Informació i serveis

WIZZ Flex

Flight change

CANVI DE VOL EN LÍNIA SENSE TARIFA PER CANVI DE VOL


 

Refund to wizz account

REEMBOSSAMENT AL COMPTE DE WIZZ EN CAS DE CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA