Informācija un pakalpojumi

Izmaiņu veikšana rezervējumā

LIDOJUMA MAIŅA

Mainiet datumu, laiku vai maršrutu

PASAŽIERA MAIŅA

Mainiet pasažierus rezervējumā

PAKALPOJUMU MAIŅA

Jūs varat mainīt un iegādāties pakalpojumus arī pēc tam, kad jau esat reģistrējušies tiešsaistē!

Accordions

Izmaiņu veikšana rezervējumā ir jāpabeidz ne vēlāk kā 3 stundas pirms lidojuma plānotā izlidošanas laika. Izmaiņu veikšana tiek uzskatīta par pabeigtu, kad ir saņemts maksājums (ja tāds nepieciešams). Maksājumu var veikt tikai ar kredītkarti.

Ir iespējams veikt zemāk minētās izmaiņas.

a. Ja rezervēts lidojums tikai vienā virzienā:

i. Rezervētā lidojuma datums, laiks un galamērķis var tikt mainīts ne vēlāk kā 3 stundas pirms lidojuma plānotā izlidošanas laika. (Izmaiņu veikšana rezervējumā ir jāpabeidz ne vēlāk kā 3 stundas pirms lidojuma plānotā izlidošanas laika.)

b. Ja rezervēts lidojums turp un atpakaļ:

i. Ja rezervējumā ir iekļauts arī atpakaļceļa lidojums, galamērķus ir jāmaina abiem lidojumiem — gan pirmajam, gan arī atpakaļceļa lidojumam. Pirmā lidojuma izlidošanas lidosta nevar atšķirties no atpakaļceļa lidojuma galamērķa, un pirmā lidojuma galamērķis nedrīkst atšķirties no atpakaļceļa izlidošanas lidostas. (Piemēram, rezervējumā Budapešta–Londonas Lutonas lidosta–Budapešta maršruts var tikt mainīts uz Varšava–Barselona–Varšava, bet ne uz Budapešta–Londonas Lutonas lidosta–Varšava.)

ii. Ja pirmais lidojums jau ir izlidojis, var mainīt tikai atpakaļceļa lidojuma datumu un laiku.

c. Izmaiņu veikšana, ja rezervējumā ietilpst vairāk nekā viens pasažieris (nav grupas rezervējums, 2–10 personas)

 1. Lai mainītu lidojumu, pierakstieties savā WIZZ kontā.
 2. Izvēlieties rezervējumu, kuru vēlaties mainīt.
 3. Atlasiet pasažierus, kuriem tiks veiktas izmaiņas (ja vēlaties vienādas izmaiņas veikt visiem pasažieriem, varat vienlaikus atlasīt visus pasažierus).
 4. Norādiet informāciju (datumu, laiku, maršrutu) par jaunajiem lidojumiem, ar kuriem vēlaties mainīt sākotnējos lidojumus.
 5. Apstipriniet izmaiņas un nepieciešamības gadījumā samaksājiet cenu starpību un maksas par lidojuma maiņu.
 6. Ja sākotnējais rezervējums pilnībā vai daļēji tika apmaksāts ar WIZZ kuponu, izmaiņas var veikt tikai vienlaikus visiem pasažieriem un visiem lidojumiem.

Lidojumu maiņas veikšanai piemērojamie maksājumi

1.Cenu starpība ir starpība starp sākotnējo biļetes cenu un jaunizvēlētā lidojuma cenu (attiecas uz visiem cenu veidiem, piemēram, Basic, WIZZ GO un WIZZ Plus).

 • Ja jaunā lidojuma biļetes cena ir augstāka par sākotnējā lidojuma cenu, ir jāsedz biļešu cenu starpība.
 • Ja jaunā lidojuma biļetes cena ir zemāka nekā sākotnējā, pasažieriem nav jāmaksā papildu maksas, tomēr biļešu cenu starpība netiks atmaksāta.
 • Ja sākotnējā un jaunā lidojuma cenas ir vienādas, pasažieriem nav jāsedz nekādas cenu starpības.

2. Maksa par lidojuma maiņu

Maksa par lidojuma maiņu ir atkarīga no atlikušo dienu skaita līdz izlidošanai, un tā papildus biļešu cenu starpībai ir jāmaksā par katru lidojumu katram pasažierim atbilstoši zemāk norādītajam.

 • Vairāk nekā 30 dienas: 40 € par lidojumu katram pasažierim
 • No 7 līdz 30 dienām: 45 € par lidojumu katram pasažierim
 • Mazāk par 7 dienām: 50 € par lidojumu katram pasažierim

Pasažieriem, kuri sākotnējā lidojuma rezervēšanas laikā iegādājās pakalpojumu WIZZ Flex, nebūs jāmaksā maksa par lidojuma maiņu.

3.WIZZ Discount Club priekšrocību atgūšana

Maksājamā summa sastāv no starpības starp standarta un WIZZ Discount Club biļešu cenām un standarta un WIZZ Discount Club maksām par bagāžu. Šī maksa ir jāmaksā pasažieriem, kuri pēc lidojuma maiņas vairs neceļo kopā ar WIZZ Discount Club dalībnieku un tāpēc ir zaudējuši WIZZ Discount Club priekšrocības.

 • Pēc lidojuma izmaiņu veikšanas pasažieriem ir jāpārliecinās, ka viņi ir reģistrējušies jaunajam lidojumam un ir saņēmuši jaunās iekāpšanas kartes.
 • Ja sākotnējā lidojuma iegādes laikā tiek iegādāti trešo pušu pakalpojumi (piemēram, apdrošināšana, lidostas transfers), tie lidojuma maiņas procesā netiks mainīti automātiski. Par šo pakalpojumu izmaiņām sazinieties tieši ar konkrēto pakalpojumu sniedzējiem.

Ja lidojuma maiņa tiek pieprasīta ar Wizz Air zvanu centra starpniecību, tiks iekasēta zvanu centra darījuma maksa.

Esošam rezervējumam nevar pievienot papildu pieaugušos — ir jāveido jauns rezervējums.

Esošam rezervējumam var pievienot zīdaini vai bērnu, bet tikai ar Wizz Air zvanu centra starpniecību. Šādā gadījumā zvanu centra darījuma maksa netiks iekasēta.