Ceļošanas dokumenti

Informācija un pakalpojumi

Ceļošanas dokumenti

BUJ

Accordions

Pārliecinieties, ka lidojuma rezervēšanas laikā jūs esat precīzi norādījuši pasažiera vārdu un uzvārdu, lai tas precīzi sakristu ar pasažiera izmantotajā ceļošanas dokumentā norādīto informāciju.

Rezervēšanas laikā pieļaujot kļūdu, varat bez maksas lidojuma kopsavilkuma lapā izmantot tiešsaistes vārda maiņas iespēju, ja:

 • ierakstīta nepareiza uzruna (vīrietis/sieviete);      
 • ierakstīts saīsināts vārds     (Jānis P. Kalniņš, nevis  Jānis Pēteris Kalniņš);  
 • ieviesusies drukas kļūda līdz 3 rakstzīmēm.

Cita veida vārda labojumu gadījumā sazinieties ar Wizz Air zvanu centru 2 stundu laikā pēc rezervējuma veikšanas. Pēc šī laika par vārda maiņu tiks iekasēta maksa:

 • [name-change location=WizzairCom] par vārda maiņu mūsu tīmekļa vietnē. 
 • [name-change location=CallCentre] par izmaiņu veikšanu ar Wizz Air zvanu centra starpniecību. Papildus maksai par vārda maiņu tiks iekasēta zvanu centra darījuma maksa.

Ja neesat pārliecināts par valsts, uz kuru plānojat ceļot, noteiktajām vīzu prasībām, skatiet informāciju SGTA Ceļojumu centra tīmekļa vietnē.

Please check your passport is still valid before travelling to Europe after 29 March 2019: https://www.passport.service.gov.uk/check-a-passport. You may need to renew earlier than planned. For more information check here.

Rumānijas 2005.gada likums Nr.248 (par Rumānijas pilsoņu brīvu pārvietošanos ārvalstīs) nosaka, ka Rumānijas pilsoņi jaunāki par 18gadiem drīkst ceļot uz ārzemēm, ja vien viņus pavada abi vecāki vai viens no vecākiem/viens pieaugušais un ja pavadošo personu rīcībā ir nepieciešamie dokumenti.

Ja nepilngadīgā persona neceļo kopā ar abiem vecākiem, pavadošajai personai (vienam no vecākiem vai citai personai) ir nepieciešama otra vecāka vai abu vecāku izsniegta pilnvara. Pilnvarā ir jābūt iekļautai šādai informācijai:

 • galamērķa valsts;
 • uzturēšanās ilgums;
 • otra vecāka vai abu vecāku piekrišana ceļojumam;
 • atbilstīgos gadījumos otra vecāka vai abu vecāku miršanas apliecība;
 • ja pavadošais pieaugušais nav viens no vecākiem, viņam vai viņai ir nepieciešama izdruka no policijas sodu reģistra.

Uzziniet vairāk par noteikumiem un tiesību aktiem!

Saistītā informācija

Lidojuma rezervēšana bērniem

Ukrainas pilsoņi jaunāki par 16gadiem drīkst izbraukt no Ukrainas teritorijas tikai ar abu vecāku (audžuvecāku vai aizbildņu) piekrišanu vai arī šo personu vai to pilnvarotu personu pavadībā.

Bērniem ir nepieciešama derīga ārzemju pase vai bērna ceļošanas dokuments vai arī ir jābūt ierakstītiem vecāku ārvalstu pasē (ceļojot kopā ar šo vecāku).

Ja Ukrainas pilsonis jaunāks par 16gadiem izbrauc no Ukrainas teritorijas viena vecāka vai viena vecāka pilnvarotas personas pavadībā un otrs vecāks nav klātesošs robežšķērsošanas vietā, ir jāuzrāda otra vecāka notariāli apstiprināta piekrišana, kurā norādīta galamērķa valsts un ceļojuma laiks.

Otra vecāka notariāli apstiprināta piekrišana nav nepieciešama šādos gadījumos:

 • ja otrs vecāks, kurš nav klātesošs robežšķērsošanas vietā, ir bezvalstnieks vai ārvalstnieks;
 • ja ceļojošajam pilsonim, kas ir jaunāks par 16gadiem, pasē ir ierakstīta atzīme, ka viņš vai viņa izceļo uz pastāvīgu dzīvi ārpus Ukrainas vai ka viņš vai viņa ir reģistrēta Ukrainas konsulātā ārvalstīs;
 • otra vecāka piekrišana nav nepieciešama arī gadījumos, ja tiek uzrādīti šādi dokumenti vai to notariāli apstiprinātas kopijas— otra vecāka miršanas apliecība; tiesas lēmums, ar kuru otram vecākam ir atņemtas viņa vai viņas vecāku tiesības; tiesas lēmums, ar kuru tiek apliecināts otra vecāka bezvēsts prombūtne; tiesas lēmums, ar kuru tiek apliecināta otra vecāka rīcībnespēja; tiesas lēmums, kas ļauj bērnam izbraukt no Ukrainas teritorijas bez otra vecāka piekrišanas un pavadības.

Saistītā informācija

Lidojuma rezervēšana bērniem

 

Sākot ar  2017. gada 15. janvāri Francijas pavalstnieki un rezidenti, kas ir jaunāki par 18 gadiem, var vienatnē (bez vecāku vai likumīgā aizbildņa pavadības) ceļot tikai tad, ja viņiem ir ceļošanas pilnvarojuma veidlapa (“l'autorisation de sortie du territoire”).

Veidlapā ir iekļauta šāda informācija:

 1. nepilngadīgā bērna, kurš tiek pilnvarots izbraukt no valsts, uzvārds, vārdi, dzimšanas datums un vieta;  
 2. aizgādnieka, kurš paraksta pilnvarojumu, uzvārds, vārdi, dzimšanas datums un vieta, aizgādniecības veids, pastāvīgās dzīvesvietas adrese, paraksts un, nepieciešamības gadījumā, kontaktinformācija, tālruņa numuri un e-pasta adreses;  
 3. pilnvaras ilgums,  kas nevar pārsniegt vienu gadu no parakstīšanas datuma.  

Veidlapa ir jāaizpilda un jāparaksta vecākam vai likumīgajam aizbildnim. Ir jāpievieno arī veidlapu parakstījušā vecāka vai likumīgā aizbildņa derīga identifikācijas dokumenta kopija.

 

 

Bieži uzdotie jautājumi

Bieži uzdotie jautājumi

Jums reģistrēšanās laikā vai iekāpšanas sektorā ir jāuzrāda derīgi visi nepieciešamie ceļošanas dokumenti. Jums ir jāizpilda visas iebraukšanas un migrācijas prasības, kas noteiktas valstī, no kuras jūs izlidojat, kuru šķērsojat vai kurā ielidojat. Ja jums nebūs atbilstīga pase vai vīza vai jebkādi nepieciešamie ceļošanas dokumenti un jums tiks atteikta iebraukšana valstī, jums var būt jāsedz izrietošās izmaksas par papildu transportēšanu un citiem pakalpojumiem.

Lai uzzinātu visprecīzāko informāciju par vīzu prasībām, lūdzu, sazinieties ar apmeklējamo valstu, pārstāvniecībām, vēstniecībām vai konsulātiem. Jums būs jāuzrāda dokumenti, kas tika izmantoti, jums reģistrējoties tiešsaistē.

Ja jums vēl nav apstiprināts rezervējums, mēs ļoti iesakām turpceļa un atpakaļceļa lidojumiem veikt divus atsevišķus rezervējumus. Tas ļaus jums reģistrēšanās laikā izmantot atšķirīgus ceļošanas dokumentus. Ja jūsu rezervējums jau ir apstiprināts, lūdzu, sazinieties ar Wizz Air zvanu centru

Robežsardzes dienesti var atteikt iebraukšanu savā valstī, pamatojoties uz informāciju, kas nav mūsu rīcībā. Mēs nenodrošinām naudas atmaksu par jebkādu lidojumu vai pakalpojumu, kuru nevar izmantot, jo jums ir atteikta iebraukšana, bet jums var būt jāsedz izrietošās izmaksas par papildu transportēšanu un citiem pakalpojumiem.