Cilvēki
Vide
Ekonomika
Pārvaldība

Rūpēties vairāk Dzīvot vairāk Būt vairāk

Mēs uzskatām, ka ceļošana sniedz iespējas, kas var uzlabot

Vēlos uzzināt
Politikas un citi lejupielādējami dokumenti PDF formātā
Nākamā sadaļa

Mēs esam apņēmušies

Nodrošināt, ka ikviens jebkur var ceļot par viszemākajām cenām, bet vienlaikus mēs apzināmies mūsu darbības ietekmi uz sociālajiem, ekonomikas un vides aspektiem. Mūsu stratēģijas pamatā ir zemas cenas un plašs tīkls, kuru spējam uzturēt, pateicoties efektīvai un ilgtspējīgai darbībai un izcili kvalitatīvai klientu apkalpošanai.

Nākamā sadaļa
lidmašīnas līdz 2030. gadam
Gads
vidējais mūsu flotes vecums
profesionāļi apkalpo jūs
CO2
CO2 emisiju samazinājums uz vienu pasažierkilometru līdz 2030. gadam
Ilgtspējīgas attīstības mērķi
tieša ietekme uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem
Degviela
ikgadējie efektivitātes uzlabojumi salīdzinājumā ar A320ceo
skriešana
sacensības visā Eiropā
Tiešo lidojumu
tīkls, nevis bāzu sistēma

Mēs esam viena no straujāk augošajām aviosabiedrībām,

un īpaši zemo izmaksu biznesa modelis ļauj mums piedāvāt klientiem zemākās cenas un sniegt lidošanas prieku vēl nebijušam skaitam cilvēku. Vienlaikus mēs apzināmies, ka mūsu sabiedrību ietekmē daudzi ekonomikas, sociālie un vides aspekti, un esam arī radījuši virkni iniciatīvu, kas veido mūsu ilgtspējīgās darbības programmu WIZZ Cares.

Nākamā sadaļa

Cilvēki

Mēs vēlamies veidot nākotni, kurā ikvienam
ir iespēja pilnībā izmantot savu potenciālu.

Mūsu cilvēku pīlārs sastāv no divām daļām — klientiem un darbiniekiem. Mēs ticam nākotnei, kurā ikvienam ir iespēja izmantot savu potenciālu pilnībā. Mēs smagi strādājam, lai attīstītu savus pakalpojumus, uzlabotu klientu pieredzi un sniegtu cilvēkiem iespējas, vienlaikus atbalstot mūsu apkalpotās kopienas. Mēs izmantojam 194 lidostas 54 valstīs un esam par savu mērķi noteikuši aktīvas sadarbības veidošanu ar kopienām katrā mūsu tirgū. Gadu gaitā mēs turpinām darboties vietējo kopienu projektos visos mūsu tirgos, tādējādi veicinot stiprāku saikni starp mūsu darbiniekiem un kopienām, kurās tie darbojas.


Tieša ietekme uz 4 Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Nākamā sadaļa

MŪSU DARBINIEKI

Nākamā sadaļa

Mūsu klienti

Nākamā sadaļa

VIDE

Mēs vēlamies videi draudzīgākos aviopārvadājumus.


Tieša ietekme uz 5 Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Nākamā sadaļa

Wizz Air oglekļa emisijas

g/RPK
80
75
70
65
60
55
50
45
Finanšu gads 2013
Finanšu gads 2014
Finanšu gads 2015
Finanšu gads 2016
Finanšu gads 2017
Finanšu gads 2018
Finanšu gads 2019
Finanšu gads 2020
Finanšu gads 2021
Finanšu gads 2022
Finanšu gads 2023

Daudzo degvielas taupīšanas iniciatīvu un mūsu tehnoloģiju pastāvīgās modernizācijas rezultātā mēs lepojamies ar vienu no zemākajiem emisiju intensitātes rādītājiem Eiropas aviācijas nozarē. 2020. finanšu gadā oglekļa dioksīda emisijas uz vienu pasažierkilometru samazinājās no 59,9 gramiem līdz 57,28 gramiem, kas ir gandrīz uz pusi mazāk nekā vidējais rādītājs nozarē. Covid-19 pandēmija, kā arī zemāka lidojumu noslodze 2021. finansiālajā gadā atstāja negatīvu iespaidu uz mūsu oglekļa efektivitāti. Kopš tā laika Wizz Air ir pieredzējis ievērojamus uzlabojumus, kas ne visur bija vērojami nozarē. Pārejot uz 2023. finanšu gadu, tika panākts nepārtraukts progress, jo pasažieru noslodzes koeficienti vēl vairāk uzlabojās, tādējādi samazinot emisiju intensitāti, sasniedzot 53,8 g CO2/RPK - visu laiku zemāko oglekļa intensitāti, kā ziņo Wizz Air par 12 mēnešu periodu. Vairāk varat uzzināt mūsu gada pārskatā.

Apņemšanās vēl vairāk samazināt mūsu ietekmi uz vidi

Wizz Air ir apņēmības pilns mazināt klimata pārmaiņu ietekmi gan pasaules, gan vietējā līmenī. Mēs atbalstām Parīzes nolīgumu, kura mērķis ir ierobežot temperatūras kāpumu zem 1,5 °C, un atbalstām arī Eiropas Zaļo kursu un iniciatīvas "Galamērķis 2050" vadlīnijas, kuru mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt oglekļneitralitāti.

Wizz Air var lepoties ar zemākajām CO2 emisijām (G/RPK) Eiropā. Mēs esam apņēmušies līdz 2030. gadam sasniegt CO2 emisiju samazinājumu par 25 %, salīdzinot ar 2019. gada līmeni, un vēl vairāk ierobežot citu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šo ambiciozo plānu palīdzēs piepildīt mūsu flote ar jaunākajām tehnoloģijām, degvielas taupīšanas iniciatīvas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas izmantošana.

Nākamā sadaļa
-25 % CO2 emisiju samazinājums līdz 2030. gadam
80 70 60 50 40 30
CO2 emisijas / RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oglekļa emisiju izlīdzināšana

Izlīdziniet ceļojumu ietekmi

Plašākos centienos samazināt savas emisijas, Wizz Air 2020. gada novembrī izveidoja oglekļa emisiju izlīdzināšanas programmu, kas ļauj pasažieriem aprēķināt sava lidojuma ietekmi uz vidi un izlīdzināt to radītās oglekļa emisijas. Sadarbībā ar klimata tehnoloģiju uzņēmumu Chooose veidotā programmas ļauj pasažieriem izlīdzināt ceļojuma radītās emisijas, visā pasaulē atbalstot uzticamus klimata projektus ar nozīmīgu ietekmi.

Oglekļa pēda

Mēs ar lepnumu piedāvājam saviem pasažieriem pilnīgi pārskatāmu ceļošanas radītās oglekļa pēdas kalkulatoru, ar kuru pasažieru var viegli aprēķināt un kompensēt sava lidojuma radītās oglekļa emisijas.

Izlīdziniet savas emisijas šodien

Nākamā sadaļa

A321neo –patiesi inovatīvs

patērē mazāk degvielas pret A320ceo, rēķinot pēc RPK
mazāk CO2 emisiju pret A320ceo, rēķinot pēc RPK
lido tālāk salīdzinājumā ar A320ceo
klusāks salīdzinājumā ar A320ceo
zemākas vienības izmaksas salīdzinājumā ar A320ceo

MŪSU STIPRĀS PUSES

Pilotu kabīnes bez papīriem

Pilotu kabīnēs tiek izmantoti planšetdatori, ļaujot katrā lidmašīnā par
25 000 samazināt izdrukātā papīra skaitu.

Vieglāki krēsli

Pastāvīgi ieguldījumi jaunākos, vieglākos krēslos

Dzinēja mazgāšana biežāk
nekā prasībās noteiktais

Katru dzinēju mazgājam aptuveni desmit reizes gadā — jo tīrāki tie ir,
jo vienmērīgāk darbojas, un tāpēc ir nepieciešams mazāk degvielas.

Viens dzinējs, braucot pa skrejceļu pēc nosēšanās

Degvielas patēriņš tiek samazināts, pēc nosēšanās izslēdzot vienu no dzinējiem.

Nozarē zemākās CO2 emisijas uz vienu pasažieri

Kopš 2012. gada mēs esam realizējuši vairākus projektus, tostarp uzlabojuši
lidošanas ātrumu, nolaišanos un tīkla optimizāciju, kas ļāvis ik gadu samazināt
CO2 emisijas par gandrīz 100 000 tonnām (par 3 % katrai lidmašīnai).

Trokšņu piesārņojuma samazinājums

Turbulizatori samazina trokšņu līmeni

Uzlocītie spārnu gali “Sharklets”

Šie pārsteidzošie izgudrojumi var samazināt degvielas patēriņu par 2 % un CO2 emisijas par 540 tonnām gadā vienai lidmašīnai. Visa flote tiks aprīkota līdz 2024. gadam.

Bremzes

No 2020. gada mūsu lidaparāti Airbus321neo
būs aprīkoti ar jaunām bremzēm,
kas ir par 20 kilogramiem vieglākas.

Žurnāls lidmašīnas salonā

Drukāšana uz viegla, pārstrādāta papīra

GPU izmantošana APU vietā ietaupa 200 kg degvielas stundā

Ja ir iespējams, mēs lidmašīnas darbināšanai izmantojam zemes spēka iekārtu (GPU)
manevrēšanai pa lidlauku mūsu galamērķos, kas var ietaupīt 200 kg degvielas stundā.

Ekonomika

Mēs cenšamies veicināt ekonomikas izaugsmi WIZZ galamērķos.

Par pieņemamu cenu pieejami aviopārvadājumi var uzlabot daudzu ceļotāju dzīvi, bet nereti aizmirstam, kā tas ietekmē pilsētas. Reti kas ir labāks pilsētas ekonomikas veicināšanai kā tieši avioreisi — jo īpaši, ja šādi reisi ir pieejami par Wizz Air zemajām cenām. Arvien vairāk cilvēkiem piekļūstot lētiem aviopārvadājumiem, arvien vairāk ceļotāju var veicināt apmeklētās vietas vietējo ekonomiku.

Piegādātāja rīcības kodekss

Wizz Air grupa īpašu uzmanību savā darbībā pievērš atbildībai attiecībā uz vides, sociālajiem un ekonomikas aspektiem un ir ieviesusi atjauninātu piegādātāja rīcības kodeksu, kurš stājās spēkā 2021. gada aprīlī. Wizz Air ir apņēmies sadarboties tikai ar tādiem Wizz Air grupas produktu un/vai pakalpojumu piegādātājiem un sadarbības partneriem, kuri tāpat kā Wizz Air ir apņēmušies savu darbību veikt ilgtspējīgi no vides un komerciālā aspekta un darbojas atbilstoši aukstiem sociālajiem un darba standartiem. Piegādātāju rīcības kodekss attiecas uz visiem Wizz Air piegādātājiem, kā arī to piegādātājiem un apakšuzņēmējiem un ir neatņemama visu līgumisko saistību un procesu sastāvdaļa.


Tieša ietekme uz 1 Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Nākamā sadaļa

Ekonomika

Nākamā sadaļa

Pārvaldība

Valde/vadība, kvalitāte un godīgums

Ilgtspējas un kultūras komiteja pilnībā uzrauga valdi. Mēs esam apņēmušies līdz 2026. gadam nodrošināt vismaz 40 % sieviešu pārstāvniecību vadošos amatos (vadītājas, speciālistes, EVP un izpilddirektores). Šāda iemesla dēļ esam no 2022. finansiālā gada ietvēruši dzimumu dažādību pārvaldības komandā mūsu atlīdzību struktūrā. Esam arī stingri apņēmušies samazināt dažādības plaisu mūsu valdē, un mūsu mērķis ir līdz 2026. gadam sasniegt sieviešu pārstāvniecību valdē 33 % apmērā saskaņā ar Hemptona–Aleksandras iniciatīvu.

Risku pārvaldība

Valde pilnībā pārrauga uzņēmuma riska pārvaldības procesu (ERM), kas nodrošina vispusīgu ar Wizz Air uzņēmējdarbības modeli, nākotnes darbību, maksātspēju un likviditāti saistīto pamatrisku izvērtējumu. Mēs pārvaldām ar klimatu un ESG saistītos riskus mūsu korporatīvā ERM ietvaros.

Audita un riska komiteja

Riska pārvaldības process tiek izmantots riska padomā, audita un riska komitejā un direktoru valdē, un tādēļ šim procesam ir spēcīgs atbalsts un tas ir noteikts kā prioritāte, lai virzītu mūsu uzņēmējdarbības plānus un risku mazināšanas darbības.

Sākot ar 2021. finanšu gadu, Wizz Air ārējās ziņošanas darbības veiks atbilstoši TCFD rekomendācijām.

Nākamā sadaļa

Cilvēki Vide Ekonomika Pārvaldība


Pateicamies par uzmanību!

Sākt no jauna