Reembossaments i compensacions

Informació i serveis

Reembossaments i compensacions

PMF

Up to 2 weeks

Fins a 2 setmanes

Tarifa de [cancellation location=wizzairComCallCentre]
Si cancel·leu la reserva abans dels 14 dies anteriors a la sortida, només caldrà que aboneu la tarifa de cancel·lació per rebre un reembossament.

within 2 weeks

En un termini de 2 setmanes

Tarifa i serveis de [seat-protection location=wizzairComCallCentre]
Si feu la cancel·lació durant els 14 dies abans de la sortida del vol, haureu d'abonar una tarifa superior i no podrem reembossar el cost dels serveis.

Preveieu que hi hagi canvis? Contracteu WIZZ Flex

Contractar WIZZ Flex us permetrà canviar la data, l’horari i la ruta del vol en línia tantes vegades com vulgueu.

Obteniu més informació sobre WIZZ Flex

Accordions

Fins a 14 dies abans del vol

Si cancel·leu la reserva fins a 14 dies abans de la sortida del vol abonant una tarifa de cancel·lació de [cancellation location=wizzairComCallCentre], rebreu un reembossament. Hi ha diferents maneres de cancel·lar la reserva:

En els 14 dies anteriors al vol

Si cancel·leu la reserva en els 14 dies anteriors al vol, rebreu un reembossament complet després d’abonar la tarifa per altres serveis i la tarifa de protecció del seient de [seat-protection location=wizzairComCallCentre].

Podeu cancel·lar el vol amb WIZZ Flex i sol·licitar un reembossament del preu de de la compra, que se us abonarà com a crèdit al vostre compte de WIZZ: 

A la pàgina de resum del vol 

·A través del centre d’atenció telefònica de Wizz Air  

·Als taulells de l’aeroport

Si heu contractat un bitllet amb la tarifa Plus o teniu una reserva amb WIZZ Flex, podeu sol·licitar un reembossament del preu de compra. El preu de compra de la reserva es reembossarà al vostre compte de WIZZ com a crèdit.

Tingueu en compte que el preu de compra del servei WIZZ Flex no es reembossarà al vostre compte de WIZZ i el seu valor es deduirà del preu de compra total.

Consulteu els termes i condicions del servei WIZZ Flex. 

L’import reembossat al compte de WIZZ estarà disponible durant 90 dies i es podrà utilitzar per contractar vols i serveis de Wizz Air.

Si se sol·licita un reembossament a un compte de WIZZ, tots els vols de tots els passatgers inclosos a la reserva es cancel·laran i quedaran invalidats.

Pel que fa a reserves que incloïen la subscripció al WIZZ Discount Club o al Privilege Pass, el preu de la subscripció no es reembossarà quan es cancel·li el vol i seguirà sent vàlid d’acord amb els termes i condicions.

En cas que el vostre vol es retardi i es cancel·li, disposeu de les opcions següents d'acord amb les Condicions generals de transport, tret que el Reglament CE núm. 261/2004 (el “Reglament”), document en què s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència a passatgers en cas d'embarcament denegat i de vols cancel·lats o amb molt de retard, indiqui el contrari.

 1. Us tornarem a reservar un altre vol operat per Wizz Air per a la mateixa ruta o, en cas que sigui necessari, una de similar, al més aviat possible en funció de la disponibilitat de places.
 2. Reembossarem el preu total pagat pel vol cancel·lat, incloent-hi, si cal, el segment de tornada.
 3. Abonarem el valor íntegre del pagament pel vol cancel·lat més un 20 % de la tarifa pagada pel vol cancel·lat (també pel segment de tornada, si cal) al vostre compte de WIZZ. Aquest crèdit es pot utilitzar per contractar qualsevol vol de Wizz Air.

A més de totes les opcions indicades anteriorment, us facilitarem dues trucades de telèfon (també podeu triar tèlex, fax o adreça electrònica) gratuïtes o, en el cas que Wizz Air no pugui proporcionar-vos aquestes oportunitats, us reembossarem el cost d’aquestes comunicacions.

En el cas d’un canvi de ruta, quan l’horari de sortida del nou vol sigui un dia més tard del dia de sortida previst del vol cancel·lat, ens farem càrrec del vostre allotjament i del transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament, sense cap mena de cost. En cas que Wizz Air no pugui proporcionar-vos-ho, reembossarem les despeses del menjar, l'allotjament d'hotel i el transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament.

Tingueu en compte que el reembossament del cost de l’assistència especificada més amunt és fins a un import raonable, segons el que figuri a la factura o les factures.

A més, Wizz Air pagarà una compensació econòmica d’acord amb l'article 7 del Reglament:

Import

Distància

Nota

250 EUR

1.500 km o menys

Si us oferim un vol nou i l'hora d'arribada no supera en 2 hores l'hora d'arribada programada del vol que heu reservat, aquest import es reduirà un 50 %

400 EUR

Entre 1.500 i 3.500 km

Si us oferim un vol nou i l'hora d'arribada no supera en 3 hores l'hora d'arribada programada del vol que heu reservat, aquest import es reduirà un 50 %

600 EUR

Més de 3.500 km

Si us oferim un vol nou i l'hora d'arribada no supera en 4 hores l'hora d'arribada programada del vol que heu reservat, aquest import es reduirà un 50 %

Les compensacions econòmiques indicades més amunt no es pagaran si se us ha informat de la cancel·lació corresponent:

 • 2 setmanes abans de l’horari de sortida previst (HSP);
 • entre 2 setmanes i 7 dies abans de l‘HSP i se us ofereix un vol de Wizz Air alternatiu en què l’horari de sortida no superi les 2 hores de l’HSP i l’horari d’arribada sigui inferior a 4 hores després de l’horari d’arribada previst (HAP);
 • menys de 7 dies abans de l’HSP i se us ofereix un vol de Wizz Air en què l’horari de sortida sigui inferior a 1 hora abans de l’HSP i l’horari d’arribada sigui inferior a 2 hores després de l’HAP.

Tingueu en compte que no estem obligats a pagar una compensació si la cancel·lació la provoquen circumstàncies extraordinàries que no s'haurien pogut evitar encara que s'haguessin pres totes les mesures adequades.

Circumstàncies extraordinàries fa referència, entre d’altres, als motius següents: control del trànsit aeri, condicions meteorològiques, accions reivindicatives (que no siguin del personal de Wizz Air), alerta terrorista o per raons de seguretat, tancament de l’aeroport o de la pista, disturbis, fets imprevisibles, raons de seguretat aèria.

Cada cas s'avaluarà per separat per determinar si existeix una circumstància extraordinària inevitable.

Si teniu cap queixa sobre l'aplicació dels vostres drets segons el Reglament, podeu contactar amb l'organisme nacional competent del vostre lloc de sortida (http://apr.europa.eu).

En cas que el vol es retardi, disposeu de les següents opcions segons el Reglament CE núm. 261/2004 (el "Reglament") pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència a passatgers en cas d'embarcament denegat i de vols cancel·lats o amb molt de retard.

DISTÀNCIA

DURADA DEL RETARD

ASSISTÈNCIA PROPORCIONADA PER CADA TARIFA DE PAGAMENT DEL PASSATGER

1500 km o menys

2 hores o més

 • Refrigeri i àpat amb un valor proporcional al retard
 • Dues trucades de telèfon, tèlex, fax o correus electrònics (quan Wizz Air no vegi factible proporcionar-vos aquestes opcions, us reembossarem les esmentades despeses fins a un import raonable, d'acord amb el que figuri a la factura o a les factures)

1500-3500 km

3 hores o més

3500 km o més

4 hores o més

Si el vol es retarda com a mínim cinc hores, podeu triar una d'aquestes opcions (a més de l'assistència esmentada):

 • Cancel·larem la reserva i reembossarem el preu total del vol cancel·lat al preu que es va comprar, per a les parts del viatge que no s'hagin pogut fer i per a les parts que ja s'hagin fet si el vol ja no us és d'utilitat en relació amb la planificació de viatge inicial i, també, quan sigui pertinent (és a dir, en cas que hi hagi vols de connexió)
 • Canviarem la reserva per incloure-us en un vol de tornada operat per Wizz Air o una altra companyia aèria amb condicions de transport similars al vostre primer punt de sortida, al més aviat possible, d'acord amb la disponibilitat de places. Per obtenir més informació sobre vols i transport per terra alternatius, contacteu amb el taulell d'informació de l'aeroport.
 • Cancel·larem la reserva i abonarem el valor íntegre del pagament pel vol corresponent més un 20 % de la tarifa pagada al vostre compte de WIZZ. Podeu fer servir aquest crèdit per a qualsevol vol de Wizz Air.

Si, per culpa del retard prolongat, l'hora de sortida del vol amb retard és l'endemà del dia planejat, ens farem càrrec del vostre allotjament i transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament, sense cap mena de cost. En cas que Wizz Air no pugui proporcionar-vos-ho, reembossarem les despeses de l'allotjament d'hotel i el transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament fins a un import raonable, d'acord amb el que figuri a la factura o a les factures.

Els passatgers que arribin més de tres hores després de l'hora prevista d'arribada tenen dret a una compensació, tal com s’especifica en l'article 7 del Reglament, excepte si el retard és provocat per circumstàncies extraordinàries que no s'haurien pogut evitar encara que s'haguessin pres totes les mesures adequades.

Si teniu cap queixa sobre l'aplicació dels vostres drets segons el reglament, podeu contactar amb l'organisme nacional competent del vostre lloc de sortida (http://apr.europa.eu).

En cas que se us denegui l’embarcament, disposeu de les següents opcions d'acord amb el Reglament CE núm. 261/2004 i del Consell Europeu de l'11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència a passatgers en cas d'embarcament denegat i de vols cancel·lats o amb molt de retard.

En cas que renuncieu voluntàriament a la reserva, a canvi de beneficis, podeu escollir entre les següents opcions (a més dels beneficis acordats amb Wizz Air):

 1. a) Canvi a un vol operat per Wizz Air o una altra companyia aèria amb condicions de transport equivalents cap a la vostra destinació final, segons la disponibilitat de seients.
 2. b) Reembossament del preu total del vol cancel·lat al preu que es va comprar, per a les parts del viatge que no s'han pogut fer i per a les parts que ja s'han fet si el vol ja no us és d'utilitat en relació amb la vostra planificació de viatge inicial; i també, quan sigui rellevant (és a dir, en cas que hi hagi vols de connexió) canvi de la reserva per incloure-us en un vol de tornada operat per Wizz Air o una altra companyia aèria amb condicions de transport equivalents al vostre primer punt de sortida, com més aviat millor, segons la disponibilitat de seients.
 3. c) Rebre un abonament pel valor total del pagament dels sectors rellevants més un 20 % de la tarifa pagada. Podeu fer servir aquest crèdit per qualsevol vol de Wizz Air.

Si el nombre de voluntaris fos insuficient i Wizz Air us denega l’embarcament contra la vostra voluntat i sense cap altra raó, rebreu assistència a més del que s’ha indicat anteriorment d’acord amb el següent:

 1. a) Proporcionarem vals per a refrigeris/menjar per un valor proporcional al temps d’espera.
 2. b) Proporcionarem dues trucades de telèfon, tèlex, fax, o correus electrònics gratuïts o en el cas que Wizz Air no pugui proporcionar-vos aquestes oportunitats, us reembossarem el cost d’aquestes comunicacions.
 3. c) En el cas d’un canvi de ruta, quan l’horari de sortida del nou vol és un dia més tard del dia de sortida previst del vol cancel·lat, ens farem càrrec del vostre allotjament i del transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament, sense cap mena de cost. En cas que Wizz Air no pugui proporcionar-vos aquesta atenció, reembossarem les despeses del menjar, l'allotjament d'hotel i el transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament.

El reembossament dels costs de l’assistència especificada a les seccions b) i c) anteriors és fins a un import raonable, segons el que figuri a la factura o factures.

A més, Wizz Air pagarà una compensació econòmica d’acord amb l'article 7 del Reglament:

Import

Distància

Nota

250 EUR

1500 km or menys

Si us oferim un nou vol i l’horari d’arribada no supera les 2 hores de l’horari d’arribada del vostre vol reservat, aquest import es reduirà un 50 %

400 EUR

entre 1500 i 3500 km

Si us oferim un nou vol i l’horari d’arribada no supera les 3 hores de l’horari d’arribada del vostre vol reservat, aquest import es reduirà un 50 %

600 EUR

més de 3500 km

Si us oferim un nou vol i l’horari d’arribada no supera les 4 hores de l’horari d’arribada del vostre vol reservat, aquest import es reduirà un 50 %

Si teniu cap queixa sobre l'aplicació dels vostres drets segons el reglament, podeu contactar amb l'organisme nacional competent del vostre lloc de sortida (http://apr.europa.eu).

En cas que tingueu dret a rebre una indemnització d’acord amb la regulació (CE) núm. 261/2004, podeu enviar la reclamació a través del formulari de reclamacions en línia.

Altres passatgers poden enviar una reclamació d’indemnització en nom vostre només si tots dos figureu a la mateixa reserva del vol en qüestió. En aquest cas, cal que vós o els altres passatgers que fan la reclamació proporcioneu proves vàlides de l’autorització que heu concedit.

Respondrem a la vostra reclamació en un termini de 30 dies.

Reclamacions de tercers

No gestionarem cap reclamació entregada per cap tercer, tret que vós o els passatgers de la reserva ens hàgiu enviat prèviament una reclamació directament.

Per evitar dubtes, les condicions del paràgraf anterior no pretenen limitar el vostre dret a consultar assessors legals ni prohibir-vos que ho feu abans d’enviar-nos directament una reclamació.

Si un tercer envia una reclamació en nom vostre (sempre que ja ens hàgiu enviat una reclamació directament), és necessari que el tercer presenti la documentació correcta i apropiada que provi que està legalment autoritzat per representar-vos.

Qualsevol indemnització que es pagui a un tercer que actua en nom vostre es considerarà un pagament d’indemnització correcte i no es podrà pagar cap altra indemnització més per al mateix vol ja que no ens fem responsables d’un segon pagament ni de qualsevol discussió entre vós i un tercer.

Assignació

Teniu dret a assignar la vostra reclamació a un tercer. Quan assigneu el vostre dret de reclamació, veneu a un tercer el vostre dret a rebre qualsevol indemnització per part nostra i després de la conclusió de l’assignació, el tercer tindrà dret a rebre la indemnització en lloc vostre. Us recomanem llegir atentament els termes i condicions del vostre contracte amb el tercer en relació amb la vostra reclamació.

Estem autoritzats a gestionar reclamacions assignades només si es compleixen les següents condicions:

 • Hem rebut una notificació per escrit de l’assignació signada per vós i inclou el següent:

oEl vostre número de reserva

oEls fonaments de la reclamació

oEl número i la data del vol,

o bé

 • la còpia original o certificada del contracte d’assignació realitzat adequadament i adjunt a la reclamació.

Tarifa administrativa de l’assignació

Gestionar reclamacions assignades ens genera una despesa addicional. D’acord amb el codi civil hongarès 6:200. §*aquestes despeses les haureu de cobrir vós i el tercer a qui heu assignat la reclamació.

Si la indemnització per la reclamació assignada és procedent, per cobrir les despeses indicades anteriorment, deduirem la tarifa administrativa de l’assignació del pagament de la indemnització.

El preu de la tarifa administrativa de l’assignació és de 50 EUR. També està indicat a Tots els serveis i tarifes.

Documentació adequada per a la representació o l’assignació

En cas que us representi un tercer o hàgiu assignat la reclamació, d’acord amb el procediment del codi civil hongarès 325 ,§*, tots els documents que ens envieu han de ser en format de document privat amb força probatòria completa, que cal que compleixi el següent:

a)estigui escrit i signat a mà per l’emissor; o bé: -

Només a tall explicatiu: Escriviu el document a mà i contingui la vostra signatura.

b)ha estat signat per dos testimonis que verifiquen que la persona esmentada en el document ha signat el document, si no ha estat escrit per aquesta persona en part o totalment, davant d’ells, o ha identificat la signatura com a seva, a més, el nom i l’adreça, o residència habitual en la seva absència, de tots dos testimonis estan indicats de forma llegible; o bé: -

Només a tall explicatiu: Si no heu escrit el document vós mateix, dues persones més han de signar com a testimonis i indicar les seves adreces.

c)La signatura o les inicials del signant del document se certificaran en el document per part d’un jutge o un notari públic; o bé:

Només a tall explicatiu: S’ha donat fe del document. Significa que un notari verifica que la signatura en el document és vostra.

d)* un advocat o un assessor legal proporciona un document, degudament signat, per verificar que ha estat transcrit per altres persones i ha estat signat pel signant davant d’ell, o ha declarat davant d’ell que la signatura és seva; o bé:

Només a tall explicatiu: El document ha d’estar ratificat per un advocat i vós [si el document el va redactar l'advocat]

e) el document electrònic s’executa mitjançant la signatura electrònica o la signatura electrònica avançada certificada dels signant’s segons un certificat o segell vàlid, incloent-hi, en cas que la llei ho prevegi, una marca de temps;

Només a tall explicatiu: El document electrònic s’ha creat mitjançat un dispositiu certificat que us identifica i que afegeix una certificat o una marca vàlids al document.

* Les condicions generals de transports que hàgiu acceptat durant la reserva, el contracte entre vós i nosaltres, segueix les lleis d’Hongria, de manera que la legislació hongaresa regirà la nostra relació contractual.

En cas que un familiar immediat (mare, pare, esposa, marit, parella de fet, germà, germana, avi, fill) mori en un termini de 30 dies abans del la data de sortida, podeu sol·licitar un reembossament presentant una reclamació. Caldrà que presenteu un certificat de defunció dins dels 7 dies següents d’haver presentat el formulari de reclamació.

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Empleneu el formulari de reclamacions i poseu especial atenció a l’hora d’escollir la categoria rellevant.

Rebreu un ID únic, al qual sempre heu de fer referència. Farem tot el que estigui al nostre abast per processar la vostra reclamació al més aviat possible. Amb tota seguretat rebreu una resposta en un termini de 30 dies.

Si es modifica l’horari del vol o Wizz Air inicia la cancel·lació del vol abans de l’hora de sortida programada, us notificarem els canvis i us comunicarem les opcions disponibles mitjançant un correu electrònic a l'adreça que hàgiu indicat en fer la reserva. En casos com aquest, disposeu de les opcions següents:

 • Inicieu la sessió al vostre perfil de WIZZ i torneu a fer la reserva del viatge de franc en un altre vol operat per Wizz Air per a la mateixa ruta, o bé una de similar si escau (subjecte a la disponibilitat dels seients). Si no us convenç cap dels vols disponibles, us oferirem opcions de reembossament al procés per tornar a fer la reserva en línia.
 • Inicieu la sessió al vostre perfil de WIZZ i sol·liciteu l’import del valor íntegre del pagament pel vol cancel·lato modificatmés un 20 % de la tarifa pagada pel vol cancel·lat o modificat (també pel segment de tornada, si correspon) al vostre compte de WIZZ. Les targetes de crèdit d’aquest tipus es poden fer servir per adquirir qualsevol vol de WIZZ, així com per afegir serveis a les reserves existents.
 • Sol·liciteu un reembossament del preu total pagat pel vol cancel·lat o modificat, incloent-hi, si cal, el segment de tornada. Trobareu tots els detalls de la sol·licitud de reembossament a la notificació enviada per correu electrònic a l'adreça que vau proporcionar en fer la reserva.