Bagasje

Informasjon og tjenester

backpack

håndbagasje

MAX 10 KG

FREE

40 x 30 x 20 cm

check-in-baggage-lacb-v2

INNSJEKKET BAGASJE X 6

149 X 119 X 171 cm

MAKS. 20 KG ELLER 32 KG

BETALT

Cabin Baggage New

veske veske


WITH WIZZ PRIORITY

 

55 x 40 x 23

Trekkspill

Når man reiser med WIZZ, kan hver reisende ta med:

 • En håndbagasje (maksstørrelse 40x30x20 cm, 10 kg), som skal plasseres under setet.
 • Opptil seks kolli innsjekket bagasje – maks. tre kan kjøpes på Internett på wizzair.com eller gjennom kundesenteret, mens resten kan kjøpes på flyplassen.
 • Tollfrie varer kjøpt på flyplassen etter sikkerhetskontrollen.

WIZZ Priority

Hvis du kjøper WIZZ Priority-tjenesten (eller du har rett til WIZZ Priority via pakkene WIZZ Privilege Pass, WIZZ GO eller WIZZ Plus), kan du få med deg en gratis håndbagasje (maksstørrelse 40x30x20 cm) og en ekstra håndbagasje (maks. 55x40x23 cm). Du får garantert med deg begge kolliene inn i kabinområdet, med mindre det er umulig på grunn av driftbegrensninger.

Passasjerer uten WIZZ Priority

Passasjerer har rett til å reise med én gratis håndbagasje (maksstørrelse 40x30x20 cm). Hvis du ikke kjøper WIZZ Priority og håndbagasjen din overskrider disse målene, belastes du med et overstigelsesgebyr på flyplassen.

Væsker kan bare tas med om bord i beholder(e) som maksimalt rommer 100 ml, og ikke flere enn det er plass til i en gjennomsiktig og forseglbar 1-liters plastpose med målene 20x20 cm. Bagasjen blir gjennomlyst på flyplassen.

Ytterligere artikler om bord

Du kan ta med følgende artikler om bord gebyrfritt:

 • jakke eller teppe
 • mobiltelefon
 • lesestoff til flyreisen
 • for barn under 2 år: mat under hele flyreisen og en sammenleggbar barnevogn eller liten babyseng
 • et par krykker for bevegelseshemmede passasjerer

Kjøp av ekstra bagasje

Kjøp ekstra bagasje når du bestiller eller etter at du har bestilt, på sammendragssiden for flyreisen.

 • Du kan også betale under innsjekkingen på internett opptil tre timer før avgang. Du kan også betale på flyplassen når du ankommer, men da er gebyrene langt høyere. Vi anbefaler å bestille på internett, hvis du kan.

Størrelse og vekt

Den innsjekkede bagasjen kan ikke være større enn:

 • Bredde: 149cm
 • Høyde: 119cm
 • Lengde: 171 cm

Typer innsjekket bagasje:

 • Innsjekket bagasje på 10 kg
 • Innsjekket bagasje på 20 kg
 • Innsjekket bagasje på 32 kg

Du kan sjekke inn opptil tre kolli innsjekket bagasje. Wizz Air introduserer en ny type innsjekket bagasje med en tillatt vekt på 10 kg, i tillegg til de tilgjengelige alternativene på 20 og 32 kg. Du kan sjekke inn maks. ett kolli på 10 kg, to kolli på 20 kg eller tre kolli på 32 kg. Andre kombinasjoner av innsjekket bagasje kan ikke kjøpes på Internett.

Én paraplytrille / én sammenleggbar barnevogn / ett barnesete for bil kan sjekkes inn uten ekstra gebyrer per spedbarn

Gjør håndbagasjen din om til innsjekket bagasje!

Hvis du trenger mer plass, kan du legge til innsjekket bagasje for bestillingen ved å betale et bagasjegebyr. Du kan legge til opp til tre kolli med innsjekket bagasje på internett og ytterligere tre kolli på flyplassen.

 • kjøp innsjekket bagasje når du bestiller flygningen din
 • evt. kan du legge til innsjekket bagasje på sammendragssiden for flygningen opptil tre timer før avgangen

Det er mulig å reise med mye bagasje.

 • sjekk inn opptil seks kolli per flyreise – med bagasjegebyr for hvert enkelt kolli
 • betal for de første tre kolliene på internett, og hvis du har mer, kan du betale for resten på flyplassen
Det beregnes dog høyere bagasjegebyrer for ekstra innsjekket bagasje du betaler for på flyplassen. Vei bagasjen på forhånd, ettersom det påløper et tilleggsgebyr på [baggage-excess-weight-charge location=Airport]/kg på flyplassen hvis et kolli veier mellom 20 og 32 kg.

På visse flyplasser kan det aktuelle bagasjegebyret kun betales med kreditt- eller betalingskort:

 • Brno (BRQ)
 • Paris Beauvais (BVA)
 • Köln (CGN)
 • Donetsk (DOK)
 • Dortmund (DTM)
 • Grenoble (GNB)
 • Haugesund (HAU)
 • Kharkov (HRK)
 • Kiev Zhulyany (IEV)
 • Kristiansand (KRS)
 • Malmö (MMX)
 • Milano Malpensa (MXP)
 • Pisa (PSA)
 • Stavanger (SVG)
 • Trondheim (TRD)
 • Oslo Sandefjord Torp (TRF)
 • Moskva (VKO)

Sørg for at du ikke har med noen av følgende artikler i innsjekket bagasje:

 • kontanter, verdipapirer
 • smykker, edelmetall, edelstener eller halvedelstener
 • datamaskiner, kameraer, videokameraer, mobiltelefoner eller andre elektroniske enheter og tilhørende tilleggsutstyr
 • private eller offisielle dokumenter eller forretningsdokumenter
 • reisedokumenter eller andre identitetsdokumenter
 • nøkler
 • væsker
 • medisiner
 • kunstgjenstander eller kunstverk
 • lettbedervelige varer

Hvis innsjekket bagasje inneholder noen av artiklene angitt ovenfor, kan ikke Wizz være ansvarlig for tap, skade eller forsinkelse.

Noen flyplasser kan ha flere restriksjoner på artikler som kan fraktes i håndbagasjen og/eller som innsjekket bagasje. I slike tilfeller vil flyplassens regler gjelde.

Gods undergitt restriksjoner

Av hensyn til helse og sikkerhet kan vi ikke ta om bord artikler som:

 • sannsynligvis kan sette flyet, personer eller eiendom i fare
 • sannsynligvis kan skades under flytransport
 • er utilstrekkelig emballert
 • det ved noen stats gjeldende lov, forskrift eller regel er forbudt å befordre med fly fra, inn i eller over
 • ikke er egnet for transport på grunn av vekt, størrelse eller annen uvanlig beskaffenhet
 • sannsynligvis kan være til ubehag eller sjenanse for andre reisende
 • våpen, ammunisjon eller eksplosiver, inkludert våpen til jakt eller sport
 • enhver artikkel eller ethvert stoff som ser ut som våpen, ammunisjon eller eksplosiver
 • brannfarlige stoffer (unntatt: alkoholholdige drikker, hårspray, parfyme, eau de cologne)
 • radioaktive materialer
 • gass under trykk (unntatt: CO2 som brukes for å flytte kunstige lemmer; beholdere med brennbar gass som brukes til selvoppblåsende redningsvester);
 • giftige eller smittefarlige stoffer
 • korrosive stoffer (unntatt: kvikksølv i termometre, barometre og rullestolbatterier)
 • dokumentmapper og sikkerhetskofferter med innebygde alarmanordninger, litiumbatterier eller pyrotekniske materialer
 • artikler og stoffer som setter sikkerhet, eiendom, liv, helse eller legemlig integritet hos andre reisende i fare
 • alle stoffer som er forbudt under reglene og forskriftene i landene som berøres av transporten
 • enhver artikkel som ikke er egnet for transport på grunn av vekt, størrelse eller annen uvanlig beskaffenhet
 • menneskelige levninger
 • alle typer lim eller maling
 • enhver artikkel angitt i ICAOs (International Civil Aviation Organization) tekniske forskrifter for transport av farlig gods med luftfartøy og IATAs (International Air Transport Association) forskrifter for farlig gods

Hvis du har pakket noen av disse artiklene, er det ikke sikkert vi kan sjekke inn bagasjen din. Har du flere spørsmål er det bare å ta kontakt før du pakker!

Det er passasjerens ansvar å svare på alle forespørsler fra sikkerhetsmyndigheter om nødvendig. Hvis et bagasjekolli ikke blir transportert fordi passasjeren ikke etterkom forespørsler fra sikkerhetspersonell, kan Wizz Air ikke holdes ansvarlig for de kostnader dette medfører.

På grunn av statlige sikkerhetsregler har vi for alle flyreiser følgende begrensninger for væske i kabinbagasje:

 • væsken skal være i beholdere med maksimalt volum på 100 ml
 • alle væskebeholdere som overholder kravet om maksimalt volum på 100 ml må få plass i en gjennomsiktig og lukkbar 1-liters plastpose med målene 20 x 20 cm
 • plastposen skal forevises adskilt ved sikkerhetskontrollen
 • enhver væske som ikke overholder kravene som er angitt ovenfor blir tatt hånd om og kassert av sikkerhetspersonalet ved flyplassen, så vær nøye når du pakker håndbagasjen din

Transporter sportsutstyret ditt med WIZZ for et ytterligere sportsutstyrsgebyr! Følgende artikler kan transporteres:

 • ski, snøbrett, surfeutstyr, golfbager pakket i pose
 • høydehoppstaver kan kun transporteres hvis de er pakket i tekstilposer
 • sykler pakket i sykkelreiseveske med hjulene og pedalene fjernet og styret parallelt med rammen, eller pakket i papp hvis dekkene er uten luft
 • dykkeutstyr med tom flaske, kraftkilde fjernet eller lampebrytere sikret i AV-posisjon
 • gevirer eller trofeer med gyldig veterinærsertifikat 

Merk at vi ikke tilbyr emballasje. Sørg for at du pakker sportsutstyret i samsvar med kravene ovenfor. Hvis det ikke er korrekt pakket, kan vi ikke transportere det.

Dyr er ikke tillatt om bord, bortsett fra førerhunder. Ikke glem å pakke førerhundens nødvendige reisedokumenter: Disse må overholde forskriftene i landene du besøker.

Relatert til

førerhunder

Terapidyr er ikke tillatt på Wizz Air-flygninger.

Du kan ta med en musikkinstrumentkoffert med maksimal lengde på 80 cm om bord. Instrumentets kasse må ikke overstige 40 x 23 cm i de andre retningene.

 • hvis instrumentet med koffert ikke overskrider målene på 55 x 40 x 23 cm og vekten på 10 kg, kan det tas med som håndbagasje
 • Eksempler på slike instrumenter er fioliner, bratsjer, fløyter, klarinetter, trompeter, ukuleler
 • Musikkinstrumentkofferten må måles i størrelseskassen for håndbagasje: bredde og dybde må passe, og høyden skal være mindre enn cirka 1,5 ganger den tillatte høyden
 • Det lille musikkinstrumentet er håndbagasjen din, og du kan ikke ta med flere kolli om bord
 • musikkinstrumentet må plasseres i bagasjerommet over setet
 • musikkinstrumenter som ikke er innenfor målene angitt ovenfor, og som ikke kan transporteres som innsjekket bagasje, kan transporteres på et sete etter kjøp av setet
 • Reservasjonen kan også foretas på internett: Angi EXST i feltet Fornavn og passasjerens etternavn i feltet Etternavn
 • av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke instrumenter som er tildelt sete i kabinen, plasseres ved nødutgangene og på første rad, og de må plasseres på et vindussete
 • instrumenter som er større enn en cello (dvs. kontrabass, harpe osv.) skal sjekkes inn med merket Limited Release.

Limited Release-merkinger

Skadet, skjør, uhåndterlig, utilstrekkelig pakket, sent innsjekket og overdimensjonert bagasje blir bare akseptert for transport med merkingen Limited Release (begrenset ansvar). Wizz Air har ikke erstatningsansvar for slike gjenstander.

Diplomatbagasje eller enhver form for bagasje med forseglet lås, må ledsages av et diplomatbud hele reisen, og må deklareres som diplomatbagasje. Diplomatisk bagasje må alltid fraktes som ikke-innsjekket bagasje, uansett størrelse, spesielle karakteristika og påkrevd spesialhåndteringsprosedyre. 

Hvis størrelsen eller andre egenskaper ved den diplomatiske bagasjen ikke tillater bæreren å ta den med om bord i flyet, kan den fraktes i bagasjerommet. Men den vil bli ansett som ikke-innsjekket bagasje, siden vi ikke kan ta på oss ansvaret for den. I dette tilfellet må budet være til stede under hele laste- og losseprosessen av diplomatbagasjen, ettersom budet er ansvarlig for den.

Om et litiumbatteri kan fraktes med fly avhenger av konfigurasjonen og enten wattime (wh)-klassifikasjonen (for oppladbare) eller litium-innholdet (LC) (for engangsbatterier).

Når du frakter elektroniske enheter (klokker, regnemaskiner, kameraer, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, videokameraer osv.) som inneholder litium eller litiumionceller eller batterier, må reservebatterier være individuelt beskyttet for å unngå kortslutning (ved plassering i original emballasje eller på annen måte med isolerende terminaler, for eksempel med limbånd over eksponerte terminaler, eller ved å plassere hvert batteri i en egen plastpose eller beskyttelsesveske) og kun fraktes i håndbagasjen. 

Ikke plasser reservebatterier i innsjekket bagasje!

I tillegg må hvert installerte batteri eller reservebatteri ikke ha mer enn følgende:

 • Batterier med litiummetall eller litiumlegering kan ikke inneholde mer enn 2 gram litium.
 • Batterier med litiumion kan ikke ha en wattime-klassifisering på mer enn 100 wh.

Litiumionbatterier som overstiger wattime-klassifiseringen på 100 wh, men ikke overstiger 160 wh, kan fraktes som reservebatterier eller i utstyr kun i håndbagasje etter godkjenning fra Wizz Air.

Ikke mer enn to (2) individuelt beskyttede reservebatterier med wattime-klassifisering mellom 100 og 160 W kan fraktes per person.

Vær oppmerksom på at et vanlig litiumionbatteri for bærbare datamaskiner har en kapasitet på omtrent 53 wh.

Kremasjonsaske kan bare tas med om bord hvis den er forsvarlig pakket i egnet beholder. Dødsattest og kremasjonspapirer må forevises på flyplassen. Kremasjonsaske kan bare fraktes som håndbagasje.

Skulle det uventede skje og bagasjen din blir borte, skadet eller forsinket, kan du rapportere dette ved ankomst.

 • gå til skranken for bagasjeutlevering eller tapt bagasje i transittområdet. Der kan vi hjelpe deg med å fylle ut et PIR-skjema (Property Irregularity Report) med det samme.
 • hvis du ikke leverer en rapport på ankomstflyplassen, kan vi ikke påta oss ansvar
 • hvis bagasjen ikke blir funnet innen 21 dager etter at den ble rapportert på ankomstflyplassen, er Wizz Air erstatningspliktig for tapet
 • vi kan ikke ta ansvar for bagasje som feilidentifiseres av en annen passasjer – alle kostnader er den involverte passasjerens ansvar

For at feilhåndtert bagasje skal kunne returneres til eieren så snart som mulig, må alle bagasjekolli merkes med passasjerens navn, initialer og adresse før innsjekking.

Innsjekket bagasje blir, så langt det er mulig, fraktet på samme fly som eieren. Av sikkerhets- eller driftsårsaker kan innsjekket bagasje fraktes på et annet fly. I disse tilfellene kan ikke Wizz Air være ansvarlig hvis bagasjen blir forsinket.

Skadet bagasje

Vi tar ansvar for skade på følgende måter:

 • hvis det var umulig å oppdage skade eller tyveri av bagasje ved ankomst, kan du rapportere dette på flyplassen innen sju dager etter ankomst
 • hvis bagasjen ikke ankommer med flyet ditt og leveres skadet eller med manglende artikler, kan du gi skriftlig rapport om dette innen 21 dager etter levering av bagasjen
 • hvis bagasjen var utilstrekkelig pakket, blir erstatningsansvaret redusert
 • rapporter skade på håndbagasje (inkludert klær) til kabinpersonalet eller før du forlater transittområdet

Sende inn krav og klager

Krav kan sendes skriftlig til Wizz Airs kravavdeling eller til forsikringsselskapet ditt hvis du legger inn kravet direkte.

For å hjelpe oss å behandle kravet ditt raskt, ber vi deg legge ved en kopi av kabinrapporten eller PIR-skjemaet som du fikk om bord eller på flyplassen da du rapporterte forsinkelsen, skaden eller tyveriet. Oppgi også kontaktinformasjon og kontoopplysninger for overføring av eventuell erstatning.

Relatert

Klager kan sendes til Wizz Airs kunderelasjonsavdeling ved åsende inn et klageskjema.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Fra 1. november vil alle passasjerer ha rett til å ta med én vederlagsfri håndbagasje hvor maksimalstørrelsen er 40 x 30 x 20 cm. Passasjerer som har kjøpt WIZZ Priority, vil kunne ta med en ekstra håndbagasje hvor maksimalstørrelsen er 55 x 40 x 23 cm. I tillegg introduserer Wizz Air en ny type innsjekket bagasje med en grense på 10 kg tillatt totalvekt, utenom de allerede tilgjengelig alternativene på 20 og 32 kg.Kjøp kan gjøres i samsvar med de nye håndbagasjereglene fra 10. oktober 2018 for reiser på eller etter 1. november.For kunder som reiser på eller etter 1. november 2018 og som har kjøpt billettene sine før 10. oktober uten WIZZ Priority, vil bookingen bli oppgradert med en gratis innsjekket bagasje på 10 kg. For kunder som allerede har kjøpt en innsjekket bagasje på 20 eller 32 kg, vil en WIZZ Priority-oppgradering bli lagt til bestillingen deres.

Kjøp kan gjøres i samsvar med de nye håndbagasjereglene fra 10. oktober 2018 for reiser på eller etter 1. november.For kunder som reiser på eller etter 1. november 2018 og som har kjøpt billettene sine før 10. oktober uten WIZZ Priority, vil bookingen bli oppgradert med en gratis innsjekket bagasje på 10 kg (må sjekkes inn ved innsjekkingsskranken). For kunder som allerede har kjøpt en innsjekket bagasje på 20 eller 32 kg, vil en WIZZ Priority-oppgradering bli lagt til bookingen deres (de kan ta med bagasjen til gaten).

Alle passasjerer har lov til å ta med én gratis håndbagasje på maks 40 x 30 x 20 cm om bord. I tillegg får passasjerer som kjøpte billetten sin før 10. oktober og som reiser 1. november eller etter 1. november, automatisk én gratis innsjekket bagasje på 10 kg lagt til i bestillingen, som må sjekkes inn på flyplassens innsjekkingsskranke. Kunder som allerede har bestilt bagasje på 20 kg eller 32 kg på internett, vil få WIZZ Priority, som gir muligheten til å ta med én ekstra håndbagasje på maks 55 x 40 x 23 cm inn i kabinen.

Ja, du kan ta med følgende artikler om bord gebyrfritt: en jakke eller et teppe, mobiltelefon, lesestoff til flygningen; tollfrie varer kjøpt på flyplassen; for barn under to år: mat for hele flygningenog en sammenleggbar barnevogn eller en liten babyseng; et par krykker for fysisk funksjonshemmede passasjerer.

Håndbagasjen vil bli plassert i lasterommet gratis og du kan hente den på bagasjebåndet på ankomstflyplassen.

Ja, hvis håndbagasjen din er nøyaktig eller mindre enn 40 x 30 x 20 cm og maks. 10 kg, kan du ta den med inn i kabinen uten å kjøpe WIZZ Priority. Håndbagasjen må få plass under setet foran deg.

For passasjerer uten WIZZ Priority og med en håndbagasje som overskrider 40 x 30 x 20 cm, vil et bagasjegebyr for overdimensjonert bagasje på 25 euro påløpe ved gaten . Dersom en håndbagasje ikke overskrider 55 x 40 x 23 cm, kan den tas med om bord, forutsatt at det er plass i bagasjehyllen over setene. I tilfeller hvor det ikke er plass, vil håndbagasjen bli fraktet til flyets lasterom. Passasjerer kan ta ut sine personlige artikler fra håndbagasje som må fraktes til flyets lasterom.

For passasjerer med en håndbagasje som overskrider 55 x 40 x 23 cm, vil et bagasjegebyr for overdimensjonert bagasje på 60 euro påløpe ved gaten. Håndbagasjen vil bli fraktet til flyets lasterom.

Ja, alle passasjer har rett til å ha med én gratis håndbagasje på opptil 40 x 30 x 20 cm om bord (f.eks. en dataveske, en håndveske eller en liten ryggsekk) under setet.

Hvis du trenger mer plass, kan du legge til innsjekket bagasje til bookingen ved å betale et bagasjegebyr. Du kan legge til opptil tre kolli med innsjekket bagasje på internett og ytterligere tre kolli på flyplassen.

Ja, den voksne som reiser med spedbarn, har rett til å ha med en gratis håndbagasje (40 x 30 x 20 cm).

Ja, I tilfeller hvor en passasjer kjøper WIZZ Priority (eller har rett på WIZZ Priority med WIZZ GO- eller WIZZ Plus-pakker) vil både gratis håndbagasje (opptil 40 x 30 x 20 cm) og annen håndbagasje (opptil 55 x 40 x 23 cm) tilbringe flyturen i kabinen. Dette gjelder i alle tilfeller, med mindre befordringen av passasjerer utføres under driftsmessig uvanlige omstendigheter.

Alle passasjerer har rett til å bringe ombord én gratis håndbagasje på opptil 40 x 30 x 20 cm, ett kolli hvor du kan oppbevare alle dine personlige eiendeler. Vi anbefaler at alle passasjerer tar ut det nødvendigste fra den innsjekkede bagasjen og tar det med inn i kabinen.

I tilfeller hvor WIZZ Priority-tjenesten er utsolgt, anbefaler vi passasjerer å kjøpe et av våre pakketilbud i løpet av bookingen, legge en innsjekket bagasje til bookingen eller pakke lett og kun ta med en mindre håndbagasje (maks. 40 x 30 x 20 cm). Ikke-prioriterte passasjerer vil fortsatt ha rett til å ta med én gratis håndbagasje på opptil 40 x 30 x 20 cm om bord.

Håndbagasjen skal bli plassert under setet foran deg, med mindre det fortsatt er plass i bagasjehyllen over deg etter at ombordstigning er fullført.

Du kan sjekke inn opptil seks kolli med bagasje.

Hvert kolli medfører et gebyr – opptil tre kolli kan kjøpes på internett, de gjenværende tre kan kjøpes på flyplassen til en høyere avgift. Hvis du har bestilt færre kolli under din første reservering, kan du legge til flere senere på nettet eller via Wizz Air-kundeservice.

Nei. Hvis du sjekker inn færre kolli enn du betalte for, blir ikke gebyret refundert.

Det er mulig å legge til bagasje i bestillingen din via nettstedet vårt og Wizz Air-kundeservice. Vær oppmerksom på at hvis du kjøper bagasje på flyplassen, kan det være nødvendig å betale et tilleggsgebyr til agenten på flyplassen, samt bagasjeavgiften. Du finner mer nøyaktig informasjon om de høyere prisene som benyttes av en agent, på flyplassen.

Grunnprisen vår inkluderer ikke innsjekket bagasje, men både WIZZ GO- og WIZZ Plus-billetter har innsjekket bagasje inkludert i prisen.

Det er dessverre ikke mulig å sjekke inn to forskjellige typer bagasje. Legg til enda et tungt kolli med innsjekket bagasje, i stedet for et lett kolli!

Nei, hver passasjer har rett til å ha med én gratis håndbagasje på opptil 40 x 30 x 20 cm om bord.

Hvis du kjøper WIZZ Priority-tjenesten (eller du har rett på WIZZ Priority med WIZZ Privilege Pass eller WIZZ GO- eller WIZZ Plus-pakker) har du rett på en gratis håndbagasje (40 x 30 x 20 cm) og en ekstra kolli (55 x 40 x 23 cm). Begge bagasjene vil garantert reise sammen med deg i kabinen (med mindre det ikke er mulig av driftsmessige grunner).

Vi anbefaler at alle passasjerer tar med seg det nødvendigste (f.eks. toalettartikler, pass og annen dokumentasjon) og verdifulle gjenstander som smykker, mobiltelefoner og fotoapparater om bord i flyet.

Datamaskiner og bærbare elektroniske enheter må du ta med deg inn i kabinen.

Passasjerer kan reise med én gratis håndbagasje (maks. 40 x 30 x 20 cm) som må tas inn i kabinen og plasseres under setet.

Hvis du kjøper WIZZ Priority-tjenesten (eller du har rett på WIZZ Priority med WIZZ Privilege Pass eller WIZZ GO- eller WIZZ Plus-pakker) har du rett på en gratis håndbagasje (40 x 30 x 20 cm) og en ekstra kolli (55 x 40 x 23 cm). Begge bagasjene vil garantert reise sammen med deg i kabinen, med mindre det ikke er mulig av driftsmessige grunner.

Vi anbefaler at alle passasjerer tar med seg det nødvendigste (f.eks. toalettartikler, pass og annen dokumentasjon) og verdifulle gjenstander som smykker, mobiltelefoner og fotoapparater om bord i flyet.

Hvis håndbagasjen din ble plassert i lasterommet og ble stjålet eller skadet, kan du rapportere dette til skranken for mistet bagasje / bagasjeutlevering etter ankomst. Vi kompenserer deg ikke for tapet av verdifulle gjenstander (gjenstander som er ekskludert fra lasterommet) som smykker og bærbare datamaskiner. Vi anbefaler deg å fjerne disse gjenstandene fra bagasjen før den plasseres i lasterommet.

Vi selger mat og drikke om bord, men hvis du vil ta med din egen mat, bør du ta den ut av bagasjen før bagasjen flyttes til lasterommet.

Væsker fraktet i håndbagasjen er underlagt følgende myndighetspålagte restriksjoner:

 • væsken må være i en beholder med et maksimalt volum på 100 ml
 • alle væskebeholdere må være tette og fraktes i en gjennomsiktig, gjenlukkbar 1 liters plastpose, som måler 20 x 20 cm.
 • Plastposen må fremvises separat ved sikkerhetskontrollen.

Du vil bli bedt om å kassere væsker som ikke oppfyller de ovennevnte kravene i flyplassens sikkerhetskontroll.

Vi anbefaler at alle passasjerer tar med seg det nødvendigste inn i kabinen (som toalettartikler og medisiner). Hvis du ikke kjøpte WIZZ Priority og sjekket inn bagasjen din, kan du ta ut personlige artikler og ta dem med deg inn i kabinen.

Når du frakter medisiner i flytende form, må du sjekke sikkerhetsreglene for å frakte væsker om bord. I tilfeller der du trenger å frakte nødvendige medisiner, for eksempel insulin, må du ha en legeattest som bekrefter at du trenger medisiner og fremlegge dette dokumentet i flyplassens sikkerhetskontroll hvis nødvendig.

Vær oppmerksom på at våre kabinansatte ikke kan hjelpe deg å oppbevare medisinen kjølig.

Dyr kan ikke reise med Wizz Air, med unntak av førerhunder som reiser med eiere som har de nødvendige dokumentene iht. regelverket i de landene som er involverte i frakten, og som samsvarer med vilkårene.

Terapidyr er ikke tillatt på Wizz Air-flygninger.

Du må informere oss om at du har planer om å frakte spesielle gjenstander når du booker, ved å ringe Wizz Air-kundeservice. Slike gjenstander kan kun fraktes med vår tillatelse.

Hvis du unnlater å rapportere om transport av spesielle gjenstander, kan vi nekte transport og/eller vi kan nekte å være ansvarlig for eventuelle tap, ødeleggelse, forsinkelse og skade på slike gjenstander.

Se listen over gjenstander som er ekskludert fra befordring i våre generelle vilkår for befordring (avsnitt 14.3)

Fyll ut en skademelding når du ankommer, før du forlater transittområdet. Reparer bagasjen din og få en kvittering. Vi dekker kostnaden på reparasjonen mot denne kvitteringen.

Hvis bagasjen ikke kan repareres, må du be om en skriftlig bekreftelse fra verkstedet som angir type og verdi for bagasjen. Du vil få et brev med instruksjoner når du rapporterer problemet på flyplassen. Følg disse nøye.

Gå til skranken for mistet bagasje / bagasjeutlevering mens du fremdeles er i transittområdet, og be om hjelp. Vår agent gir deg en rapport om forsinkelsen av bagasjen din, som kan brukes i forbindelse med eventuelle forsikrings- og erstatningskrav.

Sørg for at verdien av din bagasje er angitt i rapporten. Du vil få et referansenummer som du trenger for å identifisere saken i all korrespondanse du har med oss. Du vil få et brev med instruksjoner om hvordan du rapporterer problemet på flyplassen. Følg instruksjonene videre.

Kontakt hittegodskontorene både på avgangs- og ankomstflyplassene.

Ja, du kan ta dem med. Hvis du ikke kjøpte WIZZ Priority og sjekket inn bagasjen din, anbefaler vi at alle passasjerer tar med seg det nødvendigste fra håndbagasjen sin (som toalettartikler, medisiner, pass og annen dokumentasjon) og verdifulle gjenstander (som smykker, mobiltelefoner og fotoapparater) om bord i flyet.

Maksimumsmål på alle personlige artikler må samlet ikke overstige 40 x 30 x 18 cm.

Passasjerer kan reise med ett gratis stykke håndbagasje. Hvis håndbagasjen er mindre enn 40 x 30 x 18 cm, kan du ta den med inn i kabinen, men den må plasseres under setet.
Hvis du ikke kjøpte WIZZ Priority og sjekket inn håndbagasjen din, kan du ikke ta med en ekstra liten håndbagasje inn i kabinen. Vi anbefaler at alle passasjerer tar med seg det nødvendigste fra håndbagasjen sin (som toalettartikler, medisiner, pass og annen dokumentasjon) og verdifulle gjenstander (som smykker, mobiltelefoner og fotoapparater) om bord i flyet. Maksimumsmål på alle personlige artikler må samlet ikke overstige 40 x 30 x 18 cm.
Ja, men bare hvis du ikke kjøpte WIZZ Priority og håndbagasjen din overskrider 40 x 30 x 18 cm. Da må du sjekke den inn ved innsjekkingsskranken. Dette er gratis og du kan hente den på bagasjebåndet på ankomstflyplassen. Hvis håndbagasjen er mindre enn 40 x 30 x 18 cm, kan du ta den med inn i kabinen, men den må plasseres under setet.