Informacioni dhe shërbimet

Udhëtimi me foshnja dhe bebe

travelling_with_children_hepfull_Wizz_services

SHËRBIMET E DOBISHME TË WIZZ

Imbarkim prioritar falas nëse udhëtoni me foshnjë*

Korsia e shpejtë e sigurisë

Lejohen pijet dhe ushqimet për bebe nëse janë paketuar paraprakisht

 

Foldable baby stroller

ÇFARË TË MERRNI ME VETE NË BORD

Pelena - një për çdo orë të udhëtimit

Peceta për foshnja

Ndërresa

Biberonë shtesë

Lodra të vogla

Një karrocë fëmijësh e palosshme e regjistruar në sportelin e kontrollit ose në portën e imbarkimit, të cilën mund ta ngjitni deri te dera e avionit ose deri te shkallët portative.

 

Accordions

Merreni ndenjësen e makinës në bord!

Do t'ju duhet të blini një ndenjëse shtesë me tarifën normale të fluturimit për të akomoduar ndenjësen e makinës në të cilën foshnja mund të udhëtojë me më shumë komoditet.

Kërkesat e sigurisë për ndenjësen e makinës

  • vetëm ndenjëset e makinave për fëmijë me pamje prapa mund të merren në bord
  • duhet të jenë të pajisura me kapëse për ta lidhur në mënyrë të sigurt me rripin e sigurimit të pasagjerit

Për arsye sigurie duhet të përdoret rripi shtesë për nisjen dhe uljen dhe sa herë që ndizet shenja e rripit të sigurimit. Rripi shtesë do t’ju jepet nga Wizz Air gjatë imbarkimit dhe duhet të kthehet pas fluturimit

Rezervimi

Vendosni “INFANT” si emrin e pasagjerit kur kryeni rezervimin. Mbiemri i pasagjerit duhet të shtohet në fushën e mbiemrit.

Nëse është rezervuar ndenjëse shtesë, nuk është nevoja të paguani tarifën për foshnjë. Nuk aplikohen bagazhet e lejuara shtesë për foshnjat.

Gjërat që mund të merrni me vete në bord

  • Ushqim dhe pije për foshnjën, të paketuara sipas rregulloreve të sigurisë
  • Diçka për të mbllaçitur gjatë nisjes dhe zbritjes (fëmijët shpesh nuk dinë se si të kërcasin veshët për të liruar presionin)
  • Një palë rroba shtesë për vete dhe fëmijën
  • Biberonë fals shtesë (nëse fëmija i përdor ato)
  • Letra të lagura
  • Një pelenë për çdo orë udhëtim
  • Lodra të vogla

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Vendndodhja për ndenjësen e makinës për foshnjën është ndenjësja nga dritarja. Në ndenjësen pranë ndenjëses së makinës për foshnja duhet të ulet një person i aftë fizikisht, të paktën 16 vjeç, që është përgjegjës për fëmijën në ndenjësen e makinës.

Ndenjëset e foshnjave për makinë nuk mund të vendosen në rreshtat e daljes së emergjencës apo në rreshtat që ndodhen menjëherë përpara apo mbrapa rreshtave të daljes së emergjencës.

Ndiqni gjithnjë udhëzimet e ekuipazhit të kabinës.

Ju jeni përgjegjës për instalimin e ndenjëses suaj të makinës për foshnjën. Ekuipazhi i kabinës i WIZZ do t’ju tregojë ndenjësen e përshtatshme për të vendosur ndenjësen e makinës dhe do të kontrollojë me sy nëse ndenjësja e makinës për foshnjën është e miratuar dhe e instaluar mirë për përdorim në bord.

Imbarkim Priority me një foshnjë: 2 të rritur, pa kufizim fëmijësh për 1 foshnjë

Ata që udhëtojnë së bashku me një foshnjë (nën 2 vjeç) përfitojnë Priority Boarding - 2 të rritur për foshnjë. Një numër i pakufizuar fëmijësh që udhëtojnë të gjithë në të njëjtin rezervim mund të përfshihen gjithashtu në këtë Priority Boarding.

Duke qenë se foshnjat duhet të ulen në prehrin e një të rrituri në avion, çdo foshnjë në bord duhet të jetë e shoqëruar nga një i rritur. Për më tej, çdo foshnjë që udhëton në një grup me Priority Boarding gëzon të drejtën e imbarkimit paraprak për 2 të rritur në atë rezervim. Kjo do të thotë se një familje me 2 foshnja në rezervimin e tyre mund të ketë deri në 4 të rritur në grupin e tyre Priority Boarding e kështu me radhë. Ky raport prej 1 foshnjë/2 të rriturish që udhëtojnë së bashku në një rezervim, kufizohet vetëm nga numri i fëmijëve në 2 vjeç që lejohen në avion.