Вашият браузър е много остарял
Не поддържаме тази версия на вашия браузър!
Виждате тази страница, защото засякохме остарял и неподдържан браузър. За да продължите да разглеждате wizzair.com и уебсайтът да работи възможно най-добре, препоръчваме да актуализирате вашия браузър.
Препоръчваме следните:
Mozilla Firefox
Изтеглете безплатно
Google Chrome
Изтеглете безплатно

Права на субектите на данни

Както е посочено в Съобщението за поверителност, вие, като субект на данни, имате долупосочените права, свързани с обработването на личните ви данни, както е указано в Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Моля, попълнете съответната информация в полетата по-долу и изберете правото, което искате да упражните, или опишете искането си.

Надяваме се да успеем да ви отговорим в рамките на един месец от получаването на изцяло попълнен формуляр и доказателство за самоличност, като този срок може да бъде удължен с два месеца, ако това се налага от характера на искането ви.

Ще използваме информацията, която посочите в този формуляр, само за целите на идентифицирането ви, идентифицирането на личните данни, свързани с искането ви, и за да отговорим на искането ви. Ако предоставите лични данни, които не се обработват от нас, ще ги запазим за срок от 6 години след приключването на обработката на искането ви.