Nettleseren din er veldig gammeldags
Vi støtter ikke denne versjonen av nettleseren din!
Du ser denne siden fordi vi har oppdaget en utdatert nettleser som ikke støttes. Vi anbefaler vi at du oppdaterer nettleseren din for å fortsette å bla gjennom wizzair.com og å ha den beste opplevelsen mens du blar gjennom.
Vi anbefaler disse:
Mozilla Firefox
Last ned gratis
Google Chrome
Last ned gratis

Informasjon og tjenester

Refundering og kompensasjon

Up to 2 weeks

Inntil to uker

[cancellation location=wizzairComCallCentre] AVBESTILLINGSGEBYR
Hvis du kansellerer reservasjonen tidligere enn den 14. dagen før avreise, trenger du kun å betaler avbestillingsgebyr for å motta en refusjon.

within 2 weeks

Innen to uker

[seat-protection location=wizzairComCallCentre] AVBESTILLINGSGEBYR + TJENESTER
Hvis du kansellerer innen 14 dager av flyavgangen, må du betale et høyere gebyr, og vi kan ikke refundere kostnaden for tjenestene som er kjøpt.

wizz-flex-icon

Forventer du endringer? Skaff deg WIZZ Flex

Med WIZZ Flex kan du endre datoen, tidspunktet og rutingen for flygningen din på nett et ubegrenset antall ganger.

Finn ut mer om WIZZ Flex

Trekkspill

Frem til 14 dager før flygningen

Avbestill reservasjonen frem til 14 dager før flygningen mot et avbestillingsgebyr på [cancellation location=wizzairComCallCentre] per passasjer per flygning, og motta så en refusjon. Det er ulike måter å kansellere reservasjonen på:

Innen 14 dager før flygningen

Avbestill reservasjonen innen 14 dager før flygningen og motta full refusjon etter at du har betalt gebyrene for andre tjenester og setebeskyttelsesgebyret på [seat-protection location=wizzairComCallCentre] per passasjer per flygning.

Du kan kansellere flygningen din med WIZZ Flex og be om refusjon av kjøpsprisen som kreditt til WIZZ-kontoen din inntil tre timer før tur-flygningens avgangstid: 

• På oversiktssiden for flygningen 

• Via Wizz Airs kundeservice  

• I skranken på flyplassen

Hvis du har kjøpt billett med Plus-pris eller har en reservasjon med WIZZ Flex, kan du be om refusjon av kjøpsprisen. Kjøpsprisen av reservasjonen refunderes til WIZZ-kontoen din som kreditt.

Vær oppmerksom på at kjøpsprisen for WIZZ Flex-tjenesten ikke refunderes til WIZZ-kontoen, og verdien trekkes fra den totale kjøpsprisen.

Les de fullstendige vilkårene og betingelsene for WIZZ Flex-tjenesten. 

Beløpet som refunderes til WIZZ-kontoen din, er tilgjengelig i 90 dager og skal brukes til kjøp av Wizz Air-flygninger og -tjenester.

Hvis det søkes om refusjon til en WIZZ-konto, kanselleres og ugyldiggjøres alle flygninger og passasjerer som er inkludert i bestillingen.

I tilfeller der reservasjonen inkluderer kjøp av WIZZ Discount Club- eller Privilege Pass-medlemskap, refunderes ikke prisen for medlemskapet når flygningen kanselleres, men holdes gyldig i samsvar med vilkårene og betingelsene.

Hvis en flygning blir forsinket eller kansellert, har du følgende muligheter i henhold til våre generelle vilkår for befordring,med unntak av om det allerede er gitt i henhold til forskriften (EF) nr. 261/2004 («Forskriften»), som fastsetter felles regler for kompensasjon og assistanse tilpassasjerer dersom de blir nektet ombordstigning, og dersom flygningen blir kansellert eller flygningen er vesentligforsinket.

 1. Vi ombooker deg til en annen WizzAir-flygning på samme eller – hvis nødvendig – en lignende flygningsrute så rasktsom mulig, avhengig av tilgjengelige seter.
 2. Vi refunderer hele billettprisen for den kansellerte flygningen, inkludert returreisen hvis det er relevant.
 3. Vi krediterer hele prisen for den kansellerte flygningen, pluss 20 % av prisen for den kansellerte flygningen (og for returreisen hvis det er relevant), til Wizz-kontoen din. Denne kreditten kan brukes på alle Wizz Air-flygninger.

I tillegg til de ovennevnte alternativene gir vi deg to telefonsamtaler (alternativt kan du velge teleks, faks eller e-post) gratis, eller, der det ikke er mulig for Wizz Air å tilby deg disse mulighetene, refunderer vi kostnadene som oppstår i forbindelse med slik kommunikasjon.

Hvis flyet blir omdirigert, og avreisetidspunktet for den nye flygningen er dagen etter at den kansellerte flygningen var planlagt, kan du bestille hotellrom og transport mellom flyplassen og overnattingsstedet gratis. Der det ikke er mulig for Wizz Air å tilby slike tjenester, vil vi refundere kostnadene for måltider, hotellopphold og transporten mellom flyplassen og overnattingsstedet.

Vær oppmerksom på at refusjonen av kostnadene for assistanse som er angitt ovenfor, gjelder opp til et rimelig beløp, og kvitteringer må fremlegges.

I tillegg utbetaler Wizz Air en kompensasjon i henhold til artikkel 7 i forordningen:

Beløp

Avstand

Merknad

EUR 250

1500 km eller mindre

Hvis du blir tilbudt en ny flygning og ankomsttidspunktet ikke overskrider det planlagte ankomsttidspunktet for den bestilte flygningen med mer enn to timer, reduseres dette beløpet med 50 %.

EUR 400

Mellom 1500 og 3500 km

Hvis du blir tilbudt en ny flygning og ankomsttidspunktet ikke overskrider det planlagte ankomsttidspunktet for den bestilte flygningen med mer enn tre timer, reduseres dette beløpet med 50 %.

EUR 600

Over 3500 km

Hvis du blir tilbudt en ny flygning og ankomsttidspunktet ikke overskrider det planlagte ankomsttidspunktet for den bestilte flygningen med mer enn fire timer, reduseres dette beløpet med 50 %.

Kompensasjonen ovenfor blir ikke utbetalt hvis du blir informert om kanselleringen:

 • to uker før planlagt avreisetidspunkt,
 • mellom to uker og syv dager før planlagt avreisetidspunkt, og du blir tilbudt en alternativ Wizz Air-flygning som har et avreisetidspunkt som ikke er mer enn to timer før planlagt avreisetidspunkt, og har et ankomsttidspunkt som er mindre enn fire timer etter planlagt ankomsttidspunkt,
 • mindre enn syv dager før planlagt avreisetidspunkt, og du blir tilbudt en alternativ Wizz Air-flygning som har et avreisetidspunkt som ikke er mer enn én time før planlagt avreisetidspunkt, og har et ankomsttidspunkt som er mindre enn to timer etter planlagt ankomsttidspunkt.

Vær oppmerksom på at vi ikke er forpliktet til å betale kompensasjon hvis kanselleringen er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter, som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak hadde blitt iverksatt.

Ekstraordinære omstendigheter refererer til, men er ikke begrenset til, følgende årsaker: flygekontroll, værforhold, streik (bortsett fra streik utført av Wizz Air-ansatte), terroristvarsel eller sikkerhetsårsaker, lukking av flyplass eller rullebane, innenrikspolitiske uroligheter, naturkatastrofer, flysikkerhetsårsaker.

Hvert tilfelle blir vurdert individuelt for å avgjøre om det er uunngåelige ekstraordinære omstendigheter.

Hvis du har klager relatert til oppfyllelse av rettighetene dine i henhold til forskriften, kan du ta kontakt med det nasjonale klageorganet for avreisestedet ditt (http://apr.europa.eu).

Hvis en flygning er forsinket, har du følgende muligheter i henhold til forskrift (EF) nr. 261/2004 (Forskriften), som fastsetter felles regler om kompensasjon og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flygning.

AVSTAND

FORSINKELSENS VARIGHET

ASSISTANSE TILBUDT PER BETALENDE PASSASJER

1500 km eller mindre

to timer eller mer

 • forfriskninger og mat til en verdi som står i forhold til forsinkelsen
 • to telefonsamtaler eller teleks- eller faksmeldinger eller e-poster (der det ikke er mulig for Wizz Air å tilby deg disse mulighetene, refunderer vi slike kostnader opp til et rimelig beløp, såfremt kvitteringer fremlegges)

1500–3500 km

tre timer eller mer

3500 km eller mer

fire timer eller mer

Hvis flyet ditt er forsinket med minst fem timer, kan du velge mellom følgende alternativer (i tillegg til den tidligere nevnte assistansen):

 • Vi kansellerer reservasjonen og refunderer hele billettprisen for den kansellerte flygningen til den prisen den ble kjøpt for, for den delen av reisen som ikke er utført og for den delen som allerede er utført, hvis flygningen ikke lenger har noe formål i forhold til de opprinnelige reiseplanene dine, og, hvis det er relevant (f.eks. ved flyforbindelser)
 • Vi ombooker deg til en returflygning drevet av Wizz Air eller et annet flyselskap, til det opprinnelige avreisepunktet ditt under sammenlignbare reisebetingelser, avhengig av tilgjengelige seter. Hvis du vil ha informasjon om alternative flygninger og/eller transport på land, kan du ta kontakt med flyplassens informasjonsskranke.
 • Vi kansellerer reservasjonen din og krediterer hele prisen for den aktuelle flygningen pluss 20 % av den betalte prisen, til Wizz-kontoen din. Du kan bruke denne kreditten med alle Wizz Air-flygninger.

Hvis avreisetidspunktet for det forsinkede flyet er dagen etter den planlagte avreisedagen på grunn av den lange forsinkelsen, sørger vi for gratis hotellopphold og transport mellom flyplassen og hotellet. Der det ikke er mulig for Wizz Air å tilby slike tjenester, refunderer vi kostnadene for hotellopphold og transport mellom flyplassen og hotellet opptil et rimelig beløp, såfremt kvitteringer fremlegges.

Passasjerer som har en flygning som er forsinket med mer enn 3 timer ved ankomst, har rett til kompensasjon i henhold til artikkel 7 i Forskriften, med mindre forsinkelsen ble forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått, selv om alle rimelige tiltak hadde blitt satt i verk.

Hvis du har klager relatert til oppfyllelse av rettighetene dine i henhold til Forskriften, kan du ta kontakt med det nasjonale klageorganet for avreisestedet ditt (http://apr.europa.eu).

Hvis du blir nektet ombordstigning, har du følgende muligheter i henhold til Europaparlamentets og Europarådets forskrift (EF) nr. 261/2004, datert 11. februar 2004, som fastsetter felles regler om kompensasjon og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flygning.

Hvis du gir fra deg reservasjonen din frivillig i bytte mot fordeler, kan du velge mellom følgende alternativer (i tillegg til fordelene som Wizz Air har samtykket til):

 1. a) Bli ombooket til en flygning drevet av Wizz Air eller et annet flyselskap til reisemålet ditt under sammenlignbare reisebetingelser, avhengig av tilgjengelige seter.
 2. b) Få refundert hele billettprisen for den kansellerte flygningen til prisen den ble kjøpt for, for delen(e) av reisen som ikke er utført og for delen(e) som allerede er utført hvis flygningen ikke lenger har noe formål i forhold til de opprinnelige reiseplanene dine, og, hvis det er relevant (f.eks. ved flyforbindelser), bli ombooket til en returflygning drevet av Wizz Air eller et annet flyselskap til det opprinnelige avreisepunktet ditt så snart som mulig og under sammenlignbare reisebetingelser, avhengig av tilgjengelige seter.
 3. c) Motta kreditt for hele prisen av de relevante strekningene, pluss 20 % av den betalte billettprisen. Du kan bruke denne kreditten med alle Wizz Air-flygninger.

Hvis det ikke var tilstrekkelig mange frivillige, og Wizz Air nektet deg å stige om bord i flyet mot din vilje og uten at noen andre grunner ble oppgitt, vil du bli assistert, i tillegg til det som er nevnt ovenfor, i samsvar med følgende:

 1. a) Vi tilbyr kuponger for forfriskninger/mat til en verdi som tilsvarer ventetiden.
 2. b) Vi tilbyr to telefonsamtaler, teleks- eller faksmeldinger eller e-poster gratis, eller, der Wizz Air ikke kan gi deg disse mulighetene, refunderer vi kostnadene for slik kommunikasjon.
 3. c) Hvis flyet blir omdirigert og avreisetidspunktet for den nye flygningen er dagen etter at den kansellerte flygningen var planlagt, kan du bestille hotellrom og transport mellom flyplassen og hotellet gratis. Der det ikke er mulig for Wizz Air å tilby slike tjenester, refunderer vi kostnadene for mat, hotellopphold og transport mellom flyplassen og hotellet.

Refusjonen av kostnadene for assistansen som er angitt i avsnitt b) og c), gjelder opp til et rimelig beløp og kvitteringer må fremlegges.

I tillegg utbetaler Wizz Air en kompensasjon i henhold til artikkel 7 i Forskriften:

Beløp

Avstand

Merknad

250 EUR

1500 km eller mindre

Hvis du blir tilbudt en ny flygning og ankomsttidspunktet ikke overskrider det planlagte ankomsttidspunktet for den bestilte flygningen med mer enn to timer, reduseres dette beløpet med 50 %

400 EUR

mellom 1500 og 3500 km

Hvis du blir tilbudt en ny flygning og ankomsttidspunktet ikke overskrider det planlagte ankomsttidspunktet for den bestilte flygningen med mer enn tre timer, reduseres dette beløpet med 50 %

600 EUR

over 3500 km

Hvis du blir tilbudt en ny flygning og ankomsttidspunktet ikke overskrider det planlagte ankomsttidspunktet for den bestilte flygningen med mer enn fire timer, reduseres dette beløpet med 50 %

Hvis du har klager relatert til oppfyllelse av rettighetene dine i henhold til Forskriften, kan du ta kontakt med det nasjonale klageorganet for avreisestedet ditt (http://apr.europa.eu).

Hvis du har krav på kompensasjon under forordning (EF) nr. 261/2004, kan du sende inn påstanden din via det elektroniske klageskjemaet.

Andre passasjerer kan sende inn krav om kompensasjon på dine vegne, hvis du og den andre passasjeren var begge med i den samme bookingen for den gjeldende flygningen. I slike tilfeller må du eller passasjeren(e) som krever kompensasjon oppgi bevis om autorisasjon du har gitt.

Vi svarer på kravet innen 30 dager.

Krav fra en tredjepart

Vi behandler ikke eventuelle krav sendt inn av andre tredjeparter, med mindre du eller passasjeren(e) i bookingen tidligere har sendt inn et krav direkte til oss.

For å unngå tvil, har ikke vilkårene i forrige avsnitt som mål å begrense din rett, eller forby deg fra å konsultere med juridiske rådgivere før du sender inn krav direkte til oss.

Hvis et krav er sendt til oss fra en tredjepart på dine vegne (forutsatt at du allerede har sendt inn et krav til oss direkte), er tredjeparten påkrevd å fremvise passende og riktig dokumentasjon som beviser at de er juridisk autorisert til å representere deg.

All kompensasjon utbetalt til en tredjepart som handler på dine vegne blir ansett som en fullstendig betaling av kompensasjon, og ingen ytterligere kompensasjon kan utbetales for samme flygning, ettersom vi ikke er ansvarlige for en ny utbetaling eller noen debatt mellom deg og tredjeparten.

Overdragelse

Du har rett til å overdra kravet ditt til en tredjepart. Når du overdrar kreveretten din, «selger» du retten din til å motta enhver utbetaling av kompensasjon fra oss til tredjeparten, og etter inngåelse av overdrag har tredjeparten rett til å motta kompensasjonen istedenfor deg. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom vilkårene og betingelsene i kontrakten du har med din tredjepart angående kravet ditt.

Vi har kun rett til å håndtere krav som har blitt overdratt hvis følgende betingelser er oppfylt:

 • Vi mottar et skriftlig varsel om overdragelsen, signert av deg, hvor følgende er inkludert:

oReservasjonsnummeret ditt

oGrunnlaget for kravet

oDato for flygningen og rutenummer

eller

 • Den originale eller en sertifisert kopi av den behørig utførte overdragelseskontrakten er vedlagt kravet.

Administrasjonsgebyr for overdragelse

Håndtering av tilordnede krav vil generere ekstrakostnader for oss. Ifølge den ungarske sivilloven §* 6:200, skal slike kostnader dekkes av deg og tredjeparten som du overdro kravet ditt til.

Hvis kompensasjon for det tilordnede kravet skal tilbakebetales, trekker vi ifra administrasjonsgebyret for overdragelse fra kompensasjonssummen for å dekke kostnader nevnt ovenfor.

Beløpet for administrasjonsgebyret for overdragelse er EUR 50. Det er også oppført i Alle tjenester og avgifter.

Passende og riktig dokumentasjon for representasjon eller overdragelse

Hvis du er representert av en tredjepart eller du overdro kravet ditt, skal, i henhold til den ungarske sivilprosessloven §* 325, alle dokumenter som sendes til oss være i form av et privat dokument med full beviskraft. Dette dokumentet må oppfylle følgende krav:

a)det ble skrevet og signert av utstederen i manuskript, eller –

for å forklare ytterligere: Du skriver dokumentet for hånd og det inneholder signaturen din.

b)det ble signert av to vitner som bekrefter at personen navngitt deri signerte dokumentet, hvis ikke skrevet delvis eller som helhet av personen selv under deres påsyn eller har erklært signaturen som sin egen. I tillegg skal navn og bostedsadresse – eller vanlig bosted i fravær fra dette – for begge vitnene bli indikert på lovlig vis på dokumentet; – eller

for å forklare ytterligere: Hvis dokumentene ikke er skrevet av deg, må to andre personer signere dokumentet som vitner, og angi adressene sine.

c)signaturen eller initialene til undertegnede av dokumentet skal være sertifisert på dokumentet av en dommer eller notarius publicus, eller

for å forklare ytterligere: Dokumentet er attestert. Det betyr at en notar bekrefter at signaturen på dokumentet tilhører deg.

d)*en advokat eller en juridisk rådgiver tilknyttet en advokatforening bistår et dokument – behørig signert – for å bekrefte at dokumentet har blitt transkribert av andre og ble signert av undertegnede under påsyn, eller at undertegnede erklærte signaturen som sin egen; – eller

for å forklare ytterligere: Dokumentet må være kontrasignert av en advokat og deg [hvis dokumentet ble skrevet av advokaten].

e) det elektroniske dokumentet er fullført med undertegnedes sertifiserte, elektroniske signatur eller avanserte elektroniske signatur basert på et kvalifisert sertifikat eller stempel, inkludert – der så forutsatt av lov – et tidsstempel,

for å forklare ytterligere: Det elektroniske dokumentet ble opprettet med en sertifisert enhet som identifiserer deg, og som gir deg et kvalifisert sertifikat eller et stempel på dokumentet

*De generelle vilkårene for befordring godtas av deg under bestillingen, og kontrakten mellom deg og oss, er under ungarsk lov, og dette tilsvarer at ungarsk lov styrer vårt kontraktsforhold.

Ved dødsfall i nær familie (mor, far, hustru, ektemann, samboer, søster, bror, besteforelder, barn, barnebarn) frem til 30 dager før avreisedatoen kan du be om refusjon ved å sende et krav. Du må fremlegge dødsattest innen 7 dager etter sending av kravskjemaet.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Fyll ut kravskjemaet og pass på at du velger riktig kategori.

Du mottar en unik ID – henvis alltid til denne. Vi skal gjøre vårt beste for å behandle forespørselen din så snart som mulig. Du vil helt sikkert få svar fra oss innen 30 dager.

I tilfelle tider for flygningen endres eller flygningen kanselleres av Wizz Air før planlagt avgang, informerer vi deg om slike endringer og alternativene i forbindelse med dem via e-post til adressen du oppga når du reserverte. I slike tilfeller kan du velge blant følgende:

 • Logg på WIZZ-profilen, og ombook reisen gratis på en annen flygning drevet av Wizz Air på samme eller, hvis nødvendig, en sammenlignbar rute, avhengig av tilgjengeligheten av seter. Hvis du ikke er fornøyd med de tilgjengelige flygningene, tilbyr vi deg refusjonsalternativer i prosessen for ombooking på nettet.
 • Logg på WIZZ-profilen, og be om kreditt for hele betalingsbeløpet for kansellert eller endretflygning, pluss 20 % av prisen du betalte for den kansellerte eller endrede flygningen (og returen hvis aktuelt), til WIZZ-kontoen din. Slik reisekreditt kan brukes til kjøp av alle WIZZ-flygninger eller til å legge til tjenester for eksisterende reservasjoner.
 • Be om refusjon av den totale prisen betalt for kansellert eller endret flygning, inkludert, hvis aktuelt, returen. Du finner alle detaljene om forespørsel om refusjon i e-postvarselet som ble sendt til adressen du oppga, når du reserverte.