ინფორმაცია და სერვისები

ელექტრონული მოწყობილობები ბორტზე

electronic_devices_onboard_flight_mode

ფრენის რეჟიმი

მობილური ტელეფონების, ელექტრონული წამკითხველებისა და პლანშეტების გამოყენება, ნებისმიერ ჩვენს რეისზე, მხოლოდ ფრენის რეჟიმში შეგიძლიათ.

 

electronic_devices_onboard_takeoff_landing

აფრენა და დაფრენა

დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობები აფრენისა და დაფრენისას უნდა შეინახოთ.

 

electronic_devices_onboard_no_restrictions

შეზღუდვების გარეშე

კარდიოსტიმულატორების, სმენის აპარატების, იმპლანტირებული სამედიცინო მოწყობილობებისა და ნერვების ელექტრონული სტიმულატორების გამოყენება შესაძლებელია შეზღუდვების გარეშე.

 

ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასმული შეკითხვები

დიახ, ელექტრონული სიგარეტი, მათ შორის, ელექტრონული სიგარები და ორთქლის სხვა პერსონალური ინჰალატორები ბატარეებით, პირადი გამოყენებისთვის, შეგიძლიათ თან იქონიოთ მხოლოდ ხელბარგში. ელექტრონული სიგარეტის რეგისტრირებულ ბარგში გადატანა აკრძალულია. აღნიშნული მოწყობილობების ან/და ბატარეების თვითმფრინავის ბორტზე დატენა დაუშვებელია. ამასთანავე, უნდა მიიღოთ შესაბამისი ზომები შემთხვევითი გააქტიურების თავიდან ასაცილებლად.

გაითვალისწინეთ, რომ ბორტზე ელექტრონული სიგარეტის გამოყენება აკრძალულია.

არა, სამწუხაროდ, უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ამ ტიპის მოწყობილობების გადატანა ვერ მოხერხდება ვერც ბორტზე და ვერც რეგისტრირებული ბარგის სახით.