyg enligt nedan.

 • Mer än 14 dagar kvar, avbokningsavgift: 60€ per passagerare per flyg
 • Inom 14 dagar innan avgång: 80€ per passagerare per flyg
 • Om bokningen görs mer än 14 dagar innan avgång har passageraren rätt till återbetalning av det totala biljettpriset efter att ha dragit av avbokningsavgiften och Återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner.
 • Om avbokningen gjorts inom 14 dagar innan avgång har passageraren rätt till återbetalning av det totala biljettpriset efter avdraget av platsavgiften, återhämtning av WIZZ Discount Club -förmåner och andra tjänster

2. Återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner

Det betalbara beloppet består av skillnaderna mellan det vanliga och WIZZ Discount Club-priset och den vanliga och WIZZ Discount Club bagageavgiften. I den händelse WIZZ Discount Club-medlemmen avbokar sin bokning är dessa tillämpliga för de resterande passagerarna i bokningen, då de går miste om WIZZ Discount Club-förmånerna.

Avbokningsavgiften och återhämtningen av WIZZ Discount Club-förmåner ska dras av från beloppet som betalats för passagerarna vars bokning har avbokats, enligt följande:

 • Om beloppet som betalats för passageraren vars bokningar har avbokats är högre än avgifterna för avbokningen (avbokningsavgift/platsavgift, återhämtning av WIZZ Discount Club -förmånerna) kommer skillnaden återbetalas till bokningsägarens WIZZ-konto (personen som ursprungligen skapat bokningen) i WIZZ-kredit;
 • Om beloppet som betalats för passagerarens vars bokning har avbokats är lägrer än avgifterna för avbokningen (avbokningsavgift, platsavgift, återhämtning av WIZZ Discount Club- förmånerna) behöver bara återhämtning av WIZZ Discount Club-förmånerna betalas.
 • Om beloppet för passageraren vars bokning avbokas är samma som avgifter i samband med avbokningen (avbokningsavgit/platsskyddsavgift, återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner) skan ingen betalning göras och ingen återbetalning ges.

Efter att ha tillämpas respektive avgifter kommer det återbetalningsbara beloppet (i förekommande fall) att krediteras tillbokningsägarens WIZZ-kontot som WIZZ-kredit, inom 72 timmar efter begäran. Det krediterade beloppet är tillgängligt på WIZZ-kontot under en obegränsad tid.Wizz Kontokredit kan användas för att köpa nya flyg och tjänster på wizzair.com.

Observera att omavbokningen sker med Wizz Flex, kreditreglernautgången är olika, kontrollera Wizz Flex Villkor.

Om du vill få en återbetalning till ditt debet-/kreditkort ellr via banköverföring, kontakta Wizz Air callcenter. I detta fall kommer ingen callcenteravgift debiteras.

Tjänster som köpts från tredje parter under bokningen av det ursprungliga flyget (t.ex. försäkring, flygplatstransfer) avbokas inte automatiskt under avbokningen. För att avboka dessa tjänster, kontakta leverantören som erbjuder tjänsterna direkt.

WIZZ Discount Club-medlemskap och Privilege pass som köpts under bokningen av det ursprungliga flyget kommer inte att avbokas automatiskt vid avbokningen. Se mer information på WIZZ Discount Club och Privilege Pass.