Twoja przeglądarka jest przestarzała.
Nie obsługujemy tej wersji Twojej przeglądarki!
Widzisz tę stronę, ponieważ wykryliśmy nieaktualną lub nieobsługiwaną przeglądarkę. Aby kontynuować przeglądanie strony wizzair.com i korzystać z pełni możliwości podczas przeglądania, zalecamy aktualizację przeglądarki.
Polecamy poniższe przeglądarki:
Mozilla Firefox
Pobierz bezpłatnie
Google Chrome
Pobierz bezpłatnie

Informacje i usługi

Investor Information

Passenger traffic stats

2020/2019
Passengers Load factor
2020 2019 2020 2019
August 2,381,214 4,036,914 70.9% 96.3%
July 1,824,452 3,881,750 60.5% 95.6%
June 502,253 3,608,960 52.2% 95.0%
May 126,549 3,470,889 61.1% 93.9%
April 78,389 3,288,731 74.7% 91.9%
March 1,754,032 2,721,959 92.0% 94.1%
February 3,014,341 2,400,692 93.8% 94.2%
January 3,151,622 2,569,229 90.2% 88.1%
Passengers Load factor
2020 2019 2020 2019
August
2,381,214 4,036,914 70.9% 96.3%
July
1,824,452 3,881,750 60.5% 95.6%
June
502,253 3,608,960 52.2% 95.0%
May
126,549 3,470,889 61.1% 93.9%
April
78,389 3,288,731 74.7% 91.9%
March
1,754,032 2,721,959 92.0% 94.1%
February
3,014,341 2,400,692 93.8% 94.2%
January
3,151,622 2,569,229 90.2% 88.1%
Passengers Load factor
2019 2018 2019 2018
December 3,317,762 2,660,104 89.4% 88.8%
November 2,974,812 2,400,337 92.8% 91.2%
October 3,711,445 3,059,419 95.3% 94.0%
September 3,816,913 3,173,280 94.5% 94.1%
August 4,036,914 3,476,091 96.3% 95.6%
July 3,881,750 3,475,497 95.6% 95.4%
June 3,608,960 3,029,121 95.0% 93.3%
May 3,470,889 2,836,380 93.9% 91.9%
April 3,288,731 2,764,579 91.9% 90.9%
March 2,721,959 2,476,153 94.1% 91.5%
February 2,400,692 2,126,955 94.2% 91.2%
January 2,569,229 2,336,206 88.1% 87.7%
Passengers Load factor
2019 2018 2019 2018
December
3,317,762 2,660,104 89.4% 88.8%
November
2,974,812 2,400,337 92.8% 91.2%
October
3,711,445 3,059,419 95.3% 94.0%
September
3,816,913 3,173,280 94.5% 94.1%
August
4,036,914 3,476,091 96.3% 95.6%
July
3,881,750 3,475,497 95.6% 95.4%
June
3,608,960 3,029,121 95.0% 93.3%
May
3,470,889 2,836,380 93.9% 91.9%
April
3,288,731 2,764,579 91.9% 90.9%
March
2,721,959 2,476,153 94.1% 91.5%
February
2,400,692 2,126,955 94.2% 91.2%
January
2,569,229 2,336,206 88.1% 87.7%
Passengers Load factor
2018 2017 2018 2017
December 2,660,104 2,247,891 88.8% 87.5%
November 2,400,337 2,157,742 91.2% 88.3%
October 3,059,419 2,663,937 94.0% 92.1%
September 3,173,280 2,701,203 94.1% 92.9%
August 3,476,091 2,887,770 95.6% 95.4%
July 3,475,497 2,827,331 95.4% 94.5%
June 3,029,121 2,487,553 93.3% 92.3%
May 2,836,380 2,400,846 91.9% 91.1%
April 2,764,579 2,318,770 90.9% 90.1%
March 2,476,153 1,978,316 91.5% 90.4%
February 2,126,955 1,722,038 91.2% 91.9%
January 2,336,206 1,877,762 87.7% 88.0%
Passengers Load factor
2018 2017 2018 2017
December
2,660,104 2,247,891 88.8% 87.5%
November
2,400,337 2,157,742 91.2% 88.3%
October
3,059,419 2,663,937 94.0% 92.1%
September
3,173,280 2,701,203 94.1% 92.9%
August
3,476,091 2,887,770 95.6% 95.4%
July
3,475,497 2,827,331 95.4% 94.5%
June
3,029,121 2,487,553 93.3% 92.3%
May
2,836,380 2,400,846 91.9% 91.1%
April
2,764,579 2,318,770 90.9% 90.1%
March
2,476,153 1,978,316 91.5% 90.4%
February
2,126,955 1,722,038 91.2% 91.9%
January
2,336,206 1,877,762 87.7% 88.0%
Passengers Load factor
2017 2016 2017 2016
December 2,247,891 1,877,119 87.5% 87.3%
November 2,157,742 1,769,031 88.3% 86.8%
October 2,663,937 2,041,639 92.1% 90.0%
September 2,701,203 2,137,569 92.9% 91.6%
August 2,887,770 2,320,990 95.4% 93%
July 2,827,331 2,285,601 94.5% 92.7%
June 2,487,553 2,013,032 92.3% 91.7%
May 2,400,846 1,964,088 91.1% 90.1%
April 2,318,770 1,777,200 90.1% 86.5%
March 1,978,316 1,660,061 90.4% 86.3%
February 1,722,038 1,413,717 91.9% 86.4%
January 1,877,762 1,522,901 88.0% 83.5%
Passengers Load factor
2017 2016 2017 2016
December
2,247,891 1,877,119 87.5% 87.3%
November
2,157,742 1,769,031 88.3% 86.8%
October
2,663,937 2,041,639 92.1% 90.0%
September
2,701,203 2,137,569 92.9% 91.6%
August
2,887,770 2,320,990 95.4% 93%
July
2,827,331 2,285,601 94.5% 92.7%
June
2,487,553 2,013,032 92.3% 91.7%
May
2,400,846 1,964,088 91.1% 90.1%
April
2,318,770 1,777,200 90.1% 86.5%
March
1,978,316 1,660,061 90.4% 86.3%
February
1,722,038 1,413,717 91.9% 86.4%
January
1,877,762 1,522,901 88.0% 83.5%
Passengers Load factor
2016 2015 2016 2015
December 1,877,119 1,522,745 87.3% 85.1%
November 1,769,031 1,485,281 86.8% 83.6%
October 2,041,639 1,726,610 90.0% 88.2%
September 2,137,569 1,812,795 91.6% 90.9%
August 2,320,990 1,990,323 93% 93.2%
July 2,285,601 1,966,776 92.7% 92.7%
June 2,013,032 1,731,965 91.7% 91.0%
May 1,964,088 1,612,955 90.1% 89.0%
April 1,777,200 1,535,248 86.5% 86.2%
March 1,660,061 1,374,272 86.3% 85.3%
February 1,413,717 1,161,874 86.4% 83.7%
January 1,522,901 1,258,541 83.5% 81.6%
Passengers Load factor
2016 2015 2016 2015
December
1,877,119 1,522,745 87.3% 85.1%
November
1,769,031 1,485,281 86.8% 83.6%
October
2,041,639 1,726,610 90.0% 88.2%
September
2,137,569 1,812,795 91.6% 90.9%
August
2,320,990 1,990,323 93% 93.2%
July
2,285,601 1,966,776 92.7% 92.7%
June
2,013,032 1,731,965 91.7% 91.0%
May
1,964,088 1,612,955 90.1% 89.0%
April
1,777,200 1,535,248 86.5% 86.2%
March
1,660,061 1,374,272 86.3% 85.3%
February
1,413,717 1,161,874 86.4% 83.7%
January
1,522,901 1,258,541 83.5% 81.6%
Passengers Load factor
2015 2014 2015 2014
December 1,522,745 1,250,382 85.1% 84.3%
November 1,485,281 1,183,168 83.6% 82.9%
October 1,726,610 1,408,406 88.2% 86.3%
September 1,812,795 1,482,548 90.9% 87.5%
August 1,990,323 1,672,682 93.2% 92.2%
July 1,966,776 1,635,941 92.7% 91.6%
June 1,731,965 1,463,037 91.0% 89.7%
May 1,612,955 1,342,265 89.0% 87.5%
April 1,535,248 1,249,352 86.2% 84.9%
March 1,374,272 85.3%
February 1,161,874 83.7%
January 1,258,541 81.6%
Passengers Load factor
2015 2014 2015 2014
December
1,522,745 1,250,382 85.1% 84.3%
November
1,485,281 1,183,168 83.6% 82.9%
October
1,726,610 1,408,406 88.2% 86.3%
September
1,812,795 1,482,548 90.9% 87.5%
August
1,990,323 1,672,682 93.2% 92.2%
July
1,966,776 1,635,941 92.7% 91.6%
June
1,731,965 1,463,037 91.0% 89.7%
May
1,612,955 1,342,265 89.0% 87.5%
April
1,535,248 1,249,352 86.2% 84.9%
March
1,374,272 85.3%
February
1,161,874 83.7%
January
1,258,541 81.6%

Upcoming Results

September Traffic Results
October Traffic Results
November Traffic Results