Registrácia a nástup do lietadla

Informácie a služby

Registrácia a nástup do lietadla

online

Online

ZDARMA

palubný lístok si vytlačte 
k dispozícii podľa toho, aké miesto si vyberiete
až 3 hodiny pred odletom

Mobilná aplikácia

ZDARMA

použite mobilný palubný lístok
namiesto obyčajného palubného lístka

airport

Letisko

SPOPLATNENÉ

dostaňte sa k palubnému lístku na letisku
lacnejšie, ak si ho kúpite vopred

Nástupné tunely

Aby sme znížili náklady a udržiavali nízke ceny, ponúkame možnosť bezplatnej registrácie online.
Registrácia online je k dispozícii 30 dní až 3 hodiny pred naplánovaným časom odletu, ak ste rezerváciu vykonali pred 15. augustom 2017 alebo ak ste si zakúpili miesto v rámci rezervácie 15. augusta 2017 alebo neskôr.
Ak ste si nezakúpili žiadne miesto v rámci rezervácie vykonanej 15. augusta 2017 alebo neskôr, registrácia bude k dispozícii len 48 hodín pred odletom. V prípade spiatočných letov bez zakúpených miest sa registrácia pre spiatočný let otvorí po otvorení registrácie na odlet 15 dní pred odletom.

 • zaregistrujte sa online
 • vytlačte si palubný lístok
 • predložte ho pri nástupnej bráne spoločne s cestovnými dokumentmi najneskôr 30 minút pred plánovaným časom odletu
 • ak máte cestovné dokumenty krajiny, ktorá nepatrí do EÚ, musíte sa dostaviť k registračnému pultu, nechať si skontrolovať doklady a získať pečiatku na palubný lístok
 • ak máte batožinu na odovzdanie, dostavte sa k pultu na odovzdanie batožiny najneskôr 40 minút pred odletom vášho letu

Ak cestujete v rámci schengenského priestoru, nemusíte počas registrácie online zadávať žiadne údaje o cestovných dokumentoch, pretože sa tieto údaje nevyžadujú. 

Počas online registrácie možno bude potrebné uviesť podrobné informácie o vízach, ak cestujete na určitých trasách. Ak do vašej destinácie nie sú potrebné žiadne víza, do poľa stačí zadať xxxxx.

Deti mladšie ako 14 rokov musí sprevádzať a registrovať online cestujúci starší ako 16 rokov.

Aj po registrácii online môžete zmeniť rezerváciu (okrem letu a mena) alebo doplatiť ďalšie služby. 

Za poplatok môžete vykonať registráciu na letisku.

 • Zaplaťte za ňu pri rezervácii.
 • Pridajte si ju neskôr na stránke svojej objednávky.

Ak ešte nie je k dispozícii služba online registrácie z letiska vášho odletu, registrácia na letisku bude bezplatná, kým sa táto služba nesprístupní.

Zoznam letísk, na ktorých registrácia online nie je dostupná a registrácia na letisku je bezplatná:

 • Dubaj (len do Budapešti)
 • Korfu
 • Palma de Mallorca
 • Zaragoza

Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu pre Android a iPhone!

Ak sa zaregistrujete prostredníctvom aplikácie, máte nasledujúce možnosti:

 • svoj palubný lístok si vyzdvihnite prostredníctvom aplikácie, keď je telefón pripojený kinternetu
 • navštívte stránku wizzair.com prehliadačom vášho mobilu, zadajte potvrdzovací kód svojho letu avytlačte si palubný lístok
 • Ak používate operačný systém iOS, palubný lístok si tiež môžete uložiť do aplikácie Wallet*

Niektoré letiská mobilné palubné lístky zatiaľ ešte nepodporujú. Vtakom prípade sa mobilný palubný lístok nevygeneruje abudete musieť navštíviť stránku wizzair.com, prejsť na svoju rezerváciu avytlačiť si palubný lístok.

*Walletje natívna aplikácia pre zariadenia Apple iPhone aiPod touch atvorí súčasť systémuiOS9. Táto aplikácia umožňuje používateľom ukladať apoužívať elektronické kupóny, palubné lístky leteckých spoločností, lístky na vlaky, lístky do kina ana iné podujatia, karty programov odmeňovania adarčekové karty.

Registrácia online

Pre rezervácie uskutočnené 15. augusta 2017 a neskôr závisí dostupnosť registrácie online od výberu miesta:     

 • Ak ste si miesto zakúpili počas rezervácie: 30 dní pred odletom                   
 • Ak ste si miesto nezakúpili: 48 hodín pred odletom        
 • V prípade spiatočných letov, ak nemáte zakúpené miesto: po otvorení registrácie k spiatočnému letu, do 15 dní pred letom domov.

Registrácia na letisku

Registrácia začína 2 hodiny a končí 40 minút pred odletom.

Ak máte špeciálne požiadavky, špeciálne potreby alebo cestujete s vopred rezervovanou asistenciou, registrujte sa 2 hodiny pred plánovaným časom odletu, aby sme mohli s istotou ukončiť proces registrácie načas.

{{ $t('dangerous-goods-not-permitted-in-the-cabin') }}
{{ $t('dangerous-goods-not-permitted-at-all') }}

Ak sa vám nepodarí:

 • dokončiť proces registrácie pred uplynutím stanoveného času,
 • načas sa dostaviť na registráciu alebo knástupnej bráne,

vaša rezervácia sa zruší anebudete môcť nastúpiť do lietadla. Vrátime vám sumu celkového cestovného po odrátaní poplatku za iné služby apoplatku 80EUR za ochranu miesta.

Aby ste vpodobných prípadoch zabránili týmto stratám, odporúčame vám poistiť sa.

K nástupnej bráne sa musíte dostaviť najneskôr 30 minút pred plánovaným časom odletu.

Dokumenty

Musíte predložiť tie isté cestovné dokumenty, ktoré ste použili počas registrácie online, pri bezpečnostnej kontrole na letisku a pri nástupnej bráne.

Uistite sa, že máte všetky potrebné cestovné dokumenty ako cestovný pas a víza. Ak si nie ste istí presnými požiadavkami vstupu vo vašej destinácii, spýtajte sa na ne ešte pred cestou na príslušnom zahraničnom úrade. Naša spoločnosť nepreberá zodpovednosť v prípade zamietnutia vášho vstupu v dôsledku chýbajúcich potrebných cestovných dokumentov.

Ak cestujete s malým dieťaťom, vytlačte mu palubný lístok a predložte ho pri nástupnej bráne.

Brána

Po registrácii a bezpečnostnej kontrole vás letiskové informačné tabule usmernia, ku ktorej bráne treba ísť. Ak využívate registráciu na letisku, letiskoví zamestnanci vám môžu poradiť, ku ktorej bráne potrebujete ísť.

Položky z bezcolnej zóny

Položky kúpené po registrácii a bezpečnostnej kontrole môžete vziať na palubu. 

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Nie. Ak ste sa registrovali online, stačí si len vytlačiť a priniesť palubný lístok. Ak je registrácia online z letiska vášho odletu nedostupná, musíte na letisku prísť k registračnému pultu a predložiť len cestovné dokumenty (cestovný pas alebo občiansky preukaz).

Na letisku musíte predložiť tie isté cestovné dokumenty, ktoré ste zaregistrovali online. Ak ste počas registrácie poskytli číslo občianskeho preukazu, nemôžete cestovať s pasom a naopak. 

Ak cestujete v rámci schengenského priestoru, nemusíte zadávať žiadne údaje o vašich cestovných dokumentoch. Stačí vykonať proces registrácie online. Budete musieť cestovať s občianskym preukazom alebo pasom, ale zadať údaje o cestovnom dokumente nie je potrebné. 

 

Registrácia online je k dispozícii 30 dní až 3 hodiny pred naplánovaným časom odletu, ak ste si počas rezervácie zakúpili miesto.

Ak ste si nezakúpili žiadne miesto, registrácia bude k dispozícii 48 hodín pred odletom. V prípade spiatočných letov bez zakúpených miest sa registrácia pre spiatočný let otvorí po otvorení registrácie na odlet 15 dní pred odletom.  

Môžete si taktiež stiahnuť mobilnú aplikáciu Wizz Air a zaregistrovať sa cez ňu. V niektorých lokalitách registrácia online nie je dostupná. V týchto zvláštnych prípadoch sa môžete zaregistrovať na letisku bezplatne. Ak ešte stále máte problémy s registráciou, obráťte sa na zákaznícku linku spoločnosti Wizz Air!

Na stránke wizzair.com si vytlačte palubný lístok a prineste ho so sebou na letisko!

Ak nemáte na spiatočnom lete priradené miesta, registrácia bude otvorená 15 dní pred odletom.

Pri registrácii online zadajte presné údaje o vašich cestovných dokumentoch. V prípade akejkoľvek chyby požiadajte o opravu  na zákazníckej linke spoločnosti Wizz Air.

 

Registráciu na letisku možno zakúpiť počas alebo po vykonaní rezervácie pridaním registrácie na letisku k rezervácii na stránke vášho cestovného plánu alebo prostredníctvom zákazníckej linky spoločnosti Wizz Air. Za registráciu na letisku sa účtuje poplatok za každého cestujúceho a každý let. Za registráciu na letisku zakúpenú priamo na letisku sa platí vyšší poplatok.

Ak ešte nie je k dispozícii služba online registrácie z letiska vášho odletu, registrácia na letisku bude bezplatná, kým sa táto služba nesprístupní.

Áno. Hudobný nástroj registrujte s tými istými cestovnými dokumentmi, ktoré ste použili na svoju registráciu.

Ak cestujete s malým dieťaťom, musíte ho zaregistrovať a vytlačiť mu palubný lístok. Ak ste stratili palubný lístok malého dieťaťa, obráťte sa na zákaznícku linku spoločnosti Wizz Air.

Môžete sa zaregistrovať online ako zvyčajne. Ak cestujete s batožinou ktorú treba registrovať, dostavte sa k pultu na odovzdanie batožiny najneskôr 40 minút pred odletom vášho letu.

Uistite sa, že máte vytlačený palubný lístok, inak budete musieť zaplatiť poplatok za registráciu na letisku. Na niektorých letiskách plnia registračné pulty aj funkciu pultov na odovzdanie batožiny.

Aj po registrácii môžete krezervácii pridať ďalšie služby. Ak ste si krezervácii pridali službu prioritného nástupu alebo výberu miest, je potrebné:

– znova vytlačiť palubný lístok alebo

– dostaviť sa kregistračnému pultu na letisku, kde dostanete nálepku so zmenami existujúceho palubného lístka.

Taktiež môžete zmeniť let ameno cestujúceho až do 4hodín pred odletom online alebo prostredníctvom zákazníckej linky spoločnosti Wizz Air. Bude potrebné uhradiť poplatok za zmenu. Ak ste požiadali ozmenu prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air, budete musieť uhradiť aj transakčný poplatok.Tento transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky je nevratný.

Ak by ste chceli zmeniť dátum, čas alebo trasu letu iba pre niektorých cestujúcich vrámci rezervácie, budete musieť požiadať opomoc na zákazníckej linke. V takomto prípade nebudete musieť uhradiť transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky.

Upozorňujeme, že ak ste po ukončení registrácie online zmenili let alebo meno cestujúceho, budete potrebovať opätovne vytlačiť palubný lístok.