Nettleseren din er veldig gammeldags
Vi støtter ikke denne versjonen av nettleseren din!
Du ser denne siden fordi vi har oppdaget en utdatert nettleser som ikke støttes. Vi anbefaler vi at du oppdaterer nettleseren din for å fortsette å bla gjennom wizzair.com og å ha den beste opplevelsen mens du blar gjennom.
Vi anbefaler disse:
Mozilla Firefox
Last ned gratis
Google Chrome
Last ned gratis

Informasjon og tjenester

Endre reserveringen

Flight change

ENDRING I FLYGNINGER

Endre datoen, tidspunktet og ruten

billing_as_company

PASSASJERENDRINGER

Endre passasjerer i reserveringen
 

seat_allocation_assigned

TJENESTEENDRINGER

Endre eller kjøpe ytterligere tjenester selv etter at du har sjekket inn på internett!

Trekkspill

Bestillingsendringer må fullføres senest tre timer før det planlagte avreisetidspunktet for flygningen. Vær oppmerksom på at endringen blir ansett som fullført når betalingen (hvis relevant) er mottatt. Vær oppmerksom på at det bare er mulig å betale med kredittkort.

Følgende endringer er mulige:

a. For énveisbestillinger:

i. Datoen, klokkeslettet og reisemålet for den bestilte flygningen kan endres senest tre timer før flygningens planlagte avreisetidspunkt. (Endringen må fullføres senest tre timer før flygningens planlagte avreisetidspunkt.)

b. For tur/retur-reserveringer:

i. Hvis bestillingen inkluderer en returreise, må reisemålet endres for både ut- og returreisen. Avreiseflyplassen for den første flygningen må være den samme som ankomstflyplassen for returflygningen, og ankomstflyplassen for den første flygningen må være den samme som avreiseflyplassen for returflygningen. (F.eks. En bestilling for Budapest til London Luton til Budapest kan endres til Warszawa til Barcelona til Warszawa, men ikke Budapest til London Luton til Warszawa.)

ii. Hvis den første flygningen allerede har tatt av, kan kun datoen og tidspunktet for returflygningen endres.

c. Prosessen for å endre bestillinger som gjelder for mer enn én passasjer (ingen gruppebestillinger, 2–10 personer)

 1. For å endre flygningen logger du på Wizz-kontoen din
 2. Velg reserveringen du ønsker å endre
 3. Velg passasjerene endringen skal gjelde for (dersom du ønsker å gjennomføre samme endring for alle passasjerene, kan du velge alle passasjerer i samme prosess)
 4. Oppgi opplysninger (dato, tidspunkt og rute) for de(n) nye flygningen(e) du ønsker å bytte ut de(n) opprinnelige flygningen(e) med.
 5. Bekreft endringen, og betal prisdifferansen og billettendringsgebyrene hvis det er aktuelt
 6. Hvis den opprinnelige reserveringen ble helt eller delvis betalt med WIZZ-kuponger, må du være oppmerksom på at endringene kun kan gjøres for alle passasjerene og alle flygningene samtidig.

Betalinger som gjelder ved flygningsendring

1.Prisforskjell: er mellomlegget mellom prisen på den opprinnelige og den nye billetten (inkludert alle billettyper, som Basic, WIZZ GO og WIZZ Plus)

 • Hvis billettprisen for den nye flygningen er høyere enn den opprinnelige, må differansen mellom billettprisene betales.
 • Hvis den nye billettprisen er lavere enn den opprinnelige, slipper passasjeren å betale ytterligere gebyrer, men mellomlegget blir ikke refundert.
 • Hvis prisen for den opprinnelige og den nye billetten er like, slipper passasjeren å betale noe mellomlegg.

2. Billettendringsgebyr

Billettendringsgebyret avhenger av hvor mange dager som gjenstår før avreisedatoen, og belastes per passasjer per flygning i tillegg til prisforskjellen på billettene, som beskrevet nedenfor.

 • Mer enn 30 dager igjen: EUR 35 per passasjer per flygning
 • Mellom 7–30 dager igjen: EUR 40 per passasjer per flygning
 • Under 7 dager igjen: EUR 45 per passasjer per flygning

Passasjerer som kjøpte WIZZ Flex da de bestilte den opprinnelige flygningen, slipper å betale billettendringsgebyret.

3.Gjenoppretting av Wizz Discount Club-fordeler

Beløpet som skal betales, består av forskjellene mellom den vanlige billettprisen og WIZZ Discount Club-billettprisen, og det vanlige bagasjegebyret og WIZZ Discount Club-bagasjegebyret. Dette gebyret gjelder for passasjerer som ikke reiser med WIZZ Discount Club-medlemmet etter flygningsendringen. Derfor mister de WIZZ Discount Club-fordelene.

 • Etter flygningsendringen må passasjerene sørge for at de har sjekket inn på den nye flygningen og at de har det nye ombordstigningskortet sitt.
 • Tjenester kjøpt fra tredjeparter ved den opprinnelige flygningsbestillingen (f.eks. forsikring, transport til/fra flyplassen) blir ikke endret automatisk gjennom flygningsendringen. For å endre disse tjenestene tar du kontakt med leverandøren som tilbyr tjenestene.

Vær oppmerksom på at hvis du ber om endring av en flygning viaWizz Airs kundeservice, blir du belastet et kundeservicegebyr.

Det er ikke mulig å legge til ytterligere voksne passasjerer i en eksisterende bestilling. En ny bestilling må opprettes.

Et barn eller spedbarn kan kun legges til en eksisterende bestilling via Wizz Airs kundeservice. I dette tilfellet blir du ikke belastet et kundeservicegebyr .

Endre navnet på passasjeren på nettet opptil tre timer før planlagt avreisetid!

Dette medfører et navneendringsgebyr på [name-change location=WizzairCom] per flygning:

Vær oppmerksom på at hvis du forespør en navneendring via Wizz Airs kundeservice, blir du belastet et kundeservicegebyr.

Navneendring er gratis på nett dersom et feilstavet navn eller en skrivefeil må rettes på, f.eks.:

 • hvis opptil tre tegn må endres i navnet som er lagt til bestillingen
 • hvis et forkortet navn må utvides (f.eks. Ola N. Hansen) må forlenges til det fulle navnet (f.eks. Ola Nordmann Hansen) for å samsvare med reisedokumentet
 • hvis kjønnet for navnet som er lagt til i bestillingen, må endres. Det er kun mulig å gjøre én gratis navneendring for en bestilling.

Dersom fornavn og etternavn står i feil rekkefølge, ta kontakt med Wizz Airs kundeservice og be dem om å rette opp i feilen. Denne endringen er gratis, og kundeservicegebyret blir ikke belastet.


Du kan fortsatt kjøpe tilleggstjenester etter du har sjekket inn på nett!

 • Etter kjøp av tilleggstjenester må passasjerene sørge for at de har sjekket inn på den nye flygningen, og at de har det nye ombordstigningskortet sitt.

Reserveringer må avbestilles senest tre timer før det planlagte avreisetidspunktet. Vær oppmerksom på at kanselleringen blir ansett som fullført når betalingen (hvis relevant) er mottatt. Vær oppmerksom på at det bare er mulig å betale med kredittkort.

a. For énveisreserveringer:Reserveringer må avbestilles senest tre timer før det planlagte avreisetidspunktet.

b. For tur/retur-reserveringer:

i. Hvis bestillingen inkluderer en returreise, kan kanselleringen gjøres før utreiseflygningen. I dette tilfellet blir begge flygningene avbestilt. For eksempel: Ved avbestillingen av en flygning Budapest til London Luton til Budapest, kan avbestillingen kun gjennomføres før avreise for flygningen fra Budapest til London Luton. I dette tilfellet blir både flygningen fra Budapest til London Luton og flygningen fra London Luton til Budapest avbestilt.

ii. Avbestilling er ikke mulig dersom den første flygningen allerede har tatt av.

Logg på og ta et valg i WIZZ-profilen din (eier av reserveringen) for å avbestille reserveringen. Hvis du opplever problemer, kan du ta kontakt med Wizz Air-kundesenteret.

c. Prosessen for avbestilling av reserveringer som inkluderer mer enn én passasjer (ikke gruppereserveringer, 2-10 personer)

 1. For å avbestille reserveringen må du logge på WIZZ-profilen din
 2. Velg reserveringen du ønsker å avbestille
 3. Velg passasjerene avbestillingen gjelder for (hvis du ønsker å avbestille for alle passasjerene, kan du velge alle passasjerene samtidig)
 4. Bekreft avbestillingen og fullfør eventuelle betalinger relatert til avbestillingen
 5. Hvis den opprinnelige reserveringen ble fullstendig eller delvis betalt med WIZZ-kuponger, må du være oppmerksom på at endringene kun kan gjøres for alle passasjerene og alle flygningene samtidig.

Gjeldende betalinger ved avbestilling av reserveringen

1. Avbestillingsgebyret avhenger av antall dager som gjenstår før avreise, og belastes per passasjer per flygning, i henhold til opplysningene nedenfor.

 • Mer enn 14 dager igjen, avbestillingsgebyr: [cancellation location=WizzairComCallCentre] per passasjer per flygning
 • Mindre enn 14 dager igjen, setebeskyttelsesgebyr: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] per passasjer per flygning
 • Hvis kanselleringen gjennomføres mer enn 14 dager før avreise, har passasjeren rett til å få hele billettprisen refundert, etter at kanselleringsgebyret er trukket fra og WIZZ Discount Club-fordeler er trukket tilbake.
 • Hvis kanselleringen gjøres innen 14 dager før avreise, har passasjeren krav på refusjon av det totale beløpet med setebeskyttelsesbeløpet og gjenopptakelsen av WIZZ Discount Club-fordeler og andre tjenester trukket fra

2. Gjenopptakelse av WIZZ Discount Club-fordeler

Beløpet som skal betales, består av differansen mellom den vanlige billettprisen og WIZZ Discount Club-billettprisen og den vanlige bagasjeprisen og WIZZ Discount Club-bagasjeprisen. Dersom WIZZ Discount Club-medlemmet kansellerer bestillingen sin, gjelder disse gebyrene for de resterende passasjerene i bestillingen, og de mister WIZZ Discount Club-fordelene.

Avbestillingsgebyret og tilbaketrekkingen av WIZZ Discount Club-fordelene skal trekkes fra beløpet som ble betalt for passasjeren avbestillingen gjelder, som følger:

 • Hvis beløpet som ble betalt for passasjeren hvis reservering blir avbestilt, er høyere enn gebyrene knyttet til avbestillingen (avbestillings-/setebeskyttelsesgebyr, tilbaketrekking av WIZZ Discount Club -fordeler), blir mellomlegget tilbakebetalt til WIZZ-kontoen til bestillingseieren (personen som opprettet bestillingen opprinnelig) i WIZZ-kreditt.
 • Hvis beløpet som ble betalt for passasjeren hvis reservering blir avbestilt, er lavere enn gebyrene knyttet til avbestillingen (avbestillings-/setebeskyttelsesgebyr, tilbaketrekking av WIZZ Discount Club -fordeler), er det kun tilbaketrekkingen av WIZZ Discount Club-fordelene som må tilbakebetales.
 • Hvis beløpet som er betalt for passasjeren hvis reservering er avbestilt, tilsvarer avgiften relatert til avbestillingen (avbestillings-/setebeskyttelsesgebyr, tilbaketrekking av WIZZ Discount Club-fordeler), skal ingen betaling utføres og ingen refusjon gis

Ytterligere viktig informasjon:

Hvis det søkes om refusjon til en WIZZ-konto, avbestilles og ugyldiggjøres alle flygninger for alle passasjerer som er inkludert i reserveringen. Det er ikke mulig å gjøre flere endringer etter at frivillig avbestilling er utført på nett og WIZZ-kontokreditt er forespurt, da denne prosessen irreversibel. WIZZ-kreditt kan ikke konverteres til den opprinnelige betalingsmåten.

Hvis du ønsker å motta det refunderbare beløpet til debet-/kredittkortet via bankoverføring for andre betalingsmåter som den opprinnelige bookingen ble betalt med, må du kontakte Wizz Airs kundeservice (kan for øyeblikket ikke gjøres over nett). I dette tilfellet blir du ikke belastet et kundeservicegebyr.

Vær oppmerksom på at hvis du opprinnelig betalte for bookingen med WIZZ-kontokreditt, kan du bare be om refusjon i form av WIZZ-kreditt. Det er ikke mulig å veksle til andre betalingstyper.

Hvis du har kjøpt en billett med Plus-pris eller har en reservering med WIZZ Flex, kan du be om refusjon av kjøpsprisen. Kjøpsprisen av reserveringen refunderes til WIZZ-kontoen din som kreditt. Vær oppmerksom på at kjøpsprisen for WIZZ Flex-tjenesten ikke refunderes til WIZZ-kontoen, og verdien trekkes fra den totale kjøpsprisen. Vær oppmerksom på at reglene for kredittutløp er annerledes dersom avbestillingen av reserveringen gjennomføres med WIZZ Flex. Se vilkårene og betingelsene for WIZZ Flex.

Etter at de respektive gebyrene er påløpt, blir det refunderbare beløpet (hvis aktuelt) kreditert til WIZZ-kontoen til bestillingseieren som WIZZ-kreditt innen 72 timer etter forespørselen. Det krediterte beløpet er tilgjengelig på WIZZ-kontoen din i ett år (bortsett fra WIZZ Flex, der utløpsdatoen er etter 90 dager). Beløpet kan brukes til å kjøpe Wizz Air-flygninger og -tjenester.

WIZZ Discount Club-medlemskap og Privilege Pass som er kjøpt i forbindelse med reserveringen av den opprinnelige flygningen, blir ikke avbestilt automatisk når reserveringen avbestilles. Les mer om WIZZ Discount Club og Privilege Pass.

Tjenester kjøpt fra tredjeparter ved den opprinnelige flygningsreserveringen (f.eks. forsikring, transport til/fra flyplassen) blir ikke avbestilt automatisk når reserveringen avbestilles. Ta kontakt med tredjepartsleverandøren som tilbyr tjenestene for å avbestille disse tjenestene.