Twoja przeglądarka jest przestarzała.
Nie obsługujemy tej wersji Twojej przeglądarki!
Widzisz tę stronę, ponieważ wykryliśmy nieaktualną lub nieobsługiwaną przeglądarkę. Aby kontynuować przeglądanie strony wizzair.com i korzystać z pełni możliwości podczas przeglądania, zalecamy aktualizację przeglądarki.
Polecamy poniższe przeglądarki:
Mozilla Firefox
Pobierz bezpłatnie
Google Chrome
Pobierz bezpłatnie

Informacje i usługi

Zmiana rezerwacji

Have a break and travel

ZMIANA LOTU

Zmień datę, godzinę i trasę

billing_as_company

ZMIANA PASAŻERA

Zmień dane pasażerów objętych rezerwacją
 

seat_allocation_assigned

ZMIANA USŁUGI

Zmień lub wykup usługi dodatkowe nawet po odprawieniu się online.

Listy rozwijane

Zmiany w rezerwacji muszą zostać dokonane do 3 godzin przed rozkładową godziną odlotu. Zmiana zostanie uznana za zakończoną po otrzymaniu płatności (w stosownych przypadkach). Pamiętaj, że możliwa jest tylko płatność kartą kredytową.

Możliwe są następujące modyfikacje:

a. W przypadku rezerwacji lotu w jedną stronę:

i. Data, godzina i trasa zarezerwowanego lotu mogą zostać zmienione maksymalnie 3 godziny przed rozkładową godziną odlotu. (Zmiany należy dokonać najpóźniej 3 godziny przed rozkładową godziną odlotu.)

b. W przypadku rezerwacji lotu w obie strony:

i. Jeżeli rezerwacja obejmuje lot w obie strony, zmiana trasy musi obejmować oba loty (zarówno lot do miejsca docelowego, jak i lot powrotny). Lotnisko wylotu do miejsca docelowego nie może się różnić od lotniska docelowego lotu powrotnego, podobnie jak lotnisko docelowe lotu do miejsca docelowego nie może się różnić od lotniska wylotu lotu powrotnego. (Np. rezerwacja na loty na trasie Budapeszt – Londyn Luton – Budapeszt może zostać zmieniona na loty na trasie Warszawa – Barcelona – Warszawa, ale nie na loty na trasie Budapeszt – Londyn Luton – Warszawa.)

ii. Jeśli pierwszy lot już się rozpoczął, można zmienić tylko datę i godzinę lotu powrotnego.

c. Proces zmiany rezerwacji, które obejmują więcej niż jednego pasażera (nie dotyczy rezerwacji grupowych, 2-10 osób)

 1. Aby zmienić lot, zaloguj się na swoje konto Wizz
 2. Wybierz rezerwację, którą chcesz zmienić
 3. Wybierz pasażerów, dla których zmiany będą miały zastosowanie (w przypadku, gdy chcesz wprowadzić takie same zmiany dla wszystkich pasażerów, możesz zaznaczyć wszystkich pasażerów w ramach tego samego procesu)
 4. Podaj szczegóły (datę, godzinę i trasę) nowego lotu (lotów), na który chcesz zamienić pierwotny lot (loty).
 5. Potwierdź zmianę i zapłać różnicę w cenie biletu oraz opłaty za zmianę lotu (w stosownych przypadkach)
 6. W przypadku gdy pierwotna rezerwacja została w całości lub w części opłacona kuponem WIZZ, anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko dla wszystkich pasażerów i wszystkich lotów jednocześnie.

Płatności mające zastosowanie w przypadku zmiany lotu

1. Różnica w cenie biletu: jest róznica miedzy cena biletu na oryginalny i nowy lot (z uwzglednieniem wszystkich rodzajów taryf, takich jak Basic, WIZZ GO i WIZZ Plus)

 • Jezeli cena biletu na nowy lot jest wyzsza od ceny pierwotnego biletu, nalezy uiscic róznice w cenie biletu.
 • Jezeli cena nowego biletu jest nizsza od ceny pierwotnego biletu, pasazerowie nie ponosza dodatkowych oplat, ale róznica w cenie biletu nie zostanie zwrócona.
 • Jezeli ceny pierwotnego i nowego biletu są takie same, pasazer nie musi placic róznicy w cenie biletu.

2. Opłata za zmianę lotu

Opłata za zmianę lotu obowiązuje za pasażera za lot, w zależności od liczby dni pozostających do odlotu. Dodatkowo należy pokryć różnicę w cenie biletu.

 • Jeżeli do odlotu pozostało ponad 30 dni: 30 euro za pasażera za lot
 • Jeżeli do odlotu pozostało od 7 do 30 dni: 35 euro za pasażera za lot
 • Jeżeli do odlotu pozostało mniej niż 7 dni: 40€ za pasażera za lot

Pasażerowie, którzy zakupili WIZZ Flex podczas rezerwacji pierwotnego lotu, mogą zmienić swój lot bez uiszczania opłaty za zmianę lotu.

3.Zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club

Na należną kwotę składają się różnice pomiędzy standardową ceną biletu i ceną biletu w ramach członkostwa w WIZZ Discount Club, a także standardową opłatą za bagaż i opłatą za bagaż w ramach członkostwa w WIZZ Discount Club. Opłata ma zastosowanie do pasażerów, którzy nie podróżują z członkiem WIZZ Discount Club po zmianie lotu, w związku z czym utracili oni korzyści wynikające z członkostwa w WIZZ Discount Club.

 • Po zmianie lotu pasażerowie muszą dokonać odprawy na nowy lot i uzyskać nową kartę pokładową.
 • Usługi zakupione od podmiotów zewnętrznych podczas rezerwacji pierwotnego lotu (np. ubezpieczenie, transfer lotniskowy) nie są automatycznie zmieniane podczas procesu zmiany lotu. Aby zmienić te usługi, prosimy o kontakt z dostawcą danej usługi.

W przypadku zlecenia zmiany lotu przez telecentrum Wizz Air zostanie równiez pobrana oplata za transakcje realizowana przez telecentrum.

Nie ma możliwości dodania dodatkowych dorosłych pasażerów do istniejącej rezerwacji; należy utworzyć nową rezerwację.

Możesz dodać do istniejącej rezerwacji niemowlę lub dziecko tylko za pośrednictwem telecentrum Wizz Air. W tym przypadku opłata za transakcję realizowaną przez telecentrum nie zostanie pobrana.

Zmień nazwisko pasażera online do 3 godzin przed rozkładową godziną odlotu!

Konieczne będzie uiszczenie opłaty za zmianę nazwiska w wysokości [name-change location=WizzairCom] za lot:

W przypadku zlecenia zmiany nazwiska przez telecentrum Wizz Air zostanie pobrana opłata za transakcję realizowaną przez telecentrum.

Zmiana nazwiska jest bezpłatna online, jeśli trzeba poprawić błąd pisowni lub literówkę, na przykład:

 • jeśli trzeba zmienić maksymalnie 3 znaki w dodanym do rezerwacji nazwisku
 • jeśli trzeba rozwinąć skrócone imię (np.: John T. Smith) do pełnego imienia i nazwiska (np.: John Thomas Smith), by było zgodne z dokumentem podróżnym
 • jeśli trzeba zmienić płeć (zwrot grzecznościowy) dodanego do rezerwacji imienia i nazwiska. Można wprowadzić tylko jedną bezpłatną zmianę nazwiska w rezerwacji.

W przypadku pomylenia imienia z nazwiskiem, skontaktuj się z telecentrum Wizz Air w celu dokonania korekty. Korekta ta jest bezpłatna i opłata za transakcję realizowaną przez telecentrum nie zostanie pobrana.


Istnieje możliwość zakupu dodatkowych usług nawet po odprawieniu się online!

 • Po wykupieniu dodatkowych usług, pasażerowie muszą upewnić się, że zostali odprawieni na nowy lot i posiadają nową kartę pokładową.

Anulowanie rezerwacji musi zostać dokonane do 3 godzin przed rozkładową godziną odlotu. Anulowanie zostanie uznane za zakończone po otrzymaniu płatności (w stosownych przypadkach). Pamiętaj, że możliwa jest tylko płatność kartą kredytową.

a. W przypadku rezerwacji lotu w jedną stronę:Anulowanie rezerwacji musi zostać dokonane do 3 godzin przed rozkładową godziną odlotu.

b. W przypadku rezerwacji lotu w obie strony:

i. Jeśli rezerwacja obejmuje lot w obie strony, anulacji należy dokonać przed odlotem lotu do miejsca docelowego. W tym przypadku oba loty zostaną anulowane. W przypadku lotu Budapeszt – Londyn Luton – Budapeszt anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko przed odlotem lotu Budapeszt – Londyn Luton. W tym przypadku obydwa loty zostaną anulowane Budapeszt – Londyn Luton i Londyn Luton – Budapeszt.

ii. Jeśli pierwszy lot już się rozpoczął, nie można anulować rezerwacji.

c. Proces anulowania rezerwacji, które obejmują więcej niż jednego pasażera (nie dotyczy rezerwacji grupowych, 2-10 osób)

 1. Aby anulować rezerwację, zaloguj się na swoje konto Wizz
 2. Wybierz rezerwację, którą chcesz anulować
 3. Wybierz pasażerów, dla których anulacja będzie miała zastosowanie (w przypadku, gdy chcesz anulować rezerwację dla wszystkich pasażerów, możesz zaznaczyć wszystkich pasażerów w ramach tego samego procesu)
 4. Potwierdź anulację i ureguluj związaną z nią opłaty (w stosownych przypadkach)
 5. W przypadku gdy pierwotna rezerwacja została w całości lub w części opłacona kuponem WIZZ, anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko dla wszystkich pasażerów i wszystkich lotów jednocześnie.

Oplaty obowiazujace w przypadku anulowania rezerwacji

1. Oplata za anulowanie lotu obowiazuje za pasazera za lot, w zaleznosci od liczby dni pozostajacych do odlotu zgodnie z ponizszymi zasadami.

 • Jeżeli do odlotu pozostało ponad 14 dni, opłata za anulowanie rezerwacji: 60€ za pasażera na lot
 • Jeżeli do odlotu pozostało mniej niż 14 dni, opłata za niewykorzystane miejsce: 80€ za pasażera za lot
 • W przypadku anulowania rezerwacji na ponad 14 dni przed odlotem pasażer będzie uprawniony do zwrotu całej opłaty za lot po potrąceniu opłaty za anulowanie rezerwacji i zwrotu korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club.
 • W przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 14 dni przed odlotem pasażer będzie uprawniony do zwrotu całej opłaty za lot po potrąceniu opłaty za niewykorzystane miejsce, zwrotu korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club i innych usług.

2. Zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club

Na należną kwotę składają się różnice pomiędzy standardową ceną biletu i ceną biletu w ramach członkostwa w WIZZ Discount Club, a także standardową opłatą za bagaż i opłatą za bagaż w ramach członkostwa w WIZZ Discount Club. W przypadku, gdy członek WIZZ Discount Club anuluje swoją rezerwację, opłaty te mają zastosowanie do pasażerów zachowujących rezerwację, ponieważ tracą oni korzyści wynikające z członkostwa w WIZZ Discount Club.

Opłata za anulowanie rezerwacji oraz zwrot korzyści WIZZ Discount Club są potrącane z kwoty uiszczonej za pasażera, którego rezerwacja została anulowana, w następujący sposób:

 • Jesli kwota zaplacona za pasazera, którego rezerwacja zostala anulowana, jest wyzsza niż oplaty zwiazane z anulowaniem rezerwacji (oplata za anulowanie rezerwacji/oplata za niewykorzystane miejsce, zwrot korzysci wynikajacych z czlonkostwa w WIZZ Discount Club), róznica zostanie zwrócona na konto WIZZ wlasciciela rezerwacji (osoby, która pierwotnie dokonala rezerwacji) w formie srodków WIZZ;
 • IJezeli kwota zaplacona za pasazera, którego rezerwacja zostala odwolana, jest nizsza niż oplaty zwiazane z odwolaniem rezerwacji (oplata za anulowanie rezerwacji/oplata za niewykorzystane miejsce, zwrot korzysci wynikajacych z czlonkostwa w WIZZ Discount Club), nalezy uiscic jedynie zwrot korzysci wynikajacych z czlonkostwa w WIZZ Discount Club.
 • Jeżeli kwota zapłacona za pasażera, którego rezerwacja została odwołana, jest równa opłatom związanym z odwołaniem rezerwacji (opłata za anulowanie rezerwacji/opłata za niewykorzystane miejsce, zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club), nie ma konieczności pokrycia różnicy i nie przysługuje zwrot środków.

Po odliczeniu odpowiednich opłat, kwota podlegająca zwrotowi (jeśli dotyczy) zostanie przelana na konto WIZZ właściciela rezerwacji w formie środków WIZZ w ciągu 72 godzin od złożenia wniosku. Zwrócone środki będą dostępne na koncie WIZZ przez czas nieograniczony. Środki na koncie Wizz możesz wykorzystać na zakup nowych lotów i usług na stronie wizzair.com, z wyłączeniem usług świadczonych przez firmy zewnętrzne i rocznych członkostw.

W przypadku anulowania rezerwacji z Wizz Flex obowiązują inne zasady dotyczące terminu ważności środków; więcej informacji w zasadach i warunkach Wizz Flex.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot środków na swoją kartę debetową/kredytową lub przelewem bankowym, skontaktuj się z telecentrum Wizz Air. W tym przypadku opłata za transakcję realizowaną przez telecentrum nie zostanie pobrana.

Usługi zakupione od podmiotów zewnętrznych podczas rezerwacji pierwotnego lotu (np. ubezpieczenie, transfer lotniskowy) nie są automatycznie anulowane podczas procesu anulowania rezerwacji. Aby anulować te usługi, prosimy o kontakt z dostawcą danej usługi.

Członkostwo w WIZZ Discount Club oraz Privilege Pass zakupione podczas rezerwacji pierwotnego lotu nie zostaną automatycznie anulowane wraz z anulowaniem rezerwacji. Dowiedz się więcej o WIZZ Discount Club i Privilege Pass.