Ludzie
Środowisko
Gospodarka
Nadzór korporacyjny

Care more Live more Be more

Wierzymy, że podróże stwarzają możliwości, które mogą poprawić jakość życia i otaczającego nas świata.

Witamy na stronie Wizz Air poświęconej zrównoważonemu rozwojowi!

Zrównoważony rozwój jest wpisany w DNA Wizz. Cztery filary naszej strategii to:

 • LUDZIE
 • ŚRODOWISKO
 • GOSPODARKA
 • ZARZĄDZANIE
 •  

  Wizz Cares skupia wszystkie nasze inicjatywy dotyczące ludzi, środowiska, gospodarki i zarządzania.

  W centrum uwagi wszystkich w WIZZ znajdują się klienci. Chcemy mieć pewność, że dzięki przystępnym cenowo i zrównoważonym podróżom ułatwiamy życie naszym pasażerom. Zapewniamy klientom najlepsze warunki podróży dzięki innowacjom, doskonałej obsłudze pokładowej i 7-gwiazdkowemu wskaźnikowi bezpieczeństwa. Nasi pracownicy to nasz największy kapitał. Wizz Air to firma, w której panuje różnorodność, integracja i nieograniczone możliwości rozwoju. Już od 20 lat udaje się z powodzeniem prowadzić dialog między kierownictwem a pracownikami. Rada Pracownicza Wizz Air jest pomostem zapewniającym powodzenie tego dwukierunkowego dialogu i budującym zaufanie między kierownictwem wyższego szczebla a pracownikami w całej sieci.

  Dbałość o środowisko, w którym żyjemy, jeszcze nigdy nie była tak ważna. Jest to odpowiedzialność każdego z nas. Wizz Air, z jedną z najmłodszych flot samolotów i jednym z najniższych wskaźników emisji CO2 na pasażerokilometr w światowym lotnictwie, już teraz wyprzedza branżę. Ale to nie wystarcza! Dlatego prowadzimy wiele inicjatyw, które obejmują inwestycje w zrównoważone paliwo lotnicze, program kompensacji emisji dwutlenku węgla, wyeliminowanie papieru z pokładu, a także różne inicjatywy mające na celu oszczędzanie paliwa.

  Wizz Air jest dobrym obywatelem korporacyjnym. Wspieramy lokalne gospodarki, łącząc miasta, regiony, promując turystykę, zapewniając swobodę przemieszczania się, pośrednio i bezpośrednio tworząc miejsca pracy. Stale rozbudowujemy naszą sieć, aby być motorem napędowym rozwoju rynków.

  Przyłączcie się do nas w tej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju! Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć te bardzo ambitne cele. Zrównoważony rozwój to odpowiedzialność zbiorowa, dlatego potrzebujemy Ciebie podczas tej podróży!

Nasze zaangażowanie

Aby każdy mógł wszędzie korzystać z możliwości podróżowania w jak najniższych cenach, pamiętając jednocześnie o społecznym, ekonomicznym i środowiskowym oddziaływaniu naszej działalności. Nasza strategia opiera się na niskich cenach i rozbudowanej sieci połączeń, wspomaganych przez wydajne i zrównoważone operacje lotnicze oraz wysoką jakość obsługi klienta.

samolotów do 2030 roku
Rok
średni wiek naszej floty
profesjonalistów pracujących dla Ciebie
CO2
zmniejszenie emisji CO2 na pasażera do 2030 r.
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)
bezpośredni wpływ na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
poprawa w zakresie zużycia paliwa
poprawa wydajności w stosunku do A320neo
imprezy
biegowe w  całej Europie
Sieć typu punkt-punkt
sieć zamiast systemu węzłowego

Jako jedna z najszybciej rozwijających się linii lotniczych,

będący jednym z najszybciej rozwijających się, oznacza, że jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najniższe ceny i sprawić, że loty będą dostępne dla większej liczby osób niż dotychczas. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z wielu zmian gospodarczych, społecznych i środowiskowych, oddziałujących na naszą społeczność; podejmujemy szereg inicjatyw, które pokazują, że WIZZ Cares znajduje się w centrum naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ludzie

Pragniemy współtworzyć przyszłość, w której każdy
będzie miał szansę w pełni wykorzystać swój potencjał.

Nasz filar ludzki składa się z dwóch części – klientów i pracowników. Wierzymy w przyszłość, w której każdy ma szansę zrealizować swój pełny potencjał. Dokładamy wszelkich starań, aby rozwijać nasze usługi, podnosić jakość obsługi klienta i wspierać rozwój naszych pracowników oraz społeczności, którym służymy. Prowadzimy operacje lotnicze na 193 lotniskach w 53 krajach i naszym celem jest budowanie aktywnych relacji ze społecznościami na każdym z naszych rynków. W ciągu ostatnich lat angażowaliśmy się w projekty społeczności lokalnych na naszych rynkach. Inicjatywa ta sprzyja zacieśnianiu więzi między naszymi pracownikami a społecznościami, w których działamy.


global-goals-3global-goals-4global-goals-5global-goals-10

Bezpośredni wpływ na realizację 4 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

NASI PRACOWNICY

Rozwój pracowników

Stale zapewniamy naszym pracownikom szkolenia na światowym poziomie. Od szkoleń technicznych i związanych z COVID-19 dla naszej załogi po szkolenia z zakresu przywództwa dla pracowników biurowych – naszym celem jest zapewnienie naszym pracownikom odpowiednich narzędzi, pozwalających im na samodzielny rozwój i awans. W lipcu 2021 roku Wizz Air wprowadził swój wewnętrzny program szkoleniowy o nazwie WIZZ Academy, którego celem jest umożliwienie pracownikom zdobycia wiedzy na temat strategicznego podejścia i aspiracji WIZZ na najwyższym szczeblu kierowniczym. W ramach współpracy z LinkedIn firma wdrożyła także nową internetową platformę edukacyjną LinkedIn Learning, która pomoże pracownikom rozwijać się zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym, dzięki nieograniczonemu dostępowi do interaktywnych, interesujących kursów.

Akademia Pilotów Wizz Air

Prowadzimy własną Akademię Pilotów, która zapewnia wsparcie finansowe (w tym częściowy sponsoring), dla kadetów o silnej motywacji podczas wstępnego szkolenia. Kadeci Akademii Pilotów, którzy pomyślnie ukończą program szkoleniowy, mogą rozpocząć pracę w Wizz Air jako piloci stażyści.

Różnorodność i równe szanse

Kluczem naszej działalności w WIZZ jest wspieranie perspektyw w każdym zakątku świata – zatrudniając przedstawicieli 109 narodowości w 33 krajach, jesteśmy dumni z naszego prawdziwie globalnego wizerunku. Ponadto dążymy do zapewnienia równowagi płci w miejscu pracy, zatrudniając 48% kobiet i 52% mężczyzn oraz wprowadzając program Women of WIZZ, który ma na celu zwiększenie liczby kobiet-pilotów w ciągu następnej dekady. Wychodząc naprzeciw tym aspiracjom, 8 marca 2023 r., w Międzynarodowy Dzień Kobiet, zainicjowaliśmy program She Can Fly, którego celem jest zapewnienie wyjątkowej, prostej i dostępnej finansowo ścieżki do uzyskania uprawnień pilota komercyjnego w Wizz Air. Program ma na celu zapewnienie wsparcia kandydatkom, co pozwoli zwiększyć odsetek kobiet wchodzących w skład załogi pokładowej znacznie powyżej obecnej średniej dla branży wynoszącej 5%. Wizz Air dąży do przełamywania stereotypów związanych z płcią i wspierania równości płci również w tym zawodzie.

Zadowolenie pracowników

Wszystkie wyniki ankiet zaangażowania są corocznie analizowane przez Radę Dyrektorów, co umożliwia najwyższemu organowi decyzyjnemu Spółki ocenę i monitorowanie postępów w realizacji celów kulturowych, identyfikację priorytetów i wyznaczanie wymiernych celów w zakresie realizacji wizji. Wizz Air ma też dedykowanego członka zarządu, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie zaangażowania pracowników. Trzy obszary, na których skupiono się w celu poprawy motywacji załogi i środowiska pracy na poziomie Spółki, to: planowanie składu załogi, jakość i spójność; dostępność, zasoby i wsparcie Centrum Kontroli Operacyjnej; oraz dostępność, zasoby i wsparcie logistyki operacyjnej. Działania motywacyjne dla pracowników biurowych są również regularnie weryfikowane. Główne obszary zainteresowania dotyczące pracowników biurowych to: system motywacyjny, kultura, rozwój kariery, nagrody, doświadczenia pracowników i rozwój kompetencji kierowniczych.

Zarządzanie zmęczeniem pracowników

Stale monitorujemy i oceniamy ryzyko zmęczenia, aby zagwarantować bezpieczeństwo operacji lotniczych. Nasz system zarządzania załogą uwzględnia informacje związane ze zmęczeniem w procesie podejmowania decyzji w celu skuteczniejszego rozpoznawania ryzyka zmęczenia.

Program „Cabin Crew to Captain”

Jako pierwsi w branży wdrożyliśmy program „Cabin Crew to Captain” [Od członka personelu pokładowego do kapitana], który ma pomóc członkom personelu WIZZ w urzeczywistnieniu ich marzeń dzięki szerokiemu wsparciu finansowemu, wsparciu związanemu z wyjazdami i zakwaterowaniem, a także dopasowaniu harmonogramu pracy i nauki. Przełamując kilka kluczowych barier, staramy się wspierać ambitnych członków załogi w ich drodze do kokpitu.

Rada Pracownicza WIZZ

Utworzona w 2018 roku Rada Pracownicza regularnie organizuje spotkania pracowników reprezentujących wszystkie obszary działalności, aby ułatwić sprawną obustronną komunikację między kierownictwem a pracownikami oraz wspierać proces podejmowania decyzji w sprawach, które dotyczą wszystkich pracowników firmy. Rada Pracownicza to coś więcej niż kolejny dział w firmie – to miejsce, w którym pracownicy WIZZ mogą bezpiecznie dzielić się swoimi obawami, pomysłami lub sugestiami. Rada stale udoskonala WIZZ zarówno jako linię lotniczą, jak i jako pracodawcę.

Dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne

Chcemy, aby nasi pracownicy czuli się doceniani i wspierani, dlatego dla wszystkich naszych pracowników i członków ich najbliższej rodziny dostępna jest całodobowa profesjonalna pomoc doradcza (Employee Assistance Program). Oferujemy również koleżeńskie wsparcie dla pilotów (peer to peer), jak również szkolenia online w zakresie zdrowia psychicznego i sprawności fizycznej dla wszystkich naszych załóg. W 2019 roku wprowadziliśmy WIZZ Aid, fundusz kryzysowy dla pracowników, mający na celu zapewnienie wsparcia finansowego kolegom, którzy potrzebują pilnego leczenia lub ucierpieli w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka. Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 wprowadziliśmy szereg nowych procesów, aby zapewnić dobre samopoczucie naszym pracownikom, bliskim i pasażerom. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony naszym załogom i pasażerom w szczytowym okresie pandemii, Wizz Air wprowadził różne kluczowe protokoły, w tym ulepszone procedury czyszczenia i dezynfekcji oraz obowiązek noszenia masek, a także ustanowił politykę szczepień dla swoich pracowników w 2021 roku. Ze względu na rosnącą liczbę krajów łagodzących przepisy dotyczące podróży i bezpieczeństwa, podjęliśmy również decyzję o złagodzeniu wymogu obowiązkowego noszenia masek na pokładzie naszych samolotów. Pozostajemy jednak czujni i proaktywni w naszym podejściu do zdrowia i bezpieczeństwa i w razie potrzeby dokonamy ponownej oceny stosownych regulaminów i procesów. Po trzech trudnych latach naznaczonych pandemią na Ukrainie wybuchła wojna, która wywarła znaczący wpływ na naszych klientów, współpracowników i działalność operacyjną na Ukrainie, w Mołdawii i Rosji. Pomimo trudności nasi pracownicy stanęli na wysokości zadania, wykazując się niezwykłą biegłością we wspieraniu poszkodowanych pracowników i stażystów oraz członków ich rodzin. Na wsparcie udzielone naszym pracownikom składały się środki zebrane i rozdysponowane przez Radę Pracowniczą, wsparcie psychologiczne oraz pomoc w relokacji pracowników do nowych baz, a także nowe umowy o pracę w nowych bazach. Wizz Air zobowiązał się również do dalszego wypłacania średniego wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na ukraińskich umowach o pracę, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczeństwo finansowe w tej trudnej sytuacji. Po łącznie trzech miesiącach wsparcia kryzysowego absolutna większość naszych pracowników na Ukrainie została ewakuowana i przeniesiona do innych baz w ramach sieci WIZZ.

Nasi klienci

Dążymy do zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji i sprawnego świadczenia usług dla naszych klientów podczas całej podróży. Nasze zespoły pracują nad poprawą komunikacji z klientami w czasie zakłóceń i nad tworzeniem innowacyjnego sposobu myślenia w całej firmie, a jednocześnie są zawsze otwarte na informacje zwrotne.

Mobilność i aktywny styl życia

Zarządzanie naszą firmą opiera się na prostych, przejrzystych i wydajnych strukturach – staramy się umożliwić to również ludziom w całej naszej sieci. Ponieważ wierzymy, że podobnie jak podróże w przystępnej cenie, zdrowy i aktywny tryb życia powinien być dostępny dla każdego. Z dumą sponsorujemy kilka europejskich wydarzeń biegowych, w tym półmaraton w Budapeszcie, naszą flagową imprezę oraz biegi w Mediolanie, Wenecji, Klużu-Napoki, Sofii, Skopje, Debreczynie i Londynie Hackney.

Postępowanie w przypadku zakłóceń lotu

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zakłócenia mogą mieć istotny wpływ na zadowolenie naszych klientów, dlatego też stale aktualizujemy nasze narzędzia, aby jak najskuteczniej informować pasażerów i lokalnych partnerów w zakresie obsługi naziemnej. Usprawniliśmy obsługę zagubionego bagażu, wprowadziliśmy powiadomienia push i aktualizacje statusu lotu w aplikacji WIZZ App, a także wprowadziliśmy elektroniczne kupony na posiłki oraz nowy, zautomatyzowany system rezerwacji hoteli i transportu dla pasażerów, którzy z powodu anulowanego lotu muszą zostać na noc.

Obsługa naziemna i lotniska

Nasi partnerzy w zakresie obsługi naziemnej w dużej mierze przyczyniają się do sukcesu ekosystemu tanich linii lotniczych. Prowadzimy otwarty dialog ze wszystkimi naszymi lokalnymi partnerami w celu poprawy obsługi klienta i komunikacji. Obsługa klienta Wizz Air została usprawniona również od strony lotniska. W 2021 roku wprowadziliśmy do naszej aplikacji mobilnej nową funkcję skanowania dokumentów podróży. Klienci korzystający z tej opcji korzystają z wygodniejszego procesu odprawy online, a także mogą liczyć na sprawniejszy przebieg podróży na lotnisku.

WIZZ Youth Challenge

WIZZ wspiera rozwój młodych absolwentów w całej Europie. Nasz coroczny konkurs dotyczący studium przypadku stawia przed studentami wyższych uczelni wyzwanie polegające na opracowaniu kreatywnego, nowatorskiego rozwiązania problemu w prawdziwym środowisku biznesowym. Zakwalifikowane zespoły otrzymują zaproszenie na finał konkursu w Budapeszcie, gdzie mają szansę nawiązać kontakty i podzielić się swoimi pomysłami z kadrą kierowniczą najwyższego szczebla, ekspertami branżowymi i pozostałymi utalentowanymi uczestnikami.

Personalizacja i obsługa online

Stale pracujemy nad poprawą jakości obsługi online na stronie wizzair.com i w naszych aplikacjach, aby uczynić je bardziej spersonalizowanymi i łatwiejszymi w użyciu. Szereg możliwości komunikacji i zaawansowanych funkcji, takich jak alert cenowy, automatyczna odprawa i spersonalizowane oferty, ułatwia wyszukiwanie, rezerwowanie i podróżowanie do wymarzonych miejsc z WIZZ, zapewniając jednocześnie dostęp do informacji na każdym etapie podróży. W 2021 roku Wizz Air wprowadził chatbota „Amelię”, nowego wirtualnego asystenta, który umożliwia klientom szybkie i wygodne uzyskiwanie informacji o lotach, a także dostarcza przydatnych informacji na temat usług, zakłóceń lotów, pomocy specjalnej lub zmian lotów. Z pomocy Amelii można skorzystać w języku angielskim, włoskim i niemieckim za pośrednictwem strony wizzair.com i oficjalnego komunikatora Wizz Air na Facebooku. Wkrótce Amelia będzie też dostępna w aplikacji mobilnej WIZZ.

Reakcja na pandemię

Podczas pandemii koronawirusa Wizz Air zaoferował natychmiastowe wsparcie humanitarne dla osób dotkniętych skutkami tego niespodziewanego kryzysu, uruchamiając usługi cargo i powrotu do kraju. Wykonaliśmy ponad 120 lotów, aby bezpiecznie przetransportować niezbędne środki medyczne i pasażerów do domów. Byliśmy również jedną z niewielu linii lotniczych, które nie zawiesiły działalności – zamiast tego wprowadziliśmy interaktywną Mapę Planowania Podróży, aby ułatwić pasażerom poruszanie się w skomplikowanym środowisku podróży. Wizz Air wprowadził również możliwość skanowania kodu QR Unijnego Cyfrowego Certyfikatu COVID-19, aby umożliwić klientom przejście bezpośrednio do bramki wejściowej i wyeliminować konieczność fizycznej weryfikacji dokumentów COVID-19 przy stanowiskach odprawy na lotnisku oraz związane z tym kolejki.

ŚRODOWISKO

Chcemy stanowić najbardziej ekologiczną opcję podróży lotniczych.

Odpowiedzialność firmy za środowisko naturalne jeszcze nigdy nie była tak ważna. Ochrona środowiska jest obowiązkiem nas wszystkich, dlatego też wprowadziliśmy nasze działania na rzecz ochrony środowiska na kolejny poziom. Dzięki jednej z najmłodszych flot w Europie i jednej z najniższych emisji CO2 na pasażerokilometr, staramy się wyprzedzić branżę. Począwszy od roku finansowego 2022 intensywność emisji dwutlenku węgla jest w pełni uwzględniona w strukturze wynagrodzeń kadry kierowniczej.

Stosując szereg rozwiązań mających na celu oszczędność paliwa, w tym mobilna Elektroniczna Torba Lotnicza (EFB), całkowite wyeliminowanie papieru na pokładzie oraz ciągłą modernizację floty, planujemy dalszą poprawę naszych wskaźników operacyjnych i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, aby podróże lotnicze stały się bardziej ekologicznym sposobem podróżowania. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmują przyspieszenie działań mających na celu zapewnienie odpowiednich dostaw zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) w przyszłości, zrównoważone procesy zaopatrzenia, próbę sortowania odpadów na pokładzie oraz program kompensacji emisji dwutlenku węgla oferowany naszym klientom.


global-goals-7global-goals-9global-goals-12global-goals-13global-goals-17

Bezpośredni wpływ na realizację 5 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Emisja dwutlenku węgla przez Wizz Air

g/RPK
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Rok obrotowy 2013
Rok obrotowy 2014
Rok obrotowy 2015
Rok obrotowy 2016
Rok obrotowy 2017
Rok obrotowy 2018
Rok obrotowy 2019
Rok obrotowy 2020
Rok obrotowy 2021
Rok obrotowy 2022
Rok obrotowy 2023

W wyniku licznych inicjatyw mających na celu oszczędność paliwa i ciągłe unowocześnianie naszej technologii możemy pochwalić się jednym z najniższych wskaźników intensywności emisji w europejskim przemyśle lotniczym. W roku obrotowym 2020 emisje dwutlenku węgla na kilometr na pasażera wyniosły 57,28 gramów, w porównaniu z wcześniejszymi 59,9 g, co stanowi prawie połowę średniej w sektorze lotniczym. Pandemia COVID-19 oraz niższe wskaźniki wykorzystania miejsc na naszych lotach miały negatywny wpływ na naszą efektywność emisji dwutlenku węgla w roku obrotowym 2021. Od tego czasu Wizz Air odnotował znaczną poprawę, która nie występowała powszechnie w branży. W roku obrotowym 2023 odnotowaliśmy dalszy postęp, związany z dalszą poprawą wskaźników obciążenia pasażerów, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia intensywności emisji, której wartość osiągnęła 53,8 g CO2 / RPK - najniższa intensywność emisji dwutlenku węgla zgłoszona przez Wizz Air za okres 12 miesięcy. Więcej informacji znajdziesz w naszym raporcie rocznym.

Zobowiązanie do dalszego zmniejszania wpływu na środowisko

Celem Wizz Air jest ograniczenia oddziaływania sektora lotniczego na zmiany klimatyczne na świecie i na poziomie lokalnym. Popieramy porozumienie paryskie, którego celem jest ograniczenie wzrostu temperatury poniżej 1,5°C, a także europejski Zielony Ład i wytyczne Destination 2050, których celem jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 roku.

Wizz Air szczyci się najniższym poziomem emisji CO2 (G/RPK) w Europie. Zobowiązujemy się do dalszej redukcji emisji CO2 o 25% do roku 2030 w stosunku do poziomu z roku 2019 oraz do dalszego ograniczania emisji innych gazów cieplarnianych. Ten ambitny plan jest realizowany dzięki naszej najnowocześniejszej flocie, inicjatywom mającym na celu oszczędność paliwa oraz stosowaniu ekologicznego paliwa lotniczego.

zmniejszenie emisji CO2 o 25% do 2030 r.
80 70 60 50 40 30
emisje CO2 / RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kompensacja emisji CO2

Zrekompensuj wpływ swojego lotu na środowisko naturalne

W listopadzie 2020 r., Wizz Air uruchomił program kompensowania emisji dwutlenku węgla jako część szerszego zobowiązania do redukcji emisji, umożliwiając pasażerom obliczenie wpływu lotu na środowisko i kompensację emisji dwutlenku węgla. Program, realizowany we współpracy z firmą technologiczną Chooose, specjalizującą się w rozwiązaniach dla klimatu, daje pasażerom możliwość zrekompensowania swoich podróży poprzez wspieranie sprawdzonych oraz efektywnych projektów na rzecz klimatu na całym świecie.

Ślad węglowy

Z dumą oferujemy naszym pasażerom przejrzysty kalkulator śladu węglowego podróży, dzięki któremu mogą oni łatwo obliczyć i zrekompensować emisję dwutlenku węgla swojego lotu. Wizz Air przyznaje, że kompensacja nie sprawi, że loty będą bardziej ekologiczne, jednakże nasz kalkulator emisji dwutlenku węgla umożliwia klientom wspieranie projektów emisji dwutlenku węgla certyfikowanych zgodnie z wiodącymi światowymi standardami emisji dwutlenku węgla.

Zrekompensuj swój ślad węglowy już dziś

A321neo – prawdziwy punkt zwrotny

mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z A320ceo na podstawie wskaźnika RPK
mniejsza emisja CO2 w porównaniu z A320ceo na podstawie wskaźnika RPK
większy zasięg w stosunku do A320ceo
niższy poziom hałasu w stosunku do A320ceo
niższe koszty jednostkowe w stosunku do A320ceo

NASZE MOCNE STRONY

Kokpit bez papieru

W naszych kokpitach używamy tabletów, dzięki czemu oszczędzamy ponad
25 tys. stron wydruków na pokładzie każdego samolotu.

Lżejsze siedzenia

Ciągłe inwestowanie w nowsze, lżejsze fotele

Mycie silników częściej
niż jest to wymagane przepisami

Każdy silnik myjemy około dziesięciu razy w roku – im są czystsze,
tym płynniej pracują, a tym samym zużywają mniej paliwa.

Kołowanie z jednym silnikiem po lądowaniu

Oszczędność paliwa poprzez wyłączenie jednego z silników po wylądowaniu

Najniższy poziom emisji CO2 na pasażera w sektorze lotniczym

Od 2012 roku zrealizowaliśmy kilka projektów, w tym poprawę
prędkości lotu i podejścia do  
lądowania, a także zoptymalizowaliśmy naszą sieć połączeń, co przekłada się zmniejszenie emisji CO2 łącznie o prawie 100 000 ton rocznie (3% na samolot).

Redukcja natężenia hałasu

Generatory wirów redukują hałas

Końcówki skrzydeł typu Sharklet

Te niesamowite wynalazki mogą zmniejszyć zużycie paliwa o 2% i emisję CO2 o 540 ton rocznie na jeden samolot. Cała flota zostanie w nie wyposażona do 2024 roku.

Hamulce

Od 2020 roku nasze
samoloty Airbus321neo będą wyposażone w nowe hamulce,
które są o 20 kg lżejsze.

Magazyn pokładowy

Drukowany na papierze o niskiej gramaturze pochodzącym z recyklingu

Korzystanie z układu GPU zamiast APU pozwala zaoszczędzić 200 kg na godzinę.

Gdy jest to możliwe, wykorzystujemy jednostki do naziemnego zasilania energią elektryczną (GPU) do zasilania naszych samolotów
podczas postoju w miejscach docelowych, co pozwala zaoszczędzić 200 kg paliwa na godzinę.

NASZE MOCNE STRONY

Gospodarka

Dążymy do tego, by stać się motorem wzrostu gospodarczego dla celów podróży WIZZ.

Przystępne cenowo podróże lotnicze mogą poprawić jakość życia wielu podróżnych, ale łatwo jest zapomnieć o tym, jak mogą one wpływać na odwiedzane przez nich miasta. Niewiele jest rzeczy równie dobrych dla gospodarki danego miasta, jak bezpośrednie połączenia lotnicze – zwłaszcza jeśli te połączenia lotnicze są dostępne w najniższych cenach Wizz Air. Ponieważ coraz więcej osób ma dostęp do przystępnych cenowo połączeń lotniczych, coraz więcej podróżnych przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki odwiedzanych miejsc.

Kodeks postępowania dostawców

W ramach swojej działalności Grupa Wizz Air zwraca szczególną uwagę na odpowiedzialność środowiskową, społeczną i ekonomiczną i wprowadziła odnowiony Kodeks postępowania dostawców, obowiązujący od kwietnia 2021 roku. Wizz Air dąży do współpracy z dostawcami i partnerami dostarczającymi produkty i/lub usługi Grupie Wizz Air, którzy podzielają zaangażowanie Wizz Air w działania zrównoważone pod względem ekologicznym i handlowym oraz prowadzą działalność z zachowaniem wysokich standardów socjalnych i pracowniczych. Kodeks postępowania dostawców obowiązuje wszystkich dostawców Wizz Air, a także ich dostawców i podwykonawców i stanowi integralną część wszystkich pakietów i procesów umownych.


global-goals-8

Bezpośredni wpływ na realizację 1 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Gospodarka

Wytyczne ACI

Wytyczne Airports Council International Europe (ACI) sugerują, że na każdy milion przewiezionych pasażerów rocznie przypada 750 miejsc pracy. Na podstawie tych obliczeń przyczyniliśmy się do utworzenia 38 000 lokalnych miejsc pracy w roku obrotowym 2013, przewożąc 51,1 miliona pasażerów w obrębie naszej sieci połączeń.

Wzrost ruchu pasażerskiego i turystyki

W obrębie naszej sieci połączeń jest kilka miejsc, w których nie istniały regularne usługi lotnicze przed rozpoczęciem przez nas operacji lotniczych lub w których znacząco zmieniliśmy natężenie ruchu lotniczego. Po otwarciu naszej bazy w Warnie w 2017 r. lotnisko odnotowało dwucyfrowy wzrost ruchu pasażerskiego. W Macedonii Północnej liczba pasażerów zwiększyła się trzykrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a w Kutaisi liczba pasażerów korzystających z tamtejszego portu lotniczego wzrosła ponad dwukrotnie, przy czym ponad 75% pasażerów jest obsługiwanych przez nas.

Model tanich linii lotniczych

Dzięki naszemu modelowi biznesowemu wiele zadań pomocniczych na wszystkich poziomach organizacji zlecamy lokalnym, zewnętrznym partnerom, ściśle współpracując z ponad 5000 zakontraktowanych usługodawców w obrębie naszej sieci.

Ochrona uczciwej i sprawiedliwej działalności biznesowej

Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury i środki mające na celu zapewnienie zgodności ze wszystkimi stosownymi przepisami antykorupcyjnymi. Nasza polityka antykorupcyjna określa zasady, zakazy i praktyczne wytyczne dotyczące łapówkarstwa lub praktyk korupcyjnych, dla których nie ma żadnej tolerancji. Polityka ta jest częścią obowiązkowych corocznych szkoleń dla wszystkich pracowników WIZZ, które gwarantują, że wszyscy pracownicy posiadają aktualne informacje.

Ład korporacyjny

Rada nadzorcza/zarząd – jakość i rzetelność

Pełen nadzór nad działalnością zarządu przez Komisję ds. audytu i zrównoważonego rozwoju. Zobowiązujemy się, że do 2026 roku osiągniemy wskaźnik przynajmniej 40% kobiet na stanowiskach kierowniczych (szefowie, oficerowie, wiceprezesi i dyrektorzy generalni). W tym celu wprowadziliśmy zróżnicowanie płci w zespole zarządzającym do naszego systemu wynagradzania począwszy od roku finansowego 2022. Zobowiązaliśmy się również do zniwelowania luki w różnorodności w naszym Zarządzie, dążąc do tego, by do 2026 roku w Zarządzie zasiadało 33% kobiet, zgodnie z inicjatywą Hampton Alexander.

Zarządzanie ryzykiem

Rada Nadzorcza ma pełny nadzór nad procesem Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa (ERM), obejmujący rzetelną ocenę głównych ryzyk związanych z modelem biznesowym, przyszłymi wynikami, wypłacalnością lub płynnością Wizz Air. Zarządzamy ryzykiem związanym z klimatem i ryzykiem ESG za pomocą naszego korporacyjnego systemu ERM.

Komitet ds. Audytu i Ryzyka

Proces zarządzania ryzykiem jest realizowany przez Radę ds. Ryzyka, Komitet ds. Audytu i Ryzyka oraz Radę Dyrektorów i jako taki ma silne wsparcie i priorytetowe znaczenie dla naszych planów biznesowych oraz działań mających na celu ograniczenie ryzyka. Począwszy od roku finansowego 2021 Wizz Air dostosował swoją sprawozdawczość zewnętrzną do zaleceń TCFD.

Ludzie Środowisko Gospodarka Nadzór korporacyjny


Dziękujemy za uwagę!