Datu subjekta tiesības

Atbilstoši privātuma atrunai jums kā datu subjektam ir zemāk minētās tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi atbilstīgi ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (Regulai (ES) 2016/679).

Zemāk redzamajā veidlapā aizpildiet atbilstīgo informāciju un norādiet, kādas tiesības vēlaties izmantot, vai aprakstiet sava pieprasījuma būtību.

Mēs plānojam atbildēt uz jūsu pieprasījumu viena mēneša laikā no pilnībā aizpildītas veidlapas saņemšanas un personas identitātes apliecināšanas, bet šis laiks var tikt pagarināts vēl par diviem mēnešiem, ja atkarībā no pieprasījuma ir nepieciešams vairāk laika.

Mēs izmantosim tikai informāciju, kuru sniedzat šajā veidlapā, lai identificētu jūs un pieprasījumā minētos personas datus, kā arī izpildītu jūsu pieprasījumu. Ja nodrošināsiet personas datus, kurus mēs neapstrādājam, mēs tos uzglabāsim 6 gadus pēc jūsu pieprasījuma apstrādes pabeigšanas.