Informācija un pakalpojumi

Kā veikt bankas pārskaitījumu

Maksājuma termiņa nokavēšana

Maksājums ir jāveic vienas darba dienas laikā pēc rezervējuma veikšanas.  Pretējā gadījumā tas tiks atcelts. Ja piecu  dienu laikā pēc bankas pārskaitījuma veikšanas nesaņemat rezervējuma apstiprinājumu, sazinieties ar Wizz Air zvanu centru, lai pārliecinātos par  jūsu maksājuma saņemšanu.

Apstiprinājuma koda kļūda

Ja piezīmju laukā apstiprinājuma kods ir ierakstīts kļūdaini, nebūs iespējams  identificēt rezervējumu. Ja apstiprinājuma kods nesakrīt ar norādījumu e-pastā nosūtīto kodu , rezervējums tiks atcelts. Maksājumi, kurus nevarēs  identificēt, tiks atskaitīti atpakaļ, no summas atrēķinot administrēšanas izmaksas.

Vairāku rezervējumu apmaksa ar vienu pārskaitījumu

Par vairākiem rezervējumiem (ar dažādiem apstiprinājuma kodiem) ir jāveic  atsevišķi bankas pārskaitījumi. Ja par vairākiem rezervējumiem tiek veikts tikai viens bankas pārskaitījums, mēs  nevarēsim saskaņot maksājumus un rezervējumi tiks atcelti.

Ja jūs vēlaties maksāt ar bankas pārskaitījumu, jums rezervējums ir jāveic vismaz 14  dienas pirms izlidošanas datuma.

Pārskaitīta nepietiekama summa

Bankas pārskaitījuma summai ir jāsedz visa rezervējuma summa . Ja maksājums nenosedz visu rezervējuma summu,  rezervējums tiks atcelts.