Mennesker
Miljø
Økonomi
Styresett

Engasjer mer Lev mer Vær mer

Vi mener at reising gir muligheter som kan gjøre livet og verden rundt oss bedre

Melding fra ledelsen

Hos Wizz er bærekraft i DNA-et vårt. De fire pilarene i strategien vår er

 • MENNESKER
 • MILJØ
 • ØKONOMI
 • LEDELSE
 •  

  Wizz Cares er samlebegrepet for alle tiltakene vi har iverksatt for mennesker, miljø, økonomi og ledelse.

  Kundene er i fokus hos alle i WIZZ. Vi vil sørge for at vi gir passasjerene våre nye muligheter gjennom prisgunstige og bærekraftige reiser. Vi sørger for den beste kundeopplevelsen gjennom innovasjon, utmerket service om bord og en 7-stjerners sikkerhetsvurdering. De ansatte er vår største ressurs. Wizz Air er et selskap med mangfold, inkludering og uendelige karrieremuligheter. Dialogen mellom ledelse og de ansatte har vært god de siste 20 årene. Wizz Air People Council er en viktig del av arbeidet med å sikre at denne toveis-dialogen er god og skaper tillit mellom toppledelsen og de ansatte i hele selskapet.

  Aldri før har det vært viktigere å ta vare på miljøet vi lever i. Det er vært felles ansvar. Wizz Air, som har en av de yngste flåtene med fly og et av de laveste CO2-utslippene per passasjerkilometer, er allerede ledende i bransjen. Men dette er ikke tilstrekkelig! Det er derfor vi har iverksatt en rekke tiltak, blant annet investeringer i bærekraftig flydrivstoff, et program for kompensasjon av klimagassutslipp, papirløs cockpit og ulike drivstoffbesparende tiltak.

  Wizz Air er en god bedriftsborger. Vi støtter de lokale økonomiene ved å koble sammen byer og regioner, ved å fremme turisme, ved å sikre bevegelsesfrihet og ved å indirekte og direkte skape arbeidsplasser. Vi utvider kontinuerlig nettverket vårt for å sikre at vi er drivkraften bak markedsmedgangen.

  Bli med oss på denne bærekraftsreisen! Vi gjør alt vi kan for å nå disse veldig ambisiøse målene. Bærekraft er et kollektivt ansvar, og det er derfor vi trenger deg på denne reisen!

Vi er forpliktet

Til å sørge for at alle overalt kan dra nytte av reiser til de laveste prisene, samtidig som de sosiale, økonomiske og miljømessige virkningene av driften vår tas i betraktning. Strategien vår er basert på lave priser og et mangfoldig nettverk, støttet av effektiv og bærekraftig drift og kundeservice av høy kvalitet.

fly innen 2030
År
gjennomsnittlig alder på flåten vår
profesjonelle som jobber for deg
CO2
reduksjon av CO2-utslipp per passasjerkilometer innen 2030
bærekraftsmål
har en direkte innvirkning på FNs bærekraftsmål
drivstoff
Effektivisering vs A320ceo
løpe-
arrangementer over hele Europa
Punkt-til-punkt-
nettverk istedenfor et hubsystem

Som en av de raskest voksende flyselskapene

de ultra-lave kostnadene i forretningsmodellen vår gjør det mulig for oss å tilby kundene våre de laveste prisene og gjøre flyreiser økonomisk overkommelige for flere enn noen gang før. Samtidig er vi også oppmerksom på de mange økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingene som påvirker lokalsamfunnene våre, og vi har en rekke tiltak som viser at WIZZ Cares ligger i hjertet av innsatsen vi gjør for bærekraft.

Mennesker

Vi streber etter å tilrettelegge for en fremtid der alle
har muligheten til å leve opp til sitt fulle potensiale.

De viktigste menneskene for oss er delt i to grupper – kunder og ansatte. Vi tror på en fremtid der alle har muligheten til å leve opp til sitt fulle potensiale. Vi arbeider hardt med å utvikle tjenestene våre, forbedre kundeopplevelsen og styrke de ansatte, mens vi støtter lokalsamfunnene vi betjener. Vi opererer ved 193 flyplasser i 53 land, og målet vårt er å bygge aktive relasjoner med lokalsamfunnene i hvert av markedene våre. I løpet av årene har vi viet oss til lokalsamfunnsrelaterte prosjekter på tvers av markedene våre, som fremmer et sterkere bånd mellom våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i.


global-goals-3global-goals-4global-goals-5global-goals-10

Direkte påvirkning på 4 av FNs bærekraftsmål.

VÅRE ANSATTE

Utvikling av mennesker

Vi fortsetter å levere førsteklasses opplæring til våre ansatte. Fra opplæring innen COVID-19 og teknisk trening for besetningen vår til ledertrening for våre kontoransatte. Vi fokuserer på å gi våre ansatte de riktige verktøyene, slik at de får eierskap over egen utvikling og fremgang i karrieren. I juli 2021 introduserte Wizz Air sitt interne opplæringsprogram kalt WIZZ Academy, som har som mål å gi ansatte den unike muligheten til å få kunnskap om WIZZ' strategiske tilnærminger og ambisjoner på toppledernivå. Selskapet har også inngått samarbeid med LinkedIn for å implementere en ny nettbasert utdanningsplattform, LinkedIn Learning, som vil hjelpe ansatte til å utvikle seg både profesjonelt og personlig, med ubegrenset tilgang til interaktive, engasjerende kurs.

Wizz Air-pilotakademi

Vi driver vårt eget pilotakademi som gir økonomisk støtte, inkludert delvis sponsing, til motiverte kadetter som en del av den innledende opplæringen. Kadetter fra pilotakademiet som har blitt uteksaminert fra programmet, kan begynne sin ansettelse hos Wizz Air som pilotlærlinger.

Mangfold og like muligheter

Det å feire perspektiver fra alle verdenshjørner er kjernen til virksomheten vår i WIZZ, og med mer enn 109 nasjonaliteter spredt over 33 land er vi stolte over det globale fotavtrykket vårt. Vi er også forpliktet til å sørge for kjønnsmangfold på arbeidsplassen med 48 % kvinnelige og 52 % mannlige ansatte. Women of WIZZ har blitt introdusert for å oppnå en betydelig høyere andel kvinnelige representanter i pilotposisjoner innen det neste tiåret. Til støtte for denne ambisjonen ble She Can Fly-programmet lansert 8. mars 2023 på den internasjonale kvinnedagen, hvor vi forplikter oss til å tilby en unik, enkel og økonomisk tilgjengelig vei til å bli kommersiell pilot hos Wizz Air. Programmet skal støtte kvinnelige kandidater som et krav til å øke mangfoldet av den kvinnelige besetningen i førerkabinen godt over dagens gjennomsnittlige 5 prosent i bransjen. Wizz Air er opptatte av å redusere kjønnsstereotyper og støtte likestilling også innenfor dette yrket.

Ansattes tilfredshet

Alle resultater fra engasjementsundersøkelsen gjennomgås årlig av styret. Dette gjør det mulig for bedriftens høyeste beslutningsorgan å vurdere og overvåke fremdriften mot kulturelle mål, identifisere prioriteringer og sette målbare mål for å nå visjonen. Wizz Air har også et dedikert styremedlem som er ansvarlig for å ha oppsyn med engasjementet med ansatte. De tre fokusområdene for å forbedre mannskapsengasjementet og arbeidsmiljøet på bedriftsnivå er: planlegging, kvalitet og stabilitet for mannskapets vaktlister; driftskontrollsenterets tilgjengelighet, ressurser og støtte; og tilgjengelighet, ressurser og støtte for operativ logistikk. Engasjementshandlinger for kontoransatte blir også jevnlig gjennomgått. Hovedfokusområdene for kontoransatte er: anerkjennelse, kultur, karriereprogresjon, belønning, ansattes erfaringer og lederutvikling.

Hindring av utmattelse

For å garantere trygg drifting av flygningene våre overvåker og gjennomgår vi risikoen for utmattelse kontinuerlig. Mannskapsstyringssystemet vårt inkorporerer informasjon relatert til utmattelse i beslutningene sine forå bedre kunne identifisere risikoen for utmattelse.

Kabinpersonale til kaptein-programmet

Vi introduserte bransjens første «Kabinpersonale til kaptein»-program for å hjelpe håpefulle kabinansatte i WIZZ med å gjøre drømmer til virkelighet. Dette gjør vi gjennom omfattende støtte økonomisk, til reise og overnatting, i tillegg til en skreddersydd timeplan for arbeid og studier. Ved å bryte ned en rekke viktige barrierer ønsker vi å støtte ambisiøse medlemmer av personalet på reisen deres til førerkabinen.

WIZZ Folkeråd

Folkerådet vårt, grunnlagt i 2018, samler jevnlig ansatte fra alle områdene i bedriften for å tilrettelegge for en effektiv toveiskommunikasjon mellom ledelse og ansatte, og for å støtte opp om beslutningsprosessen i saker som berører alle ansatte i selskapet. Folkerådet er mer enn bare en annen avdeling i selskapet, det er et sted hvor folk i WIZZ føler seg trygge til å dele sine bekymringer, ideer eller forslag. Rådet fortsetter å gjøre oss bedre både som et flyselskap og som en arbeidsgiver.

Mental og fysisk velvære

Vi ønsker at våre ansatte skal føle at de blir verdsatt og støttet. Derfor har vi en døgnåpen profesjonell rådgivningstjeneste (Employee Assistance Program) som er tilgjengelig for alle våre ansatte og deres umiddelbare familie. Vi tilbyr også en likemannstjeneste for piloter, i tillegg til nettbasert trening for fysisk og mental helse for hele besetningen vår. I 2019 introduserte vi WIZZ Aid, et nødfond for ansatte (Employee Emergency Fund), som er skapt for å gi økonomisk støtte til kolleger som trenger medisinsk behandling, eller som lider under naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer. Siden utbruddet av COVID-19 har vi etablert en rekke nye prosesser for å ivareta trivselen til våre ansatte, våre nærmeste og passasjerene våre. For å sikre det høyeste nivået av beskyttelse for våre mannskaper og passasjerer under toppen av pandemien lanserte Wizz Air ulike sentrale protokoller, inkludert forbedrede rengjørings- og desinfeksjonsprosedyrer, obligatoriske retningslinjer for bruk av munnbind. Vi etablerte også retningslinjer for vaksinasjon for ansatte i 2021. På grunn av det økende antallet land som letter på sine reise- og sikkerhetsbestemmelser, har vi også tatt beslutningen om å lette det obligatoriske kravet til bruk av munnbind på flyene våre. Vi er imidlertid årvåkne og føre var i vår tilnærming til helse og sikkerhet og revurderer de relaterte retningslinjene og prosessene etter behov. Etter tre utfordrende år preget av pandemien, brøt det ut krig i Ukraina som forårsaket betydelige konsekvenser for våre kunder, kolleger og vår virksomhet i Ukraina, Moldova og Russland. Til tross for den vanskelige situasjonen har våre ansatte tatt initiativet og vist bemerkelsesverdig dyktighet i å støtte berørte ansatte, lærlinger og deres familiemedlemmer. Støtten som ble gitt til våre ansatte, omfattet midlene samlet inn og fordelt av Folkerådet, psykologisk støtte, støtte for ansatte som flyttet til nye baser, og nye arbeidskontrakter ved de nye basene. Wizz Air har også forpliktet seg til å fortsette å betale gjennomsnittslønnen for ansatte som har ukrainske arbeidskontrakter, for å gi økonomisk sikkerhet til våre ansatte i denne vanskelige situasjonen. Etter totalt tre måneder med nødhjelp har de aller fleste av våre Ukraina-baserte ansatte blitt evakuert og overført til andre baser innenfor WIZZ-nettverket.

Kundene våre

Vi har forpliktet oss til å tilby et høyt nivå av tilfredshet og effektive tjenester for kundene våre gjennom hele reisen. Teamene våre jobber hardt med å forbedre kundekommunikasjonen under forstyrrelser og å bygge innovativ tenkning på tvers av virksomheten, samtidig som de alltid er åpne for tilbakemeldinger.

Mobilitet og aktiv livsstil

Som selskap holder vi oss effektive og i form – og vi ønsker å gi mennesker på tvers av hele nettverket vårt sjansen til å gjøre det samme. Fordi vi mener, akkurat som med rimelige reiser, at en sunn og aktiv livsstil skal være tilgjengelig for alle. Vi er stolte sponsorer av flere europeiske løpsarrangementer, inkludert Budapest Halvmaraton, vårt flaggskiparrangement og løp i Milano, Venezia, Cluj-Napoca, Sofia, Skopje, Debrecen og London Hackney.

Avvikshåndtering

Vi er klar over hvor stor innvirkning forstyrrelser kan ha på kundetilfredsheten. Derfor oppdaterer vi verktøyene våre kontinuerlig for å informere passasjerer og lokale bakkeansatte på en mest mulig effektiv måte. Vi har forbedret håndteringen av tapt bagasje og introdusert push-varsel og flystatusoppdateringer i WIZZ-appen. I tillegg har vi lansert elektroniske måltidskuponger og et nytt automatisert system for hotell- og transportordninger for passasjerer som må overnatte på grunn av flykanselleringer.

Bakkehåndtering og flyplassen

Bakkeansatte spiller en stor rolle i suksessen til ULCC-økosystemet, og vi opprettholder en åpen dialog med alle våre lokale partnere for å levere bedre kundeservice og kommunikasjon. Wizz Airs kundereise er også forbedret på flyplassen. Vi introduserte en ny funksjon i appen vår for skanning av reisedokumenter i 2021. Kunder som bruker dette alternativet, drar nytte av en mer praktisk nettbasert innsjekkingsprosess, og de kan forvente en mer smidig håndtering på flyplassen også.

WIZZ Youth Challenge

WIZZ støtter utviklingen av unge nyutdannede over hele Europa. I vår årlige casestudie-konkurranse utfordrer vi universitetsstudenter til å levere en kreativ og fremtidsrettet løsning på et virkelig forretningsproblem. Kvalifiserte lag blir invitert til Budapest for finalen. Her får de sjansen til å bygge nettverk og dele idéene sine med toppledelsen, en rekke bransjeeksperter og glimrende unge sinn fra hele nettverket.

Personlig tilpasning og nettbasert opplevelse

Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre den nettbaserte opplevelsen på wizzair.com og i appen vår, slik at plattformene blir mer personlige og enklere å bruke. Med flere kommunikasjonsmuligheter og avanserte funksjoner som for eksempel prisvarsel, automatisk innsjekking og personlig tilpassede tilbud, gjør vi det enda enklere å finne, booke og reise til drømmereisemålene med oss, mens du holder deg oppdatert hele veien. I 2021 introduserte Wizz Air «Amelia», en ny virtuell assistent som er en chatbot som raskt og enkelt gir kunder informasjon om flygninger. Den gir også nyttig generell informasjon om tjenester, flyavbrudd, spesiell assistanse eller frivillige flyendringer. Amelia kan gi støtte på engelsk, italiensk og tysk via nettstedet wizzair.com og den offisielle Facebook Messenger-kontoen til Wizz Air. I tillegg vil Amelia snart også bli implementert i WIZZ-appen.

Respons på pandemien

Under koronaviruspandemien tilbød Wizz Air øyeblikkelig humanitær støtte til de som led på grunn av den uventede krisen, ved å lansere flere tjenester for last og hjemreise. Mer enn 120 flygninger ble drevet for å transportere kritisk medisinsk utstyr og for å få passasjerer som satt fast trygt hjem. Vi var også et av få flyselskap som aldri stoppet opp driften, og som introduserte et interaktivt kart for reiseplanen for å hjelpe passasjerer med å navigere et komplekst reisemiljø. Wizz Air introduserte også funksjonen for å skanne QR-koden til EUs digitale COVID-19-sertifikat for å gjøre det mulig for kunder å fortsette direkte til ombordstigningsgaten og unngå behovet for fysisk verifisering av COVID-19-dokumenter ved innsjekkingsskrankene på flyplassen og kø.

MILJØ

Vi ønsker å være det grønneste alternativet innen flyreiser.

Det har aldri vært viktigere for et selskap å ta ansvar for miljøet. Det er vårt felles ansvar å beskytte miljøet, og derfor har vi tatt miljøverntiltakene våre til neste nivå. Med en av de yngste flåtene i Europa og et av de laveste CO2-utslippene per passasjerkilometer har vi som mål å være ledende i bransjen. Fra og med regnskapsåret 2022 er karbonutslippsintensiteten fullt ut integrert i ledernes belønningsstruktur.

Ved hjelp av en lang rekke drivstoffbesparende tiltak, inkludert en bærbar elektronisk flyveske (EFB), en fullstendig papirløs førerkabin og en flåte som stadig moderniseres, fortsetter vi å forbedre den driftsmessige statistikken vår og redusere det miljømessige fotavtrykket vårt, slik at luftfart kan fortsette å være en grønn måte å reise på. Bærekraftstiltakene våre omfatter blant annet å intensivere arbeidet med å sikre tilstrekkelige leveranse av bærekraftig flydrivstoff (SAF) i fremtiden, bærekraftige anskaffelsesprosesser, avfallssortering om bord og et program for kompensasjon av klimagassutslipp som tilbys våre kunder.


global-goals-7global-goals-9global-goals-12global-goals-13global-goals-17

Direkte påvirkning på 5 av FNs bærekraftsmål.

Wizz Airs karbonutslipp

g/PKM
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Regnskapsår 2013
Regnskapsår 2014
Regnskapsår 2015
Regnskapsår 2016
Regnskapsår 2017
Regnskapsår 2018
Regnskapsår 2019
Regnskapsår 2020
Regnskapsår 2021
Regnskapsår 2022
Regnskapsår 2023

Som et resultat av de mange drivstoffbesparende tiltakene og konstant modernisering av teknologien vi bruker, er vi stolte av å ha et av de laveste utslippsnivåene i den europeiske luftfartsindustrien. I regnskapsåret 2020 var karbonutslippet per passasjerkilometer (RPK) 57,28 gram , ned fra 59,9 gram, som er nesten halvparten av gjennomsnittet i bransjen. Som et resultat av COVID-19-pandemien og de lavere lastefaktorene på flyreisene våre, ble karboneffektiviteten vår negativt påvirket i regnskapsåret 2021. Siden den gang har Wizz Air vært vitne til en bemerkelsesverdig forbedring som ikke var til stede overalt i bransjen. På vei inn i regnskapsåret 2023 var det fortsatt fremgang ettersom passasjerlastfaktorene ble ytterligere forbedret. Dette førte til en reduksjon i utslippsintensiteten, og vi nådde 53,8 g CO2/RPK – den laveste karbonintensiteten som noensinne er rapportert av Wizz Air i en 12-måneders periode. Les mer i årsrapporten vår.

Forpliktelse til å videre redusere miljøpåvirkningen vår

Wizz Air er sterkt forpliktet til å redusere påvirkningen av klimaendring både globalt og lokalt. Vi støtter Parisavtalen med sikte på å begrense temperaturstigningen under 1,5 ºC i tillegg til Green Deal og retningslinjene i Destination 2050, som sikter på å nå netto nullutslipp innen 2050.

Wizz Air er stolte over å ha det laveste CO2-utslippet (g/passasjertrafikk) i Europa. Vi forplikter oss til videre å redusere CO2-utslippet vårt med 25 % innen 2030, sammenlignet med nivåene for 2019, og å videre redusere andre klimagassutslipp. Den ambisiøse planen er drevet av den nyeste teknologiflåten vår, de drivstoffbesparende tiltakene og bruken av bærekraftig flydrivstoff.

– 25 % reduksjon av utslipp innen 2030
80 70 60 50 40 30
CO2-utslipp/RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kompensering for karbonutslipp

Reiser som kompenserer

Wizz Air lanserte i november 2020 en kompensasjonsordning for karbon som en del av selskapets overordnede forpliktelse til å redusere utslippsintensiteten. Passasjerer kan selv beregne flyreisens miljøpåvirkning og kompensere for disse karbonutslippene. Ordningen, som er et samarbeid med det klimafokuserte teknologiselskapet Chooose, tilbyr passasjerene muligheten til å kompensere for reisene sine ved å støtte pålitelige klimaprosjekter med stor påvirkning over hele verden.

Fotavtrykk

Vi er stolte over å kunne tilby passasjerene våre en fullstendig åpen og ærlig reiseavtrykkskalkulatorder passasjerene enkelt kan beregne og kompensere for karbonutslippet deres flygning bidrar til. Wizz Air erkjenner at kompensasjon ikke vil gjøre flygningene grønnere, men karbonkalkulatoren vil gi kundene våre muligheten til å støtte karbonprosjekter som er sertifisert etter ledende globale karbonstandarder.

Kompenser for utslippene dine i dag

A321neo – en ekte gamechanger

mindre brennstoff brukt vs. A320ceo basert på inntekt fra passasjertrafikk (RPK)
mindre CO2-utslipp vs. A320ceo basert på inntekt fra passasjertrafikk (RPK)
lengre flyreiser vs A320ceo
mindre støy vs A320ceo
lavere enhetskostnader vs A320ceo

VÅRE STERKE SIDER

Papirløs førerkabin

Vi bruker nettbrett i førerkabinene våre, og sparer over
25 000 utskrevne sider i hvert luftfartøy

Lettere seter

Vi investerer kontinuerlig i nyere, lettere seter

Vi vasker motorer oftere
enn det som kreves i henhold til regelverket

Vi vasker hver motor omtrent ti ganger i året – jo renere de er,
jo jevnere går de, og på den måten trenger de mindre drivstoff.

Takser fly med én motor etter landing

Sparer drivstoff ved å slå av én av motorene etter ankomst

Laveste CO2-utslippet per passasjer i bransjen

Siden 2012 har vi implementert flere prosjekter, som forbedring av
flyhastigheten og innflygningen vår, og vi har optimalisert nettverket vårt. Til sammen utgjør dette
nesten 100 000 tonn med CO2-utslipp per år (3 % per fly)

Reduserer støyforurensning

Vortex-generatorer reduserer støynivåer

«Haifinner» på vingetippene

Disse fantastiske oppfinnelsene kan redusere drivstofforbrenningen med 2 % og CO2-utslippene med 540 tonn per år per fly. Hele flåten vil være utstyrt innen 2024.

Bremser

Fra 2020, skal Airbus321neo-
flyene våre ta i bruk nye bremser
som veier 20 kilo mindre

Blad om bord

Skrevet ut på resirkulert lettvektspapir

Ved å bruke GPU i stedet for APU, sparer vi 200 kg i timen

Når det er tilgjengelig, bruker vi elektrisitet fra bakken (GPU) til å drive flyene
i løpet av bakkeoppholdet ved reisemålene våre, noe som kan spare 200 kg drivstoff per time

VÅRE STERKE SIDER

Økonomi

Vi ønsker å få fart på økonomien til WIZZ-reisemål.

Rimelige flyreiser kan forbedre livet til mange reisende, men det er lett å glemme hvilken innvirkning det kan ha på en by. Få ting er like bra for en bys økonomi, som direkte flyforbindelser – spesielt når disse flyforbindelsene er til Wizz Airs laveste priser. Etter hvert som flere og flere har tilgang til rimelige flyreiser, øker flere reisende den lokale økonomien på de stedene de besøker.

Etiske retningslinjer for leverandører

Wizz Air-gruppen legger spesiell vekt på det miljømessige, sosiale og økonomiske ansvaret under driften, og selskapet har introdusert fornyede etiske retningslinjer for leverandører fra og med april 2021. Wizz Air ønsker å gjøre forretninger med leverandører og partnere som leverer produkter og/eller tjenester til Wizz Air-gruppen, og som deler Wizz Airs forpliktelser for en miljømessig og kommersielt bærekraftig drift, samt opererer med høye sosiale og arbeidsmessige standarder. De etiske retningslinjene for leverandører gjelder for alle Wizz Air-leverandører, samt deres leverandører og underleverandører, og retningslinjene utgjør en viktig del av alle kontraktspakker og -prosesser.


global-goals-8

Direkte påvirkning på 1 av FNs bærekraftsmål.

Økonomi

ACI-retningslinjer

Retningslinjer fra Airports Council International Europe (ACI) foreslår at 750 lokale arbeidsplasser må opprettes for hver én million passasjerer som blir fraktet hvert år. Basert på dette støttet vi etableringen av 38 000 lokale jobber i regnskapsåret 2023, og fraktet 51,1 millioner passasjerer i rutenettverket vårt.

Økt trafikk og turisme

I nettverket vårt er det flere eksempler på steder der det ikke fantes vanlige flytjenester før vi kom på banen, eller der vi utgjorde en betydelig forskjell i trafikktall. Etter at vi åpnet i Varna i 2017, så flyplassen en tosifret økning i passasjertrafikken. I Nord-Makedonia har passasjertallet tredoblet seg de siste ti årene, og i Kutaisi har flyplassens trafikktall mer enn doblet seg, samtidig som over 75 % av passasjerene betjenes av oss.

ULCC-modell

På grunn av forretningsmodellen vår, utkontrakterer vi mange støttende oppgaver på alle nivåer innenfor organisasjonen til lokale, eksterne partnere og samarbeider nært med over 5 000 innleide tjenesteleverandører på tvers av hele nettverket vårt.

Beskyttelse av ærlig og rettferdig virksomhet

Vi har implementert interne prosedyrer og tiltak som er utformet for å sikre samsvar med alle relevante regler for bekjempelse av korrupsjon. Retningslinjene våre for antikorrupsjon beskriver prinsipper, forbud og praktiske retningslinjer relatert til bestikkelser eller korrupte praksiser, som det er nulltoleranse for. Disse retningslinjene er en del av den obligatoriske årlige opplæringen for alle WIZZ-ansatte og sikrer at alle ansatte holdes oppdaterte.

Styresett

Styret/ledelsen, kvalitet og integritet

Fullt tilsyn fra styret via komitéen for bærekraft og kultur. Innen 2026 lover vi å oppnå en andel kvinnelig representasjon på minst 40 % i lederstillinger (sjefer, ansvarlige, viseadm. direktører og adm. direktører). På grunn av dette har vi inkludert kjønnsmangfoldet til lederteamet i vår belønningsstruktur fra og med regnskapsåret 2022. Vi har også forpliktet oss sterkt til likestilling i styrerommet vårt, med mål om å oppnå et 33 % kvinnelig styre innen 2026, i samsvar med Hampton Alexander-initiativet.

Risikostyring

Styret har fullt tilsyn over prosessen for risikostyringen av bedriften (ERM) med en robust evaluering av de viktigste risikoene tilknyttet forretningsmodellen, fremtidige resultater, solvensen eller likviditeten av Wizz Air. Vi håndterer klimarelaterte og ESG-risikoer gjennom vårt ERM-rammeverk.

Komité for revisjon og risiko

Denne risikostyringsprosessen går inn i risikorådet, komitéen for revisjon og risiko og styret og har som sådan sterk støtte og prioritet når det gjelder å drive forretningsplanene våre og tiltakene for å redusere risikoene.

Fra og med regnskapsåret 2021 har Wizz Air justert den eksterne rapporteringen sin, slik at vi imøtekommer TCFD-anbefalingene.

Mennesker Miljø Økonomi Styresett


Takk for oppmerksomheten!