Bagasje

Informasjon og tjenester

Wizz Air

Informasjon og tjenester

Bagasje

OSS

small_cabin_bag

LITEN HÅNDBAGASJE

42 x 32 x 25 cm

GRATIS

large_cabin_bag

STOR HÅNDBAGASJE

56 x 45 x 25 cm

BETALT

checked_in_bag

INNSJEKKET BAGASJE

149 x 119 x 171 cm, maks. 32 kg hver

BETALT

privilege_small_personal_item

PERSONLIG ARTIKKEL

40 x 30 x 18 cm

MED PRIORITERT OMBORDSTIGNING

Trekkspill

Når man reiser med WIZZ, kan hver reisende ta med:

 • ett kolli liten håndbagasje, ikke større enn 42 x 32 x 25 cm 
 • opptil 6 kolli innsjekket bagasje, med hvert kolli under 32 kilogram
 • tollfrie varer kjøpt på flyplassen etter sikkerhetskontroller
Større håndbagasje og all innsjekket bagasje er gjenstand for bagasjegebyrer. Bruk kalkulatoren for bagasjegebyr til å finne ut hvor mye du må betale!
Væsker kan bare tas med ombord i beholdere som maksimalt rommer 100 ml, og ikke flere enn det er plass til i en gjennomsiktig og gjenlukkbar 1-liters plastpose med målene 20 x 20 cm. Bagasjen blir gjennomlyst på flyplassen.

Ytterligere artikler om bord   

Du kan ta med følgende artikler om bord gebyrfritt:

 • en kappe eller teppe
 • mobiltelefon
 • lesestoff for flyreisen
 • for barn under 2 år: mat for flyreisens varighet og en sammenleggbar barnevogn eller liten babykurv
 • et par krykker for bevegelseshemmede passasjerer

Prioritert ombordstigning

Hvis du kvalifiserer for prioritert ombordstigning, kan du ta med én ekstra personlig artikkel i tillegg til liten eller stor håndbagasje:

 • en håndveske, veske for bærbar datamaskin eller kameraveske som er mindre enn 40 x 30 x 18 cm

Kjøpe høyere bagasjegrense

Kjøp ekstra bagasje når du bestiller, eller etterpå på sammendragssiden for flyreisen!

 • Du kan også betale under innsjekkingen på internett inntil 3 timer før avgang. Du kan også betale på flyplassen når du ankommer, men da er gebyrene langt høyere. Vi anbefaler å bestille på internett, hvis du kan.

Størrelse og vekt

Den innsjekkede bagasjen kan ikke være større enn: 

 • Bredde: 149 cm 
 • Høyde: 119 cm 
 • Lengde: 171 cm

Vektgrense:

 • 32 kg per kolli
Ett kolli i form av sportsvogn / sammenleggbar barnevogn / bilbarnesete kan sjekkes inn gratis for hvert lite barn

Oppgrader til stor håndbagasje!

Pakk smart og ta med et kolli større enn liten håndbagasje ombord mot et gebyr!

 • prisen er EUR 10–20 avhengig av ruten
 • må være innenfor målene 56 x 45 x 25 cm 
 • må passe i bagasjerommet over setene 
 • du må kunne plassere den der uten hjelp

Gjør om stor håndbagasje til innsjekket bagasje!

Hvis du trenger mer plass, kan du oppgradere bagasjegrensen fra stor håndbagasje til innsjekket bagasje ved å betale prisforskjellen.

 • kjøp den store håndbagasjen når du booker flyreisen 
 • eller legg til oppgraderingen på sammendragssiden for flyreisen inntil tre timer før avgang 

Det er mulig å reise med mye bagasje.

 • sjekk inn opptil seks kolli per flyreise – med bagasjegebyr for hvert enkelt kolli
 • betal for de første tre kolliene på Internett, og hvis du har mer, kan du betale for resten på flyplassen
Det beregnes dog høyere bagasjegebyrer for ekstra innsjekket bagasje du betaler for på flyplassen. Vei bagasjen på forhånd, ettersom det påløper et tilleggsgebyr på EUR 20 på flyplassen hvis et kolli veier mellom 23 og 32 kg.

På visse flyplasser kan det aktuelle bagasjegebyret kun betales med kreditt- eller betalingskort:

 • Brno (BRQ)
 • Paris Beauvais (BVA)
 • Köln (CGN)
 • Donetsk (DOK)
 • Dortmund (DTM)
 • Grenoble (GNB)
 • Haugesund (HAU)
 • Kharkov (HRK)
 • Kiev Zhulyany (IEV)
 • Kristiansand (KRS)
 • Malmö (MMX)
 • Milano Malpensa (MXP)
 • Pisa (PSA)
 • Stavanger (SVG)
 • Trondheim (TRD)
 • Oslo Sandefjord Torp (TRF)
 • Moskva (VKO)

Sørg for at du ikke har med noen av følgende artikler i innsjekket bagasje:

 • kontanter, verdipapirer
 • smykker, edelmetall, edeledelstener eller halvedelstener
 • datamaskin, kamera, videokamera, mobiltelefon eller andre elektroniske enheter og tilhørende tilleggsutstyr
 • private eller offisielle dokumenter eller forretningsdokumenter
 • reisedokumenter eller andre identitetsdokumenter
 • nøkler
 • væsker
 • medisiner
 • kunstgjenstander eller kunstverk
 • lettbedervelige varer

Hvis innsjekket bagasje inneholder noen av artiklene angitt ovenfor, kan ikke Wizz være ansvarlig for tap, skade eller forsinkelse.

Noen flyplasser kan ha flere restriksjoner på artikler som kan fraktes i håndbagasjen og/eller som innsjekket bagasje. I slike tilfeller vil flyplassens regler gjelde.

Gods undergitt restriksjoner

Av hensyn til helse og sikkerhet kan vi ikke ta ombord artikler som:

 • sannsynligvis kan sette flyet, personer eller eiendom i fare
 • sannsynligvis kan skades under flytransport 
 • er utilstrekkelig emballert
 • det ved noen stats gjeldende lov, forskrift eller regel er forbudt å befordre med fly fra, inn i eller over
 • ikke er egnet for transport på grunn av vekt, størrelse eller annen uvanlig beskaffenhet 
 • sannsynligvis kan være til ubehag eller sjenanse for andre reisende        
 • våpen, ammunisjon eller eksplosiver, inkludert våpen til jakt eller sport 
 • enhver artikkel eller ethvert stoff som ser ut som våpen, ammunisjon eller eksplosiver
 • brannfarlige stoffer (unntatt: alkoholholdige drikker, hårspray, parfyme, eau de cologne)
 • radioaktive materialer
 • gass under trykk (unntatt: CO2 som brukes for å flytte kunstige lemmer; beholdere med brennbar gass som brukes til selvoppblåsende redningsvester);
 • giftige eller smittefarlige stoffer
 • korrosive stoffer (unntatt: kvikksølv i termometre, barometre og rullestolbatterier)          
 • dokumentmapper og sikkerhetskofferter med innebygde alarmanordninger, litiumbatterier eller pyrotekniske materialer 
 • artikler og stoffer som setter sikkerhet, eiendom, liv, helse eller legemlig integritet hos andre reisende i fare
 • alle stoffer som er forbudt under reglene og forskriftene i landene som berøres av transporten              
 • enhver artikkel som ikke er egnet for transport på grunn av vekt, størrelse eller annen uvanlig beskaffenhet
 • menneskelige levninger          
 • alle typer lim eller maling
 • enhver artikkel angitt i ICAOs (International Civil Aviation Organization) tekniske forskrifter for transport av farlig gods med luftfartøy og IATAs (International Air Transport Association) forskrifter for farlig gods

Hvis du har pakket noen av disse artiklene, er det ikke sikkert vi kan sjekke inn bagasjen din. Har du flere spørsmål er det bare å ta kontakt før du pakker!

Det er passasjerens ansvar å svare på alle forespørsler fra sikkerhetsmyndigheter om nødvendig. Hvis et bagasjekolli ikke blir transportert fordi passasjeren ikke etterkom forespørsler fra sikkerhetspersonell, kan Wizz Air ikke holdes ansvarlig for de kostnader dette medfører.

På grunn av statlige sikkerhetsregler har vi for alle flyreiser følgende begrensninger for væske i kabinbagasje:

 • væsken skal være i beholdere med maksimalt volum på 100 ml
 • alle væskebeholdere som overholder kravet om maksimalt volum på 100 ml, må få plass i en gjennomsiktig, lukkbar, 1 liters plastpose med målene 20 x 20 cm
 • plastposen skal forevises adskilt ved sikkerhetskontrollen
 • enhver væske som ikke overholder kravene som er angitt ovenfor, blir tatt hånd om og kassert av sikkerhetspersonalet ved flyplassen, så vær nøye når du pakker håndbagasje

Transporter sportsutstyret ditt med WIZZ for et ytterligere sportsutstyrsgebyr! Følgende artikler kan transporteres:

 • ski, snøbrett, surfeutstyr, golfbager pakket i pose
 • høydehoppstaver kan transporteres kun hvis de er pakket i tekstilposer
 • sykler pakket i sykkelreiseveske med hjulene og pedalene fjernet og styret parallelt med rammen, eller pakket i papp hvis dekkene er uten luft
 • dykkerutstyr med tom flaske, kraftkilde fjernet eller lampebrytere sikret i AV-posisjon
 • gevirer eller troféer med gyldig veterinærsertifikat 

Merk at vi ikke kan tilby emballasjemateriale. Sørg for at du pakker sportsutstyret i samsvar med kravene ovenfor. Hvis det ikke er korrekt pakket, kan vi ikke transportere det.

Dyr er ikke tillatt ombord, bortsett fra førerhund. Ikke glem å pakke førerhundens nødvendige reisedokumenter: disse må være i samsvar med forskriftene i landene du besøker.

Relatert

Førerhunder

Passasjerer som betaler for stor håndbagasje, kan ta med om bord en musikkinstrumentkoffert med maksimal lengde på 80 cm. Instrumentets kasse må ikke overstige 45 x 25 cm i de andre retningene. 

 • hvis instrumentet med koffert ikke overskrider målene på 56 x 45 x 25 cm og vekten på 10 kg, kan det tas med som håndbagasje 
 • Eksempler på slike instrumenter er fioliner, bratsjer, fløyter, klarinetter, trompeter, ukuleler 
 • Musikkinstrumentkofferten må måles i størrelseskassen for stor håndbagasje: bredde og dybde må passe, og høyden skal være mindre enn cirka 1,5 ganger den tillatte høyden 
 • Det lille musikkinstrumentet er håndbagasjen din, og du kan ikke ta med flere kolli om bord 
 • Musikkinstrumentet må plasseres i bagasjerommet over setet 
 • Musikkinstrumenter som ikke er innenfor målene angitt ovenfor, og som ikke kan transporteres som innsjekket bagasje, kan transporteres på et sete etter kjøp av setet
 • Reservasjonen kan også foretas på internett: skriv «EXST» i det første navnefeltet, og passasjerens etternavn i det siste navnefeltet
 • instrumenter større enn en cello (f.eks. kontrabass, harpe osv.) må sjekkes inn med en «Limited release»-merking. 

Limited Release-merkinger

Skadet, skjør, uhåndterlig, utilstrekkelig pakket, sent innsjekket og overdimensjonert bagasje blir bare akseptert for transport med merkingen «Limited release» (begrenset ansvar). Wizz Air kan ikke ta ansvar for slike artikler.

Diplomatbagasje eller enhver form for bagasje med forseglet lås, må ledsages av et diplomatbud hele reisen, og må deklareres som diplomatbagasje. Diplomatisk bagasje må alltid fraktes som ikke-innsjekket bagasje, uansett størrelse, spesielle karakteristika og påkrevd spesialhåndteringsprosedyre. 

Hvis størrelsen eller andre egenskaper ved den diplomatiske bagasjen ikke tillater bæreren å ta den med om bord i flyet, kan den fraktes i bagasjerommet. Men den vil bli ansett som ikke-innsjekket bagasje, siden vi ikke kan ta på oss ansvaret for den. I dette tilfellet må budet være til stede under hele laste- og losseprosessen av diplomatbagasjen, ettersom budet er ansvarlig for den.

Om et litiumbatteri kan fraktes med fly avhenger av konfigurasjonen og enten wattime (wh)-klassifikasjonen (for oppladbare) eller litium-innholdet (LC) (for engangsbatterier).

Når du frakter elektroniske enheter (klokker, regnemaskiner, kameraer, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, videokameraer osv.) som inneholder litium eller litiumionceller eller batterier, må reservebatterier være individuelt beskyttet for å unngå kortslutning (ved plassering i original emballasje eller på annen måte med isolerende terminaler, for eksempel med limbånd over eksponerte terminaler, eller ved å plassere hvert batteri i en egen plastpose eller beskyttelsesveske) og kun fraktes i håndbagasjen. 

Ikke plasser reservebatterier i innsjekket bagasje!

I tillegg må hvert installerte batteri eller reservebatteri ikke ha mer enn følgende:

 • Batterier med litiummetall eller litiumlegering kan ikke inneholde mer enn 2 gram litium.
 • Batterier med litiumion kan ikke ha en wattime-klassifisering på mer enn 100 wh.

Litiumionbatterier som overstiger wattime-klassifiseringen på 100 wh, men ikke overstiger 160 wh, kan fraktes som reservebatterier eller i utstyr kun i håndbagasje etter godkjenning fra Wizz Air.

Ikke mer enn to (2) individuelt beskyttet reservebatterier med wattime-klassifisering mellom 100 og 160 wh kan fraktes per person.

Vær oppmerksom på at et vanlig litiumionbatteri for bærbare datamaskiner har en kapasitet på omtrent 53 wh.

Kremasjonsaske kan bare tas med ombord forsvarlig pakket i egnet beholder. Dødsattest og kremasjonspapirer må forevises på flyplassen. Kremasjonsaske kan bare fraktes som håndbagasje.

Skulle det uventede skje og bagasjen din blir borte, skadet eller forsinket, kan du rapportere dette ved ankomst. 

 • gå til skranken for bagasjeutlevering eller tapt bagasje i transittområdet, der kan vi hjelpe deg med å fylle ut et PIR-skjema (Property Irregularity Report) med det samme.
 • hvis du ikke leverer en rapport på ankomstflyplassen, kan vi ikke påta oss ansvar
 • hvis bagasjen ikke blir funnet innen 21 dager etter at den ble rapportert på ankomstflyplassen, er Wizz Air erstatningspliktig for tapet
 • vi kan ikke ta ansvar for bagasje som feilidentifiseres av en annen passasjer – alle kostnader er den involverte passasjerens ansvar 

For at feilhåndtert bagasje skal kunne returneres til eieren så snart som mulig, må alle bagasjekolli merkes med passasjerens navn, initialer og adresse før innsjekking.

Innsjekket bagasje blir så langt det er mulig fraktet på samme fly som eieren. Av sikkerhets- eller driftsårsaker kan innsjekket bagasje fraktes på et annet fly. I disse tilfellene kan ikke Wizz Air være ansvarlig hvis bagasjen blir forsinket.

Skadet bagasje

Vi tar ansvar for skade på følgende måter: 

 • hvis det var umulig å oppdage skade eller tyveri av bagasje ved ankomst, kan du rapportere dette på flyplassen innen 7 dager etter ankomst
 • hvis bagasjen ikke ankommer med flyet ditt og leveres skadet eller med manglende artikler, kan du gi skriftlig rapport om dette innen 21 dager etter levering av bagasjen
 • hvis bagasjen var utilstrekkelig pakket, blir erstatningsansvaret redusert 
 • rapporter skade på håndbagasje (inkludert klær) til kabinpersonalet eller før du forlater transittområdet

Sende inn krav og klager

Krav kan sendes skriftlig til Wizz Airs kravavdeling eller til forsikringsselskapet ditt hvis du legger inn kravet direkte.

For å hjelpe oss å behandle kravet ditt raskt, ber vi deg legge ved en kopi av kabinrapporten eller PIR-skjemaet som du fikk ombord eller på flyplassen da du rapporterte forsinkelsen, skaden eller tyveriet. Oppgi også kontaktinformasjon og kontoopplysninger for overføring av eventuell erstatning.

Relatert

Klager kan sendes til Wizz Airs kunderelasjonsavdeling ved å levere et klageskjema.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Du kan sjekke inn opptil 6 kolli bagasje, som veier opptil 32 kg hver.

Hvert kolli er gjenstand for et gebyr – 3 kolli kan kjøpes på nett, de 3 siste kan kjøpes på flyplassen til et høyere gebyr. Hvis du har bestilt færre kolli under din første reservasjon, kan du legge til flere senere på nett eller via Wizz Air-kundeservice.

For å finne ut hvor mye bagasjen vil koste deg, bruk kalkulator for bagasjegebyr!

Nei. Hvis du sjekker inn færre kolli med bagasje enn du har betalt for, vil bagasjegebyret ikke bli refundert.

Det er mulig å legge til bagasje i bestillingen din via nettstedet vårt og Wizz Air-kundeservice. Vær oppmerksom på at hvis du kjøper bagasje på flyplassen, kan du måtte betale et tilleggsgebyr til agenten på flyplassen, i tillegg til bagasjegebyret. Nøyaktig informasjon om tilleggspriser som agenten tar, kan man spørre om på flyplassen.

Nei, for hvert kolli innsjekket bagasje må det betales avgift per kolli, per passasjer og per flyvning. På denne måten kan vi sørge for at prisene er så lave som mulig, og tilleggstjenester kan kjøpes etter behov.

Du kan oppgradere tidligere kjøpt bagasje til innsjekket bagasje ved å velge oppgraderingsalternativet for stor håndbagasje på sammendragssiden for flyturen etter innlogging. Du vil kun måtte betale mellomlegget på gebyrene.

Dessverre kan ikke tidligere kjøpt innsjekket bagasje nedgraderes til stor håndbagasje.

Dessverre er det ikke mulig å sjekke inn to forskjellige typer bagasje. Legg til enda et tungt kolli med innsjekket bagasje i stedet for et lett kolli!

Du kan ta med én ekstra personlig artikkel i tillegg til en liten eller stor håndbagasje hvis du har kjøpt prioritert ombordstigning. Den ekstra personlige artikkelen kan ikke være større enn 40 x 30 x 18 cm.

Hvis du tar med to kolli håndbagasje som begge er større enn 40 x 30 x 18 cm, må du sjekke inn ett kolli og betale gebyr.

Væsker fraktet i håndbagasjen er underlagt følgende myndighetspålagte restriksjoner:

 • væsken må være i en beholder med et maksimalt volum på 100 ml
 • alle væskebeholdere må være tette og fraktes i en gjennomsiktig, gjenlukkbar 1 liters plastpose, som måler 20 x 20 cm.
 • Plastposen må fremvises separat ved sikkerhetskontrollen.

Du vil bli bedt om å kassere væsker som ikke oppfyller kravene ovenfor på flyplassens sikkerhetsstasjon.

Det er en god idé å pakke alle medisiner i håndbagasjen, bare for å være sikker på at du fortsatt har dem i tilfelle det er en forsinkelse med innsjekket bagasje. Du bør også frakte medisiner du må ta i løpet av flyturen i håndbagasjen.

Når du frakter medisiner i flytende form, må du sjekke sikkerhetsreglene for å frakte væsker om bord. I tilfelle du trenger å frakte nødvendige medisiner, for eksempel insulin, må du ha en legeattest som bekrefter at du trenger medisiner og fremlegge dette dokumentet i flyplassens sikkerhetskontroll hvis nødvendig. 

Vær oppmerksom på at våre kabinansatte ikke kan hjelpe deg å oppbevare medisinen kjølig.

Dyr kan ikke reise med Wizz Air, med unntak av førerhunder som reiser med eiere som har de nødvendige dokumentene iht. regelverket i de landene som er involverte i frakten og som samsvarer med vilkårene.

Du må informere oss om din intensjon om å frakte eventuelle spesielle gjenstander når du reserverer, gjennom Wizz Air-kundeservice. Slike gjenstander kan kun fraktes med vår tillatelse.

Hvis du unnlater å rapportere om transport av spesielle gjenstander, kan vi nekte transport og/eller vi kan nekte å være ansvarlig for eventuelle tap, ødeleggelse, forsinkelse og skade på slike gjenstander.

Se vår liste for gjenstander som er ekskludert fra befordring på generelle vilkår for befordring (avsnitt 14.3)

Fyll ut en skademelding når du ankommer, før du forlater transittområdet. Reparer bagasjen din og få en kvittering. Vi dekker kostnaden på reparasjonen mot denne kvitteringen.

Hvis bagasjen ikke kan repareres, må du be om en skriftlig bekreftelse fra verkstedet som angir type og verdi for bagasjen. Du vil få et brev med instruksjoner når du rapporterer problemet på flyplassen. Følg disse nøye.

Gå til skranken for mistet bagasje / bagasjeutlevering mens du fremdeles er i transittområdet, og be om hjelp. Vår agent gir deg en rapport om forsinkelsen av bagasjen din, som kan brukes i forbindelse med eventuelle forsikrings- og erstatningskrav.

Sørg for at verdien av din bagasje er angitt i rapporten. Du vil få et referansenummer som du trenger for å identifisere saken i all korrespondanse du har med oss. Du vil få et brev med instruksjoner om hvordan du rapporterer problemet på flyplassen. Følg instruksjonene videre.

Kontakt hittegodskontorene både på avgangs- og ankomstflyplassene.