Žmonės
Aplinka
Ekonomika
Valdymas

Labiau rūpinkitės Daugiau pamatykite Daugiau patirkite

Esame įsitikinę, kad kelionės atveria galimybių, dėl kurių gyvenimas ir mus supantis pasaulis gali tapti geresni

Pirmyn
Politika ir kiti atsisiunčiami dokumentai (PDF)
Toliau

Esame įsipareigoję

Užtikrinti, kad visi ir visur galėtų keliauti mažiausiomis kainomis, bet nepamirštame ir apie mūsų veiklos daromą poveikį ekonomikai bei aplinkai, taip pat socialinį poveikį. Mūsų strategija pagrįsta mažomis kainomis ir plačiu skrydžių tinklu. Vykdome efektyvias ir tvarias operacijas bei teikiame kokybišką klientų aptarnavimą.

Toliau
orlaivių iki 2030 m.
Metai
vidutinis mūsų orlaivių naujumas
specialistai, dirbantys jums
CO2
mažesnis CO2 išmetimas vienam keleiviui per kilometrą iki 2030 m.
DVT
daromas tiesioginis poveikis pagal JT DVT
Degalai
didesnis efektyvumas kiekvienais metais palyginti su „A320ceo“
bėgimas
renginiai Europoje
Tiesioginių skrydžių
tinklas, o ne skrydžių per centrinę bazę sistema

Mūsų, vienos iš sparčiausiai augančių oro linijų bendrovių,

verslas pagrįstas ypač mažų kainų modeliu, todėl galime pasiūlyti mažiausias kainas klientams ir padaryti skrydžius įperkamus didesniam skaičiui žmonių nei kada nors anksčiau. Tuo pačiu metu suvokiame, kad ekonominiai, socialiniai ir aplinkos pokyčiai daro įtaką mūsų bendruomenėms, ir imamės įvairių tvarumo iniciatyvų – štai kodėl vykdome programą „WIZZ Cares“.

Toliau

Žmonės

Siekiame ateityje suteikti žmonėms galią gyventi
išnaudojant visas galimybes.

Rūpinamės savo klientais ir darbuotojais. Tikime, kad ateityje visi turės galimybę gyventi išnaudodami visą savo potencialą. Dedame daug pastangų, kad patobulintume teikiamas paslaugas, pagerintume klientų patirtį, suteiktume žmonėms galios bei padėtume bendruomenėms, kurias aptarnaujame. Vykdome veiklą 194 oro uostų 54 šalyse ir siekiame palaikyti aktyvius ryšius su bendruomenėmis kiekvienoje rinkoje. Per savo veiklos metus vykdėme įvairių vietos bendruomenių projektų aptarnaujamose rinkose, kurie padeda užmegzti stipresnį ryšį tarp jų ir mūsų darbuotojų.


Darome tiesioginį poveikį 4 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslams.

Toliau

MŪSŲ DARBUOTOJAI

Toliau

Mūsų klientai

Toliau

APLINKA

Norime būti ekologiškiausia oro linijų bendrovė.


Darome tiesioginį poveikį 5 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslams.

Toliau

„Wizz Air“ anglies dioksido išmetimas

g/RPK
80
75
70
65
60
55
50
45
Finansiniai metai 2013
Finansiniai metai 2014
Finansiniai metai 2015
Finansiniai metai 2016
Finansiniai metai 2017
Finansiniai metai 2018
Finansiniai metai 2019
Finansiniai metai 2020
Finansiniai metai 2021
Finansiniai metai 2022
Finansiniai metai 2023

Didžiuojamės, kad dėl įvairių degalų taupymo iniciatyvų ir nuolatinio technologijų modernizavimo mūsų oro linijų bendrovės išmetamo anglies dioksido intensyvumo rodiklis yra vienas iš mažiausių Europos aviacijos sektoriuje. 2020-iais finansiniais metais išmetamo anglies dioksido kiekis buvo 57,28 gramo vienam keleiviui per kilometrą (sumažėjimas nuo 59,9 gramo) – beveik du kartus mažesnis už sektoriaus vidurkį. 2021-iais finansiniais metais COVID-19 pandemija ir mažesnis vietų užimtumo koeficientas skrydžiuose neigiamai paveikė mūsų efektyvumą anglies dioksido atžvilgiu. Nuo to laiko „Wizz Air“ padarė didelę pažangą, nors ji nebuvo pastebima visame sektoriuje. 2023-iais finansiniais metais toliau buvo daroma pažanga, nes keleivių vietų užimtumo koeficientas toliau gerėjo, todėl sumažėjo emisijos intensyvumas ir pasiektas 53,8 g CO2/RPK – mažiausias „Wizz Air“ kada nors užfiksuotas anglies dioksido intensyvumas per 12 mėnesių laikotarpį. Skaitykite mūsų metinį pranešimą ir sužinokite daugiau.

Esame pasiryžę dar labiau sumažinti poveikį aplinkai

„Wizz Air“ tvirtai pasiryžusi sumažinti klimato kaitos poveikį pasauliniu ir vietiniu mastu. Palaikome Paryžiaus susitarimą, kuriuo siekiama sumažinti temperatūros kilimą iki mažiau nei 1,5 C, taip pat Europos žaliąjį kursą ir „Destination 2050“ gaires, kuriomis užsibrėžta iki 2050 m. pasiekti nulinę emisiją.

„Wizz Air“ didžiuosi, kad jos lėktuvų CO2 emisija (G/RPK) yra mažiausia Europoje. Esame pasiryžę iki 2030 m. sumažinti savo CO2 emisiją dar 25 %, palyginti su 2019 m. lygiais, ir toliau riboti kitą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Ambicingo plano varomoji jėga yra mūsų naujausios technologijos, degalų taupymo iniciatyvos ir tvarių aviacijos degalų naudojimas.

Toliau
25 % mažesnė CO2 emisija iki 2030 m.
80 70 60 50 40 30
CO2 emisija / RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anglies dioksido emisijos kompensavimas

Kompensuokite kelionių poveikį aplinkai

2020 m. lapkričio mėn. „Wizz Air“ pristatė anglies dioksido emisijos kompensavimo schemą kaip vieną iš emisijos mažinimo priemonių ir suteikė keleiviams galimybę apskaičiuoti jų skrydžių poveikį aplinkai bei kompensuoti anglies dioksido emisiją. Schema, sukurta bendradarbiaujant su klimato technologijų bendrove „Chooose“, suteikia keleiviams galimybę kompensuoti jų kelionių poveikį aplinkai skiriant paramą patikimiems, didelį poveikį darantiems klimato projektams visame pasaulyje.

Poveikis aplinkai

Didžiuojamės galėdami pasiūlyti savo keleiviams visiškai skaidrų kelionės poveikio aplinkai skaičiuotuvą, kurį naudodami jie gali lengvai apskaičiuoti ir kompensuoti savo skrydžių anglies dioksido emisiją.

Kompensuokite savo kelionės emisiją šiandien

Toliau

„A321neo“ – orlaivis, pakeitęs žaidimo taisykles

suvartoja mažiau degalų palyginti su „A320ceo“ remiantis RPK
išmeta mažiau CO2 palyginti su „A320ceo“ remiantis RPK
skrenda toliau palyginti su „A320ceo“
skleidžia mažiau triukšmo palyginti su „A320ceo“
mažesnė kaina palyginti su „A320ceo“

MŪSŲ STIPRIOSIOS SAVYBĖS

Kabinoje nenaudojamas popierius

Pilotų kabinose naudojami planšetiniai kompiuteriai, užuot spausdinus daugiau nei
25 000 puslapių kiekviename lėktuve

Lengvesnės sėdynės

Nuolat investuojame į naujesnes, lengvesnes sėdynes.

Varikliai plaunami dažniau,
nei reikalaujama pagal taisykles

Visus variklius plauname maždaug dešimt kartų per metus – kuo jie švaresni
tuo sklandžiau veikia, todėl reikia mažiau degalų.

Naudojamas vienas variklis riedant nusileidus

Taupome degalus išjungdami vieną iš variklių nusileidus.

Mažiausias CO2 išmetimo vienam keleiviui rodiklis sektoriuje

Nuo 2012 m. įgyvendinome kelis projektus, įskaitant
skridimo greičio ir taikomų metodų patobulinimą bei mūsų skrydžių tinklo optimizavimą, kurie prisideda prie 
beveik 100 000 tonų mažesnio išmetamo CO2 kiekio per metus (3 % vienam orlaiviui).

Triukšmo taršos mažinimas

Sūkurių generatoriai sumažina triukšmo lygį.

Sparnų antgaliai „Sharklet“

Šie nuostabūs išradimai gali 2 % sumažinti degalų suvartojimą ir išmetama 540 tonų mažiau CO2 per metus vienam lėktuvui. Jie bus įtaisyti visuose mūsų lėktuvuose iki 2024 m.

Stabdžiai

Nuo 2020 m. mūsų „Airbus321neo“
orlaiviuose bus įtaisyti nauji stabdžiai,
kurie yra 20 kilogramų lengvesni.

Lėktuve dalijami žurnalai

Spausdinami naudojant perdirbtą lengvą popierių.

Naudojant GPU vietoj APU sutaupoma 200 kg per valandą

Kai įmanoma, elektra į orlaivį tiekiama iš antžeminių elektros linijų (GPU)
– tai gali sutaupyti 200 kg degalų per valandą.

Ekonomika

Siekiame stiprinti ekonomiką WIZZ kelionių vietose.

Įperkamos kelionės oru gali pagerinti daugelio keliautojų gyvenimą, bet lengva pamiršti, kaip tai gali paveikti miestus. Tiesioginiai skrydžiai yra naudingi miesto ekonomikai – ypač kai šie skrydžiai yra už „Wizz Air“ mažiausias kainas. Vis daugiau žmonių gali nebrangiai keliauti oru ir jie savo apsilankymu stiprina vietos ekonomiką.

Tiekėjų elgesio kodeksas

Vykdydama veiklą „Wizz Air Group“ ypatingą dėmesį skiria aplinkosaugos, socialinei bei ekonominei atsakomybėms ir 2021 m. balandžio mėn. pristatė atnaujintą tiekėjų elgesio kodeksą. „Wizz Air“ yra įsipareigojusi bendradarbiauti su tiekėjais ir partneriais, kurie tiekdami produktus ir (arba) teikdami paslaugas grupei „Wizz Air Group“ laikosi „Wizz Air“ įsipareigojimų dėl aplinkosaugos bei komerciškai tvarios veiklos ir dirba vadovaudamiesi aukštais socialiniais bei darbo standartais. Tiekėjų elgesio kodeksas taikomas visiems „Wizz Air“ tiekėjams, taip pat jų rangovams ir subrangovams, jis yra visų sutarčių paketų ir procesų dalis.


Darome tiesioginį poveikį 1 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslams.

Toliau

Ekonomika

Toliau

Valdymas

Valdyba / vadovybė, kokybė ir etika

Visa valdybos priežiūra per tvarumo ir kultūros komitetą. Iki 2026 m. pasižadame pasiekti bent 40 % moterų vadovų pareigose (vadovų, direktorių, vykdomųjų viceprezidentų, generalinio direktoriaus) lygį. To siekdami nuo 2022-ųjų finansinių metų įtraukėme vadovybės komandos lyčių pusiausvyrą į savo premijų struktūrą. Taip pat tvirtai įsipareigojome sumažinti įvairovės skirtumą valdyboje ir iki 2026 m. pasiekti 33 % moterų direktorių valdyboje lygį, vadovaudamiesi Hamptono–Aleksanderio iniciatyva.

Rizikos valdymas

Valdyba turi visą bendrovės rizikos valdymo proceso priežiūrą, vykdomas išsamus svarbiausios rizikos, susijusios su verslo modeliu, „Wizz Air“ rezultatais ateityje, mokumu arba likvidumu, įvertinimas. Valdome su klimatu susijusią ir ESG riziką pasitelkę bendrovės ERM programą.

Audito ir rizikos komitetas

Šis rizikos valdymo procesas apima rizikos tarybą, audito ir rizikos komitetą bei direktorių valdybą ir turi stiprią paramą bei prioritetą verslo planų vykdymo ir rizikos švelninimo veiksmų atžvilgiu.

Nuo 2021-ųjų finansinių metų „Wizz Air“ išorės pranešimų teikimas atitinka TCFD rekomendacijas.

Toliau

Žmonės Aplinka Ekonomika Valdymas


Ačiū už dėmesį!

Pradėti iš naujo