Πληροφορίες & Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συνεργατών

Σημαντικό: Ορισμένες υπηρεσίες δεν παρέχονται από την Wizz Air

Αν θέλετε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε μια υπηρεσία συνεργάτη, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο των υπηρεσιών.

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αγοράζονται στο πλαίσιο της αεροπορικής μεταφοράς και παρέχονται από τρίτους, όπως για παράδειγμα η ενοικίαση αυτοκινήτου, η διαμονή σε ξενοδοχείο, η μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, η στάθμευση στο αεροδρόμιο, η εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα και η παροχή υπηρεσιών στην αίθουσα αναμονής κ.ά.