Nettleseren din er veldig gammeldags
Vi støtter ikke denne versjonen av nettleseren din!
Du ser denne siden fordi vi har oppdaget en utdatert nettleser som ikke støttes. Vi anbefaler vi at du oppdaterer nettleseren din for å fortsette å bla gjennom wizzair.com og å ha den beste opplevelsen mens du blar gjennom.
Vi anbefaler disse:
Mozilla Firefox
Last ned gratis
Google Chrome
Last ned gratis

Mennesker
Miljø
Økonomi
Styresett

Engasjer mer Lev mer Be more

Vi mener at reising gir muligheter som kan gjøre livet og verden rundt oss bedre

Ta meg dit
Retningslinjer og andre nedlastbare dokumenter i PDF
Neste del

Vi er forpliktet

Til å sørge for at alle overalt kan dra nytte av reiser til de laveste prisene, samtidig som de sosiale, økonomiske og miljømessige virkningene av driften vår tas i betraktning. Strategien vår er basert på lave priser og et mangfoldig nettverk, støttet av effektiv og bærekraftig drift og kundeservice av høy kvalitet.

Neste del
fly innen 2030
År
gjennomsnittlig alder på flåten vår
profesjonelle som jobber for deg
CO2
reduksjon av CO2-utslipp per passasjerkilometer innen 2030
bærekraftsmål
har en direkte innvirkning på FNs bærekraftsmål
drivstoff
forbedring av effektivitet hvert år vs A320ceo
løpe-
arrangementer over hele Europa
Punkt-til-punkt-
nettverk istedenfor et hubsystem

Som en av de raskest voksende flyselskapene

de ultra-lave kostnadene i forretningsmodellen vår gjør det mulig for oss å tilby kundene våre de laveste prisene og gjøre flyreiser økonomisk overkommelige for flere enn noen gang før. Samtidig er vi også oppmerksom på de mange økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingene som påvirker lokalsamfunnene våre, og vi har en rekke tiltak som viser at WIZZ Cares ligger i hjertet av innsatsen vi gjør for bærekraft.

Neste del

Mennesker

Vi streber etter å tilrettelegge for en fremtid der alle
har muligheten til å leve opp til sitt fulle potensiale.

De viktigste menneskene for oss er delt i to grupper – kunder og ansatte. Vi tror på en fremtid der alle har muligheten til å leve opp til sitt fulle potensiale. Vi arbeider hardt med å utvikle tjenestene våre, forbedre kundeopplevelsen og styrke de ansatte, mens vi støtter lokalsamfunnene vi betjener. Vi opererer ved 200 flyplasser i 53 land, og målet vårt er å bygge aktive relasjoner med lokalsamfunnene i hvert av markedene våre. I løpet av årene har vi viet oss til lokalsamfunnsrelaterte prosjekter på tvers av markedene våre, som fremmer et sterkere bånd mellom våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i.


Direkte påvirkning på tre av FNs bærekraftsmål.

Neste del

VÅRE ANSATTE

Neste del

Kundene våre

Neste del

MILJØ

Vi ønsker å være det grønneste alternativet innen flyreiser.


Direkte påvirkning på tre av FNs bærekraftsmål.

Neste del

Wizz Airs karbonutslipp

g/PKM
80
75
70
65
60
55
50
45
Regnskapsår 2013
Regnskapsår 2014
Regnskapsår 2015
Regnskapsår 2016
Regnskapsår 2017
Regnskapsår 2018
Regnskapsår 2019
Regnskapsår 2020
Regnskapsår 2021
Regnskapsår 2022

Som et resultat av de mange drivstoffbesparende tiltakene og konstant modernisering av teknologien vi bruker, er vi stolte av å ha et av de laveste utslippsnivåene i den europeiske luftfartsindustrien. I regnskapsåret 2020 var karbonutslippet per passasjerkilometer 57,28 gram , ned fra 59,9 gram, som er nesten halvparten av gjennomsnittet i bransjen. Som et resultat av COVID-19-pandemien og de lavere lastefaktorene på flyreisene våre, ble karboneffektiviteten vår negativt påvirket i regnskapsåret 2021. Fra regnskapsåret 2022 er det betydelig forbedring for Wizz Air, som ikke er tilstede overalt i bransjen. Passasjerlastfaktorer forventes å gjenopprette seg ytterligere gjennom kalenderåret 2022 og 2023 og dermed redusere utslippsintensiteten vår. Ettersom vi fortsetter å fornye flåten vår, regner vi med å være tilbake på rett spor fra regnskapsåret 2024. Les mer i årsrapporten vår.

Forpliktelse til å videre redusere miljøpåvirkningen vår

Wizz Air er sterkt forpliktet til å redusere påvirkningen av klimaendring både globalt og lokalt. Vi støtter Parisavtalen med sikte på å begrense temperaturstigningen under 1,5 ºC i tillegg til Green Deal og retningslinjene i Destination 2050, som sikter på å nå netto nullutslipp innen 2050.

Wizz Air er stolte over å ha det laveste CO2-utslippet (g/passasjertrafikk) i Europa. Vi forplikter oss til videre å redusere CO2-utslippet vårt med 25 % innen 2030, sammenlignet med nivåene for 2019, og å videre redusere andre klimagassutslipp. Den ambisiøse planen er drevet av den nyeste teknologiflåten vår, de drivstoffbesparende tiltakene og bruken av bærekraftig flydrivstoff.

Neste del
– 25 % reduksjon av utslipp innen 2030
80 70 60 50 40 30
CO2-utslipp/RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kompensering for karbonutslipp

Reiser som kompenserer

Wizz Air lanserte en kompensasjonsordning for karbon som en del av deres større forpliktelse til å redusere utslipp i November 2020. Passasjerer kan selv kalkulere flyets miljømessige virkninger og kompensere for disse karbonutslippene. Ordningen, i samarbeid med det klimafokuserte teknologiselskapet Chooose, tilbyr passasjerer muligheten til å kompensere for reisingen ved å støtte trygge klimaprosjekter med stor påvirkning over hele verden.

Fotavtrykk

Vi er stolte av å kunne tilby passasjerene våre en fullstendig åpen og ærlig reiseavtrykkskalkulator der passasjerene enkelt kan beregne og kompensere for flyets karbonutslipp.

Kompenser for utslippene dine i dag


Direkte påvirkning på tre av FNs bærekraftsmål.

Neste del

A321neo – en ekte gamechanger

mindre brennstoff brukt vs. A320ceo basert på inntekt fra passasjertrafikk (RPK)
mindre CO2-utslipp vs. A320ceo basert på inntekt fra passasjertrafikk (RPK)
lengre flyreiser vs A320ceo
mindre støy vs A320ceo
lavere enhetskostnader vs A320ceo

VÅRE STERKE SIDER

Papirløs førerkabin

Vi bruker nettbrett i førerkabinene våre, og sparer over
25 000 utskrevne sider i hvert luftfartøy

Lettere seter

Vi investerer kontinuerlig i nyere, lettere seter

Vi vasker motorer oftere
enn det som kreves i henhold til regelverket

Vi vasker hver motor omtrent ti ganger i året – jo renere de er,
jo jevnere går de, og på den måten trenger de mindre drivstoff.

Takser fly med én motor etter landing

Sparer drivstoff ved å slå av én av motorene etter ankomst

Laveste CO2-utslippet per passasjer i bransjen

Siden 2012 har vi implementert flere prosjekter, som forbedring av
flyhastigheten og innflygningen vår, og vi har optimalisert nettverket vårt. Til sammen utgjør dette
nesten 100 000 tonn med CO2-utslipp per år (3 % per fly)

Reduserer støyforurensning

Vortex-generatorer reduserer støynivåer

«Haifinner» på vingetippene

Disse fantastiske oppfinnelsene kan redusere drivstofforbrenningen med 2 % og CO2-utslippene med 540 tonn per år per fly. Hele flåten vil være utstyrt innen 2024.

Bremser

Fra 2020, skal Airbus321neo-
flyene våre ta i bruk nye bremser
som veier 20 kilo mindre

Blad om bord

Skrevet ut på resirkulert lettvektspapir

Ved å bruke GPU i stedet for APU, sparer vi 200 kg i timen

Når det er tilgjengelig, bruker vi elektrisitet fra bakken (GPU) til å drive flyene
i løpet av bakkeoppholdet ved reisemålene våre, noe som kan spare 200 kg drivstoff per time

Økonomi

Vi ønsker å få fart på økonomien til WIZZ-reisemål.

Rimelige flyreiser kan forbedre livet til mange reisende, men det er lett å glemme hvilken innvirkning det kan ha på en by. Få ting er like bra for en bys økonomi, som direkte flyforbindelser – spesielt når disse flyforbindelsene er til Wizz Airs laveste priser. Etter hvert som flere og flere har tilgang til rimelige flyreiser, øker flere reisende den lokale økonomien på de stedene de besøker.

Etiske retningslinjer for leverandører

Wizz Air-gruppen legger spesiell vekt på det miljømessige, sosiale og økonomiske ansvaret under driften, og selskapet har introdusert fornyede etiske retningslinjer for leverandører fra og med april 2021. Wizz Air ønsker å gjøre forretninger med leverandører og partnere som leverer produkter og/eller tjenester til Wizz Air-gruppen, og som deler Wizz Airs forpliktelser for en miljømessig og kommersielt bærekraftig drift, samt opererer med høye sosiale og arbeidsmessige standarder. De etiske retningslinjene for leverandører gjelder for alle Wizz Air-leverandører, samt deres leverandører og underleverandører, og retningslinjene utgjør en viktig del av alle kontraktspakker og -prosesser.


Har en direkte innvirkning på to bærekraftsmål.

Neste del

Økonomi

Neste del

Styresett

Styret/ledelsen, kvalitet og integritet

Fullt tilsyn fra styret via komitéen for bærekraft og kultur. Innen 2026 lover vi å oppnå en andel kvinnelig representasjon på minst 40 % i lederstillinger (sjefer, ansvarlige, viseadm. direktører og adm. direktører). På grunn av dette har vi inkludert kjønnsmangfoldet til lederteamet i vår belønningsstruktur fra og med regnskapsåret 2022. Vi har også forpliktet oss sterkt til likestilling i styrerommet vårt, med mål om å oppnå et 33 % kvinnelig styre innen 2026, i samsvar med Hampton Alexander-initiativet.

Risikostyring

Styret har fullt tilsyn over prosessen for risikostyringen av bedriften (ERM) med en robust evaluering av de viktigste risikoene tilknyttet forretningsmodellen, fremtidige resultater, solvensen eller likviditeten av Wizz Air. Vi håndterer klimarelaterte og ESG-risikoer gjennom vårt ERM-rammeverk.

Komité for revisjon og risiko

Denne risikostyringsprosessen går inn i risikorådet, komitéen for revisjon og risiko og styret og har som sådan sterk støtte og prioritet når det gjelder å drive forretningsplanene våre og tiltakene for å redusere risikoene.

Fra og med regnskapsåret 2021 har Wizz Air justert den eksterne rapporteringen sin, slik at vi imøtekommer TCFD-anbefalingene.

Neste del

Mennesker Miljø Økonomi Styresett


Takk for oppmerksomheten!

Start på nytt