Garanterad punktlighet

Information och tjänster

Garanterad punktlighet

On time guarantee

En timmes försening? Var lugn!

Med vår On-time Guarantee-produkt får du 100 € WIZZ-kredit om ditt flyg anländer med en timmes försening eller mer eller om det ställts in. Krediten gäller i 90 dagar.

Dragspel

On-tim Guarantee-produkten täcker alla typer av inställda flyg, även de som är utom vår kontroll såsom väder eller strejk.

Förseningen beräknas grundat på tiden då flygplanet landade.

Pengarna krediteras automatiskt till ditt WIZZ-konto inom 7 dagar efter den berörda flygningen.

Gäller inte för flygförseningar som kunden meddelats om minst 48 timmar i förväg.

Gäller inte vid flygändring om avgångsdatumet för det nya flyget är inom 48 timmar från flygändringen.