Din webbläsare är väldigt gammaldags
Vi stöder inte den här versionen av din webbläsare!
Du ser den här sidan då vi upptäckt en förlegad version av din webbläsare eller en version som inte stöds. För att fortsätta navigera på wizzair.com och för att få bästa upplevelsen medan du navigerar rekommenderar i att du uppdaterar din webbläsare.
Vi rekommenderar följande:
Mozilla Firefox
Ladda ner gratis
Google Chrome
Ladda ner gratis

Information och tjänster

Investor Information

Passenger traffic stats

2020/2019
Passengers Load factor
2020 2019 2020 2019
March 1,754,032 2,721,959 92.0% 94.1%
February 3,014,341 2,400,692 93.8% 94.2%
January 3,151,622 2,569,229 90.2% 88.1%
Passengers Load factor
2020 2019 2020 2019
March
1,754,032 2,721,959 92.0% 94.1%
February
3,014,341 2,400,692 93.8% 94.2%
January
3,151,622 2,569,229 90.2% 88.1%
Passengers Load factor
2019 2018 2019 2018
December 3,317,762 2,660,104 89.4% 88.8%
November 2,974,812 2,400,337 92.8% 91.2%
October 3,711,445 3,059,419 95.3% 94.0%
September 3,816,913 3,173,280 94.5% 94.1%
August 4,036,914 3,476,091 96.3% 95.6%
July 3,881,750 3,475,497 95.6% 95.4%
June 3,608,960 3,029,121 95.0% 93.3%
May 3,470,889 2,836,380 93.9% 91.9%
April 3,288,731 2,764,579 91.9% 90.9%
March 2,721,959 2,476,153 94.1% 91.5%
February 2,400,692 2,126,955 94.2% 91.2%
January 2,569,229 2,336,206 88.1% 87.7%
Passengers Load factor
2019 2018 2019 2018
December
3,317,762 2,660,104 89.4% 88.8%
November
2,974,812 2,400,337 92.8% 91.2%
October
3,711,445 3,059,419 95.3% 94.0%
September
3,816,913 3,173,280 94.5% 94.1%
August
4,036,914 3,476,091 96.3% 95.6%
July
3,881,750 3,475,497 95.6% 95.4%
June
3,608,960 3,029,121 95.0% 93.3%
May
3,470,889 2,836,380 93.9% 91.9%
April
3,288,731 2,764,579 91.9% 90.9%
March
2,721,959 2,476,153 94.1% 91.5%
February
2,400,692 2,126,955 94.2% 91.2%
January
2,569,229 2,336,206 88.1% 87.7%
Passengers Load factor
2018 2017 2018 2017
December 2,660,104 2,247,891 88.8% 87.5%
November 2,400,337 2,157,742 91.2% 88.3%
October 3,059,419 2,663,937 94.0% 92.1%
September 3,173,280 2,701,203 94.1% 92.9%
August 3,476,091 2,887,770 95.6% 95.4%
July 3,475,497 2,827,331 95.4% 94.5%
June 3,029,121 2,487,553 93.3% 92.3%
May 2,836,380 2,400,846 91.9% 91.1%
April 2,764,579 2,318,770 90.9% 90.1%
March 2,476,153 1,978,316 91.5% 90.4%
February 2,126,955 1,722,038 91.2% 91.9%
January 2,336,206 1,877,762 87.7% 88.0%
Passengers Load factor
2018 2017 2018 2017
December
2,660,104 2,247,891 88.8% 87.5%
November
2,400,337 2,157,742 91.2% 88.3%
October
3,059,419 2,663,937 94.0% 92.1%
September
3,173,280 2,701,203 94.1% 92.9%
August
3,476,091 2,887,770 95.6% 95.4%
July
3,475,497 2,827,331 95.4% 94.5%
June
3,029,121 2,487,553 93.3% 92.3%
May
2,836,380 2,400,846 91.9% 91.1%
April
2,764,579 2,318,770 90.9% 90.1%
March
2,476,153 1,978,316 91.5% 90.4%
February
2,126,955 1,722,038 91.2% 91.9%
January
2,336,206 1,877,762 87.7% 88.0%
Passengers Load factor
2017 2016 2017 2016
December 2,247,891 1,877,119 87.5% 87.3%
November 2,157,742 1,769,031 88.3% 86.8%
October 2,663,937 2,041,639 92.1% 90.0%
September 2,701,203 2,137,569 92.9% 91.6%
August 2,887,770 2,320,990 95.4% 93%
July 2,827,331 2,285,601 94.5% 92.7%
June 2,487,553 2,013,032 92.3% 91.7%
May 2,400,846 1,964,088 91.1% 90.1%
April 2,318,770 1,777,200 90.1% 86.5%
March 1,978,316 1,660,061 90.4% 86.3%
February 1,722,038 1,413,717 91.9% 86.4%
January 1,877,762 1,522,901 88.0% 83.5%
Passengers Load factor
2017 2016 2017 2016
December
2,247,891 1,877,119 87.5% 87.3%
November
2,157,742 1,769,031 88.3% 86.8%
October
2,663,937 2,041,639 92.1% 90.0%
September
2,701,203 2,137,569 92.9% 91.6%
August
2,887,770 2,320,990 95.4% 93%
July
2,827,331 2,285,601 94.5% 92.7%
June
2,487,553 2,013,032 92.3% 91.7%
May
2,400,846 1,964,088 91.1% 90.1%
April
2,318,770 1,777,200 90.1% 86.5%
March
1,978,316 1,660,061 90.4% 86.3%
February
1,722,038 1,413,717 91.9% 86.4%
January
1,877,762 1,522,901 88.0% 83.5%
Passengers Load factor
2016 2015 2016 2015
December 1,877,119 1,522,745 87.3% 85.1%
November 1,769,031 1,485,281 86.8% 83.6%
October 2,041,639 1,726,610 90.0% 88.2%
September 2,137,569 1,812,795 91.6% 90.9%
August 2,320,990 1,990,323 93% 93.2%
July 2,285,601 1,966,776 92.7% 92.7%
June 2,013,032 1,731,965 91.7% 91.0%
May 1,964,088 1,612,955 90.1% 89.0%
April 1,777,200 1,535,248 86.5% 86.2%
March 1,660,061 1,374,272 86.3% 85.3%
February 1,413,717 1,161,874 86.4% 83.7%
January 1,522,901 1,258,541 83.5% 81.6%
Passengers Load factor
2016 2015 2016 2015
December
1,877,119 1,522,745 87.3% 85.1%
November
1,769,031 1,485,281 86.8% 83.6%
October
2,041,639 1,726,610 90.0% 88.2%
September
2,137,569 1,812,795 91.6% 90.9%
August
2,320,990 1,990,323 93% 93.2%
July
2,285,601 1,966,776 92.7% 92.7%
June
2,013,032 1,731,965 91.7% 91.0%
May
1,964,088 1,612,955 90.1% 89.0%
April
1,777,200 1,535,248 86.5% 86.2%
March
1,660,061 1,374,272 86.3% 85.3%
February
1,413,717 1,161,874 86.4% 83.7%
January
1,522,901 1,258,541 83.5% 81.6%
Passengers Load factor
2015 2014 2015 2014
December 1,522,745 1,250,382 85.1% 84.3%
November 1,485,281 1,183,168 83.6% 82.9%
October 1,726,610 1,408,406 88.2% 86.3%
September 1,812,795 1,482,548 90.9% 87.5%
August 1,990,323 1,672,682 93.2% 92.2%
July 1,966,776 1,635,941 92.7% 91.6%
June 1,731,965 1,463,037 91.0% 89.7%
May 1,612,955 1,342,265 89.0% 87.5%
April 1,535,248 1,249,352 86.2% 84.9%
March 1,374,272 85.3%
February 1,161,874 83.7%
January 1,258,541 81.6%
Passengers Load factor
2015 2014 2015 2014
December
1,522,745 1,250,382 85.1% 84.3%
November
1,485,281 1,183,168 83.6% 82.9%
October
1,726,610 1,408,406 88.2% 86.3%
September
1,812,795 1,482,548 90.9% 87.5%
August
1,990,323 1,672,682 93.2% 92.2%
July
1,966,776 1,635,941 92.7% 91.6%
June
1,731,965 1,463,037 91.0% 89.7%
May
1,612,955 1,342,265 89.0% 87.5%
April
1,535,248 1,249,352 86.2% 84.9%
March
1,374,272 85.3%
February
1,161,874 83.7%
January
1,258,541 81.6%

Upcoming Results

May Traffic Results
June Traffic Results
July Traffic Results
August Traffic Results
September Traffic Results
October Traffic Results
November Traffic Results