Informacioni dhe shërbimet

Caktimi i ndenjëses

ZGJEDHJA E NDENJËSES

Brenda një tarife, keni mundësinë të zgjidhni ndenjëset gjatë rezervimit. Nëse preferoni të mos e rezervoni ndenjësen, ne do t'ju caktojmë një në mënyrë të rastësishme gjatë checkin-it, 24 orë para nisjes së fluturimit.

NDENJËSE PREMIUM

Rezervoni ndenjëse premium për të pasur hapësirë komode shtesë për këmbët ose për të siguruar vendin në radhën e parë.

REZERVIMI ME PAKETA

Me paketat  WIZZ Go dhe WIZZ Plus, ju keni mundësinë të rezervoni një ndenjëse falas.

Accordions

  • Ofrohet vetëm për rezervimet me 2 të rritur
  • Mund të blihet vetëm kur bëhet një rezervim me tarifën Bazë
  • Mund të blihet gjatë prenotimit
  • Çmimi është 20 Euro për këmbë(për të 2 të rriturit së bashku)
  • Në rastin e një fluturimi ardhjeje, produkti "Ulje së bashku" duhet të blihet për të dyja këmbët
  • Nuk është e mundur të zgjidhen ndenjëset e caktuaraqë doni kur blini "Ulje së bashku", por do të garantohet që të uleni pranë njëri-tjetrit
  • Ndenjësetpranënjëri-tjetrit caktohen pas checkin-it të fluturimit
  • Ndenjëset e caktuara brenda produktit "Ulje së bashku" janë ndenjëse jo-premium, prandaj ndenjëset me hapësirë shtesë për këmbët, ndenjëset e rreshtit të parë dhe ndenjëset përpara nuk përfshihen
  • Për rezervimet me "Ulje së bashku", checkin-i online për fluturimet është i mundur 24 orë paranisjes së programuar të fluturimit

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Gjatë rezervimit mund të zgjidhni një ndenjëse falas. Nëse vendosni të mos e zgjidhni ndenjësen, ajo do t'ju caktohet automatikisht gjatë checkin-it në mënyrë të rastësishme.

Numri i ndenjëses së zgjedhur dhe çmimet përkatëse shfaqen gjithnjë te kutia e përmbledhjes së pagesës.

Gjithashtu mund të zgjidhni një ndenjëse online pas rezervimit dhe checkin-it, deri në 3 orë para nisjes.