Documente de călătorie

Explorați oportunitățile de călătorie

Organizați-vă simplu întreaga vacanță

Informații și servicii

Documente de călătorie

Acordeoane

Asigurați-vă că la momentul rezervării furnizați numele complet și corect al pasagerului, exact așa cum apare în documentul de călătorie pe care îl va utiliza pasagerul.

În cazul în care ați făcut o greșeală în timpul rezervării, puteți utiliza opțiunea de schimbare online gratuită a numelui în pagina cu rezumatul zborului dacă:

 • Formula de adresare este greșită (masculin/feminin)
 • Numele este prescurtat (Thomas J. Smith vs. Thomas John Smith)
 • Există greșeli de scriere/ortografie/până la 3 caractere

Pentru alte tipuri de corecții de nume, contactați Centrul telefonic Wizz Air într-un interval de două ore de la rezervare. După această perioadă trebuie plătită o taxă pentru modificarea numelui:

 • [name-change location=WizzairCom] la schimbarea numelui pe site-ul nostru
 • [name-change location=CallCentre] la schimbarea numelui prin intermediul Centrului telefonic Wizz Air. Suplimentar față de taxa de schimbare a numelui se va aplica o taxă de tranzacție prin intermediul Centrului telefonic.

În cazul în care nu știți cu exactitate care sunt cerințele privind vizele necesare în țările în care veți călători, accesați IATA Travel Centre pentru mai multe informații.

În conformitate cu Legea României nr. 248 din 2005 (privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate), cetățenii români cu vârsta sub 18 ani pot călători în străinătate numai dacă sunt însoțiți de către ambii părinți sau de către un singur părinte/un adult și dețin documentele necesare.

În cazul în care nu este însoțit de ambii părinți, celălalt părinte sau altă persoană trebuie să aibă împuternicire de la celălalt părinte sau de la ambii părinți. Împuternicirea trebuie să conțină următoarele:

 • țara de destinație
 • durata șederii
 • consimțământul celuilalt părinte sau a ambilor părinți pentru călătorie
 • certificatul de deces al celuilalt părinte sau al ambilor părinți, dacă este cazul
 • dacă adultul însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta trebuie să aibă o copie a cazierului judiciar obținut de la poliție

Citiți mai multe despre legi și reglementări!

Informații asociate

Rezervări pentru copii

Copiii cetățeni ucraineni cu vârsta sub 16 ani pot trece granițele Ucrainei numai cu acordul ambilor părinți (adoptivi sau asistenți maternali) sau însoțiți de către aceștia sau de către persoanele desemnate de aceștia.

Copiii trebuie să aibă un pașaport valid sau documente de călătorie valide pentru copii sau trebuie să fie trecuți în pașaportul părintelui (atunci când călătoresc cu părintele respectiv).

Atunci când copiii cu vârsta sub 16 ani care sunt cetățeni ucraineni părăsesc teritoriul Ucrainei însoțiți de un părinte sau de o persoană desemnată de un părinte, iar celălalt părinte nu este prezent la punctul de trecere a graniței, va fi prezentat consimțământul celuilalt părinte semnat în prezența unui notar, în care este specificată țara de destinație și perioada călătoriei.

Consimțământul celuilalt părinte semnat în prezența unui notar nu este necesar în următoarele cazuri:

 • atunci când celălalt părinte – care nu este prezent la punctul de trecere a graniței – este apatrid sau are naționalitate străină
 • atunci când un cetățean cu vârsta sub 16 ani are în pașaport mențiunea că părăsește definitiv Ucraina sau că este înregistrat la consulatul ucrainean din străinătate
 • de asemenea, nu este necesar consimțământul celuilalt părinte în cazul în care sunt prezentate următoarele documente sau copii legalizate: certificatul de deces al celuilalt părinte; decizia judecătorească în care este indicat faptul că părintele celălalt a fost decăzut din drepturile parentale; decizia judecătorească în care este indicat faptul că părintele celălalt este absent; decizia judecătorească în care este indicat faptul că părintele celălalt este în incapacitate de a-și îndeplini atribuțiile părintești; decizia judecătorească în care este indicat faptul că acel copil are dreptul de a părăsi teritoriul Ucrainei fără consimțământ și neînsoțit de celălalt părinte.

Informații asociate

Rezervări pentru copii

 

Din 15 ianuarie 2017 cetățenii și rezidenții francezi cu vârsta mai mică de 18 ani pot călători singuri (fără un părinte sau tutore) numai dacă se află în posesia unui formular de autorizare a călătoriei („l'autorisation de sortie du territoire”)

Formularul conține următoarele informații:

 1. Numele, prenumele, data și locul nașterii minorului autorizat să părăsească teritoriul;  
 2. Numele, prenumele, data și locul nașterii autorității parentale care a semnat autorizarea, calitatea în care își exercită această autoritate, domiciliul, semnătura și, unde este cazul, detaliile de contact, numărul de telefon și adresa de e-mail;  
 3. Durata autorizației, care nu poate depăși un an de la data semnării.  

Formularul trebuie completat și semnat de către părinte sau tutorele legal. De asemenea, trebuie furnizată o copie a unui document de identitate valabil al părintelui sau al tutorelui legal care semnează formularul.

 

 

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Trebuie să prezentați toate documentele de călătorie valide necesare la efectuarea check-inului sau la poarta de îmbarcare. De asemenea, trebuie să respectați toate reglementările cu privire la intrarea și emigrarea în țara din/în/prin care zburați. Dacă nu aveți pașaportul și viza necesare sau orice alt document de călătorie solicitat și vi se refuză accesul într-o anumită țară, puteți fi responsabil pentru taxele suplimentare aferente transportului neprevăzut și costurile pentru serviciile suplimentare.

Pentru cele mai recente informații despre viză, luați legătura cu ambasadele, ministerele de externe și consulatele țărilor pe care doriți să le vizitați. Trebuie să prezentați aceleași documente pe care le-ați furnizat în timpul procedurii de check-in online.

Dacă nu aveți încă o rezervare confirmată, vă recomandăm în mod expres să efectuați rezervări separate pentru zborul de plecare și pentru cel de întoarcere. Astfel, veți putea utiliza la check-in documente diferite de călătorie. În cazul în care aveți deja o rezervare confirmată, contactați Centrul telefonic Wizz Air.

Autoritățile vamale pot decide să vă refuze intrarea în țara lor pe baza unor informații care nu sunt disponibile pentru noi. Nu vă vom oferi o rambursare pentru un zbor sau pentru un serviciu de care nu puteți beneficia din cauza refuzării intrării și puteți fi responsabil pentru taxa aferentă transportului neprevăzut și pentru costul pentru servicii suplimentare.