Uw browser is erg ouderwets
Wij ondersteunen deze versie van uw browser niet!
U ziet deze pagina omdat het erop lijkt dat u een verouderde of een niet door ons ondersteunde browser gebruikt. Om verder te gaan met surfen op wizzair.com en voor de beste ervaring tijdens het gebruik van onze website, raden we aan dat u uw browser bijwerkt.
Wij raden deze aan:
Mozilla Firefox
Gratis downloaden
Google Chrome
Gratis downloaden

Informatie & Diensten

Uw reservering wijzigen

Flight change

VLUCHTWIJZIGING

Wijzig de datum, de tijd of de route

billing_as_company

PASSAGIER WIJZIGEN

Wijzig de passagiers in de reservering
 

seat_allocation_assigned

DIENSTEN WIJZIGEN

Wijzig of koop aanvullende diensten, zelfs nadat u online hebt ingecheckt!

Accordions

Wijzigingen aan de reservering moeten minimaal 3 uur voor de geplande vertrektijd van de vlucht zijn voltooid. Houd er rekening mee dat de wijziging als afgerond wordt beschouwd als de betaling (wanneer van toepassing) is ontvangen. Let op: uitsluitend betalingen met creditcard zijn mogelijk.

De volgende wijzigingen zijn mogelijk:

a. In het geval van reserveringen voor enkele reizen:

i. De datum, tijd en bestemming van de geboekte vlucht kunnen tot maximaal 3 uur voor de geplande vertrektijd van de vlucht gewijzigd worden. (De wijziging moet ten minste 3 uur voor de geplande vertrektijd van de vlucht voltooid zijn.)

b. In geval van retourvluchten:

i. Indien de reservering een terugvlucht bevat, moeten de bestemmingen in beide gevallen worden gewijzigd, zowel voor de oorspronkelijke vlucht als voor de terugvlucht. De vertrekluchthaven van de eerste vlucht kan niet verschillen van de bestemmingsluchthaven van de terugvlucht en eveneens kan de bestemmingsluchthaven van de eerste vlucht niet verschillen van de vertrekluchthaven van de terugvlucht. (Bijv. Een reservering voor de vluchten Boedapest – Londen Luton – Boedapest kan worden gewijzigd naar de vluchten Warschau – Barcelona – Warschau, maar niet naar de vluchten Boedapest – Londen Luton – Warschau.)

ii. Indien de eerste vlucht al is vertrokken, kunnen alleen de datum en tijd van de terugvlucht worden gewijzigd.

c. Het proces van het wijzigen van reserveringen die meer dan één passagier bevatten (geen groepsreserveringen, 2-10 personen)

 1. Log in bij uw Wizz-account om de vlucht te wijzigen
 2. Selecteer de reservering die u wilt wijzigen
 3. Selecteer de passagiers waarop de wijzigingen van toepassing zijn (in het geval dat u dezelfde wijziging voor alle passagiers wilt maken, kunt u alle passagiers selecteren in hetzelfde proces)
 4. Verstrek de gegevens (datum, tijd en route) van de nieuwe vlucht(en) waarin u de originele vlucht(en) wilt wijzigen.
 5. Bevestig de wijziging en betaal, indien van toepassing, het tariefverschil en de vluchtwijzigingskosten
 6. Let op: wanneer de oorspronkelijke reservering volledig of gedeeltelijk is betaald met een WIZZ-voucher, zijn de wijzigingen alleen mogelijk voor alle passagiers en alle vluchten tegelijk.

Betalingen die van toepassing zijn in het geval van een vluchtwijziging

1. Tariefverschil: dit is het verschil tussen de ticketprijs van de oorspronkelijke en de nieuwe geselecteerde vlucht (hieronder vallen alle tarieftypen, zoals Basic, WIZZ GO en WIZZ Plus)

 • Als de ticketprijs van de nieuwe vlucht hoger is dan de ticketprijs van de oorspronkelijke vlucht, dient het tariefverschil van de tickets te worden betaald;
 • Als de nieuwe ticketprijs lager is dan de ticketprijs van de oorspronkelijke vlucht, hoeven passagiers geen aanvullende kosten te betalen. Het tariefverschil van de tickets wordt echter niet terugbetaald;
 • Als de ticketprijzen van de oorspronkelijke vlucht en de nieuwe vlucht hetzelfde zijn, hoeft de passagier geen tariefverschil te betalen;

2. Vluchtwijzigingskosten

De vluchtwijzigingskosten zijn afhankelijk van het aantal dagen dat nog over is voor vertrek, en worden per passagier en per vlucht in rekening gebracht, boven op het tariefverschil, zoals hieronder is uiteengezet.

 • Meer dan 30 dagen te gaan: € 35 per passagier per vlucht
 • Tussen 7 - 30 dagen te gaan: € 40 per passagier per vlucht
 • Binnen 7 dagen te gaan: € 45 per passagier per vlucht

Passagiers die WIZZ Flex hebben gekocht tijdens de reservering van hun oorspronkelijke vlucht, hoeven de wijzigingskosten voor de vlucht niet te betalen.

3.Terugvordering van de WIZZ Discount Club-voordelen

Het te betalen bedrag bestaat uit het verschil tussen de reguliere ticketprijs en de WIZZ Discount Club-ticketprijs en de algemene en WIZZ Discount Club-bagagekosten. Deze kosten zijn van toepassing op passagiers die niet met het WIZZ Discount Club-lid reizen na de vluchtwijziging, en daarom verliezen zij de WIZZ Discount Club-voordelen.

 • Nadat de vlucht is gewijzigd, moeten de passagiers ervoor zorgen dat ze ingecheckt zijn voor de nieuwe vlucht en een nieuwe instapkaart hebben.
 • Diensten van derde partijen die tijdens de reservering van de oorspronkelijke vlucht zijn aangeschaft (bijv. verzekering, vervoer van/naar luchthaven), worden niet automatisch aangepast tijdens het vluchtwijzigingsproces. Neem rechtstreeks contact op met de externe aanbieder van de verleende diensten om deze diensten te veranderen.

Let op: indien een vluchtwijziging wordt aangevraagd via het Callcenter van Wizz Air, worden er transactiekosten voor het Callcenterin rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om extra volwassen passagiers toe te voegen aan een bestaande boeking. Hiervoor moet een nieuwe boeking worden aangemaakt.

Het is mogelijk om een baby of een kind toe te voegen aan een bestaande boeking, maar uitsluitend via het Callcenter van Wizz Air. In dit geval worden de transactiekosten voor het Callcenterniet in rekening gebracht.

Wijzig de naam van de passagier online tot 3 uur voor de geplande vertrektijd!

U moet een tarief voor de naamswijziging betalen van [name-change location=WizzairCom] per vlucht:

Houd er rekening mee dat als de naamswijziging wordt aangevraagd via het Wizz Air Callcenter, de transactiekosten van het Callcenter in rekening worden gebracht.

Een naamswijziging is gratis online als een verkeerd gespelde naamof een typfoutmoet worden gecorrigeerd, zoals:

 • als er maximaal 3 tekens moeten worden gewijzigd in de naam die aan de boeking is toegevoegd
 • als een verkorte naam moet worden uitgebreid met de (bijv.: John T. Smith) volledige naam (bijv.: John Thomas Smith) om overeen te komen met het reisdocument
 • als het geslacht (aanspreektitel) van de naam die aan de boeking is toegevoegd, moet worden gewijzigd. Het is alleen mogelijk om ééngratis correctie van de naamswijziging aan te brengen in de boeking.

Als er een voornaam en achternaam verwisseld zijn, neem dan contact op met het Callcenter van Wizz Air om de correctie aan te vragen. Deze correctie is gratis en de transactiekosten voor het Callcenter worden niet in rekening gebracht.


Het is mogelijk om aanvullende diensten aan te schaffen, zelfs nadat u online hebt ingecheckt!

 • Na de aanschaf van aanvullende diensten, moeten de passagiers ervoor zorgen dat ze ingecheckt zijn voor de nieuwe vlucht en hun nieuwe instapkaart hebben.

De annulering van de reservering moet minimaal 3 uur voor de geplande vertrektijd van de vlucht zijn doorgevoerd. Houd er rekening mee dat de annulering als doorgevoerd wordt beschouwd als de betaling (wanneer van toepassing) is ontvangen. Let op: uitsluitend betalingen met creditcard zijn mogelijk.

a. In het geval van een enkele reis: de annulering van de reservering moet minimaal 3 uur voor de geplande vertrektijd van de vlucht zijn doorgevoerd.

b. In het geval van retourvluchten:

i. Indien de reservering een terugvlucht bevat, kan de annulering worden doorgevoerd voor het vertrek van de eerste vlucht. In dat geval worden beide vluchten geannuleerd. Bijvoorbeeld, in het geval van een vlucht Boedapest - Londen Luton - Boedapest is de annulering uitsluitend mogelijk vóór het vertrek van de vlucht Boedapest - Londen Luton. In dit geval zullen de vluchten Boedapest - Londen Luton en de vluchten Londen Luton - Boedapest beide worden geannuleerd.

ii. Indien de eerste vlucht al is vertrokken, is annulering niet mogelijk.

Om de reservering te annuleren, logt u in en maakt u een keuze binnen uw (boekingseigenaar) WIZZ-profiel. Neem contact op met het Wizz Air Callcenter.

c. De procedure voor het annuleren van reserveringen die meer dan één passagier omvatten (geen groepsreserveringen, 2-10 personen)

 1. Log in op uw WIZZ-profiel om de reservering te annuleren
 2. Selecteer de reservering die u wilt annuleren
 3. Selecteer de passagiers voor wie de annulering zal gelden (als u de reservering voor alle passagiers wilt annuleren, kunt u alle passagiers selecteren in dezelfde procedure)
 4. Bevestig de annulering en betaal de kosten die samenhangen met de annulering, indien van toepassing
 5. Houd er rekening mee dat de annulering van de reservering uitsluitend voor alle passagiers en alle vluchten tegelijk mogelijk is als de oorspronkelijke reservering deels of volledig met een WIZZ-voucher is betaald.

Toepasselijke betalingen in het geval van annulering van de reservering

1. De annuleringskosten zijn afhankelijk van het aantal dagen tot vertrek en worden, zoals hieronder aangegeven, per passagier per vlucht in rekening gebracht.

 • Meer dan 14 dagen te gaan, annuleringskosten: [cancellation location=WizzairComCallCentre] per passagier per vlucht
 • Vertrek binnen 14 dagen, stoelreserveringskosten: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] per passagier per vlucht
 • Als de annulering meer dan 14 dagen voor vertrek wordt doorgevoerd, heeft de passagier recht op terugbetaling van het totale tarief na aftrek van de annuleringskosten en de terugvordering van de WIZZ Discount Club-voordelen.
 • Als de annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan het vertrek wordt doorgevoerd, heeft de passagier recht op terugbetaling van het totale tarief na aftrek van de stoelreserveringskosten, de terugvordering van de WIZZ Discount Club-voordelen en andere diensten

2. Terugvordering van de WIZZ Discount Club-voordelen

Het te betalen bedrag bestaat uit het verschil tussen de reguliere ticketprijs en de WIZZ Discount Club-ticketprijs en de algemene en WIZZ Discount Club-bagagekosten. In het geval dat het WIZZ Discount Club-lid de reservering heeft geannuleerd, zijn deze kosten van toepassing voor alle overige passagiers in de reservering, omdat zij de voordelen van de WIZZ Discount Club verliezen.

De annuleringskosten en de terugvordering van de WIZZ Discount Club-voordelen zullen als volgt worden afgetrokken van het bedrag dat is betaald voor de passagier van wie de reservering is geannuleerd:

 • Indien het betaalde bedrag voor de passagier van wie de reservering is geannuleerd hoger is dan de kosten die samenhangen met de annulering (annuleringskosten/stoelreserveringskosten, terugvordering van de WIZZ Discount Club-voordelen), zal het verschil worden terugbetaald op het WIZZ-account van de boekingseigenaar (de persoon die de reservering aanvankelijk heeft aangemaakt) in WIZZ-credit;
 • Indien het bedrag dat is betaald voor de passagier van wie de reservering is geannuleerd lager is dan de kosten die samenhangen met de annulering (annuleringskosten/stoelreserveringskosten, terugvordering van de WIZZ Discount Club-voordelen), dient alleen de terugvordering van de voordelen van de WIZZ Discount Club te worden betaald.
 • Indien het bedrag dat is betaald voor de passagier van wie de reservering is geannuleerd gelijk is aan de kosten die samenhangen met de annulering (annuleringskosten/stoelreserveringskosten, terugvordering van de WIZZ Discount Club-voordelen), hoeft er geen betaling plaats te vinden en vindt er geen terugbetaling plaats

Verdere belangrijke informatie:

Indien een terugbetaling op een WIZZ-account wordt aangevraagd, worden alle vluchten voor alle passagiers in de reservering geannuleerd en worden deze ongeldig. Wanneer u vrijwillig online heeft geannuleerd en er een credit op uw WIZZ-account wordt aangevraagd, is dit proces onomkeerbaar en verdere wijziging is dan niet meer mogelijk. Het WIZZ-credit kan later niet worden omgezet naar de oorspronkelijke betaalmethode.

Indien u het terugbetaalde bedrag wilt ontvangen op uw bankpas/creditcard, via bankoverschrijving of via een andere betaalmethode waarmee de oorspronkelijke reservering werd betaald, dient u contact op te nemen met het Wizz Air Callcenter (nog geen online alternatief beschikbaar). In dit geval worden de transactiekosten voor het Callcenterniet in rekening gebracht.

Houd er rekening mee dat, indien u aanvankelijk heeft betaald met een credit op uw WIZZ-account, u alleen een terugbetaling kunt aanvragen in de vorm van WIZZ-credit - het is niet mogelijk om te converteren naar een ander betaaltype.

Als u een Plus Fare-ticket heeft gekocht of een reservering heeft bij WIZZ Flex, kunt u een terugbetaling van uw aankoopprijs aanvragen. De aankoopprijs van uw reservering wordt als credit bijgeschreven op uw WIZZ-account. De aankoopprijs van de WIZZ Flex-dienst wordt echter niet terugbetaald op uw WIZZ-account en de waarde daarvan wordt van de volledige aankoopprijs afgetrokken. Houd er rekening mee dat er andere regels gelden voor de vervaldatum van credits wanneer de annulering van de reservering is doorgevoerd met WIZZ Flex. Raadpleeg de Algemene voorwaarden van WIZZ Flex.

Nadat de betreffende vergoedingen zijn toegepast, wordt het terug te betalen bedrag (indien van toepassing) binnen 72 uur na de aanvraag in WIZZ-credit bijgeschreven op het WIZZ-account van de boekingseigenaar. Het bijgeschreven bedrag is gedurende 1 jaar beschikbaar op uw WIZZ-account (behalve voor WIZZ Flex, waar de vervaldatum 90 dagen is) en kan worden gebruikt voor de aankoop van vluchten en diensten van Wizz Air.

WIZZ Discount Club-lidmaatschappen en Privilege Passes die zijn aangeschaft tijdens de reservering van de oorspronkelijke vlucht, worden niet automatisch geannuleerd met de annulering van de reservering. Raadpleeg verdere informatie over de WIZZ Discount Club en de Privilege Pass.

Diensten van derde partijen die tijdens de reservering van de oorspronkelijke vlucht zijn aangeschaft (bijv. verzekering, vervoer van/naar luchthaven), worden niet automatisch geannuleerd tijdens het annuleringsproces van de reservering. Neem rechtstreeks contact op met de externe aanbieder van de verleende diensten om deze diensten te annuleren.