პრიორიტეტული ჩასხდომა

აღმოაჩინეთ მოგზაურობის სხვადასხვა შესაძლებლობა

მარტივად დაგეგმეთ მთელი დასვენება

ინფორმაცია და სერვისები

პრიორიტეტული ჩასხდომა

WP Check-in desk

privilege_priority_boarding

პრიორიტეტული ჩასხდომა

იყავით ერთ-ერთი პირველი, ვინც ბორტზე ავა

small-personal-item-lacb

+1 მცირე ზომის ჩანთა

(სავარძლის ქვეშ)

40 x 30 x 18 სმ

მაგ.: კამერის/ლეპტოპის ჩანთა

 

guaranteed-bag-lacb

ჩანთას გარანტირებულად აიტანთ სალონში

55 x 40 x 23 სმ
შეცვლილი ზომა

მაქს. 10 კგ