Informacije i usluge

Elektronski uređaji u avionu

NAČIN RADA U AVIONU

Mobilne telefone, elektronske čitače i tablete na našim letovima koristite u načinu rada u avionu.

 

POLIJETANJE I SLIJETANJE

Veliki elektronski uređaji trebaju biti sklonjeni prilikom polijetanja i slijetanja.

 

BEZ OGRANIČENJA

Srčane pejsmejkere, slušne aparate, medicinske implantante i elektronske stimulatore nerava možete koristiti bez ograničenja.

 

Česta pitanja

Česta pitanja

Da, možete ponijeti elektronske cigarete, uključujući e-cigare i druge cigare na paru za ličnu upotrebu koje sadrže baterije samo u svojem ručnom prtljagu. Elektronske cigarete je zabranjeno nositi u predanom prtljagu. Punjenje ovih uređaja i/ili baterija u avionu nije dozvoljeno i morate preduzeti mjere kako biste spriječili slučajno aktiviranje.

Imajte na umu da je upotreba elektronskih cigareta (ili e-cigareta) u avionu zabranjena.