Informacje i usługi

WIZZ Flex

Flight change

ZMIANA LOTU ONLINE BEZ OPŁATY ZA ZMIANĘ LOTU


 

Refund to wizz account

ZWROT NA KONTO WIZZ W PRZYPADKU ANULOWANIA REZERWACJI