Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Udhëtimi me foshnja dhe bebe

travelling_with_children_hepfull_Wizz_services

SHËRBIMET E DOBISHME TË WIZZ

Imbarkim prioritar falas nëse udhëtoni me foshnjë*

Korsia e shpejtë e sigurisë

Lejohen pijet dhe ushqimet për bebe nëse janë paketuar paraprakisht

 

Foldable baby stroller

ÇFARË TË MERRNI ME VETE NË BORD

Pelena - një për çdo orë të udhëtimit

Peceta për foshnja

Ndërresa

Biberonë shtesë

Lodra të vogla

Një karrocë palosëse për fëmijë që mund ta merrni me rrota deri te dera e avionit (tek "urëkalimi") ose deri te shkallët portative (do të vendoset në vijim në hambarin e avionit)

 

Accordions

Merreni ndenjësen e makinës në bord!

Do t'ju duhet të blini një ndenjëse shtesë me tarifën normale të fluturimit për të akomoduar ndenjësen e makinës në të cilën foshnja mund të udhëtojë me më shumë komoditet.

Kërkesat e sigurisë për ndenjësen e makinës

  • vetëm ndenjëset e makinave për fëmijë me pamje prapa mund të merren në bord
  • duhet të jenë të pajisura me kapëse për ta lidhur në mënyrë të sigurt me rripin e sigurimit të pasagjerit

Për arsye sigurie duhet të përdoret rripi shtesë për nisjen dhe uljen dhe sa herë që ndizet shenja e rripit të sigurimit. Rripi shtesë do t’ju jepet nga Wizz Air gjatë imbarkimit dhe duhet të kthehet pas fluturimit

Rezervimi

Vendosni “INFANT” si emrin e pasagjerit kur kryeni rezervimin. Mbiemri i pasagjerit duhet të shtohet në fushën e mbiemrit.

Nëse është rezervuar ndenjëse shtesë, nuk është nevoja të paguani tarifën për foshnjë. Nuk aplikohen bagazhet e lejuara shtesë për foshnjat.

Gjërat që mund të merrni me vete në bord

  • Ushqim dhe pije për foshnjën, të paketuara sipas rregulloreve të sigurisë
  • Diçka për të mbllaçitur gjatë nisjes dhe zbritjes (fëmijët shpesh nuk dinë se si të kërcasin veshët për të liruar presionin)
  • Një palë rroba shtesë për vete dhe fëmijën
  • Biberonë fals shtesë (nëse fëmija i përdor ato)
  • Letra të lagura
  • Një pelenë për çdo orë udhëtim
  • Lodra të vogla

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Vendndodhja për ndenjësen e makinës për foshnjën është ndenjësja nga dritarja. Në ndenjësen pranë ndenjëses së makinës për foshnja duhet të ulet një person i aftë fizikisht, të paktën 16 vjeç, që është përgjegjës për fëmijën në ndenjësen e makinës.

Ndenjëset e foshnjave për makinë nuk mund të vendosen në rreshtat e daljes së emergjencës apo në rreshtat që ndodhen menjëherë përpara apo mbrapa rreshtave të daljes së emergjencës.

Ndiqni gjithnjë udhëzimet e ekuipazhit të kabinës.

Ju jeni përgjegjës për instalimin e ndenjëses suaj të makinës për foshnjën. Ekuipazhi i kabinës i WIZZ do t’ju tregojë ndenjësen e përshtatshme për të vendosur ndenjësen e makinës dhe do të kontrollojë me sy nëse ndenjësja e makinës për foshnjën është e miratuar dhe e instaluar mirë për përdorim në bord.

Imbarkim Priority me një foshnjë: 2 të rritur, pa kufizim fëmijësh për 1 foshnjë

Ata që udhëtojnë së bashku me një foshnjë (nën 2 vjeç) përfitojnë Priority Boarding - 2 të rritur për foshnjë. Një numër i pakufizuar fëmijësh që udhëtojnë të gjithë në të njëjtin rezervim mund të përfshihen gjithashtu në këtë Priority Boarding.

Duke qenë se foshnjat duhet të ulen në prehrin e një të rrituri në avion, çdo foshnjë në bord duhet të jetë e shoqëruar nga një i rritur. Për më tej, çdo foshnjë që udhëton në një grup me Priority Boarding gëzon të drejtën e imbarkimit paraprak për 2 të rritur në atë rezervim. Kjo do të thotë se një familje me 2 foshnja në rezervimin e tyre mund të ketë deri në 4 të rritur në grupin e tyre Priority Boarding e kështu me radhë. Ky raport prej 1 foshnjë/2 të rriturish që udhëtojnë së bashku në një rezervim, kufizohet vetëm nga numri i fëmijëve në 2 vjeç që lejohen në avion.