Elektronski uređaji u avionu

Informacije i usluge

Elektronski uređaji u avionu

electronic_devices_onboard_flight_mode

NAČIN RADA U AVIONU

Mobilne telefone, elektronske čitače i tablete na našim letovima koristite u načinu rada u avionu.

 

electronic_devices_onboard_takeoff_landing

POLIJETANJE I SLIJETANJE

Laptope treba odložiti za vrijeme polijetanja i slijetanja.

 

electronic_devices_onboard_no_restrictions

BEZ OGRANIČENJA

Srčane pejsmejkere, slušne aparate, medicinske implantante i elektronske stimulatore nerava možete koristiti bez ograničenja.