Przydział miejsc

Informacje i usługi

Przydział miejsc

seat_allocation_assigned

WYBÓR MIEJSCA

Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem.

premium-seat

MIEJSCE PREMIUM

Zarezerwuj miejsca premium, by cieszyć się wygodną, dodatkową przestrzenią na nogi lub siedzieć w przednim rzędzie.

book-with-bundle

REZERWACJA W PAKIECIE

W ramach pakietów WIZZ Go i WIZZ Plus możesz bezpłatnie zarezerwować miejsce.

Listy rozwijane

 • Miejsca w pierwszym rzędzie i z przodu samolotu – znajdują się w przedniej części samolotu, dzięki czemu po wylądowaniu możesz szybko wyjść z samolotu.
 • Miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi znajdują się w rzędzie z wyjściem awaryjnym.
 • Ze względów bezpieczeństwa na tych miejscach nie mogą siedzieć pasażerowie mający mniej niż 18 lat, pasażerowie z nadwagą lub wymagający specjalnego traktowania, pasażerowie w ciąży oraz podróżujący z niemowlętami (dziećmi poniżej 2 roku życia).
 • Aby wykupić miejsce zdodatkową przestrzenią na nogi lub miejsce wpierwszym rzędzie, musisz mieć co najmniej 18 lat irozumieć język angielski na podstawowym poziomie.
 • Musisz być osobą sprawną fizycznie i móc otworzyć wyjście nad skrzydłem w przypadku sytuacji awaryjnej.
 • Jeśli uważasz się za zdolnego do tego, zostaniesz przeszkolony wzakresie ręcznej obsługi wyjścia nad skrzydłem.
 • Wtrakcie startu ilądowania Twój bagaż podręczny będzie musiał znajdować się wschowku nad fotelem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany miejsc pasażerów ze względów bezpieczeństwa. W przypadku zmiany rezerwacji wybrane miejsce może być niedostępne podczas nowego lotu. Więcej informacji znajdziesz w Ogólnych warunkach przewozu

Jeśli wymagasz pomocy specjalnej, musisz skontaktować się z telecentrum Wizz Air po ukończeniu rezerwacji, by zostało Ci przydzielone najbardziej odpowiednie miejsce. 

 • Niemowlęta wwieku do 2 lat powinny siedzieć na kolanach towarzyszącej im osoby dorosłej.
 • W każdym rzędzie po dowolnej stronie przejścia może siedzieć tylko jedno niemowlę.
 • Jeśli niemowląt jest więcej, personel pokładowy może poprosić Cię ozmianę miejsca.
 • Dzieci mające więcej niż 2 lata muszą siedzieć na osobnym miejscu.
 • Zpowodu przepisów bezpieczeństwa dzieci iniemowlęta nie mogą siedzieć na miejscach wpierwszym rzędzie, na miejscach zdodatkową przestrzenią na nogi ina miejscach C oraz D wrzędzie 30 wsamolocie A320.

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Podczas rezerwacji miejsce możesz wybrać bezpłatnie. Jeśli nie wybierzesz miejsca teraz, podczas odprawy zostanie Ci automatycznie przydzielone losowe miejsce.

Wybrane numery miejsc i ich ceny są wyświetlane w polu podsumowania płatności.

Możesz też wybrać miejsce online po dokonaniu rezerwacji i odprawy — do 3 godzin przed wylotem.

Możesz wybrać dowolne miejsce w samolocie pod warunkiem, że jest ono dostępne i nie występują ograniczenia podyktowane bezpieczeństwem.

Miejsca w pierwszym rzędzie i z przodu samolotu znajdują się w przedniej części samolotu, dzięki czemu po wylądowaniu pasażer może szybko wyjść z samolotu. Miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi zapewniają więcej miejsca na nogi i wygodniejszą podróż.

Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie w wieku poniżej 18 lat, pasażerowie otyli, pasażerowie wymagający pomocy specjalnej, pasażerowie w ciąży i pasażerowie podróżujący z niemowlętami nie mogą siedzieć w rzędzie przy wyjściu bezpieczeństwa ani w przednim rzędzie.

1. Jeśli Twój lot zostanie zrealizowany tego samego dnia, a zmieniła się tylko godzina wylotu, rezerwacja miejsca nie zostanie zmieniona.

2. Jeśli lot został przełożony na inny dzień, a już opłaciłeś miejsca, wybierz nowe miejsce online w tej samej cenie.

Jeśli wybierzesz droższe miejsce, musisz tylko dopłacić różnicę w cenie. Jeśli wybierzesz miejsca tańsze, skontaktuj się z telecentrumWizz Air  w sprawie zwrotu środków.

Wniesiona wcześniej opłata za wybór miejsca nie podlega zwrotowi. Możesz zaakceptować miejsca przydzielone automatycznie na czas nowego lotu lub wybrać inne miejsca za odpowiednią opłatą.

W takim przypadku musisz tylko opłacić różnicę w cenie między tymi dwoma miejscami. W razie zaakceptowania przydzielonych miejsc lub wyboru miejsc poniżej wartości salda, pozostała różnica może zostać przeznaczona na inne usługi.

Lokalizację miejsca można sprawdzić na mapie miejsc.Użyj przednich drzwi, jeśli Twoje miejsce znajduje się w rzędzie 1-15 lub tylnych drzwi, jeśli znajduje się ono w rzędzie 16-30.