Πληροφορίες & Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές συσκευές εντός του αεροσκάφους

electronic_devices_onboard_flight_mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης και υπολογιστές tablet σε όλες τις πτήσεις μας, σε λειτουργία πτήσης.

 

electronic_devices_onboard_takeoff_landing

ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΙΩΣΗ

Οι μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να αποθηκεύονται για την απογείωση και την προσγείωση.

 

electronic_devices_onboard_no_restrictions

ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

Οι καρδιακοί βηματοδότες, τα βοηθήματα ακοής, οι εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές και οι ηλεκτρονικοί διεγέρτες νεύρων μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς.

 

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Ναι. Μπορείτε να μεταφέρετε ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και ηλεκτρονικά πούρα και άλλες ατομικές συσκευές ατμίσματος με μπαταρίες, για προσωπική χρήση, μόνο στη χειραποσκευή σας. Απαγορεύεται να μεταφέρετε ηλεκτρονικά τσιγάρα στις αποσκευές που παραδόθηκαν. Η φόρτιση αυτών των συσκευών ή/και των μπαταριών μέσα στο αεροσκάφος δεν επιτρέπεται και πρέπει να λάβετε μέτρα για να αποτρέψετε την ακούσια ενεργοποίηση.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μέσα στο αεροσκάφος.

Όχι. Δυστυχώς για λόγους ασφάλειας, δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε τέτοιες συσκευές ούτε μέσα στο αεροσκάφος ούτε στις αποσκευές που παραδόθηκαν.