თქვენი ბრაუზერი მეტისმეტად მოძველდა
ბრაუზერის თქვენ მიერ გამოყენებული ვერსია მხარდაუჭერელია!
ამ გვერდს ხედავთ იმიტომ, რომ იყენებთ მოძველებულ ან მხარდაუჭერელ ბრაუზერს. Wizzair.com-ის დათვალიერების გასაგრძელებლად და ყველა ფუნქციით სარგებლობისთვის გირჩევთ, განაახლოთ თქვენი ბრაუზერი.
გირჩევთ შემდეგს:
Mozilla Firefox
უფასოდ ჩამოტვირთვა
Google Chrome
უფასოდ ჩამოტვირთვა

ინფორმაცია და სერვისები

ჯავშნის შეცვლა

Flight change

რეისის შეცვლა

თარიღის, დროის ან მარშრუტის შეცვლა

billing_as_company

მგზავრის შეცვლა

ჯავშანში მითითებული მგზავრების ჩასწორება
 

seat_allocation_assigned

სერვისების შეცვლა

არსებული სერვისების შეცვლა, ან დამატებითი სერვისების შეძენა ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგაც შეგიძლიათ!

აკორდეონის ელემენტები

ჯავშანში ცვლილებების შეტანა უნდა მოხდეს რეისის გამგზავრების დაგეგმილ დრომდე არა უგვიანეს 3 საათით ადრე. გაითვალისწინეთ, რომ რეისის ცვლილება განხორციელებულად ჩაითვლება გადახდილი თანხის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიღების შემდეგ. გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლებელია მხოლოდ საკრედიტო ბარათით გადახდა.

დაშვებულია შემდეგი სახის ცვლილებების შეტანა:

ა. ცალმხრივი ავიაბილეთების შემთხვევაში:

i. დაჯავშნილი რეისის თარიღის, დროისა და მიმართულების შეცვლა შესაძლებელია რეისის გამგზავრების დაგეგმილ დრომდე მაქსიმუმ 3 საათით ადრე. ჯავშანში ცვლილებების შეტანა უნდა მოხდეს რეისის გამგზავრების დაგეგმილ დრომდე არა უგვიანეს 3 საათით ადრე.

ბ. ორმხრივი ავიაბილეთების შემთხვევაში:

i. თუ ჯავშანში მითითებულია ორმხრივი რეისი, დანიშნულების ადგილები უნდა შეიცვალოს ორივე შემთხვევაში, როგორც პირველი, ისე უკანა რეისებისთვის. პირველი რეისის საწყისი აეროპორტი არ უნდა განსხვავდებოდეს უკანა რეისის დანიშნულების პუნქტისგან. შესაბამისად, პირველი რეისის დანიშნულების პუნქტი არ უნდა განსხვავდებოდეს უკანა რეისის საწყისი აეროპორტისგან (მაგ.: ბუდაპეშტი — ლონდონი (ლუტონი) — ბუდაპეშტის ავიაბილეთი შეიძლება შეიცვალოს ვარშავა — ბარსელონა — ვარშავის ავიაბილეთით, მაგრამ არა ბუდაპეშტი — ლონდონი (ლუტონი) — ვარშავის ავიაბილეთით).

ii. თუ პირველი რეისი უკვე შესრულდა, შესაძლებელია უკანა რეისის მხოლოდ თარიღისა და დროის ჩასწორება.

გ. ცვლილებების შეტანის პროცესი ჯავშნებისთვის, რომლებიც შეიცავს ერთზე მეტ მგზავრს (2-10 ადამიანი; ჯგუფური ჯავშნების გარდა)

 1. რეისის შესაცვლელად შედით თქვენს WIZZ ანგარიშში
 2. აირჩიეთ ჯავშანი, რომელშიც გსურთ ცვლილებების შეტანა
 3. აირჩიეთ მგზავრები, რომლებზეც გავრცელდება ცვლილებები (თუ ცვლილებების განხორციელება ყველა მგზავრისთვის გსურთ, იმავე პროცესში ყველა მგზავრის არჩევა შეგიძლიათ)
 4. მიუთითეთ იმ ახალი რეის(ებ)ის დეტალები (თარიღი, დრო და მარშრუტი), რომელითაც გსურთ თავდაპირველი რეის(ებ)ის შეცვლა.
 5. დაადასტურეთ ცვლილება და გადაიხადეთ ტარიფებში სხვაობა/რეისის შეცვლის მოსაკრებლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 6. გაითვალისწინეთ, რომ იმ ჯავშნების შემთხვევაში, რომლებიც თავდაპირველად გაფორმდა WIZZ ვაუჩერით მთლიანად ან ნაწილობრივად გადახდით, ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ ერთდროულად ყველა მგზავრისთვის და რეისისთვის.

რეისის შეცვლის შემთხვევაში მოქმედი გადასახადები

1. სხვაობა ტარიფებში:წარმოადგენს სხვაობას თავდაპირველ და ახლადარჩეულ რეისებზე ავიაბილეთების ფასებს შორის (მოიცავს ტარიფის ყველა ტიპს, როგორიცაა Basic, WIZZ GO და WIZZ Plus)

 • თუ ახალი ავიაბილეთის ფასი თავდაპირველზე მაღალი იქნება, უნდა გადაიხადოთ სხვაობა;
 • თუ ახალი ავიაბილეთის ფასი თავდაპირველზე დაბალი იქნება, მგზავრებს არ მოუწევთ დამატებითი მოსაკრებლების გადახდა, თუმცა სხვაობა არ დაუბრუნდებათ;
 • თუ თავდაპირველი და ახალი ავიაბილეთების ფასები ერთი და იგივე იქნება, მგზავრს არ მოუწევს სხვაობის გადახდა;

2. რეისის შეცვლის მოსაკრებელი

რეისის შეცვლის მოსაკრებლის ოდენობა დამოკიდებულია გამგზავრებამდე დარჩენილი დღეების რაოდენობაზე, ხოლო მისი გადახდა ხორციელდება თითოეულ რეისსა და მგზავრზე, ტარიფებში ქვემოთ განმარტებულ სხვაობასთან ერთად.

 • გამგზავრებამდე 30 და მეტი დღით ადრე: 35€ ყოველ მგზავრსა და რეისზე
 • გამგზავრებამდე 7-30 დღით ადრე: 40€ ყოველ მგზავრსა და რეისზე
 • გამგზავრებამდე 7 დღით ადრე: 45€ ყოველ მგზავრსა და რეისზე

მგზავრებს, რომლებმაც თავდაპირველი ავიაბილეთის დაჯავშნისას შეიძინეს WIZZ Flex სერვისი, არ მოუწევთ რეისის შეცვლის მოსაკრებლის გადახდა.

3.WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიების აღდგენის გადასახადი

გადასახდელი თანხა მოიცავს სხვაობას ავიაბილეთის/ბარგის ჩვეულებრივ და WIZZ Discount Club-ით გათვალისწინებულ ფასებს შორის. ეს გადასახადი ვრცელდება იმ მგზავრებზე, რომლებიც რეისის ცვლილების შემდეგ არ მგზავრობენ WIZZ Discount Club-ის წევრთან ერთად, შესაბამისად, ისინი დაკარგავენ WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიებს.

 • რეისის შეცვლის შემდეგ მგზავრებმა ხელახლა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია ახალ რეისზე და თან იქონიონ ჩასხდომის ახალი ბარათი.
 • თავდაპირველი ავიაბილეთის დაჯავშნისას მესამე მხარისგან შეძენილი სერვისები (მაგ., დაზღვევა, აეროპორტ(იდან/ში) ტრანსფერი) რეისის შეცვლისას ავტომატურად არ ჩასწორდება. აღნიშნული სერვისების შესაცვლელად დაუკავშირდით უშუალოდ ამა თუ იმ სერვისის მომწოდებელს.

გაითვალისწინეთ, თუ რეისში ცვლილებების შეტანას მოითხოვთ Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით,მოგიწევთ საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებლისგადახდა.

არსებულ ჯავშანში ზრდასრული მგზავრების დამატება ვერ მოხერხდება — საჭირო იქნება ახალი ჯავშნის გაფორმება.

არსებულ ჯავშანში ჩვილის ან ბავშვის დამატება შესაძლებელია მხოლოდ Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებელი არ მოქმედებს.

მგზავრის სახელის შეცვლა შესაძლებელია ონლაინ, გამგზავრების დაგეგმილ დრომდე არაუგვიანეს 3 საათით ადრე!

თითოეული რეისისთვის საჭირო იქნება სახელის შეცვლის მოსაკრებლის ([name-change location=WizzairCom]) გადახდა:

გაითვალისწინეთ, თუ სახელში ცვლილებების შეტანას მოითხოვთ Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით, მოგიწევთ საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებლის გადახდა.

გარდა ამისა, ინტერნეტით შესაძლებელია არასწორადან შეცდომითაკრეფილი სახელის უფასოდ შეცვლა::

 • თუ ჯავშანში მითითებულ სახელში შესწორებას საჭიროებს მაქსიმუმ 3 სიმბოლო
 • თუ გსურთ, შემოკლებით მითითებული სახელი (მაგ., Rostom T. Beridze) შეცვალოთ სრული სახელით (მაგ., Rostom Toma Beridze) იმისთვის, რომ სახელი დაემთხვეს სამგზავრო დოკუმენტში მითითებულს
 • თუ გჭირდებათ ჯავშანში მითითებული მგზავრის სქესის (მიმართვის) შეცვლა. ჯავშანში შესაძლებელია სახელის მხოლოდ ერთი უფასო ცვლილების შეტანა.

სახელისა და გვარის ადგილების არევის შემთხვევაში, გასასწორებლად დაუკავშირდით Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრს. ამ ტიპის ცვლილება უფასოა და საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებელი არ დაგეკისრებათ.


დამატებითი სერვისების შეძენა რეისზე ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგაც შეგიძლიათ!

 • დამატებითი სერვისების შეძენის შემდეგ მგზავრებმა ხელახლა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია ახალ რეისზე და თან იქონიონ ჩასხდომის ახალი ბარათი.

ჯავშნის გაუქმება უნდა მოხდეს რეისის გამგზავრების დაგეგმილ დრომდე არა უგვიანეს 3 საათით ადრე. გაითვალისწინეთ, რომ რეისის გაუქმება განხორციელებულად ჩაითვლება გადახდილი თანხის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიღების შემდეგ. გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლებელია მხოლოდ საკრედიტო ბარათით გადახდა.

ა. ცალმხრივი ავიაბილეთების შემთხვევაში: ჯავშნის გაუქმება უნდა მოხდეს რეისის გამგზავრების დაგეგმილ დრომდე არა უგვიანეს 3 საათით ადრე.

ბ. ორმხრივი ავიაბილეთების შემთხვევაში:

i. თუ ჯავშანში მითითებულია უკანა რეისი, გაუქმება უნდა განხორციელდეს პირველი რეისის გამგზავრებამდე. ამ შემთხვევაში ორივე რეისი გაუქმდება. მაგალითად, „ბუდაპეშტი — ლონდონი-ლუტონი — ბუდაპეშტის“ რეისის შემთხვევაში გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ „ბუდაპეშტი — ლონდონი-ლუტონის“ რეისის გამგზავრებამდე. ამ შემთხვევაში გაუქმდება როგორც „ბუდაპეშტი — ლონდონი-ლუტონის“, ისე „ლონდონი-ლუტონი — ბუდაპეშტის“ რეისები.

ii. გაუქმდება ვერ მოხერხდება, თუ პირველი რეისი უკვე შესრულდა.

ჯავშნის გასაუქმებლად შედით თქვენს (ჯავშნის მფლობელის) WIZZ პროფილში და გააკეთეთ შესაბამისი არჩევანი. თუ რაიმე პრობლემა შეგექმნებათ, დაუკავშირდით Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრს.

გ. გაუქმების პროცესი ჯავშნებისთვის, რომლებიც შეიცავს ერთზე მეტ მგზავრს (2-10 ადამიანი; ჯგუფური ჯავშნების გარდა)

 1. ჯავშნის გასაუქმებლად შედით თქვენს WIZZ პროფილში
 2. აირჩიეთ ჯავშანი, რომლის გაუქმებაც გსურთ
 3. აირჩიეთ მგზავრები, რომლებზეც გავრცელდება გაუქმება (თუ გაუქმება ყველა მგზავრისთვის გსურთ, იმავე პროცესში ყველა მგზავრის არჩევა შეგიძლიათ)
 4. დაადასტურეთ გაუქმება და გადაიხადეთ გაუქმებასთან დაკავშირებული თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 5. გაითვალისწინეთ, რომ იმ ჯავშნების შემთხვევაში, რომლებიც თავდაპირველად გაფორმდა WIZZ ვაუჩერით მთლიანად ან ნაწილობრივად გადახდით, გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ ერთდროულად ყველა მგზავრისთვის და რეისისთვის.

ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში მოქმედი გადასახადები

1. გაუქმების მოსაკრებლის ოდენობა დამოკიდებულია გამგზავრებამდე დარჩენილი დღეების რაოდენობაზე, ხოლო მისი გადახდა ხორციელდება თითოეულ რეისსა და მგზავრზე, ქვემოთ აღნიშნულის შესაბამისად.

 • გამგზავრებამდე 14 და მეტი დღით ადრე გაუქმების მოსაკრებელი: [cancellation location=WizzairComCallCentre] ყოველ მგზავრსა და რეისზე
 • გამგზავრებამდე 14 დღით ადრე ადგილის რეზერვაციის მოსაკრებელი: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] ყოველ მგზავრსა და რეისზე
 • გამგზავრებამდე 14 დღეზე მეტი ხნით ადრე გაუქმების შემთხვევაში მგზავრს ეკუთვნის თანხის მთლიანად დაბრუნება მას შემდეგ, რაც გამოიქვითება გაუქმების მოსაკრებელი და WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიების აღდგენის გადასახადი.
 • გამგზავრებამდე 14 დღის განმავლობაში გაუქმების შემთხვევაში მგზავრს ეკუთვნის თანხის მთლიანად დაბრუნება მას შემდეგ, რაც გამოიქვითება ადგილის რეზერვაციის მოსაკრებელი, WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიების აღდგენის გადასახადი და სხვა სერვისების ღირებულება

2. WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიების აღდგენის გადასახადი

გადასახდელი თანხა მოიცავს სხვაობას ავიაბილეთის/ბარგის ჩვეულებრივ და WIZZ Discount Club-ით გათვალისწინებულ ფასებს შორის. ჯავშნის WIZZ Discount Club-ის წევრისთვის გაუქმების შემთხვევაში, აღნიშნული გადასახადები გავრცელდება ჯავშანში დარჩენილ მგზავრებზე, რადგან ისინი ვეღარ ისარგებლებენ WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიებით.

გაუქმების მოსაკრებელი და WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიების აღდგენის გადასახადი გამოიქვითება იმ მგზავრისთვის გადახდილი თანხიდან, რომლის ჯავშანიც უქმდება, შემდეგის შესაბამისად:

 • თუ იმ მგზავრისთვის გადახდილი თანხა, რომლის ჯავშანიც უქმდება, აღემატება გაუქმებასთან დაკავშირებულ მოსაკრებლებს (გაუქმების მოსაკრებელი/ადგილის რეზერვაციის მოსაკრებელი, WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიების აღდგენის გადასახადი), სხვაობა დაბრუნდება ჯავშნის მფლობელის (ჯავშნის თავდაპირველად გამფორმებელი პირის) WIZZ ანგარიშზე WIZZ კრედიტის სახით;
 • თუ იმ მგზავრისთვის გადახდილი თანხა, რომლის ჯავშანიც უქმდება, ნაკლებია გაუქმებასთან დაკავშირებულ მოსაკრებლებზე (გაუქმების მოსაკრებელი/ადგილის რეზერვაციის მოსაკრებელი, WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიების აღდგენის გადასახადი), საჭირო იქნება მხოლოდ WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიების აღდგენის გადასახადის გადახდა.
 • თუ იმ მგზავრისთვის გადახდილი თანხა, რომლის ჯავშანიც უქმდება, გაუქმებასთან დაკავშირებულ მოსაკრებლის (გაუქმების მოსაკრებელი/ადგილის რეზერვაციის მოსაკრებელი, WIZZ Discount Club-ის პრივილეგიების აღდგენის გადასახადი) ტოლია, გადახდა არ იქნება საჭირო, ხოლო თანხა არ დაბრუნდება.

დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

თანხის WIZZ ანგარიშზე დაბრუნების მოთხოვნის შემთხვევაში, ჯავშანში მითითებული ყველა მგზავრის რეისები გაუქმდება და გაბათილდება. ონლაინ-რეჟიმში ჯავშნის ნებაყოფლობით გაუქმებისა და WIZZ ანგარიშზე კრედიტის ჩარიცხვის მოთხოვნის შემდეგ აღნიშნულის გაუქმება და დამატებითი ცვლილებების შეტანა ვეღარ მოხერხდება. WIZZ კრედიტი მოგვიანებით ვერ გარდაიქმნება გადახდის თავდაპირველად გამოყენებულ მეთოდზე დასაბრუნებლად.

თუ თანხის დაბრუნება გირჩევნიათ საკრედიტო/სადებეტო ბარათზე, საბანკო გადარიცხვის მეშვეობით ან გადახდის სხვა მეთოდით, რომელიც თავდაპირველად გამოიყენეთ ჯავშნის გასაფორმებლად, დაუკავშირდით Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრს (ონლაინალტერნატივა ჯერჯერობით არ არის). ამ შემთხვევაში საინფორმაციო ცენტრის ტრანსაქციის მოსაკრებელი არ მოქმედებს.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თავდაპირველად ჯავშნის ღირებულება WIZZ ანგარიშზე არსებული კრედიტებით გადაიხადეთ, თანხის დაბრუნების მოთხოვნა მხოლოდ WIZZ კრედიტების სახით შეგიძლიათ — გადახდის ტიპის შეცვლა ვერ მოხერხდება.

თუ ავიაბილეთი შეძენილი გაქვთ Plus ტარიფით, ან ჯავშანში დამატებული გაქვთ WIZZ Flex სერვისი, თქვენ მიერ გადახდილი თანხის დაბრუნების მოთხოვნა შეგიძლიათ. თქვენ მიერ ჯავშანში გადახდილი თანხა თქვენს WIZZ ანგარიშზე კრედიტის სახით დაგიბრუნდებათ. გაითვალისწინეთ, რომ WIZZ Flex სერვისში გადახდილი თანხა WIZZ ანგარიშზე არ დაგიბრუნდებათ და მისი ღირებულება გამოიქვითება მთლიანად გადახდილი თანხიდან. გაითვალისწინეთ, რომ ჯავშნის WIZZ Flex-ის მეშვეობით გაუქმების შემთხვევაში კრედიტის სახით ჩარიცხული თანხის მოქმედების ვადის წესები განსხვავდება. გაეცანით WIZZ Flex-ის წესებსა და პირობებს.

შესაბამისი მოსაკრებლების გამოქვითვის შემდეგ დასაბრუნებელი თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) WIZZ კრედიტის სახით ჩაირიცხება ჯავშნის მფლობელის WIZZ ანგარიშზე, მოთხოვნიდან 72 საათის განმავლობაში. კრედიტის სახით ჩარიცხული თანხა WIZZ ანგარიშში ხელმისაწვდომი იქნება 1 წლის განმავლობაში (გამონაკლისია WIZZ Flex, სადაც ვადა 90 დღე არის) და მისი მეშვეობით შესაძლებელი იქნება როგორც Wizz Air-ის ახალი ავიაბილეთების, ისე სერვისების შეძენა.

თავდაპირველი ავიაბილეთის დაჯავშნისას შეძენილი WIZZ Discount Club-ისა და Privilege Pass-ის წევრობები ჯავშნის გაუქმებისას ავტომატურად არ გაუქმდება. გაეცანით დამატებით ინფორმაციას WIZZ Discount Club-ისა და Privilege Pass-ის შესახებ.

თავდაპირველი ავიაბილეთის დაჯავშნისას მესამე მხარისგან შეძენილი სერვისები (მაგ., დაზღვევა, აეროპორტ(იდან/ში) ტრანსფერი) ჯავშნის გაუქმებისას ავტომატურად არ გაუქმდება. აღნიშნული სერვისების გასაუქმებლად დაუკავშირდით უშუალოდ მესამე მხარის ამა თუ იმ სერვისის მომწოდებელს.