Informacje i usługi

Zmiana rezerwacji

ZMIANA LOTU

Zmień datę, godzinę i trasę

ZMIANA PASAŻERA

Zmień dane pasażerów objętych rezerwacją
 

ZMIANA USŁUGI

Zmień lub wykup usługi dodatkowe nawet po odprawieniu się online.

Listy rozwijane

Zmiany w rezerwacji muszą zostać dokonane do 3 godzin przed rozkładową godziną odlotu. Zmiana zostanie uznana za zakończoną po otrzymaniu płatności (w stosownych przypadkach). Pamiętaj, że możliwa jest tylko płatność kartą kredytową.

Możliwe są następujące modyfikacje:

a. W przypadku rezerwacji lotu w jedną stronę:

i. Data, godzina i trasa zarezerwowanego lotu mogą zostać zmienione najpóźniej 3 godziny przed rozkładową godziną odlotu. (Zmiany należy dokonać najpóźniej 3 godziny przed rozkładową godziną odlotu.)

b. W przypadku rezerwacji lotu w obie strony:

i. Jeżeli rezerwacja obejmuje lot w obie strony, zmiana trasy musi obejmować oba loty (zarówno lot do miejsca docelowego, jak i lot powrotny). Lotnisko wylotu do miejsca docelowego nie może się różnić od lotniska docelowego lotu powrotnego, podobnie jak lotnisko docelowe lotu do miejsca docelowego nie może się różnić od lotniska wylotu lotu powrotnego. (Np. rezerwacja na loty na trasie Budapeszt – Londyn Luton – Budapeszt może zostać zmieniona na loty na trasie Warszawa – Barcelona – Warszawa, ale nie na loty na trasie Budapeszt – Londyn Luton – Warszawa.)

ii. Jeśli pierwszy lot już się rozpoczął, można zmienić tylko datę i godzinę lotu powrotnego.

c. Proces zmiany rezerwacji, które obejmują więcej niż jednego pasażera (nie dotyczy rezerwacji grupowych, 2-10 osób)

 1. Aby zmienić lot, zaloguj się na swoje konto Wizz
 2. Wybierz rezerwację, którą chcesz zmienić
 3. Wybierz pasażerów, dla których zmiany będą miały zastosowanie (w przypadku, gdy chcesz wprowadzić takie same zmiany dla wszystkich pasażerów, możesz zaznaczyć wszystkich pasażerów w ramach tego samego procesu)
 4. Podaj szczegóły (datę, godzinę i trasę) nowego lotu (lotów), na który chcesz zamienić pierwotny lot (loty).
 5. Potwierdź zmianę i zapłać różnicę w cenie biletu oraz opłaty za zmianę lotu (w stosownych przypadkach)
 6. W przypadku, gdy pierwotna rezerwacja została w całości lub w części opłacona kuponem WIZZ, zmiany rezerwacji są możliwe tylko dla wszystkich pasażerów i wszystkich lotów jednocześnie.

Opłaty mające zastosowanie w przypadku zmiany lotu

1. Różnica w cenie biletu: to różnica między ceną biletu na oryginalny i nowy lot (z uwzględnieniem wszystkich rodzajów taryf, takich jak Basic, WIZZ GO i WIZZ Plus)

 • Jeżeli cena biletu na nowy lot jest wyższa od ceny pierwotnego biletu, należy uiścić różnicę w cenie biletu.
 • Jeżeli cena nowego biletu jest niższa od ceny pierwotnego biletu, pasażerowie nie ponoszą dodatkowych opłat, ale różnica w cenie biletu nie zostanie zwrócona.
 • Jeżeli ceny pierwotnego i nowego biletu są takie same, pasażer nie musi płacić różnicy w cenie biletu.

2. Opłata za zmianę lotu

Opłata za zmianę lotu obowiązuje za pasażera za lot, w zależności od liczby dni pozostających do odlotu. Dodatkowo należy pokryć różnicę w cenie biletu.

 • Jeżeli do odlotu pozostało ponad 30 dni: 40 euro za pasażera za lot
 • Jeżeli do odlotu pozostało 7 – 30 dni: 45 euro za pasażera za lot
 • Jeżeli do odlotu pozostało mniej niż 7 dni: 50 euro za pasażera za lot

Pasażerowie, którzy zakupili WIZZ Flex podczas rezerwacji pierwotnego lotu, mogą zmienić swój lot bez uiszczania opłaty za zmianę lotu.

3.Zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club

Na należną kwotę składają się różnice pomiędzy standardową ceną biletu i ceną biletu w ramach członkostwa w WIZZ Discount Club, a także standardową opłatą za bagaż i opłatą za bagaż w ramach członkostwa w WIZZ Discount Club. Opłata ma zastosowanie do pasażerów, którzy nie podróżują z członkiem WIZZ Discount Club po zmianie lotu, w związku z czym utracili oni korzyści wynikające z członkostwa w WIZZ Discount Club.

 • Po zmianie lotu pasażerowie muszą dokonać odprawy na nowy lot i uzyskać nową kartę pokładową.
 • Usługi zakupione od podmiotów zewnętrznych podczas rezerwacji pierwotnego lotu (np. ubezpieczenie, transfer lotniskowy) nie są automatycznie zmieniane podczas procesu zmiany lotu. Aby zmienić te usługi, prosimy o kontakt z dostawcą danej usługi.

W przypadku zlecenia zmiany lotu przez telecentrum Wizz Airzostanie również pobrana opłata za transakcję realizowaną przez telecentrum.

Nie ma możliwości dodania dodatkowych dorosłych pasażerów do istniejącej rezerwacji; należy utworzyć nową rezerwację.

Możesz dodać do istniejącej rezerwacji niemowlę lub dziecko tylko za pośrednictwem telecentrum Wizz Air. W tym przypadku opłata za transakcję realizowaną przez telecentrum nie zostanie pobrana.