Informācija un pakalpojumi

Ceļošanas dokumenti

BUJ

Accordions

Pārliecinieties, ka lidojuma rezervēšanas laikā jūs esat precīzi norādījuši pasažiera vārdu un uzvārdu, lai tas precīzi sakristu ar pasažiera izmantotajā ceļošanas dokumentā norādīto informāciju.

Ja rezervēšanas laikā pieļāvāt kļūdu, varat bez maksas lidojuma kopsavilkuma lapā izmantot tiešsaistes vārda maiņas iespēju, ja:

 • ierakstīts nepareizs dzimums (vīrietis/sieviete);
 • ierakstīts vārda saīsinājums (Jānis P. Kalniņš, nevis Jānis Pēteris Kalniņš);
 • ieviesusies drukas kļūda līdz 3 rakstzīmēm.

Cita veida vārda labojumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Wizz Air zvanu centru 2 stundu laikā pēc rezervējuma veikšanas. Pēc šī laika par vārda maiņu tiks iekasēta maksa:

 • [name-change location=WizzairCom] par vārda maiņu mūsu tīmekļa vietnē.
 • [name-change location=CallCentre] par izmaiņu veikšanu ar Wizz Air zvanu centra starpniecību. Papildus maksai par vārda maiņu tiks iekasēta zvanu centra darījuma maksa.

Visiem starptautisko lidojumu pasažieriem līdzi jāņem derīga pase un nepieciešamības gadījumā arī derīga vīza. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pilsoņi Eiropā var ceļot, izmantojot derīgu ES/EEZ/Šveices nacionālo identifikācijas karti vai pases karti.

Jūsu pasei ir jābūt labā stāvoklī un jābūt jūsu parakstītai. Dažās valstīs ir prasība, ka pasei ir jābūt derīgai noteiktu laika posmu pēc ceļošanas datuma. Šīs prasības dažādās valstīs var atšķirties, tāpēc pirms ceļošanas noskaidrojiet un izpildiet tās.

informāciju par prasībām attiecībā uz vīzām un pasi jautājiet apmeklējamās valsts konsulātam vai vēstniecībai. Wizz Air klientu apkalpošanas dienests nevar sniegt informāciju par konkrētām prasībām attiecībā uz vīzām un pasi.Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu ceļošanas dokumentu esamību, pareizību un derīgumu, kā arī par jūsu tiesībām ceļot un ieceļot galamērķa valstī, izmantojot savus ceļošanas dokumentus. Wizz Air nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu un izmaksām, kas radušās, jums neizpildot iepriekšminētās prasības.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādām izmaksām un kaitējumu, kas nodarīts uzņēmumam Wizz Air, jums neizpildot iepriekšminētās prasības.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādām izmaksām un kaitējumu, kas nodarīts uzņēmumam Wizz Air, jums neizpildot iepriekšminētās prasības.

Pasažieriem var tikt atteikta iekāpšana, ja Wizz Air ir pamatots iemesls uzskatīt, ka pasažieri neatbilst pieturvietas vai galapunkta valstī noteiktajām ieceļošanas prasībām vai viņiem nav līdzekļu uzturēšanās izdevumu segšanai. Pasažieriem, kas spēj pierādīt, ka viņi ierodas valstī, lai piedalītos kompleksajās ekskursijās, jauniešu kempinga vai sporta pasākumā, starptautiski atzītā programmā vai lai izietu medicīniskas procedūras, vai ka viņu uzturēšanās izmaksas tiek segtas, ir nepieciešama iepriekšminēto rezervējumu apstiprinājums.

Informāciju par to, kādi ceļošanas dokumenti ir nepieciešami citas ES dalībvalsts robežas šķērsošanai, skatiet šajās saitēs:
Ceļošanas dokumenti ES pavalstniekiemCeļošanas dokumenti personām, kas nav ES pavalstnieki

Svarīgi! Wizz Air nenodrošina savienotos lidojumus. Ja jums vienā dienā ir 2 vai vairāk atsevišķu rezervējumu, tie tiks uzskatīti par nesaistītiem rezervējumiem, un jums būs jāiziet no tranzīta zonas. Tāpēc jums ir jāpārliecinās, ka jūsu dokumenti ir derīgi izmantošanai ikvienā valstī, kurā iebraucat vai no kuras izbraucat.
1951. gada konvencijas ceļošanas dokumenta turētājiem ir jānodrošina vēstniecības vai konsulāta dokumentus, kas apliecina, ka viņi uz savu galamērķi var ceļot bez vīzas vai viņiem ir vīza.

Krievijas Federācijas izdotās e-vīzas var netikt pieņemtas ceļošanai, ja tiks konstatētas neatbilstības starp pases un e-vīzas informāciju.

Pirms lidojuma pārbaudiet e-vīzas informāciju, lai pārliecinātos, ka:

 • norādīts pareizs jūsu pases numurs;
 • ierakstīts pilns jūsu vārds (iekļauti visi jūsu vārdi) un nav pārrakstīšanās kļūdu;
 • izmantoti tikai latīņu alfabēta burti, jo īpašas rakstzīmes (piemēram, Ñ, É, Ü un Ç) nav atļautas;
 • norādīts pareizs jūsu dzimšanas datums.

Mēs iesakām pārliecināties, ka informācija “mašīnlasāmajā rindā” pases datu lapas apakšpusē sakrīt ar e-vīzas datiem, tostarp vārdu un pases numuru. Piemēram, ja pasē ir rakstīts “Jānis Bērziņš”, jums ir jāizmanto mašīnlasāmajā rindā redzamais teksts "Janis Berzins".

P

Ceļojot ES iekšienē, nepilngadīgām personām ir nepieciešama sava pase vai ceļošanas dokuments.

Papildus derīgai savai pasei vai identifikācijas kartei visiem bērniem, kas ceļo:

 • vienatnē vai
 • kopā ar pieaugušo, kas nav viņu likumīgais aizbildnis, vai
 • kopā ar tikai vienu no vecākiem,

var papildus būt nepieciešams (oficiāls) vecāku, otrā vecāka vai likumiskā aizbildņa parakstīts dokuments, ar kuru bērnam tiek atļauts ceļot.

Lai skatītu plašāku informāciju, noklikšķiniet šeit.

No 2017. gada 15. janvāraFrancijas pavalstnieki un rezidenti, kas jaunāki par 18 gadiem, var vienatnē (bez vecāku vai likumīgā aizbildņa pavadības) ceļot tikai tad, ja viņiem ir ceļošanas pilnvarojuma veidlapa (“l'autorisation de sortie du territoire”).

Pases bez biometriskajiem datiem vairs nav izmantojamas ceļošanai ārpus Albānijas (neatkarīgi no to derīguma termiņā) un tiks pieņemtas izmantošanai tiek ceļojumiem Albānijas ietvaros.

Nav izmantojami ceļošanas dokumenti, kas izdoti vairāk nekā 10 gadus pirms ierašanās datuma.

Pasažieriem, kuriem nav biļetes ceļojumam tālāk vai atpakaļ vai arī kāds cits apliecinājums par ceļojumu tālāk vai atpakaļ, var tikt atteikta ieceļošana.

Pasei ir jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās datuma.

Gruzijas pilsoņi, kuriem ir pase ar biometriskajiem datiem, var bez vīzas ieceļot Šengenas zonā uz laiku līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laika periodā, ja ceļojuma mērķis nav nodarbinātība.

INFORMĀCIJA GRUZIJAS PILSOŅIEM

ePassport vārtu izmantošana

Ierodoties Apvienotajā Karalistē, jūs varat ietaupīt laiku, ja izmantosiet ePassport vārtus, kas ir pieejamas vairumā Apvienotās Karalistes lidostu. Lai varētu izmantot ePassport vārtus, jūsu pasē ir jābūt iestrādātai mašīnlasāmai joslai (MRZ). Papildu informāciju skatiet robežsardzes tīmekļa vietnē.

Reģistrēto ceļotāju programma

Ja jūs esat tādas valsts, kura nav ES dalībvalsts, pases turētājs, arī jūs varat izmantot ePassport vārtus, pievienojoties reģistrēto ceļotāju programmai. Papildu informāciju par programmu un par programmā iesaistītajām valstīm varat uzzināt robežsardzes tīmekļa vietnē.

Pasažieriem var tikt atteikta ieceļošana, ja viņiem nav līdzekļu uzturēšanās izdevumu segšanai.

INFORMĀCIJA PASAŽIERIEM, KAS CEĻO UZ IZRAĒLU

Pasažieriem, kuriem ir pagaidu pase, var tikt atteikta ieceļošana.

INFORMĀCIJA PASAŽIERIEM, KAS CEĻO UZ AAE

Atbilstoši pašreizējam regulējumam Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) varas iestādes noteiktu valstu pavalstniekiem kā vienu no obligātajiem ceļošanas dokumentiem noteikusi ieceļošanas vīzu.

Lūdzu, ņemiet vērā piemērojamās prasības attiecībā uz vīzas nepieciešamību ieceļošanai Abū Dabī:

SGTA — Apvienoto Arābu Emirātu personalizētā pasu, vīzu un veselības ceļošanas dokumentu informācija

Wizz Air sadarbībā ar uzņēmumu Sharaf Travel Services piedāvā klientiem īpašas cenas. Lai uzzinātu par AAE vīzas pieteikšanas procesu, skatiet mūsu partnera vietni.

Bieži uzdotie jautājumi

Bieži uzdotie jautājumi

Jums reģistrēšanās laikā vai iekāpšanas sektorā ir jāuzrāda derīgi visi nepieciešamie ceļošanas dokumenti. Jums ir jāizpilda visas iebraukšanas un migrācijas prasības, kas noteiktas valstī, no kuras jūs izlidojat, kuru šķērsojat vai kurā ielidojat. Ja jums nebūs atbilstīga pase vai vīza vai jebkādi nepieciešamie ceļošanas dokumenti un jums tiks atteikta iebraukšana valstī, jums var būt jāsedz izrietošās izmaksas par papildu transportēšanu un citiem pakalpojumiem.

Lai uzzinātu visprecīzāko informāciju par vīzu prasībām, lūdzu, sazinieties ar apmeklējamo valstu, pārstāvniecībām, vēstniecībām vai konsulātiem. Jums būs jāuzrāda dokumenti, kas tika izmantoti, jums reģistrējoties tiešsaistē.

Ja jums vēl nav apstiprināts rezervējums, mēs ļoti iesakām turpceļa un atpakaļceļa lidojumiem veikt divus atsevišķus rezervējumus. Tas ļaus jums reģistrēšanās laikā izmantot atšķirīgus ceļošanas dokumentus. Ja jūsu rezervējums jau ir apstiprināts, lūdzu, sazinieties ar Wizz Air zvanu centru

Robežsardzes dienesti var atteikt iebraukšanu savā valstī, pamatojoties uz informāciju, kas nav mūsu rīcībā. Mēs nenodrošinām naudas atmaksu par jebkādu lidojumu vai pakalpojumu, kuru nevar izmantot, jo jums ir atteikta iebraukšana, bet jums var būt jāsedz izrietošās izmaksas par papildu transportēšanu un citiem pakalpojumiem.