ჯავშანში ცვლილებების შეტანა

აღმოაჩინეთ მოგზაურობის სხვადასხვა შესაძლებლობა

მარტივად დაგეგმეთ მთელი დასვენება

ინფორმაცია და სერვისები

ჯავშანში ცვლილებების შეტანა

Have a break and travel

რეისის შეცვლა

შეცვლის მოსაკრებელი ([flightchange location=WizzairCom])
+ სხვაობა ტარიფებში

billing_as_company

მგზავრის შეცვლა

[name-change location=WizzairCom] ონლაინ
 

seat_allocation_assigned

სერვისების შეცვლა

დამატებითი სერვისების შეცვლა ან შეძენა შეგიძლიათ რეისზე ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგაც!

აკორდეონის ელემენტები

შესაბამისი მოსაკრებლის და ტარიფებში სხვაობის გადახდის შემთხვევაში, რეისის ფაქტობრივ გამგზავრებამდე არაუგვიანეს 3 საათით ადრე შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი რეისის თარიღი, დრო და მარშრუტი:

 • თქვენი რეისის მიმოხილვის გვერდიდან;
 • ტურისტული სააგენტოების დახმარებით;
 • აეროპორტის დახლებთან;
 • საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით.

რეისის შეცვლის მოსაკრებელია [flightchange location=WizzairCom] ყოველ მგზავრსა და რეისზე. მისი ოდენობა დამოკიდებულია გამგზავრებამდე დარჩენილი დღეების რაოდენობაზე და ის დაემატება სხვაობას ტარიფებში.

 • გამგზავრებამდე 30 და მეტი დღით ადრე: 30€ ყოველ მგზავრსა და რეისზე
 • გამგზავრებამდე 7-30 დღით ადრე: 35€ ყოველ მგზავრსა და რეისზე
 • გამგზავრებამდე 7 დღის განმავლობაში: 40€ ყოველ მგზავრსა და რეისზე

იმ შემთხვევაში, თუ ახალი რეისის ტარიფი, გადასახადები, მოსაკრებლები ან საკომისიოები იქნება თავდაპირველზე დაბალი, თქვენ აგინაზღაურდებათ მხოლოდ სხვაობა გადასახადებს შორის.

გაითვალისწინეთ, თუ რეისში ცვლილებების შეტანას მოითხოვთ Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით, თქვენ მოგიწევთ საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებლის გადახდა.

თუ რეისის თარიღის, დროის ან მარშრუტის შეცვლა გსურთ ჯავშანში მითითებული მგზავრების მხოლოდ ერთი ნაწილისთვის, დახმარებისთვის უნდა დაუკავშირდეთ საინფორმაციო ცენტრს. ამ შემთხვევაში, საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებელი არ მოქმედებს.

მგზავრის სახელის შეცვლა შესაძლებელია ონლაინ, დაგეგმილ გამგზავრებამდე არაუგვიანეს 3 საათით ადრე!

თქვენ მოგიწევთ, გადაიხადოთ სახელის შეცვლის მოსაკრებელი ([name-change location=WizzairCom]) თქვენი ავიაბილეთის თითოეული სეგმენტისთვის:

 

გაითვალისწინეთ, თუ სახელში ცვლილებების შეტანას მოითხოვთ Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით, თქვენ მოგიწევთ საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებლის გადახდა.

გარდა ამისა, ინტერნეტით შესაძლებელია არასწორად ან შეცდომით აკრეფილი სახელის უფასოდ შეცვლა:

 • თუ ჯავშანში მითითებულ სახელში შესწორებას საჭიროებს მაქსიმუმ 3 სიმბოლო
 • თუ გსურთ, შემოკლებით მითითებული სახელი (მაგ.: Rostom T. Breidze) სრული სახელით შეცვალოთ (მაგ.: Rostom Toma Beridze) იმისთვის, რომ სახელი დაემთხვეს სამგზავრო დოკუმენტში მითითებულს 
 • თუ გჭირდებათ ჯავშანში მითითებული მგზავრის სქესის (მიმართვის) შეცვლა

 

ჯავშანში მითითებული სახელის უფასოდ შესწორება შეგიძლიათ მხოლოდ ერთხელ.


დამატებითი სერვისების შეცვლა ან შეძენა შეგიძლიათ რეისზე ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგაც!

ჯავშანში პრიორიტეტული ჩასხდომის დამატების ან ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, გთხოვთ,

 • ხელახლა ამობეჭდოთ თქვენი ჩასხდომის ბარათი

ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასმული შეკითხვები

არსებული სერვისების შეცვლა ან დამატებითი სერვისების შეძენა შეგიძლიათ რეისზე ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგაც. პრიორიტეტული ჩასხდომის შეძენის ან ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, გთხოვთ, ხელახლა ამობეჭდოთ თქვენი ჩასხდომის ბარათი, ან გამოცხადდეთ აეროპორტის სარეგისტრაციო დახლთან ძველ ჩასხდომის ბარათთან ერთად, სადაც მას დააკრავენ შესაბამისი ცვლილებების ამსახველ სტიკერს.

გარდა ამისა, რეისების თარიღების, დროების, მიმართულებებისა და მგზავრების სახელების შეცვლა შესაძლებელია როგორც ინტერნეტით, ისე Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით, დაგეგმილ გამგზავრებამდე არაუგვიანეს 3 საათით ადრე, რისთვისაც საჭირო იქნება შეცვლის შესაბამისი მოსაკრებლის გადახდა. თუ რეისს ან სახელს შეცვლით რეისზე ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, დაგჭირდებათ ჩასხდომის ბარათის ხელახლა ამობეჭდვა.

თუ ავიაბილეთი შეძენილი გაქვთ Plus ტარიფით, ან ჯავშანს დაამატეთ WIZZ Flex სერვისი, შეგიძლიათ ჯავშნის გაუქმება, რის შემდეგაც ავიაბილეთის ღირებულება ჩაირიცხება თქვენს WIZZ ანგარიშზე. ავიაბილეთში გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ.

 

აეროპორტში გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად გირჩევთ, გამოასწოროთ ეს შეცდომა. შესწორება შესაძლებელია ონლაინ, სახელის შეცვლის ვარიანტის მეშვეობით, რომელიც მოცემულია თქვენი მგზავრობის გეგმის გვერდზე. გაითვალისწინეთ, რომ ჯავშანში მითითებული სახელის უფასოდ შესწორება შეგიძლიათ მხოლოდ ერთხელ.


ჯავშნების გაუქმება შეუძლიათ მხოლოდ იმ მგზავრებს, რომლებსაც ავიაბილეთები შეიძინეს Plus ტარიფით, ან დამატებული აქვთ WIZZ Flex სერვისი.

გაუქმება შესაძლებელია დაგეგმილ გამგზავრებამდე არაუგვიანეს 3 საათით ადრე, ხოლო დაბრუნებული თანხა ჩაირიცხება თქვენს WIZZ ანგარიშზე. გაითვალისწინეთ, რომ WIZZ Flex სერვისში გადახდილი თანხა გამოიქვითება სრული ღირებულებიდან და არ ექვემდებარება ანაზღაურებას. თუ მოითხოვთ თანხის WIZZ ანგარიშზე დაბრუნებას, ჯავშანში მითითებული ყველა მგზავრის ნებისმიერი რეისი გაბათილდება. თქვენს WIZZ ანგარიშზე დაბრუნებული თანხის გამოყენება შესაძლებელი იქნება 3 თვის განმავლობაში და მისი მეშვეობით შეძლებთ როგორც Wizz Air-ის ავიაბილეთების, ისე სერვისების შეძენას. რაც შეეხება იმ გაუქმებულ ჯავშნებს, რომელთა გაფორმების დროსაც შეძენილი იყო WIZZ Discount Club-ის ან Privilege Pass-ის წევრობა, აღნიშნულ წევრობებში გადახდილი თანხა არ ანაზღაურდება. წევრობა დარჩება ძალაში დაკავშირებული წესებისა და პირობების შესაბამისად, ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაშიც კი.

სამწუხაროდ, ეს შეუძლებელია. თქვენ მოგიწევთ ახალი ჯავშნის გაფორმება. 

დიახ, არსებულ ჯავშანში ჩვილის ან ბავშვის დამატება შესაძლებელია.

დახმარებისთვის დაუკავშირდით Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრს! თქვენ არ მოგიწევთ საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებლის გადახდა.

 

თუ ჯავშანში მითითებულია 2 ან მეტი მგზავრი, რეისების ნაწილობრივ შეცვლა ინტერნეტით შეუძლებელი იქნება. ამიტომ დახმარებისთვის დაუკავშირდით Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრს. თქვენ არ მოგიწევთ საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებლის გადახდა. 

ჯავშანში სერვისების დამატება შესაძლებელია მგზავრობის გეგმის გვერდიდან. მგზავრობის გეგმის გვერდზე მოსახვედრად:

 • დააწკაპუნეთ ვებგვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში მდებარე რეგისტრაციისა და ჯავშნების ღილაკზე;
 • შეიყვანეთ თქვენი სახელი და დასტურის კოდი (რომელიც დაჯავშნის შემდეგ მიიღეთ ელფოსტის მეშვეობით);
 • დააჭირეთ ძიების ღილაკზე.
 • გარდა ამისა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ პირდაპირ თქვენს WIZZ ანგარიშში შეხვიდეთ.

Wizz Air-ის სერვისების შეძენა შესაძლებელია გამგზავრებამდე არაუგვიანეს 3 საათით ადრე.

გაითვალისწინეთ, რომ სამოგზაურო დაზღვევასა და ავტობუსით ტრანსფერს უზრუნველყოფს მესამე მხარე. შესაბამისად, ამ სერვისების შეძენა შესაძლებელია გამგზავრებამდე მაქსიმუმ 3 დღით ადრე. SMS-დასტურის სერვისი ხელმისაწვდომია იმ შემთხვევაში, თუ ჯავშნისას მითითებული იყო მობილური ტელეფონის ნომერი.