Kelionės dokumentai

Tyrinėkite kelionių galimybes

Lengvai suplanuokite visas atostogas

Informacija ir paslaugos

Kelionės dokumentai

DUK

Išskleidžiamieji elementai

Užsisakydami skrydį įsitikinkite, kad keleivio vardą ir pavardę nurodėte be klaidų, tiksliai taip, kaip jie parašyti kelionės dokumente, kurį naudos keleivis.

Jei padarėte klaidą pateikdami užsakymą, toliau nurodytais atvejais galite nemokamai pakeisti vardą ir pavardę skrydžio suvestinės puslapyje:

 • jei netinkamai nurodėte kreipinį   (vyras / moteris);     
 • jei vietoj vardo parašėte trumpinį     (Vardenis V. Pavardenis vietoj  Vardenis Vardenis Pavardenis);    
 • jei padarėte rašybos klaidą (iki 3 ženklų).

Dėl kitų vardo ir pavardės pataisymų skambinkite į „Wizz Air“ skambučių centrą per 2 valandas nuo užsakymo pateikimo. Praėjus šiam terminui reikės sumokėti vardo ir pavardės keitimo mokestį:

 • [name-change location=WizzairCom],  jei vardas ir pavardė keičiami mūsų svetainėje;
 • [name-change location=CallCentre], jei keitimas atliekamas paskambinus į „Wizz Air“ skambučių centrą. Be vardo ir pavardės keitimo mokesčio reikės sumokėti ir skambučių centro operacijos mokestį.

Jei nežinote šalių, į kurias keliausite, reikalavimų dėl vizų, informacijos ieškokite svetainėje „IATA Travel Centre“.

Pagal Rumunijos įstatymą Nr. 248/2005 (dėl Rumunijos piliečių laisvo judėjimo užsienyje taisyklių) Rumunijos piliečiai, kuriems iki 18 metų, gali keliauti į užsienį, tik jei juos lydi abu jo tėvai arba vienas iš tėvų / vienas suaugusysis ir jei jie turi reikiamus dokumentus.

Jei nepilnamečio nelydi abu tėvai, tokiu atveju vienas iš tėvų arba kitas asmuo turi turėti kito iš tėvų arba abiejų tėvų įgaliojimą. Įgaliojime turi būti nurodyta ši informacija:

 • šalis, į kurią vykstama;
 • apsilankymo trukmė;
 • kito iš tėvų arba abiejų tėvų leidimas keliauti;
 • kito iš tėvų arba abiejų tėvų mirties liudijimas (jei taikoma);
 • jei lydintis suaugusysis nėra vienas iš tėvų, jis turi turėti iš policijos gautos informacijos apie teistumą pažymos kopiją.

Skaitykite daugiau apie taisykles ir reglamentą!

Vaikai iki 16 metų, kurie yra Ukrainos piliečiai, gali kirsti sieną išvykdami iš Ukrainos tik sutikus abiem tėvams (įvaikinusiems tėvams arba globėjams) arba lydimi jų ar jų įgaliotų kitų asmenų.

Vaikai turi turėti galiojantį užsienio pasą ar vaiko kelionės dokumentą arba turi būti įrašyti tėvo / motinos užsienio pase (kai keliauja su tėvu / motina).

Kai vaikai, kuriems mažiau nei 16 metų ir kurie yra Ukrainos piliečiai, išvyksta iš Ukrainos teritorijos lydimi vieno iš tėvų arba vieno iš tėvų įgalioto asmens, o kito iš tėvų nėra sienos kirtimo punkte, reikia pateikti notaro patvirtintą kito iš tėvų sutikimą, kuriame nurodyta šalis, į kurią vykstama, ir kelionės laikas.

Notaro pasirašyto kito iš tėvų sutikimo nereikia šiais atvejais:

 • kai kitas iš tėvų – kurio nėra sienos kirtimo punkte – yra asmuo be pilietybės arba užsienio pilietybę turintis asmuo;
 • kai keliaujančio asmens, kuriam iki 16 metų, pase yra įrašas, nurodantis, kad pilietis išvyksta iš Ukrainos nuolat gyventi užsienyje arba kad jis užregistruotas užsienyje esančiame Ukrainos konsulate;
 • taip pat nereikia kito iš tėvų sutikimo, jei pateikiami toliau nurodyti dokumentai arba notaro patvirtintos jų kopijos: kito iš tėvų mirties liudijimas; teismo sprendimas, nurodantis, kad kitas iš tėvų yra netekęs tėvystės teisių; teismo sprendimas, nurodantis, kad kitas iš tėvų yra dingęs be žinios; teismo sprendimas, nurodantis, kad kitas iš tėvų yra neveiksnus; teismo sprendimas, leidžiantis vaikui išvykti iš Ukrainos teritorijos be sutikimo ir nelydint kitam iš tėvų.

Nuo2017 m. sausio 15 d. Prancūzijos piliečiai ir gyventojai, kuriems iki 18 metų, gali keliauti vieni (be vieno iš tėvų arba teisėto globėjo), tik jei turi įgaliojimo keliauti formą (pranc. „l'autorisation de sortie du territoire“).

Formoje nurodoma informacija:

 1. Įgaliojimą išvykti iš šalies teritorijos turinčio nepilnamečio pavardė, vardai, gimimo data ir gimimo vieta;
 2. Įgaliojimą pasirašiusio vieno iš tėvų / globėjo pavardė, vardai, gimimo data ir gimimo vieta, įgaliojimo aprėptis, nuolatinė gyvenamoji vieta, parašas ir, kai taikoma, kontaktinė informacija, telefono numeriai bei el. pašto adresai;
 3. Įgaliojimo trukmė,kuri negali viršyti vienų metų nuo pasirašymo datos.

Formą turi užpildyti ir pasirašyti vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas. Taip pat reikia pateikti formą pasirašiusio vieno iš tėvų arba teisėto globėjo galiojančio asmens tapatybės dokumento fotokopiją.

Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai

Turite pateikti visus reikiamus galiojančius kelionės dokumentus registracijos punkte arba prie įlaipinimo vartų. Taip pat turite atitikti visus šalies, iš kurios, per kurią ar į kurią skrendate, įvažiavimo ir migracijos reikalavimus. Jei neturėsite galiojančio paso, vizos ar kito reikalaujamo kelionės dokumento ir jums bus neleista patekti į šalį, būsite atsakingi už dėl to kilusias papildomas transportavimo bei kitas išlaidas.

Dėl tiksliausios informacijos apie vizų reikalavimus kreipkitės į šalių, į kurias pageidaujate vykti, užsienio ministerijas, ambasadas arba konsulatus. Turėsite pateikti tą patį dokumentą, kurio duomenis nurodėte registruodamiesi internetu.

Jei dar neturite patvirtinto užsakymo, labai rekomenduojame užsisakyti išvykimo ir grįžimo skrydžius pateikiant du atskirus užsakymus. Tokiu atveju galėsite naudoti skirtingus kelionės dokumentus registruodamiesi. Jei jau turite patvirtintą užsakymą, paskambinkite į „Wizz Air“ skambučių centrą

Pasienio pareigūnai gali atsisakyti įleisti į šalį remdamiesi mums nežinoma informacija. Negrąžinsime jums pinigų už jokį skrydį arba paslaugą, kurios negalite panaudoti dėl atsisakymo įleisti į šalį, ir jūs būsite atsakingi už dėl to kilusias papildomas transportavimo bei kitas išlaidas.