Cilvēki
Vide
Ekonomika
Pārvaldība

Rūpēties vairāk Dzīvot vairāk Būt vairāk

Mēs uzskatām, ka ceļošana sniedz iespējas, kas var uzlabot

Laipni lūgti Wizz Air ilgtspējas lapā!

Ilgtspēja ir WIZZ neatņemama sastāvdaļa. Mūsu stratēģijas četri pīlāri ir:

 • CILVĒKI
 • VIDE
 • EKONOMIKA
 • PĀRVALDĪBA
 • Wizz Cares ir visu mūsu iniciatīvu pamatu pamats attiecībā uz cilvēkiem, vidi, ekonomiku un pārvaldību.

  Ikvienam WIZZ darbiniekam vissvarīgākais ir klienti. Mēs vēlamies atvieglot dzīvi saviem pasažieriem, nodrošinot pieejamu un ilgtspējīgu ceļošanu. Mēs nodrošinām vislabākos ceļojumus, pateicoties inovācijām, lieliskai apkalpošanai un 7 zvaigžņu drošības novērtējumam. Mūsu darbinieki ir mūsu lielākā vērtība. Wizz Air ir uzņēmums, kas piedāvā daudzveidību, vienlīdzību un neierobežotas karjeras izaugsmes iespējas. Pēdējos 20 gadus mēs esam nodrošinājuši veiksmīgu dialogu starp vadību un darbiniekiem. Wizz Air Tautas padome kalpo kā tilts, kas nodrošina veiksmīgu divvirzienu dialogu un rada uzticēšanos starp augstāko vadību un darbiniekiem visā mūsu tīklā.

  Rūpes par vidi, kurā dzīvojam, mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgas. Ikvienam par to būtu jāuzņemas atbildība. Wizz Air pieder viena no jaunākajām lidmašīnu flotēm, un uzņēmums rada vienas no zemākajām CO2 emisijām aviācijas pasaulē, tādēļ šajā jautājumā Wizz Air uzskatāms par vienu no nozares līderiem. Bet ar to vien nepietiek! Tāpēc mums ir daudzas iniciatīvas, tostarp ieguldījumi ilgtspējīgā aviācijas degvielā, oglekļa kompensācijas programma, elektroniski aprīkota pilotu kabīne, kā arī dažādas degvielas taupīšanas iniciatīvas.

  Wizz Air ir labs korporatīvais pilsonis. Mēs atbalstām vietējās ekonomikas, savienojot pilsētas un reģionus, veicinot tūrismu, nodrošinot pārvietošanās brīvību, kā arī netieši un tieši radot darbvietas. Mēs nepārtraukti paplašinām savu tīklu, lai vienmēr būtu viens no virzītājspēkiem vietējo tirgu labklājībai.

  Pievienojieties mums šajā ilgtspējas ceļojumā! Mēs darām visu iespējamo, lai sasniegtu šos ļoti ambiciozos mērķus. Ilgtspēja ir mūsu kopīgā atbildība, tāpēc mums ir nepieciešams tavs atbalsts ceļā uz to!

Mēs esam apņēmušies

Nodrošināt, ka ikviens jebkur var ceļot par viszemākajām cenām, bet vienlaikus mēs apzināmies mūsu darbības ietekmi uz sociālajiem, ekonomikas un vides aspektiem. Mūsu stratēģijas pamatā ir zemas cenas un plašs tīkls, kuru spējam uzturēt, pateicoties efektīvai un ilgtspējīgai darbībai un izcili kvalitatīvai klientu apkalpošanai.

lidmašīnas līdz 2030. gadam
Gads
vidējais mūsu flotes vecums
profesionāļi apkalpo jūs
CO2
CO2 emisiju samazinājums uz vienu pasažierkilometru līdz 2030. gadam
Ilgtspējīgas attīstības mērķi
tieša ietekme uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem
Degviela
efektivitātes uzlabošana salīdzinājumā ar A320ceo
skriešana
sacensības visā Eiropā
Tiešo lidojumu
tīkls, nevis bāzu sistēma

Mēs esam viena no straujāk augošajām aviosabiedrībām,

un īpaši zemo izmaksu biznesa modelis ļauj mums piedāvāt klientiem zemākās cenas un sniegt lidošanas prieku vēl nebijušam skaitam cilvēku. Vienlaikus mēs apzināmies, ka mūsu sabiedrību ietekmē daudzi ekonomikas, sociālie un vides aspekti, un esam arī radījuši virkni iniciatīvu, kas veido mūsu ilgtspējīgās darbības programmu WIZZ Cares.

Cilvēki

Mēs vēlamies veidot nākotni, kurā ikvienam
ir iespēja pilnībā izmantot savu potenciālu.

Mūsu cilvēku pīlārs sastāv no divām daļām — klientiem un darbiniekiem. Mēs ticam nākotnei, kurā ikvienam ir iespēja izmantot savu potenciālu pilnībā. Mēs smagi strādājam, lai attīstītu savus pakalpojumus, uzlabotu klientu pieredzi un sniegtu cilvēkiem iespējas, vienlaikus atbalstot mūsu apkalpotās kopienas. Mēs izmantojam 193 lidostas 53 valstīs un esam par savu mērķi noteikuši aktīvas sadarbības veidošanu ar kopienām katrā mūsu tirgū. Gadu gaitā mēs turpinām darboties vietējo kopienu projektos visos mūsu tirgos, tādējādi veicinot stiprāku saikni starp mūsu darbiniekiem un kopienām, kurās tie darbojas.


global-goals-3global-goals-4global-goals-5global-goals-10

Tieša ietekme uz 4 Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

MŪSU DARBINIEKI

Cilvēkresursu attīstība

Mēs turpinām saviem darbiniekiem nodrošināt pasaules līmeņa apmācības. No Covid-19 un tehniskajām apmācībām mūsu apkalpei līdz līderības apmācībām mūsu biroja darbiniekiem — mēs koncentrējamies uz pareizo instrumentu sniegšanu saviem darbiniekiem, lai viņi var attīstīties un būvēt savu karjeru. 2021. gada jūlijā Wizz Air ieviesa iekšējo apmācību programmu, sauktu par WIZZ Academy, kuras mērķis ir sniegt darbiniekiem unikālu iespēju iegūt zināšanas par WIZZ stratēģisko pieeju un centieniem augstākajā vadības līmenī. Uzņēmums arī sadarbojas ar platformu LinkedIn, lai ieviestu jaunu tiešsaistes izglītības platformu, LinkedIn Learning, kas palīdzēs darbiniekiem gan profesionālajā, gan personīgajā izaugsmē, sniedzot neierobežotu piekļuvi interaktīviem, iesaistošiem kursiem.

Wizz Air pilotu akadēmija

Mums ir pašiem sava pilotu akadēmija, kura motivētiem audzēkņiem sākotnējo apmācību laikā nodrošina finanšu atbalstu, tostarp daļēju sponsorēšanu. Pilotu akadēmijas kadeti, kas veiksmīgi pabeidz programmu, var strādāt uzņēmumā Wizz Air par pilota mācekļiem.

Dažādība un vienādas iespējas

Mūsu Wizz darbības pamatā ir perspektīvu cildināšana jebkurā pasaules malā, un ar 109 tautībām 33 bāzes valstīs, mēs lepojamies ar savu patiesi globālo ietekmi. Mēs arī esam apņēmušies nodrošināt dzimumu dažādību darba vietā, lai 48 % no darbiniekiem būtu sievietes un 52 % — vīrieši, kā arī esam ieviesuši programmu Women of WIZZ, kuras mērķis ir nākamajā desmitgadē būtiski palielināt sieviešu-pilotu īpatsvaru. Atbalstot šo mērķi, 2023. gada 8. martā, Starptautiskajā sieviešu dienā, tika uzsākta programma "Viņa var lidot", kuras mērķis ir nodrošināt unikālu, vienkāršu un finansiāli pieejamu ceļu, lai kļūtu par Wizz Air komercpilotu. Programmā ir paredzēts atbalstīt kandidātes sievietes, lai palielinātu sieviešu īpatsvaru lidmašīnu pilotu kabīnes personālā krietni virs pašreizējiem, vidēji 5 procentiem šajā nozarē. Wizz Air ir apņēmies mazināt dzimumu stereotipus un atbalstīt dzimumu līdztiesību arī šajā profesijā.

Darbinieku apmierinātība

Visus iesaistīšanās aptaujas rezultātus katru gadu pārskata Direktoru padome, kas ļauj arī uzņēmuma augstākajai lēmējinstitūcijai novērtēt un uzraudzīt progresu kultūras mērķu sasniegšanā, noteikt prioritātes un izvirzīt izmērāmus mērķus vīzijas īstenošanai. Wizz Air ir arī īpašs valdes loceklis, kas ir atbildīgs par sadarbību ar darbiniekiem. Trīs galvenās jomas, kurās jāuzlabo apkalpes iesaiste un darba vide uzņēmuma līmenī, ir šādas: apkalpes saraksta plānošana, kvalitāte un konsekvence; operāciju vadības centra pieejamība, resursi un atbalsts, kā arī operatīvās loģistikas pieejamība, resursi un atbalsts. Regulāri tiek pārskatīti arī biroja darbinieku iesaistīšanas pasākumi. Galvenās jomas, kurām birojā tiek pievērsta uzmanība, ir šādas: atzinība, kultūra, karjeras attīstība, atalgojums, darbinieku pieredze un līderības attīstība.

Noguruma pārvaldība

Mēs nepārtraukti uzraugam un izvērtējam noguruma riskus, lai garantētu mūsu lidojumu drošību. Mūsu apkalpes pārvaldības sistēmas lēmumu pieņemšanas procesā ir iekļauta ar nogurumu saistītā informācija, lai uzlabotu noguruma risku identificēšanu.

Programma lidmašīnas apkalpes iespējai kļūt par pilotiem

Mēs ieviesām nozarē pirmo programmu lidmašīnas apkalpes iespējai kļūt par pilotiem, lai palīdzētu WIZZ apkalpes locekļiem piepildīt savu ilgi loloto sapni, piedāvājot plašu finanšu, ceļošanas un naktsmītnes atbalstu, kā arī īpašus darba un apmācību apstākļus. Novēršot virkni būtisku šķēršļu, mēs cenšamies atbalstīt ambiciozus apkalpes locekļus viņu ceļā uz pilota kabīni.

WIZZ Tautas padome

2018. gadā tika izveidota mūsu Tautas padome, kurā regulāri tiekas mūsu darbinieki no visām uzņēmējdarbības jomām, lai veicinātu efektīvu divvirzienu komunikāciju starp vadību un darbiniekiem, kā arī lai atbalstītu lēmumu pieņemšanas procesu jomās, kas ietekmē visus uzņēmuma darbiniekus. Tautas padome ir kas vairāk par vēl vienu uzņēmuma nodaļu — tā ir vieta, kur WIZZ darbinieki var droši dalīties ar savām bažām, idejām vai ieteikumiem. Padome turpina strādāt, lai mēs kļūtu labāki gan kā aviosabiedrība, gan arī kā darba devējs.

Garīgā un fiziskā labsajūta

Mēs vēlamies, lai mūsu darbinieki justos novērtēti un atbalstīti, tāpēc visiem mūsu darbiniekiem un viņu tuvākajiem ģimenes locekļiem diennakts jebkurā laikā ir pieejams profesionālas konsultācijas (darbinieku atbalsta programma). Mēs arī piedāvājam pilotu savstarpējo atbalstu, kā arī tiešsaistes garīgās veselības un fitnesa apmācības visiem mūsu apkalpes locekļiem. 2019. gadā mēs izveidojām darbinieku ārkārtas fondu WIZZ Aid, kura mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kolēģiem, kuriem ir nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība vai kurus negatīvi ietekmē dabiskas vai cilvēku izraisītas nelaimes. Kopš COVID-19 uzliesmojuma esam ieviesuši vairākus jaunus procesus, lai nodrošinātu mūsu darbinieku, tuvinieku un pasažieru labsajūtu. Lai pandēmijas maksimuma laikā nodrošinātu visaugstākā līmeņa aizsardzību mūsu apkalpēm un pasažieriem, Wizz Air 2021. gadā sāka īstenot dažādus galvenos protokolus, tostarp uzlabotas tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras un obligāto sejas aizsegšanas politiku, kā arī izstrādāja vakcinācijas politiku saviem darbiniekiem. Tā kā arvien vairāk valstu atvieglo savus ceļošanas un drošības noteikumus, mēs esam pieņēmuši lēmumu atvieglot obligāto prasību lietot masku mūsu lidmašīnās. Tomēr mēs joprojām esam modri un proaktīvi attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību un pēc vajadzības pārskatīsim ar to saistītās politikas un procesus. Pēc trīs izaicinājumiem pilniem gadiem, kurus iezīmēja pandēmija, Ukrainā sākās karš, kas būtiski ietekmēja mūsu klientus, kolēģus un darbību Ukrainā, Moldovā un Krievijā. Neraugoties uz grūtībām, mūsu darbinieki ir izturējuši šo situāciju, parādot ievērojamu profesionalitāti, sniedzot atbalstu mūsu cietušajiem darbiniekiem un praktikantiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem. Kopumā atbalsts, kas tika sniegts mūsu darbiniekiem, ietvēra Cilvēku padomes savāktos un sadalītos līdzekļus, psiholoģisko atbalstu un atbalstu darbinieku pārcelšanai uz jaunajām bāzēm, kā arī jaunus darba līgumus jaunajās bāzēs. Wizz Air arī apņēmās turpināt maksāt vidējo algu Ukrainas darba līgumos nodarbinātajiem darbiniekiem, lai nodrošinātu finansiālu drošību mūsu darbiniekiem šajā sarežģītajā situācijā. Pēc trīs mēnešu ārkārtas palīdzības sniegšanas absolūtais vairums mūsu Ukrainā strādājošo darbinieku ir evakuēti un pārcelti uz citām WIZZ tīkla bāzēm.

Mūsu klienti

Mēs esam apņēmušies saviem klientiem nodrošināt maksimāli patīkamu apkalpošanu un noderīgus pakalpojumus visā ceļojuma laikā. Mūsu komanda neatlaidīgi strādā pie komunikācijas uzlabošanas ar klientiem pakalpojumu pārtraukumu laikā un cenšas pieiet radoši visos uzņēmējdarbības procesos, vienmēr uzklausot atsauksmes.

Mobilitāte un aktīvs dzīvesveids

Kā uzņēmums, mēs uzturam savu sportisko formu un efektivitāti, un mēs cenšamies sniegt iespēju darīt to pašu arī cilvēkiem visos savos galamērķos. Jo mēs uzskatām, ka ikvienam jābūt pieejamiem ne tikai izdevīgiem ceļojumiem, bet arī veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. Mēs ar lepnumu atbalstām vairākus Eiropas skriešanas pasākumus, tostarp Budapeštas pusmaratonu, kurš ir nozīmīgākais mūsu atbalstītais pasākums, gan arī sacensības Milānā, Venēcijā, Klužā-Napokā, Sofijā, Skopjē, Debrecenā un Londonas Heknijā.

Izmaiņu pārvaldība

Mēs apzināmies, ka ceļojuma plānu izjaukšana var būtiski ietekmēt klientu apmierinātību, tāpēc mēs pastāvīgi uzlabojam savus rīkus, lai maksimāli efektīvi informētu pasažierus un vietējos lidostas pakalpojumu sniedzējus. Mēs esam uzlabojuši procesus nozaudētas bagāžas gadījumos, ieviesuši pašpiegādes paziņojumus un lidojuma statusa atjauninājumus WIZZ lietotnē, kā arī ieviesuši elektroniskos ēdināšanas kuponus un jaunu automatizēto sistēmu viesnīcas un transporta noorganizēšanai, ja lidojuma atcelšanas rezultātā pasažieriem nepieciešamas naktsmītnes.

Lidostas pakalpojumi un lidostas apsvērumi

Mūsu lidostas pakalpojumu sniedzēji ļoti būtiski ietekmē īpaši zemo izmaksu ekosistēmas veiksmīgo darbību, un mēs uzturam atvērtu dialogu ar visiem vietējiem partneriem, cenšoties uzlabot klientu apkalpošanu un komunikāciju. Wizz Air klientu ceļojumi ir uzlaboti arī no lidostas puses. 2021. gadā ieviesām jaunu funkciju mobilajā lietotnē — ceļošanas dokumentu skenēšanu. Klienti, kuri izmanto šo iespēju, gūst priekšrocības no ērtāka reģistrēšanās procesa tiešsaistē, kā arī var sagaidīt efektīvāku pasažieru pieredzi lidostā.

WIZZ Youth Challenge

WIZZ atbalsta jauno studentu izaugsmi visā Eiropā. Katru gadu mēs universitāšu studentiem organizējam situācijas analīzes sacensības, kuru laikā tiek izstrādāti radoši, tālredzīgi risinājumi reālām uzņēmējdarbības problēmām. Komandas, kas kvalificējas, tiek aicinātas uz finālu Budapeštā, kur tām ir iespēja tīkloties un pastāstīt savas idejas augstākā līmeņa vadītājiem, virknei nozares ekspertu un pārējiem gudrajiem šī tīkla jauniešiem.

Personalizācija un tiešsaistes iespējas

Mēs pastāvīgi uzlabojam tīmekļa vietnes wizzair.com un mūsu lietotnes iespējas, lai tās būtu arvien personalizētākas un vieglāk izmantojamas. Mēs esam atvieglojuši sapņu galamērķu atrašanu, lidojumu rezervēšanu un ceļošanu kopā ar mums, nodrošinot vairākas saziņas iespējas un progresīvas funkcijas, piemēram, cenu paziņojumus, automātisko reģistrēšanos un personalizētos piedāvājumus, ļaujot jums saņemt jaunāko informāciju katrā ceļojuma posmā. 2021. gadā Wizz Air ieviesa jaunu virtuālo tērzēšanas robotu Amelia, kas ļauj klientiem ātri un ērti iegūt informāciju par lidojumiem, vienlaikus sniedzot noderīgu vispārīgu informāciju par pakalpojumiem, lidojumu izmaiņām, īpašu palīdzību vai brīvprātīgām izmaiņām lidojumos. Amelia var sniegt atbalstu angļu, itāļu un vācu valodās tīmekļa vietnē wizzair.com un oficiālajā Wizz Air lietotnes Facebook Messenger kontā. Turklāt asistents Amelia drīz tiks ieviests arī WIZZ mobilajā lietotnē.

Reaģēšana uz pandēmiju

Koronavīrusa pandēmijas laikā Wizz Air piedāvāja tūlītēju humāno atbalstu tiem, kuras negatīvi ietekmēja neparedzētā krīze, un nodrošināja dažādus kravas pārvadāšanas un repatriācijas pakalpojumus. Kritiski nepieciešamo medicīnas preču un iestrēgušo pasažieru drošai nogādāšanai mājās tika noorganizēti vairāk nekā 120 lidojumi. Mēs arī bijām viena no retajām aviosabiedrībām, kas nepārtrauca lidojumus un ieviesa interaktīvo ceļojumu plānošanas karti, lai palīdzētu pasažieriem izprast sarežģīto ceļošanas vidi. Wizz Air ieviesa arī ES digitālā Covid-19 sertifikāta QR koda skenēšanas iespēju, lai palīdzētu pasažieriem izprast sarežģīto ceļošanas vidi. Wizz Air ieviesa arī ES digitālā Covid-19 sertifikāta QR koda skenēšanas iespēju, lai klienti varētu uzreiz doties uz iekāpšanas sektoru un tiktu novērsta nepieciešamība fiziski pārbaudīt Covid-19 dokumentus lidostas reģistrēšanās sektorā, kā arī neveidotos rindas.

VIDE

Mēs vēlamies videi draudzīgākos aviopārvadājumus.

Viena no uzņēmuma prioritātēm ir atbildības uzņemšanās par tā radīto ietekmi uz vidi. Vides aizsardzība ir mūsu visu atbildība, tāpēc arī mēs esam ievērojami uzlabojuši savus vides aizsardzības pasākumus. Šajā ziņā mēs cenšamies nozarei rādīt priekšzīmi: mums pieder viena no Eiropā jaunākajām flotēm, turklāt mēs radām vienas no zemākajām CO2 emisijām uz pasažierkilometru. Sākot ar 2022. finansiālo gadu, oglekļa emisiju intensitāte ir pilnībā integrēta vadošo darbinieku atlīdzību struktūrā.

Ieviešot dažādas degvielas patēriņu samazinošas iniciatīvas, tostarp mobilu elektronisku lidojumu instrukciju somu, pilnībā atsakoties no papīra izdrukām lidmašīnas salonā, kā arī nepārtraukti modernizējot savus lidaparātus, mēs turpināsim uzlabot mūsu darbības rādītājus, nepārtraukti samazinot savu ietekmi uz vidi, tādējādi padarot gaisa satiksmi ilgtspējīgāku. Mūsu ilgtspējības pasākumi ietver mūsu darbību paātrināšanu, lai nākotnē nodrošinātu atbilstošas ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) piegādes, ilgtspējīgus iepirkumu procesus, atkritumu šķirošanas lidmašīnā izmēģinājuma projektu, kā arī oglekļa kompensācijas programmu, ko piedāvājam saviem klientiem.


global-goals-7global-goals-9global-goals-12global-goals-13global-goals-17

Tieša ietekme uz 5 Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Wizz Air oglekļa emisijas

g/RPK
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Finanšu gads 2013
Finanšu gads 2014
Finanšu gads 2015
Finanšu gads 2016
Finanšu gads 2017
Finanšu gads 2018
Finanšu gads 2019
Finanšu gads 2020
Finanšu gads 2021
Finanšu gads 2022
Finanšu gads 2023

Daudzo degvielas taupīšanas iniciatīvu un mūsu tehnoloģiju pastāvīgās modernizācijas rezultātā mēs lepojamies ar vienu no zemākajiem emisiju intensitātes rādītājiem Eiropas aviācijas nozarē. 2020. finanšu gadā oglekļa dioksīda emisijas uz vienu pasažierkilometru samazinājās no 59,9 gramiem līdz 57,28 gramiem, kas ir gandrīz uz pusi mazāk nekā vidējais rādītājs nozarē. Covid-19 pandēmija, kā arī zemāka lidojumu noslodze 2021. finansiālajā gadā atstāja negatīvu iespaidu uz mūsu oglekļa efektivitāti. Kopš tā laika Wizz Air ir pieredzējis ievērojamus uzlabojumus, kas ne visur bija vērojami nozarē. Pārejot uz 2023. finanšu gadu, tika panākts nepārtraukts progress, jo pasažieru noslodzes koeficienti vēl vairāk uzlabojās, tādējādi samazinot emisiju intensitāti, sasniedzot 53,8 g CO2/RPK - visu laiku zemāko oglekļa intensitāti, kā ziņo Wizz Air par 12 mēnešu periodu. Vairāk varat uzzināt mūsu gada pārskatā.

Apņemšanās vēl vairāk samazināt mūsu ietekmi uz vidi

Wizz Air ir apņēmības pilns mazināt klimata pārmaiņu ietekmi gan pasaules, gan vietējā līmenī. Mēs atbalstām Parīzes nolīgumu, kura mērķis ir ierobežot temperatūras kāpumu zem 1,5 °C, un atbalstām arī Eiropas Zaļo kursu un iniciatīvas "Galamērķis 2050" vadlīnijas, kuru mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt oglekļneitralitāti.

Wizz Air var lepoties ar zemākajām CO2 emisijām (G/RPK) Eiropā. Mēs esam apņēmušies līdz 2030. gadam sasniegt CO2 emisiju samazinājumu par 25 %, salīdzinot ar 2019. gada līmeni, un vēl vairāk ierobežot citu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šo ambiciozo plānu palīdzēs piepildīt mūsu flote ar jaunākajām tehnoloģijām, degvielas taupīšanas iniciatīvas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas izmantošana.

-25 % CO2 emisiju samazinājums līdz 2030. gadam
80 70 60 50 40 30
CO2 emisijas / RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oglekļa emisiju izlīdzināšana

Izlīdziniet ceļojumu ietekmi

Tā kā Wizz Air aizvien vērienīgāk cenšas samazināt radītās oglekļa emisijas, 2020. gada novembrī uzņēmums izveidoja oglekļa emisiju izlīdzināšanas programmu, kurā pasažieri var aprēķināt lidojuma ietekmi uz vidi un izlīdzināt ceļojuma radītās oglekļa emisijas. Sadarbībā ar klimata tehnoloģiju uzņēmumu Chooose tika izveidota programma, ar kuras palīdzību pasažieri var izlīdzināt ceļojuma radītās emisijas, atbalstot leģitīmus un nozīmīgus klimata projektus visā pasaulē.

Oglekļa pēda

Ar lepnumu saviem pasažieriem piedāvājam pilnīgi pārskatāmu ceļojuma radītās oglekļa pēdas kalkulatoru, ar kuru pasažieri var viegli aprēķināt un kompensēt sava lidojuma radītās oglekļa emisijas. Wizz Air atzīst, ka emisiju izlīdzināšana nepadara lidošanu videi draudzīgāku, tomēr mūsu oglekļa dioksīda kalkulators ļauj klientiem atbalstīt oglekļa emisiju samazināšanas projektus, kas ir sertificēti atbilstoši vadošajiem globālajiem oglekļa emisiju standartiem.

Izlīdziniet savas emisijas šodien

A321neo –patiesi inovatīvs

patērē mazāk degvielas pret A320ceo, rēķinot pēc RPK
mazāk CO2 emisiju pret A320ceo, rēķinot pēc RPK
lido tālāk salīdzinājumā ar A320ceo
klusāks salīdzinājumā ar A320ceo
zemākas vienības izmaksas salīdzinājumā ar A320ceo

MŪSU STIPRĀS PUSES

Pilotu kabīnes bez papīriem

Pilotu kabīnēs tiek izmantoti planšetdatori, ļaujot katrā lidmašīnā par
25 000 samazināt izdrukātā papīra skaitu.

Vieglāki krēsli

Pastāvīgi ieguldījumi jaunākos, vieglākos krēslos

Dzinēja mazgāšana biežāk
nekā prasībās noteiktais

Katru dzinēju mazgājam aptuveni desmit reizes gadā — jo tīrāki tie ir,
jo vienmērīgāk darbojas, un tāpēc ir nepieciešams mazāk degvielas.

Viens dzinējs, braucot pa skrejceļu pēc nosēšanās

Degvielas patēriņš tiek samazināts, pēc nosēšanās izslēdzot vienu no dzinējiem.

Nozarē zemākās CO2 emisijas uz vienu pasažieri

Kopš 2012. gada mēs esam realizējuši vairākus projektus, tostarp uzlabojuši
lidošanas ātrumu, nolaišanos un tīkla optimizāciju, kas ļāvis ik gadu samazināt
CO2 emisijas par gandrīz 100 000 tonnām (par 3 % katrai lidmašīnai).

Trokšņu piesārņojuma samazinājums

Turbulizatori samazina trokšņu līmeni

Uzlocītie spārnu gali “Sharklets”

Šie pārsteidzošie izgudrojumi var samazināt degvielas patēriņu par 2 % un CO2 emisijas par 540 tonnām gadā vienai lidmašīnai. Visa flote tiks aprīkota līdz 2024. gadam.

Bremzes

No 2020. gada mūsu lidaparāti Airbus321neo
būs aprīkoti ar jaunām bremzēm,
kas ir par 20 kilogramiem vieglākas.

Žurnāls lidmašīnas salonā

Drukāšana uz viegla, pārstrādāta papīra

GPU izmantošana APU vietā ietaupa 200 kg degvielas stundā

Ja ir iespējams, mēs lidmašīnas darbināšanai izmantojam zemes spēka iekārtu (GPU)
manevrēšanai pa lidlauku mūsu galamērķos, kas var ietaupīt 200 kg degvielas stundā.

MŪSU STIPRĀS PUSES

Ekonomika

Mēs cenšamies veicināt ekonomikas izaugsmi WIZZ galamērķos.

Par pieņemamu cenu pieejami aviopārvadājumi var uzlabot daudzu ceļotāju dzīvi, bet nereti aizmirstam, kā tas ietekmē pilsētas. Reti kas ir labāks pilsētas ekonomikas veicināšanai kā tieši avioreisi — jo īpaši, ja šādi reisi ir pieejami par Wizz Air zemajām cenām. Arvien vairāk cilvēkiem piekļūstot lētiem aviopārvadājumiem, arvien vairāk ceļotāju var veicināt apmeklētās vietas vietējo ekonomiku.

Piegādātāja rīcības kodekss

Wizz Air grupa īpašu uzmanību savā darbībā pievērš atbildībai attiecībā uz vides, sociālajiem un ekonomikas aspektiem un ir ieviesusi atjauninātu piegādātāja rīcības kodeksu, kurš stājās spēkā 2021. gada aprīlī. Wizz Air ir apņēmies sadarboties tikai ar tādiem Wizz Air grupas produktu un/vai pakalpojumu piegādātājiem un sadarbības partneriem, kuri tāpat kā Wizz Air ir apņēmušies savu darbību veikt ilgtspējīgi no vides un komerciālā aspekta un darbojas atbilstoši aukstiem sociālajiem un darba standartiem. Piegādātāju rīcības kodekss attiecas uz visiem Wizz Air piegādātājiem, kā arī to piegādātājiem un apakšuzņēmējiem un ir neatņemama visu līgumisko saistību un procesu sastāvdaļa.


global-goals-8

Tieša ietekme uz 1 Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Ekonomika

ACI vadlīnijas

Starptautiskās Eiropas lidostu padomes (ACI) vadlīnijas liecina, ka uz katru 1 miljonu pārvadāto pasažieru gadā tiek radītas 750 darbavietas. IPamatojoties uz šo aprēķinu, mēs atbalstījām 38 000 vietējo darbavietu izveidi 2023. finanšu gadā, pārvadājot 51,1 miljonu pasažieru mūsu maršrutu tīklā.

Cilvēku pārvietošanās un tūrisma veicināšana

Mūsu galamērķu tīklā ir vairākas vietas, kurās pirms mūsu ierašanās netika nodrošināti regulāri aviopārvadājumi vai kurās mēs būtiski uzlabojām cilvēku plūsmas rādītājus. Kad mūsu Varnas bāze tika atklāta 2017. gadā, lidostas apkalpoto pasažieru skaita pieauguma procents sasniedza divciparu skaitli Ziemeļmaķedonijā pasažieru skaits pēdējo desmit gadu laikā ir trīskāršojies, savukārt Kutaisi lidostas pasažieru skaits ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, un 75 % no pasažieriem apkalpo mūsu aviosabiedrība.

Īpaši zemo izmaksu modelis

Mūsu uzņēmējdarbības modelis paredz visos organizācijas līmeņos daudzu atbalstošu darbību nodošanu ārpakalpojumu sniedzējiem — vietējiem, ārējiem partneriem —, un mēs sava tīkla ietvaros cieši sadarbojamies ar vairāk nekā 5000 nolīgtiem pakalpojumu sniedzējiem.

Godīgas un taisnīgas uzņēmējdarbības aizsardzība

Mēs esam ieviesuši iekšējās procedūras un pasākumus, kuras nodrošina atbilstība visiem piemērojamiem pretkorupcijas noteikumiem. Mūsu pretkorupcijas politikā ir noteikti principi, aizliegumi un praktiskas vadlīnijas, kā rīkoties kukuļdošanas un citu koruptīvu darbību gadījumā, pieturoties pie nulles tolerances principa. Šīs politikas ietilpst visu WIZZ darbinieku ikgadējo obligāto apmācību kursā, lai visi darbinieki būtu pastāvīgi informēti par aktuālo informāciju.

Pārvaldība

Valde/vadība, kvalitāte un godīgums

Ilgtspējas un kultūras komiteja pilnībā uzrauga valdi. Mēs esam apņēmušies līdz 2026. gadam nodrošināt vismaz 40 % sieviešu pārstāvniecību vadošos amatos (vadītājas, speciālistes, EVP un izpilddirektores). Šāda iemesla dēļ esam no 2022. finansiālā gada ietvēruši dzimumu dažādību pārvaldības komandā mūsu atlīdzību struktūrā. Esam arī stingri apņēmušies samazināt dažādības plaisu mūsu valdē, un mūsu mērķis ir līdz 2026. gadam sasniegt sieviešu pārstāvniecību valdē 33 % apmērā saskaņā ar Hemptona–Aleksandras iniciatīvu.

Risku pārvaldība

Valde pilnībā pārrauga uzņēmuma riska pārvaldības procesu (ERM), kas nodrošina vispusīgu ar Wizz Air uzņēmējdarbības modeli, nākotnes darbību, maksātspēju un likviditāti saistīto pamatrisku izvērtējumu. Mēs pārvaldām ar klimatu un ESG saistītos riskus mūsu korporatīvā ERM ietvaros.

Audita un riska komiteja

Riska pārvaldības process tiek izmantots riska padomā, audita un riska komitejā un direktoru valdē, un tādēļ šim procesam ir spēcīgs atbalsts un tas ir noteikts kā prioritāte, lai virzītu mūsu uzņēmējdarbības plānus un risku mazināšanas darbības.

Sākot ar 2021. finanšu gadu, Wizz Air ārējās ziņošanas darbības veiks atbilstoši TCFD rekomendācijām.

Cilvēki Vide Ekonomika Pārvaldība


Pateicamies par uzmanību!