Information och tjänster

Ändra din bokning

FLYGÄNDRING

Ändra datum, tid eller rutt

ÄNDRA PASSAGERARE

Ändra passagerare i bokning
 

ÄNDRA TJÄNST

Ändra eller köp tilläggstjänster även efter att du checkat in online!

Dragspel

Ändringar i bokningen måste slutföras senast 3 timmar innan flygets planerade avgångstid. Observera att ändringen anses genomförd först när betalning (om tillämpligt) har mottagits. Observera att vi endast godtar kortbetalning.

Det är möjligt att göra följande ändringar:

a. Vid enkelflyg:

i. Datum, tid och destination för det bokade flyget får ändras fram till 3 timmar före schemalagd avgångstid. (Ändringen måste vara genomförd senast 3 timmar innan flygets schemalagda avgångstid.)

b. Vid tur och retur:

i. Om bokningen inkluderar ett returflyg måste destinationen ändras för bägge flygen; både utresa och hemresa. Avreseflygplatsen för utresan får inte skilja sig från destinationsflygplatsen för hemresan. Destinationsflygplatsen för utresan får heller inte skilja sig från avreseflygplatsen för hemresan. (t.ex.: En bokning för Budapest – London Luton – Budapest kan ändras till Warszawa – Barcelona – Warszawa, men inte till Budapest –London Luton – Warszawa.)

ii. Om det första flyget redan har avgått kan endast datum och tid för returflyget ändras.

c. Process för att ändra bokningar som inkluderar fler än en passagerare (inga gruppbokningar, 2-10 personer)

 1. För att ändra flyget, logga in på ditt Wizz-konto
 2. Välj bokningen du vill ändra
 3. Välj passagerarna för vilka ändringarna ska tillämpas (om du vill göra samma ändring för samtliga passagerare kan du välja alla passagerare i samma process)
 4. Ange detaljer (datum, tid och rutt) för det nya flyget för vilket du vill ändra ursprungsflyget.
 5. Bekräfta ändringen och betala skillnaden i biljettpris, samt flygändringsavgift om tillämpligt
 6. Observera att om den ursprungliga bokningen helt eller delvis betalades med en WIZZ-kupong är ändringarna endast möjliga för alla passagerare och alla flygningar samtidigt.

Tillämpliga avgifter vid ändring av flyg

1. Biljettskillnad:skillnaden mellan biljettpriset för det ursprungliga flyget och det nya flyg som valts (inkluderar alla biljettklasser, som Basic, WIZZ GO och WIZZ Plus)

 • Om biljettpriset för det nya flyget är högre än det ursprungliga flyget, måste skillnaden i biljettpris betalas;
 • Om det nya biljettpriset är lägre än det ursprungliga flyget behöver passagerarna inte betala extra avgifter, men prisskillnaden för biljetten återbetalas inte;
 • Om priset för de ursprungliga och nya flygen är desamma, behöver passageraren inte betala någon prisskillnad;

2. Flygändringsavgift

Flygändringsavgiften baseras på antal dagar kvar till avgång och debiteras per passagerare per flyg utöver prisskillnaden enligt nedanstående.

 • Mer än 30 dagar kvar: 40 € per passagerare per flyg
 • Mellan 7 - 30 dagar kvar: 45 € per passagerare per flyg
 • Inom 7 dagar från avresa: 50 € per passagerare per flyg

De passagerare som har köpt WIZZ Flex under bokningen av det ursprungliga flyget behöver inte betala någon flygändringsavgift.

3.Återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner

Beloppet att betala utgörs av skillnaden mellan det normala biljettpriset och WIZZ Discount Club-biljettpriset, och skillnaden mellan den normala bagageavgiften och WIZZ Discount Club-bagageavgiften. Denna avgift tillämpas för passagerare som inte reser med WIZZ Discount Club-medlemmen efter flygändringen och de kommer därför att förlora WIZZ Discount Club-förmånerna som beviljats i den ursprungliga bokningen.

 • Efter att ha ändrat flyget måste passagerare se till att de är incheckade på det nya flyget och att de har sitt nya boardingkort.
 • Tjänster som köpts från tredje part under bokningen av det ursprungliga flyget (t.ex. försäkring, flygplatstransfer) ändras inte automatiskt när flyget ändras. För att ändra dessa tjänster måste du kontakta leverantören som erbjuder tjänsten i fråga.

Observera att om du genomför en flygändring via Wizz Airs callcenter kommercallcenters transaktionsavgift debiteras.

Det går inte att lägga till vuxna passagerare i en befintlig bokning; en ny bokning göras.

Det går att lägga till ett spädbarn eller barn till en redan befintlig bokning, men endast via Wizz Airs callcenter. I detta fall kommer callcentrets transaktionsavgiftej att debiteras.