Informacje i usługi

Elastyczny towarzysz podróży

anonymous_icon1

ELASTYCZNOŚĆ

Dodaj do 9 pasażerów bez nazwisk podczas rezerwacji.

anonymous_icon2

DO 3 GODZIN PRZED WYLOTEM

Dokończ rezerwację, dodając nazwiska przed odprawą.

 

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Usługa jest niedostępna w przypadku rezerwacji grupowych,  niemowląt oraz pasażerów wymagających specjalnej pomocy. Jeśli podróżujesz z niemowlęciem, musisz podać jego nazwisko podczas rezerwacji. 

 

Ta usługa jest dostępna tylko przed ukończeniem rezerwacji. Jeśli po ukończeniu rezerwacji chcesz zmienić nazwiska osób towarzyszących, nie możesz wybrać usługi Elastyczny towarzysz podróży, tylko musisz podać nazwiska nowych towarzyszy i zapłacić opłatę za zmianę nazwiska.

 

 

Nie, rezerwacja musi zawierać co najmniej jedno nazwisko.

Nie, aby możliwe było dokonanie odprawy na lot, trzeba podać nazwiska wszystkich pasażerów.

 

Odprawę należy ukończyć najpóźniej do 3 godzin przed rozkładową godziną odlotu.

Jeśli do czasu odprawy online nie zostaną podane nazwiska wszystkich pasażerów objętych usługą Elastyczny towarzysz podróży, uznamy to dokonane przez Ciebie odwołanie rezerwacji dla tych pasażerów i zastosujemy warunki Ogólnych warunków przewozu. 

Jeśli masz wybraną taryfę Plus i chcesz się odprawić na lotnisku, musisz podać online nazwiska pasażerów objętych usługą Elastyczny towarzysz podróży, otwierając rezerwację nie później niż na trzy godziny przed planowaną godziną odlotu. Jeśli nie podasz na czas brakujących nazwisk, uznamy, że rezerwacja została przez Ciebie anulowana.

Przykład: rezerwacja obejmująca pięć osób (dwa nazwiska podane podczas rezerwacji, trzech pasażerów dodanych w ramach usługi Elastyczny towarzysz podróży) – jeśli nie podasz w terminie nazwiska jednego z pasażerów objętych usługą Elastyczny towarzysz podróży, uznamy, że rezerwację dla jednego z pasażerów została anulowana i postąpimy zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu.

Za rezerwację możesz zapłacić kartą kredytową lub środkami z konta WIZZ. Za rezerwacje obejmujące usługę Elastyczny towarzysz podróży nie można zapłacić przelewem bankowym.

 

Po wprowadzeniu nazwisk pasażerów objętych usługą Elastyczny towarzysz podróży, możesz zmienić dowolne z nich, uiszczając opłatę za zmianę nazwiska.

Tak, możesz odprawić się na lotnisku, ale tylko wtedy, gdy nazwiska pasażerów objętych usługą Elastyczny towarzysz podróży zostały podane online na co najmniej 3 godziny przed rozkładową godziną odlotu.

W przeciwnym razie uznamy, że rezerwacja dla pasażera objętego usługą Elastyczny towarzysz podróży, którego nazwiska nie podano, została przez Ciebie anulowana.

 

Jeśli nie podasz nazwiska w określonym terminie, uznamy, że rezerwacja dla towarzysza podróży, którego nazwisko nie zostało podane, została anulowana przez Ciebie i będziemy postępować zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu. Jeśli pojawisz się na lotnisku z towarzyszem podróży, którego nazwisko nie zostało podane, ta osoba nie będzie mogła podróżować.

 

Usługa odprawy na lotnisku jest niedostępna, jeśli rezerwacja obejmuje usługę Elastyczny towarzysz podróży, chyba że wybrano taryfę Plus.

Należy pamiętać, że nawet w przypadku wybrania taryfy Plus, możliwość dokonania odprawy na lotnisku wymaga podania online nazwisk pasażerów objętych usługą Elastyczny towarzysz podróży nie później niż na 3 godziny przed rozkładową godziną odlotu.