Informasjon og tjenester

Reisedokumenter

Trekkspill

Sørg for at du oppgir passasjerens navn nøyaktig slik det er skrevet i reisedokumentene passasjeren skal bruke, når du booker flygningen.

I tilfelle du gjorde en feil under bookingen, kan du endre navnet gratis på nettet på oppsummeringssiden for flygningen din hvis det er

 • feil tittel (mann/kvinne)
 • forkortet navn (Thomas J. Smith i stedet for Thomas John Smith)
 • feilstaving / skrivefeil / opptil tre tegn

For andre navneendringer må du kontakte Wizz Airs kundeservice innen to timer etter bookingen. Etter denne fristen må du betale et navneendringsgebyr:

 • [name-change location=WizzairCom] når du endrer navnet på nettstedet vårt
 • [name-change location=CallCentre] når du endrer navn gjennom Wizz Airs kundeservice. Et kundeservicegebyr påløper i tillegg til navneendringsgebyret.

Alle kunder på internasjonale flygninger må ha et gyldig pass og, om nødvendig, et gyldig visum. Innbyggere i EU, Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits kan reise rundt i Europa ved å bruke et gyldig EU/EØS/sveitsisk nasjonalt ID-kort eller pass.

Passet ditt må være i god stand og signert av deg selv . Noen land krever at pass er gyldige i en minimumsperiode etter reisen. Disse reglene kan variere avhengig av land. Du må selv sjekke reglene og være sikker på at du overholder dem før du reiser.

for mer spesifikke krav til visum og pass. Wizz Airs kunderservice kan ikke gi råd om spesifikke krav til visum eller pass. Du er selv helt ansvarlig for tilstedeværelsen, korrektheten og gyldigheten av reisedokumentene dine og for å sikre at du er kvalifisert til å reise til og komme inn i landet med reisedokumentene dine. Wizz Air er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader for skader som følge av at du ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor.

Du er selv helt ansvarlig for eventuelle kostnader for skader som påføres Wizz Air på grunn av manglende oppfyllelse av kravene nevnt ovenfor.

Du er selv helt ansvarlig for eventuelle kostnader for skader som påføres Wizz Air på grunn av manglende oppfyllelse av kravene nevnt ovenfor.

Passasjerer kan bli nektet innreise hvis Wizz Air har grunnlag til å tro at vedkommende ikke oppfyller innreisekravene til landet til det avtalte stoppestedet eller ankomststedet, eller hvis vedkommende ikke har midler til å dekke oppholdet. Passasjerer som kan bevise at de ankommer landet for å være med på en pakkereise, ungdomsleir eller sportsarrangement, motta medisinsk behandling, delta i et internasjonalt avtalt program, eller som har fått kostnadene for oppholdet dekket, må ha bekreftelse på den ovennevnte bookingen.

For å sjekke hvilke reisedokumenter du trenger for å krysse grensen til et annet EU-land kan du følge koblingene nedenfor:
Reisedokumenter for EU-borgereReisedokumenter for borgere utenfor EU

Viktig merknad: Wizz Air tilbyr ikke flyforbindelser. Hvis du har to eller flere separate bookinger samme dag, blir de betraktet som urelaterte reservasjoner, og du må forlate transittområdet. Du må derfor være sikker på at dokumentene dine er gyldige for hvert land du reiser til/fra.
Innehavere av reisedokumenter for flyktninger må gi ambassaden eller konsulatet dokumenter som indikerer at de er i stand til å reise uten visum, eller at de har visum for ankomstlandet.

E-visum utstedt av Den russiske føderasjon kan ikke godtas for reise hvis det ikke er samsvar mellom passet ditt og e-visum-informasjonen.

Før flygningen må du kontrollere følgende informasjon på e-visumet og sjekke at

 • passnummeret ditt er riktig,
 • hele navnet er fylt ut (inkludert alle fornavn og mellomnavn), og at det ikke er noen feilstavinger
 • du bare har brukt tegn i det romerske alfabetet, spesielle nasjonale tegn (som Ñ, É, Ü eller Ç) godtas ikke
 • fødselsdatoen din er riktig

Vi anbefaler at du sjekker den «maskinlesbare stripen» i passet ditt som du finner nederst på samme side, og at du passer på at alle opplysningene er identiske med informasjonen i e-visumet ditt, inkludert navnet og passnummeret ditt. Hvis for eksempel navnene i det visuelle området i passet er «Séo Türre», er du pålagt å bruke navnet fra den maskinlesbare stripen, «Seo Tuerre».

P<UTOTUERRE<<SEO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14

Husk at e-visumet ditt kan kun godtas for reise hvis navnet ditt er helt identisk med navnet i den «maskinlesbare stripen» i passet ditt.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til https://evisa.kdmid.ru/

Hvis noe ikke stemmer, må du sørge for å rette på e-visuminformasjonen din før du reiser.

Mindreårige må ha egne pass eller reisedokumenter når de reiser i EU.

I tillegg til egne gyldige pass eller ID-kort, kan det være nødvendig for alle barn som reiser

 • alene eller
 • med voksne som ikke er den juridiske vergen, eller
 • med bare én forelder,

å ha et ekstra (offisielt) dokument signert av foreldrene eller juridiske verge(r) for å bekrefte at vedkommende har tillatelse til å reise.

For mer informasjon kan du klikke her.

Fra 15. januar 2017kan franske statsborgere og innbyggere under 18 år kun reise alene (uten en forelder eller juridisk verge) hvis vedkommende har et «autorisert til å reise»-dokument(«l'autorisation de sortie du territoire»)

Ikke-biometriske pass er ikke lenger gyldige for reiser utenfor Albania (uavhengig av utløpsdato), og passene blir bare godtatt for reiser til Albania.

Reisedokumenter som er utstedt mer enn ti år før ankomst, godtas ikke.

Passasjerer som ikke innehar flyforbindelses-/returbilletter eller andre akseptable bevis på videre reise eller returreise, kan nektes innreise.

Pass må være gyldige minst tre måneder etter returdato.

Georgiske borgere med biometriske pass kan reise til Schengen-området uten et visum i en periode på 90 dager og innenfor et tidsrom på 180 dager for andre grunner enn arbeid.

INFORMASJON FOR GEORGISKE BORGERE

Bruk av automatisk elektronisk passkontroll

Når du ankommer Storbritannia, kan du spare tid ved å bruke automatiske elektroniske passkontroller som er tilgjengelige ved de fleste flyplassene i Storbritannia. Passet ditt må ha et maskinlesbart felt (MRZ) for å kunne brukes sammen med automatiske elektroniske passkontroller. For mer informasjon kan du gå til nettstedet til Border Force.

Ordning for registrerte reisende

Hvis du ikke har et EU-pass, kan du fortsatt dra nytte av fordelene med å bruke de automatiske elektroniske passkontrollene ved å bli med i ordningen for registrerte reisende. For mer informasjon om ordningen samt en liste over kvalifiserte land kan du besøke nettstedet til Border Force.

Passasjerer kan bli nektet innreise hvis de ikke har midler til å dekke oppholdet.

INFORMASJON TIL PASSASJERER SOM REISER TIL ISRAEL

Passasjerer med midlertidige pass kan bli nektet innreise.

INFORMASJON TIL PASSASJERER SOM REISER TIL DE FORENTE ARABISKE EMIRATER

I samsvar med det gjeldende regelverket ber myndighetene i De forente arabiske emirater (UAE) om et gyldig visum som en del av de obligatoriske reisedokumentene for innreise i landet, for enkelte nasjonaliteter.

Vær oppmerksom på gjeldende forespørsel om visum for innreise i Abu Dhabi:

IATA - Personlig pass for De forente arabiske emirater, råd om visum- og helsedokumentasjon

Wizz Air har inngått et samarbeid med selskapet Sharaf Travel Services for å tilby kundene våre rabatterte priser. Sjekk partnerens nettstedfor å gå gjennom søknadsprosessen for visum for De forente arabiske emirater.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Du må vise frem alle nødvendige og gyldige reisedokumenter ved innsjekking eller ombordstigning. Du må også overholde alle kravene til innreise og migrasjon i landet du flyr fra, til eller gjennom. Hvis du ikke har tilstrekkelig pass eller visum, eller noen av de påkrevde reisedokumentene, og du blir nektet innreise i et land, kan du være ansvarlig for påfølgende transporttilleggsgebyr og anskaffelseskostnader.

Ta kontakt med de utenlandske kontorene, ambassadene eller konsulatene i landene du ønsker å besøke, for å få den mest nøyaktige informasjonen om kravene til visum. Du må vise frem det samme dokumentet du oppga under innsjekkingen på internett.

Hvis du ikke har en bekreftet reservasjon ennå, anbefaler vi på det sterkeste at du booker inn- og utgående flygninger under to separate reservasjoner. I dette tilfellet kan du bruke forskjellige reisedokumenter når du sjekker inn. Hvis du allerede har en bekreftet reservasjon, kan du ta kontakt med Wizz Airs kundeservice

Grensemyndighetene kan velge å nekte innreise i landet basert på informasjon som ikke er tilgjengelig for oss. Vi refunderer deg ikke for en flygning eller tjeneste du ikke kan bruke på grunn av avvisning, men du kan være ansvarlig for det påfølgende transporttilleggsgebyret og de påfølgende anskaffelseskostnadene.