Garanterad punktlighet

Information och tjänster

Garanterad punktlighet

On time guarantee

En timmes försening? Var lugn!

Med Garanterad punktlighet får du 100 € WIZZ-kredit om ditt flyg anländer med en timmes försening eller mer eller om det ställts in.

Dragspel

Garanterad punktlighet täcker alla typer av inställda flyg, även de som är utom vår kontroll såsom väder eller strejk.

Förseningen beräknas grundat på tiden då flygplanet landade.

Pengarna kommer automatiskt att krediteras till WIZZ-konto inom sju dagar av det drabbade flyget.

Gäller inte för förseningar eller inställningar som kunder meddelats om minst 48 timmar i förväg.

Gäller inte vid flygändring om avgångsdatumet för det nya flyget är inom 48 timmar från flygändringen.