קובצי Cookie באתר WIZZ AIR

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להבטיח לך חוויה מיטבית באתר האינטרנט שלנו. אם תמשיך לגלוש באתר Wizz Air בלי לשנות את הגדרות קובצי ה- Cookie, אנו נניח כי אתה מסכים לקבל את כל קובצי ה-Cookie של אתר Wizz Air. באפשרותך לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie בכל עת. לרשותך מידע נוסף במסמך מדיניות קובצי Cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
צ'ק-אין
הוספת תיק
מצא הזמנות (מראש

הזן את שם המשתמש שלך (כתובת דוא"ל). אנו נשלח את הסיסמה החדשה אל כתובת הדוא"ל הרשומה שלך.


הירשם

כבודה

כבודה מותרת

כל נוסע יכול לשאת:

 • יחידת כבודת-יד אחת לתא הנוסעים
 • עד 6 יחידות כבודה הנשלחת לבטן המטוס, כאשר כל אחת מהן לא יכולה לחרוג ממשקל של 32 ק"ג
 • רכישות פטורות ממכס לאחר הבידוק הבטחוני בנמל התעופה
 • חשוב: המטען שלכם יעבור סריקה בנמל התעופה!

נוסע עם כרטיס עלייה

מועדפת למטוס רשאי לשאת עמו פריט אישי אחד נוסף לתיק קטן או לתיק גדול לתא הנוסעים.

כבודה מותרת ניתן לרכוש כדלקמן:

 • באתר האינטרנט בעת ביצוע ההזמנה
 • באתר האינטרנט דרך 'הוסף שירותים' ו'צ'ק-אין באתר האינטרנט'
 • עד 3 שעות לפני ההמראה באינטרנט או באמצעות האפליקציה בנייד
 • באמצעות המוקד הטלפוני
 • בנמל התעופה
 • הערה: האגרות בנמל התעופה גבוהות בהרבה מאשר אם תבצעו את ההזמנה באינטרנט.

כבודה הנשלחת לבטן המטוס

עקב אמצעי הביטחון, Wizz Air לא תסיע כל כבודה מבלי שבעליה יהיה על המטוס (למעט כבודה שלא טופלה כהלכה).

הממדים המרביים של יחידת כבודה אחת שיתאימו לדלת תא המטען הם:

רוחב: 1.499 מ'
גובה: 1.194 מ'
אורך: 1.715 מ'

מסיבות בריאותיות ובטיחותיות, אסור שמשקלה של כל יחידת כבודה הנשלחת לבטן המטוס יעלה על 32 קילוגרם.

באחריות הנוסע להשיב לכל הבקשות של רשויות הביטחון אם התבקש. אם הכבודה אינה מועברת עקב כך שבקשות של הביטחון לא מולאו על ידי הנוסע, Wizz Air לא תישא באחריות בגין כל העלויות המשויכות לכך.

כשהדבר אפשרי, כבודה הנשלחת לבטן המטוס תובל באותו מטוס שבו טס בעליה. אם נחליט מסיבות ביטחון, בטיחות או מסיבות תפעוליות להוביל את הכבודה בטיסה חלופית, לא נישא בחבות בגין עיכוב הכבודה. כדי שניתן יהיה להחזיר כבודה שלא טופלה כהלכה לבעליה בפרק זמן סביר, יש לסמן כל כבודה בשמו של הנוסע, ראשי התיבות וכתובתו לפני מסירתה למטען. תינוקות אינם זכאים לכבודה מותרת, למעט עגלת תינוק רגילה / עגלת תינוקות מתקפלת / מושב בטיחות לרכב אחד לכל תינוק (שהובלתם אינה כרוכה בתשלום). עגלות תינוק וכסאות גלגלים יש למסור עם שאר הכבודה הנשלחת לבטן המטוס והן יובלו ללא עלות, אם המשתמש בציוד הוא הנוסע.

אם הכבודה הנשלחת לבטן המטוס כוללת אחד מהפריטים הבאים, Wizz Air לא תישא בחבות בגין כל הפסד, הרס, עיכוב ונזק לפריטים אלה:

 • מזומן, ניירות ערך
 • תכשיטים, מתכת יקרה, אבני חן יקרות ואבני חן יקרות למחצה
 • מחשב, מצלמה, מצלמת וידיאו, טלפון נייד וכל מכשיר אלקטרוני או טכני אחר וציוד העזר שלהם
 • מסמכים רשמיים, עסקיים או פרטיים
 • מסמכי נסיעה או מסמכים מזהים אחרים
 • מפתחות
 • נוזלים
 • תרופות
 • יצירות אומנות ואמנויות יפות
 • פריטים מתכלים

נמלי תעופה מסוימים עשויים להטיל מגבלות נוספות על פריטים שאפשר להוביל בכבודת היד ו/או בכבודה הנשלחת לבטן המטוס. במקרים כאלה תקנות נמל התעופה יהיו הקובעות.

כבודת יד

נוסע ללא כרטיס עלייה

מועדפת למטוס רשאי לשאת עמו יחידת כבודת יד אחת בלבד לתא הנוסעים

תיק קטן לתא הנוסעים:
אם ממדי התיק שלך הם 42x32x25 ס"מ ומטה, באפשרותך לקחת אותו אתך לתא הנוסעים ללא תשלום. על התיק להתאים לחלל שמתחת למושב שלפניך.

או

תיק גדול לתא הנוסעים:
אם כבודת היד שלך גדולה מהממדים של תיק קטן לתא הנוסעים אך ממדיה אינם עולים על 56x45x25 ס"מ, תוכל לקחת אותה אתך לתא הנוסעים תמורת תשלום. עליו להיכנס לתא העליון. עליך להיות מסוגל להניח את התיק שלך בתאים העליונים ללא סיוע.

נוסע עם כרטיס עלייה

מועדפת למטוס רשאי לשאת עמו פריט אישי אחד נוסף לתיק קטן או לתיק גדול לתא הנוסעים.

הפריט האישי הנוסף יכול להיות תיק יד, תיק למחשב נייד או תיק למצלמה בממדים שאינם עולים על 40x30x18 ס""מ.
אם נוסע ללא כרטיס עלייה מועדפת למטוס נושא שתי יחידות של כבודת יד שחורגות מהממדים המרביים המותרים לפריט אישי נוסף, על הנוסע למסור אחד מהתיקים ככבודה רשומה בעלות הנדרשת.

שדרוג תיק גדול לתא הנוסעים

אם כבר רכשת תיק גדול לתא הנוסעים אך אתה זקוק למקום נוסף, באפשרותך לשדרג את ההקצאה שלך מתיק גדול לתא הנוסעים לכבודה הנשלחת לבטן המטוס על-ידי תשלום הפרש המחיר בין תיק גדול לתא הנוסעים לבין כבודה הנשלחת לבטן המטוס. אם אינך בטוח באשר לגודל הכבודה שאתה צריך לנסיעה שלך, קנה את התיק הגדול לתא הנוסעים בעת ביצוע הזמנת הטיסה ותוכל תמיד להחליט לשדרג לכבודה הנשלחת לבטן המטוס עד שלוש שעות לפני ההמראה. אפשרות זו זמינה עבורך בדף 'הוסף שירותים' באתר wizzair.com או באמצעות המוקד הטלפוני

כלי נגינה

נוסעים שרכשו תיק גדול לתא הנוסעים יכולים להעלות למטוס כלי נגינה באורך מרבי של 80 ס"מ. שאר ממדי התיק לא יעלו על 45 X ‏25 ס"מ. דוגמאות לכלים כאלה הן כינור, ויולה, חליל, קלרינט, חצוצרה, יוקליילי. כדי לוודא את הגודל, יש להניח את תיק כלי הנגינה במד התיק הגדול לתא הנוסעים: הרוחב והעומק חייבים להתאים והגובה צריך להיות פחות מ-1.5 פעמים בערך מהגובה המותר. הנוסע אינו יכול להעלות עימו כל תיק אחר לתא הנוסעים בנוסף לכלי הנגינה הקטן. לאחר שעלית למטוס, יש להניח את כלי המוזיקה בתא העליון. כלי נגינה שאינם מתאימים לממדים הרשומים לעיל יש להעביר ככבודה הנשלחת לבטן המטוס לאחר תשלום האגרות הרלוונטיות, או במושב במטוס, לאחר קבלת אישור מוקדם מ-Wizz Air באמצעות המוקד הטלפוני ותשלום עבור מושב נוסף.

בנוסף, הנוסעים רשאים לשאת את הפריטים הבאים:

 • מעיל או שמיכה
 • טלפון נייד
 • חומר קריאה לטיסה
 • עבור ילדים מתחת לגיל שנתיים: מזון לטיסה, עגלת תינוקות מתקפלת או עריסה קטנה
 • זוג קביים עבור אנשים עם נכות פיזית

אם גודלה של כבודת היד עולה על המגבלות הרשומות לעיל, הכבודה תובל ככבודה הנשלחת לבטן המטוס ותשלום על כבודהייגבה.

על הנוזלים בכבודת תא הנוסעים חלות מגבלות הנאכפות על ידי הממשל והן:

 • הנוזל נמצא במכל בנפח מרבי של 100 מ"ל
 • ניתן להכניס בנוחות את כל המכלים לנוזלים שעומדים בדרישה לנפח מרבי של 100 מ"ל לשקית ניילון שקופה בנפח 1 ליטר, הניתנת לאיטום חוזר, בגודל 20 ס"מ על 20 ס"מ.
 • יש להציג את שקית הפלסטיק בנפרד לאנשי האבטחה

תתבקש להשליך את כל הנוזלים שאינם עומדים בדרישות הנ"ל בעמדת האבטחה בנמל התעופה.

תשלומים על כבודה

תשלומים על כבודה מחושבים על בסיס:

 • תאריך הנסיעה (עונת שיא, מחוץ לעונה)
 • ערוץ הקניה (wizzair.com, אפליקציות לטלפון נייד, מוקד טלפוני, נמל תעופה)
 • משקל תיק רשום

הטבלה הבאה מציגה את התשלומים העדכניים. אם ברצונך לצפות בתצוגה מקדימה בסכום התשלום על כבודה בגין הנסיעה שלך, באפשרותך להשתמש במחשבון תשלום על כבודה.

תשלום *(עד 3 שעות לפני ההמראה) wizzair.com, אפליקציות לטלפון נייד, נמל תעופה ומוקד טלפוני נמל תעופה**
עונה מחוץ לעונה עונת שיא בכל השנה
כבודה הנשלחת לבטן המטוס(משקל מרבי 23 ק"ג)מותנה במסלול 15-35 אירומותנה במסלול 25-45 אירו55 אירו
כבודה הנשלחת לבטן המטוס(משקל מרבי 32 ק"ג) מותנה במסלול 25-45 אירומותנה במסלול 35-55 אירו 75 אירו
תיק גדול לתא הנוסעים (משקל מרבי 23 ק"ג)מותנה במסלול 10-18 אירו40 אירו

*עליכם לשלם דמי מטען גבוהים יותר אם תוסיפו תיק יד גדול ו/או מטען שעבר בידוק להזמנת טיסה קיימת. דמי תיק יד גדול הינם €2 מעל המחיר ודמי מטען שעבר בידוק הינם €3 מעל המחיר **במקרה של קנייה עד 3 שעות לפני המראת הטיסה. התשלום כולל דמי שירות של נמל התעופה בסך 5 אירו הנגבים על ידי הסוכן המטפל. הסוכנים עשויים לגבות סכום גבוה יותר. מידע על התשלומים המתאימים ניתן למצוא אצל הסוכן של Wizz Air בנמל התעופה ממנו ממריאה הטיסה שלך.

כל פריט כבודה הנשלחת לבטן המטוס כפוף לתשלום על כבודה, הנגבה עבור כל תיק, כל טיסה וכל נוסע בנפרד. ניתן לרכוש את 3 היחידות הראשונות באתר האינטרנט, ואת 3 הנותרות בנמל התעופה.

יחידות נוספות של כבודה רשומה שנרכשו בנמל התעופה יהיו כרוכות בתשלום גבוה יותר. יש לשלם תשלום נוסף בגובה 20 אירו בנמל התעופה אם נוסע רכש תיק רשום במשקל 23 ק"ג כאשר משקל התיק נע בין 23 ק"ג ל-32 ק"ג.

יש לציין את מספר התיקים שעבורם יבוצע צ'ק-אין, ולשלם עבורם בתהליך ההזמנה. ניתן להוסיף יחידות כבודה נוספות בשלב מאוחר יותר, באתר האינטרנט או דרך המוקד הטלפוני. יחידות נוספות של כבודה הנשלחת לבטן המטוס, שנרכשו בנמל התעופה, יהיו כפופות לתשלום גבוה יותר על הכבודה; הסכום יהיה שונה אם הרכישה בוצעה בדלפק הבידוק או אם נאלץ לבצע צ'ק-אין של כבודה חריגה בגודלה או במשקלה בשער העלייה למטוס.

אם יימסרו פחות יחידות כבודה הנשלחות לבטן המטוס, לא יתקבל החזר בגין תשלום על כבודה.

בנמלי תעופה מסוימים ייתכן וניתן יהיה לשלם את התשלום הרלוונטי רק באמצעות כרטיס אשראי או חיוב:

 • מאלמו (MMX)

ציוד ספורט

על הובלת ציוד ספורט ייגבה תשלום דמי ציוד ספורט, כמו כן חובה לציין את ההובלה ולשלם עליה במהלך תהליך ההזמנה.

קרא בעיון את דרישות האריזה הבאות. אם דרישות אלה אינן מקוימות, Wizz Air תסרב להוביל את הפריט. לתשומת לבך, Wizz Air אינה מספקת חומרי אריזה. את כל הפריטים הנזכרים להלן אפשר להוביל רק ככבודה הנשלחת לבטן המטוס.

א) ציוד סקי, סנובורד, ציוד גלישה, תיקי גולף יש לארוז בתוך נרתיק.

ב) מוטות קפיצה לגובה יתקבלו להובלה רק אם נארזו בשקי בד.

ג) אופניים יתקבלו להובלה רק אם נארזו בתיק נשיאת אופניים או בשקי ניילון, כאשר הגלגלים והדוושות הוסרו והכידון מסובב במקביל לאופניים. ניתן לקבל אופניים גם אם נארזו בקרטון בתנאי שהאוויר הוצא מהצמיגים.

ד) ציוד צלילה יתקבל להובלה רק אם בלוני הצלילה ריקים ומקור המתח או הנורה הוסרו והמתג מאובטח במצב "כבוי".

ה) קרני צבי ושלל ציד ניתן להוביל רק אם הוצג על ידי הנוסע אישור וטרינרי תקף.

כבודה שניזוקה, כבודה עדינה, מגושמת, ארוזה ברישול, כבודה שנמסרה בצ'ק-אין באיחור או כבודה שגודלה חריג תתקבל להובלה רק עם תג הכבודה "שחרור מוגבל" וחברת Wizz Air לא תישא באחריות בגין פריטים מסוג זה.

כבודה מיוחדת שיש לשאת בתא הנוסעים

א) פריטים שבירים ומגושמים, כלי נגינה

יש לרכוש מושב נוסף בתעריף למבוגר הזמין במועד ההזמנה עבור פריטים שלא ניתן לאחסנם תחת המושב או בתא העליון. את ההזמנה ניתן לבצע באתר האינטרנט, על ידי הזנת "EXST" בשדה השם הראשון ואת שם המשפחה של הנוסע בשדה השם האחרון. שים לב כי כלי נגינה גדולים מצ'לו (כגון קונטרה בס, נבל וכד') יש להעביר בצ'ק-אין עם תג שחרור מוגבל. כלי נגינה אלה גדולים וכבדים מדי ולא ניתן להניחם על מושב. אם כלי הנגינה ותיק הנשיאה שלו לא חורגים מהממדים 56x45x25 ס"מ ומשקלם לא חורג מ-10 ק"ג אפשר להובילו ככבודת תא הנוסעים. שים לב, כלי הנגינה יכול להיות רק בכבודה המיועדת לתא הנוסעים.

ב) דואר דיפלומטי

דואר דיפלומטי או כל סוג של כבודה עם מנעול חתום ילווה על ידי שליח דיפלומטי במהלך כל הנסיעה ובנסיעה אל המטוס וממנו, ויש להצהיר עליו כעל דואר דיפלומטי. את הדואר הדיפלומטי יש להוביל תמיד ככבודה שלא נשלחת לבטן המטוס ללא קשר לגודלו, למאפיינים המיוחדים שלו ולנוהל הטיפול המיוחד הנדרש עבורו. אם הגודל והמאפיינים של הדואר הדיפלומטי אינם מאפשרים להוביל אותו בתא הנוסעים, אפשר להובילו בתא המטען, אך הוא ייחשב ככבודה שלא נבדקה מאחר שאסור להובילו על אחריותה של חברת התעופה. במקרה כזה על השליח להיות נוכח במהלך כל תהליך ההטענה והפריקה של הדואר הדיפלומטי, היות שהוא אחראי להובלתו.

ג) אפר אדם

הובלת אפר אדם מותרת בתנאי שהוא ארוז בצורה בטוחה בתוך מכל מתאים. יש להציג תעודת פטירה ואישור שריפת גופה בנמל התעופה. את האפר ניתן להוביל רק ככבודה בתא הנוסעים.

פריטים האסורים לנשיאה לחלוטין

פריטים מסוימים לא יתקבלו להובלה אם:

 • סביר שהם יסכנו את המטוס, את הנוסעים או את הרכוש
 • סביר שיינזקו במהלך ההובלה באוויר
 • הם ארוזים בצורה לא מתאימה
 • אסורים על פי הדין, התקנות או הצווים החלים בכל מדינה ממנה, אליה או מעליה טסים
 • אינם מתאימים להובלה עקב משקלם, גודלם או עקב כל מאפיין לא רגיל אחר
 • סביר שיגרמו לאי נחת או למטרד לטסים

הפריטים הבאים אסורים לנשיאה לחלוטין:

 • כלי נשק, תחמושת וחומרי נפץ לרבות כלי נשק לצורכי ציד או ספורט
 • כל פריט או חומר שנראה ככלי נשק או חומר נפץ
 • חומר דליק (למעט: משקאות אלכוהוליים, תרסיס לשיער, בושם, מי קולון)
 • חומרים רדיואקטיביים
 • גז דחוס (למעט: CO2 המשמש להזזת אבר מלאכותי; מכל של גז דליק המשמש לניפוח עצמי של חגורת הצלה);
 • חומרים רעילים או מדבקים
 • חומרים מאכלים (למעט: כספית במדי-חום, ברומטר, מצבר לכסא גלגלים)
 • תיקי מסמכים קשיחים, תיקי "ג'יימס בונד" עם אזעקה מובנית, סוללות ליתיום או חומרים פירוטכניים
 • פריטים וחומרים שמסכנים את בטיחות המטוס, את הרכוש, החיים, הבריאות והשלמות הפיזית של האנשים במטוס
 • כל חומר האסור במסגרת החוקים והתקנות של המדינות המושפעות מהתובלה
 • כל פריט שאינו מתאים להובלה עקב משקלו, גודלו או עקב כל מאפיין לא רגיל אחר
 • שרידי גופת אדם
 • כל סוג של דבק או צבע
 • כל פריט המצוין בהוראות הטכניות של ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי (ICAO) להובלה בטוחה של טובין מסוכנים באוויר ותקנות ארגון חברות התעופה הבינלאומי (יאט"א) לטובין מסוכנים

אם תנסה לקחת אתך אחד מהפריטים הללו או יותר, אנו עשויים לסרב להוביל את הכבודה שלך.

בעלי חיים

Wizz Air לא מובילה בעלי-חיים, מלבד כלבי נחייה הנוסעים יחד עם הנוסע הזקוק להם, שמחזיק במסמכים שנקבעו בתקנות של המדינות הקשורות להובלה תוך עמידה בתנאים של תקנות אלה.

בעיות בכבודה - עיכוב, אובדן, נזקים, גניבה

על בעיות בכבודה יש לדווח עם ההגעה בדלפק "איתור כבודה" או "איסוף כבודה" בנמל התעופה, באזור מעבר. לאחר הדיווח, הנוסעים יקבלו דוח בעיית כבודה (PIR).

אם הכבודה הנשלחת לבטן המטוס אינה מגיעה בטיסה הנושאת את בעליה והנוסע אינו מגיש דוח עם הגעתו, Wizz Air לא תישא באחריות.

אם הנוסע מדווח עם הגעתו על עיכוב בהגעת הכבודה שלו שנשלחה בבטן המטוס, איתורה יבוצע במשך 21 ימים. אם הכבודה אינה נמצאת במהלך פרק זמן זה, Wizz Air תישא בעלות האובדן.

והיה אם הנזק או הגניבה לא גלויים לעין עם הגעתך, עליך להגיש את הדוח בנמל התעופה בתוך 7 ימים ממועד הגעתך.

אם הכבודה אינה מגיעה עם הטיסה הנושאת את בעליה והיא ניזוקה או נגנבה, על הנוסע להגיש דוח בכתב בתוך 21 יום לאחר שהכבודה הגיעה לידיו.

Wizz Air לא תישא באחריות בגין כבודה שזוהתה בטעות על ידי נוסע אחר. הנוסע שזיהה בטעות את הכבודה יישא באחריות לכל העלויות של שני הנוסעים המעורבים.

החבות בגין כבודה שעוכבה, ניזוקה או נגנבה תופחת אם הכבודה נמסרה לצ'ק-אין כשהיא ארוזה בצורה לא מתאימה. על נזק לכבודת יד (לרבות ביגוד) יש לדווח במטוס או לכל המאוחר לפני עזיבת אזור המעבר. דוח תא נוסעים או דוח בעיית כבודה יינתן לנוסע עם דיווחו.

את התביעות יש להגיש בכתב בתוך חודש 1 מההגעה ליעד הסופי (כלומר נמל התעופה האחרון המצוין בתוכנית הנסיעה), למחלקת התביעות של Wizz Air או לחברת הביטוח שלך אם אתה מגיש את התביעה בעצמך.

בכדי לסייע לנו לעבד את תביעתך במהירות, צרף עותק של דוח תא הנוסעים או דוח בעיית כבודה שניתן לך במטוס או בנמל התעופה כשכתבת את הדוח בעניין עיכוב, נזק או גניבה. ספק גם את פרטי הקשר ואת פרטי חשבון הבנק שלך שאליו ניתן להעביר שיפוי (אם בכלל).

אם לא מוגשת כל תביעה במסגרת הזמנים המצוינים, לא תוגש כל תביעה נגד Wizz Air.

תלונות (שאינן תביעות כבודה) יש להגיש בכתב בתוך חודש 1 לאחר הגעת הטיסה המושפעת מהתלונה. אם לא מוגשת כל תלונה במסגרת הזמן הנזכרת לעיל, לא תוגש כל תביעה נגד Wizz Air.

תביעות ותלונות יש לשלוח למחלקת קשרי לקוחות של Wizz Air.

אם עליך ליצור עמנו קשר ישירות, מלא ושלח את הטופס הבא: תלונות.